Vissa jobb vill (eller bör) man inte ta, Staffan.

Jag ser just att Susanne Eberstein får sällskap i signalspaningsnämnden av centerpartisten Staffan Danielsson. Staffan hade jag en del kontakt med under sommaren/hösten för CenterUppropets del, och det som slog mig då var att Staffan verkligen lyssnade och engagerade sig för att få fram andra fakta än de som rätt ensidigt serverades innan omröstningen. Staffan har även begärt att en sanningskommission ska tillsättas för att granska vad FRA har gjort hittills. För detta är undertecknad beredd att ge Staffan en stark eloge, trots att denna begäran inte hörsammades.

Alldeles nyligen har en rapport från statliga National Research Council i USA presenterats, och i denna rapport konstateras att den typ av automatiserad jakt på terrorister inte är tekniskt möjlig. Resultaten kommer därmed att utebli, och det svenska folket blir sittande med räkningen för en skitdyr avlyssningsapparat. Björn har skrivit lite om detta liksom Mark Klamberg. Beställare av studien är U.S. Department for Homeland Security, och jag är absolut överens med Mark Klamberg om att regeringen nog borde beställt ett exemplar av rapporten för genomläsning INNAN man klubbade igenom FRA-lagen.

Nå, rubriken då? Med tanke på att Centerpartiet ju egentligen borde ha röstat nej till lagen så måste jag verkligen ifrågasätta varför vi nu sitter med en person involverad i hela spektaklet. Ambitionen att göra gott finns alldeles säkert, men för detta kommer sannolikt såväl Staffan som Centerpartiet att få lida än mer. Att acceptera jobbet som personalchef vid en nedläggningshotad fabrik två dagar innan stängning är nog inte det allra bästa alternativet. Lika lite lyckat är det att bli hallick för att visa att man verkligen, verkligen bryr sig om och vill förbättra villkoren för prostituerade. Denna utnämning tycker jag nog att Staffan och Centerpartiet skulle ha hoppat över. Det hade varit mer klädsamt med ett moderat ansikte på den platsen.

FRA-lagen har nu gällt sedan snart 14 dagar, och övervakarna är ännu inte fulltaliga. Är inte det lite tänkvärt?

Måhända är det starka liknelser jag för fram här, men de ligger just i nivå med vad jag känner. Så det så!

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

3 Replies to “Vissa jobb vill (eller bör) man inte ta, Staffan.”

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.