ACTA formuleras i det fördolda?

Detta inlägg är i själva verket mer en uppmaning till den centerpartistiska riksdagsgruppen än en personlig reflektion, även om det knappeligen går att undvika personliga reflektioner när det gäller ärenden som detta. Jag ber våra förtroendevalda att läsa vidare, begrunda och sedan agera utifrån detta.

Jag har självt valt att slänga alla former av politisk prestige och värderingar kring block-/partpolitik överbord när det gäller denna fråga. Därför så kommer jag helt att utelämna partibeteckningar i inlägget. Frågan är en renodlad demokratifråga, och jag utmanar folk av samtliga politiska kulörer att försvara det jag riktar kritik emot.

ACTA-avtalet har som bekant släpats in i EU och det har där hamnat på ministerrådets bord för hantering. ACTA är ytterligare ett angrepp på den personliga integriteten. ACTA är ett handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning, och det handlar i huvudsak om immateriella rättigheter. Redan i grunden så är det hela alltså en ytterst tveksam intention som ligger bakom det hela. Att detta tveksamma sedan lagstadgar fram integritetskränkningar gör det riktigt illa.

EU:s ministerråd är en märlig skapelse och den har sin existens i någon form av demokratisk skuggzon där få (om någon) har en aning om vad som beslutas, när och varför. Ministerrådet är det organ som i ACTA-fallet hanterar och utformar detta avtal som sedermera ska införas som lag. När ministerrådets representant sedan presenterar det hela inför EU_parlamentet så tillåts parlamentet ställa ett antal frågor om ärendet, men vilka frågor som släpps fram och ev. får ett svar styrs i viss mån av ministerrådet. Det senare är något av de gruvligaste man kan tänka sig ur ett demokratiskt perspektiv. Det jag vill be de centerpartistiska ledamöterna i Riksdagen samt partiets styrelse och andra centerpartister om när det gäller allt detta är att sätta tryck på Beatrice Ask ang. lydelsen i ACTA-avtalet.

Om vi alls ska kunna tänka oss att i fortsättningen betrakta EU som en plats där demokratin alls existerar så kan varken Sveriges regering eller Riksdagen godta att ett avtal i stil med ACTA får utformas och beslutas utan att vare sig EU-parlamentet eller vår riksdag tillåts ta del av innehållet innan beslutet fattas. Såvitt man kan bedöma så har inget remissförfarande överhuvudtaget skett, och i ett sådant läge måste man nästan ifrågasätta det vettiga i att vara en EU-nation. Ett remissförfarande måste bara föregå beslutet, helt enkelt.

Sverige måste via EU-ambassadör Christian Danielsson begära av det tjeckiska ordförandeskapet att de för upp frågorna från Jens Holm på dagordningen vid utfrågningen av rådets representant i parlamentet. Frågeställningarna är mycket enkla, och de är rent och rakt demokratiska. Frågorna är:

Kommer det slutgiltiga utkastet att offentliggöras innan det görs en politisk överenskommelse i rådet?

Kommer parlamenten att få tillräckligt med tid på sig för en genomgång av avtalet, innan det görs en politisk överenskommelse i rådet?

Kan rådet försäkra att avtalet inte kommer att antas i all tysthet under den period då parlamentet inte sammanträder?

Frågorna ligger offentligt på Europaparlemantets hemsida.

