FRA-floppen är här

Igår skrev Peter Sunde på sin blogg om en metod för tekniskt kringgå FRA och deras ambitioner. Precis som man kunde förvänta sig så skulle detta ske förr eller senare, och dessutom utan att några större kostnader uppstår. Det centrala för FRA är dels skapandet av sociogram, men givetvis även att direkt kunna ”avlyssna” trafiken mellan två parter. Sundes lösning är så enkel så att den faktiskt blir rent elegant. Nu är det bara att invänta att det hela slås igång.

Ska vi nu bara vara glada över detta, eller är det kanske så att detta borde mana till lite mer eftertanke? Konsekvenserna av hela spektaklet blir flera, och de slår i alla möjliga riktningar.

Rent ekonomiskt så betalas hela FRA-spektaklet av internetoperatörernas kunder, och där kan vi nu konstatera att det enda som FRA-lagen gjort är att fungera kostnadsdrivande. Detta eftersom syftet inte kommer att kunna uppnås. Medborgarna får betala priset för detta.

De som är kunniga och insatta kommer att kunna kringgå eländet, samtidigt som majoriteten av de vanliga medborgarna är de som kommer att kunna kartläggas av staten. Det är nämligen det enda som återstår för den statliga vallhunden, FRA. Medborgarna får betala priset för detta.

När tekniken är klar och i drift så finns möjligheterna för terrorister, bovar och banditer att använda samma (eller liknande) tekniska lösningar. Därmed så kommer det att krävas än mer resurser till rättsväsendet för att försöka hitta en fiffig lösning på problemet. Om vi nu antar att terrorister, bovar och banditer är måltavlan så blev de just en oändligt mycket mindre och mer svårträffad måltavla. Medborgarna får betala priset för detta.

Alla dessa ivriga och resurskrävande försök att ligga före alla former av bus är dömda att misslyckas och dessutom så leder de endast i en riktning. De avskaffar alla de principer som vi hittills har använt för att definiera vår frihet. I ivern att försvara friheten avskaffar vi alltså densamma.

Menar jag då att vi inte ens ska försöka skydda oss mot terrorister? Inte alls, men vi måste skydda oss på rätt sätt. Automatisering är inte vägen till framgång. Traditionell spaning och underrättelseverksamhet har fungerat och kommer att fortsätta fungera, och det är där insatsen måste ske. Argumenten kring att FRA skulle kunna skydda våra svenska soldater i Afghanistan måste vara det i särklass sämsta. För det första så är chansen mikroskopisk att FRA ska snappa upp info kring talibaners bilbomber genom att avlyssna/läsa gränsöverskridande mail. För det andra så är det väl lite knepigt att tro att man kan ha en riskfri närvaro i Afghanistan. Trygghet för soldater i främmande land uppnås inte genom maximalt förtryck och avskaffande av frihet på hemmaplan.

Det är bl.a. för att få stopp på dumheter i stil med FRA-lagen som jag kandiderar till en plats på Centerpartiets riksdagslista i Västernorrland. Sådant som rör rätten till en privat sfär och frihetliga värderingar är inte lämpliga att kompromissa kring. Staten ska övervakas av medborgarna och inte tvärtom.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

10 Replies to “FRA-floppen är här”

 1. Bra Erik!

  Mitt fulla stöd till din kampanj.

  Tyvärr lyckades jag inte kvala in som toppkandidat i Stockholms stad – men vi får hoppas att du och några ytterligare kandidater runt om i landet lyckas ta några topplaceringar på riksdagslistorna. Vi behöver tillföra riksdagsgruppen kandidater med mer kunskap och större ideologisk tydlighet när det gäller integritetsfrågorna.

 2. I de få fall då FRA svarat på frågan om hur de tänkt sig snappa upp info om bilbomber i Afganistan och liknande har de svarat att det inte är så det funkar. FRA samlar nämligen på sig rådata – obearbetad information – om allt de kan som passerar deras spaningspunkter. Denna data säljer de sedan till andra underrättelsetjänster mot information de själva eventuellt kan behöva.
  Detta innebär i praktiken FRA mycket väl kan hjälpa en totalitär regim att få information om hur de får tag på en politisk flykting i Sverige. Jag säger inte att det är FRA:s avsikt att göra så, men det är vad som kan ske i praktiken.
  Detta informationsutbyte är idag frivillig, men det arbetas på ett EU-direktiv (glömt namnet på det) som ska tvinga EU:s länder att dela infon med varandra, samtidigt som varje medlemsland kan sälja vidare infon som de själva tycker.

 3. Oscar:
  Tack! Jag tycker dock att du ska köra på med en kampanj. Dels så behovs du och dels så är det ju ytterst väljarna som tydliggör sin vilja på valdagen.

  Grå:
  Bra att du skriver detta. Jag är väl medveten om detta, men jag syftade närmast på hur argumentationen har förts från vissa håll bland FRA-förespråkarna.

 4. Äntligen en integritetsbloggpost från en förkämpe i Västernorrland. Det tackar vi för här i Roslagen! ”FRA-lagen är en ickefråga efter tilläggsbeslutet” fick jag som kommentar på Facebook en gång. Jag hävdade motsatsen och det verkar kanske som om jag får rätt!?

