Kan gräsrötter toppstyras?

Under innevarande mandatperiod håller ett visst agerande på att bli en riktigt röd tråd i det centerpartistiska lägret. Ett kompromissande utan ände i viktiga frågor har inträffat gång på gång.

Vi skulle värna den personliga integriteten, men vi kompromissade igenom FRA-lagen och IPRED. Detta trots ett icke oansenligt knakande i partiets fogar.

Vi har en lång, lång tradition av kärnkraftsmotstånd i partiet, men vi kompromissade bort huvuddelen av det motståndet ”för vår barns och barnbarns skull…”.

Förvisso så mötte Centerpartiet centralt oss FRA-motståndare för diskussioner, men dessa utmynnade tyvärr bara i som huvudsakligen kan kallas för en svag kosmetisk hinna av ”förbättringar”. Någon reell skillnad gjorde inte diskussionerna.

När det gäller energiuppgörelsen och den förlängda ”kärnkraftsparentesen” så drevs uppenbarligen frågan igenom utan någon som helst hänsyn till vad gräsrötterna ansåg om det hela. Detta visar sig tämligen tydligt idag, när frågetecken reses angående regeringens möjlighet att kunna lagstifta i frågan.

En gräsrotsrörelse kan svårligen styras från toppen, utan när det gäller en sådan organisation så må grässtrånas toppar hålla kontakten med marken endast via strånas rötter. Något annat fungerar inte. När gräsets topp inte längre har kontakt med rötterna så kan de driva fritt genom lufthavet, möjligen till en annan äng. Oundvikligt är dock att de till slut dalar till marken.

Mängder med kritik har uttalats mot partiets kompromissvilja när det gäller integritetsfrågorna och detsamma gäller energiuppgörelsen.

När det gäller FRA-lagen och debatten kring motionen om att riva upp denna så inträffade en mycket märklig locket-på-variant på partistämman. Detta ledde till att motionen inte gavs en riktig chans och den röstades följdaktligen ner.

Jag motionerade, med tanke på bl.a. energiuppgörelsen, om en förstärkning av vår interna demokrati. Den motionen hörsammades inte heller.

Oavsett vad jag själv (eller någon annan) tycker om energiuppgörelsen och det centerpartistiska stödet för denna så är denna åsikt av underordnad betydelse. Man KAN INTE ostraffat köra över en gräsrotsrörelse i en sådan hjärtefråga ostraffat. Det blir konsekvenser av sådant. Det är helt oundvikligt, och det kan knappast förändras av att man försöker utbilda medlemmarna/gräsrötterna i hur man argumenterar rätt. Det senare framstår snarast som respektlöst.

Vi som parti riskerar att få betala ett mycket, mycket högt pris för detta. Tyvärr så hamnar självklart annat som är positivt i skuggan, och därmed så blir problemet ännu större. En gräsrotsrörelse kan inte toppstyras.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , ,

12 Replies to “Kan gräsrötter toppstyras?”

 1. Jag är faktiskt för kärnkraft, inte bara fortgående, utan att satsa mer pengar på forskning och utökning av den (av både vetenskapliga och miljömässiga skäl, tänker dock inte ta en diskussion om det här)
  Men jag blev ändå mycket upprörd över hur Centerpartiet hanterade frågan. Partiets ”uppgörelse” med övriga Allianspartier innebar att de svek sitt partiprogram, ideologi, vallöften, medlemmar och väljare. Några få personer körde helt enkelt över allt. Och vad fick partiet ut av det? Möjlighet att göra samma sak med FRA och Ipred?

 2. För det första har vi cirka 100 000 gräsrötter i Centerpartiet. De styr via att varje kommunmkrets skickar ett ombud till partiets stämma. Där läggs politiken fast. Stämman i Örebro beslöt att svensk energiproduktion ska vila på tre ben. Stämman beslöt heller inte att någon FRA lag skulle rivas upp.