Rimliga frågor, eller hur? Om nu inte Sverige begär att svar ges på detta så finns det mer än en anledning att ifrågasätta vilken form av ansvar för de egna medborgarna och den egna nationen regeringen egentligen tar. Parlamentarisk insyn blir i praktiken helt omöjligt, och då riskerar vi att i fortsättningen tvingas på lagstiftningar från EU-håll som vi inte vill ha. Vi kanske i ett sådant fall inte ens vet att lagstiftningar är på väg.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

18 Replies to “ACTA formuleras i det fördolda?”

 1. Känner mig irriterad på er i (C) idag. Ni är riktigt bra. Tycker ni har helt rätt angående Saab, ni hanterar ekonomiska krisen bra och gör rätt i kärnkraften och många andra viktiga frågor nu. F-n också…

  Jag skulle så gärna vilja rösta på er även i nästa val, men ni sabbar allt med en fråga som går tvärsemot allt ni officiellt står för, nämligen införandet av Bodström-samhället (snart får vi nog byta namn på detta till Allians-samhället). Tyvärr (för er del) anser jag att denna fråga är klart viktigare än alla andra för den berör själva grunden till vårt samhälle så det får bli PP tills ni ändrar er.

  ConnyTs senaste blogpost..Fildelning och Rättegången

 2. ConnyT:

  Du är välkommen att gråta ut här. 🙂 Emellanåt så är ju även jag gråtfärdig, men jag har inte gett upp om partiet. Går det som jag hoppas (och jobbar för) så ska vi bit för bit få till stånd en förändring.

  Eriks senaste blogpost..ACTA formuleras i det fördolda?

 3. @Erik:
  Tror att vi har en viss poistiv respons, då från SvD.
  Har du läst responsen, i Michael Gajditzas blogg?
  Det är en mycket bra kommentar och analys, över upphovsindustrin och upphovsrätten.

  För att nå ut, måste vi få den typen av respons. Då kan vi gå vidare, på ett bättre sätt.
  Arbetar tvärpolitiskt med den saken och har satt upp en google-grupp, för det endamålet. Den existerar som en maillista, som det är nu.

  Jens Os senaste blogpost..Vad har upphovsindustrin, att slå sig för bröstet över?

 4. Jens O:
  Den kommande veckan är mer än bara IPRED. Det brinner just nu för att få upp ACTA-frågan till ytan, om vi inte plötsligt ska stå där med en lag vars exakta innebörd styrs av ett avtal med en text som vi ännu inte fått se. Håll koll i SvD imorgon.

  Calandrella:
  Du har helt rätt, även om det kan handla om andra saker också.

  Eriks senaste blogpost..ACTA formuleras i det fördolda?

 5. Den 17 februari sände jag ett mejl till EU-ambassadör Danielsson med följande lydelse:
  Som väljare med intresse för öppenhet och ett demokratiskt inflytande även i perioder mellan valen, har jag försökt sätta mig in i hur beslutsprocessen går till inom EU, främst med tanke på att internet är på väg att kringgärdas med allsköns bevakningsåtgärder och restriktioner, delvis under tryck av olika särintressen men också på grund av okunskap om teknikens möjligheter och begränsningar. Mest aktuellt just nu är ACTA-avtalet samt Telekom-paketet och Medina-rapporten där upphovsrättslobbyn fått osedvanligt starkt inflytande då mycket sker bakom stängda dörrar. När det gäller ACTA-avtalet har jag fått information om att ledamoten i EU-parlamentet Jens Holm (v) meddelat att han vill ställa ett antal viktiga frågor till rådet. Nu undrar jag vilka åtgärder som vidtagits för att möjliggöra detta?

  farmorguns senaste blogpost..Våra liv på nätet är hotade.

 6. Farmor Gun:
  Det som måste göras är att snabbt som attan påverka regeringen/riksdagens ledamöter så att Sverige begär av det tjeckiska ordförandeskapet att de ska lyfta frågan ang. om ACTA-avtalets utformning kommer att visas offentligt innan avtalet undertecknas. Ministerrådets representant kan nämligen ignorera att besvara en fråga i samband med att han/hon pratar om ärendet i parlamentet. Om allt går som tänkt så kan du läsa om det hela på SvD Brännpunkt imorgon bitti. Följ upp det med mail till varenda riksdagsledmot du känner till. 🙂

  Eriks senaste blogpost..ACTA formuleras i det fördolda?

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.