 5. FRA-chefen Ingvar Åkesson har själv avfärdat Afghanistan-argumentet på en punkt: Det är inte troligt att talibaners kommunikation skulle gå över Sveriges gräns.

  Samtidigt har Åkesson och andra FRA-företrädare framhållit två andra aspekter:

  1) Andra aktörer med god kännedom om läget i Afghanistan, t.ex. personal vid utländska beskickningar och organisationer, kan mycket väl kommunicera i trafikstråk som passerar Sveriges gräns, när de rapporterar hem till sina huvudkontor. Här finns alltså en potential för FRA att få tag i vitala underrättelser.

  2) Som redan skrevs i en tidigare kommentar kan FRA komma över andra tjänsters underrättelser och rådata rörande Afghanistan inom ramen för sitt internationella informationsutbyte. FRA:s bytesvara skulle t.ex. kunna handla om rysk utrikespolitik. Som bekant går mycket rysk transittrafik i kabel via Sverige.

  Man kan med andra ord inte utesluta att spaning i svenska kablar direkt eller indirekt kan ge Sverige värdefulla underrättelser om läget i Afghanistan.

  Men jag håller helt med kritikerna om att den eventuella nyttan inte alls stor i proportion till det integritetsintrång som FRA-lagen skapar.

 6. Hej
  När du ändå är på krigstigen mot FRA – mitt stöd – kan du inte lägga lite krut, innan du far till Stockholm, på att gå på krigstig mot nedmonteringen – på alla plan – av skolan i Härnösand. Hur skall eleverna kunna bli lika kunninga och informerade ( som du ) om STATENS övergrepp om de inte får gå i en god skola.
  För många procent kommer inte ens in på gymnasiet.
  ALLTING börjar från grunden.
  Roger

 7. Roger:

  I mångt och mycket har du rätt i din iakttagelse, men det finns också en rationell förklaring till det du kallar för ”nedmontering”. För att vi ska kunna återföra resurser och satsa vidare på skolan i Härnösand så har vi tyvärr tvingats till något som mest kan liknas vid ett stålbad. Vi har helt enkelt varit tvungna att anpassa kostymen efter verkligheten för att skapa balans mellan de tillgängliga medlen och kostnaderna. När nu detta (i nästan allt väsentligt) är gjort så skapas också utrymmet för att satsa på kompetenser och utveckling. När lärarkåren blir stärkt i sin kompetens och får större resurser så kommer också resultaten.

  Du har helt rätt i att allting börjar från grunden, men betänk att vi har haft en skola vars underskott nästan helt har negligerats under så många år. De som idag inte klarar av att komma in på gymnasiet påbörjade sin skolgång för nio år sedan (och har genomfört huvuddelen av sin skolgång) under de premisser som våra politiska motståndare skapat. Detta är inte bra. En god skola måste ses och skapas långsiktigt. Den politiska ledning finns inte som lyckas omdana och vända elevers betyg i positiv riktning på 3 år.

  Vi inom Centerpartiet har fört många diskussioner om att nu inleda processen kring att stärka skolan och dess resurser, men den kommunala skattkistan är som bekant inte oändlig. För att kunna göra det vi nu önskar göra krävdes med andra ord ett ansvarstagande, trots att detta inte varit populärt, som utmynnar i att resurser/ekonomiskt utrymme skapas.

  Ett som är absolut säkert är att vi alla vill se en bättre skola och ett bättre resultat. För att kunna åstadkomma detta så har vi tvingats ta en del obekväma beslut.

  I övrigt så kan jag inte annat än att hålla med dig om det bekymmersamma i att måluppfyllelsen inte är tillräcklig. INGEN vinner på en försämrad skola.

  Ekonomin kring skolan handlar om grundläggande matematik. Hur mycket skattehöjningar hade Härnösandsborna varit beredda att ta för att hålla den gamla ordningen i fortsatt drift?

 8. Hej
  Jag vet inte hur kunnig du är om lärande och pedagogik.
  En enkel sanning är att; skolans inre arbete dvs arbetet med lärande och inlärande är inte en politisk fråga.
  Politiken skall skapa bästa ekonomiska och pedagogiska förutsättningar för lärande. Det arbetet sköts med blandat resultat. Det finns egentligen bara en lösning – ekonomin har ni enligt egen utsago löst genom de beslut ni tagit – SATSA på lärarna, det är de som gör arbetet.
  Finns inget politikst beslut som kan ersätta läranas roll i ” det inre arbetet ”.
  Vad tror du?

 9. Roger:

  Egentligen så är vi överens. Jag var kanske en smula oklar i mitt svar till dig. Självklart så är inte skolans inre arbete något som politiker ska lägga sig i. Vad gäller det som har gjorts i Härnösand så är det att anpassa skolans kostym till de ekonomiska resurser som finns. I ett naturligt nästa steg kommer givetvis satsningar på lärare och personal i skolan. Detta har redan påbörjats genom olika former av kompetensutveckling, men det är ett långsiktigt och löpande arbete. Politikernas roll är att se till så att förutsättningarna finns ekonomiskt för just sådana satsningar.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.