  För det andra är det så att så länge inte Centerpartiet har 50% av riksdagens ledamöter så måste vi kompromissa med andra partier. Energifrågan är ett klassiskt exempel. Fp vill ha massor av kärnkraft men inte så intresserade av vind och bioenergi. Vi har motsatt ståndpunkt. En bra kompromiss blir då ett framtida elproduktion baserad på tre ben, vatten, kärnkraft och nya energikällor. Bra dessutom då fp vet att alternativ behövs och vi inser att kärnkraften (50%) av elproduktionen inte kan ersättas med annat om tio år.

  Att som Du utifrån detta påstå att Centerpartiet kör över gräsrötter och har bristande interndemokrati känns något magstarkt.

 3. Grå:
  Vi är kanske inte riktigt överens i alla detaljer, men jag förstår och delar dina synpunkter överlag.

  Anders W Jonsson:
  När du hänvisar till stämmans beslut så togs detta EFTER energiuppgörelsen. Du menar alltså att vi har en väl fungerande retroaktiv demokrati. Retroaktiv demokrati kan knappast ses som en väl fungerande interndemokrati. Du får gärna rätta mig om jag har fel i denna synpunkt.

  När det gäller FRA-frågan så vet du säkerligen hur debatten hanterades på stämman. Inte nog med att debatten stympades kraftigt innan den ens sattes igång. Den förflyttades dessutom tidsmässigt gentemot det ursprungliga programmet så att den hamnade i maximal riskzon för att hamna under tidspress.

  Vidare så kanske vi kan vara överens om att vårt väljarstöd sviktar. Beror det på att de andra partierna är så mycket bättre än oss, eller beror det på att vi inte har motsvarat förväntningarna. Självklart måste vi kompromissa, men det innebär också att man ibland måste få igenom sin egen agenda.

 4. Partiet har sannerligen inte hundratusen gräsrötter längre. Den siffran minskar varje dag. Resultatet av att svika partiets värderingar, vilket är vad Centerledningen gjort, är att medlemmar hoppar av och att aktiva blir passiva. Jag gissar att medlemstalet om typ två år (när listorna har hunnit uppdateras) kommer halveras eller minska ännu mer.

  Politiska kompromisser ska ett parti göra utan att svika sina värderingar. Ledningen har dock svalt det moderata betet och tror numera på en stark central kraft, en auktoritet. Det är direkt motsatt sakfrågor som förnybar energi, starkare lokalstyre och att värna det fria ordet, sakfrågor som bygger på människans rätt till självbestämmande.

  Det är starkt av dig Erik att stå upp för de riktiga Centervärderingarna och jag hoppas verkligen att du kommer in i riksdagen i höst. Lycka till!

  -Glenn

 5. Jag minns med vemod det centerparti som jag blev medlem i på 70-talet. Istället för att avveckla kärnkraften valde man att avveckla sitt eget parti. Då, på 70-talet, var partiet starkt med en tydlig ideologi. Idag är det en reell risk att man åker ur riksdagen.

  Så förgås all världens härlighet.

 6. @Erik
  Sympatiserar med dig.

  Dock ställer jag mig frågande till att C har tvingats kompromissa i frågorna om FRA och IPRED. Det förutsätter att C egentligen inte vill ha dessa lagar. Vad grundar du det på? Känns snarare som att C gillar dessa lagar och inte alls har ”tvingats” att acceptera dom (trots alla fina ord i ert partiprogram)…

 7. ConnyT:
  Jag syftar på att kompromisserna har gjorts på tvärs emot partiprogram och manifest som fanns tidigare. Idag är det tyvärr så att Centerpartiet troligen är det enda parti som har ett stämmobeslut på att FRA-lagen ska finnas kvar. Det blir ju konsekvensen av att stämman valde att inte riva upp FRA-lagen. Att sedan debatten kring frågan omges av ett rent löje p.g.a. att den torde kvala in som det mest stympade under stämman.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.