EU skapar en diktatur…

Nu har domen fallit i EU-domstolen ang. Irlands överklagande av det datalagringsdirektiv som klubbades tidigare av EU:s ministerråd. Detta direktiv ska nu bli svensk lag, och därmed så bör Thomas Bodström och Socialdemokraterna vara nöjda. Det var ju trots allt han som var pådrivande när det gäller förslaget om trafikdatalagring, och vad man kan läsa i SvD så anser Thomas Bodström att begreppet ”Bodströmsamhället” är smickrande.

Nu åligger det alltså den svenska regeringen att införa detta som lag i Sverige, trots att det hela sågats av flertalet remissinstanser. Alliansregeringen kommer alltså sannolikt även att stå i historieböckerna som ansvariga även för denna lag, vilket i sin tur sannolikt gör Alliansen som helhet till den mest integritetskränkande regeringen hittills i Sveriges historia.

Man kunde ju tro att detta direktiv skulle handla om en polisiär och juridisk fråga inom EU, men icke…. Om det skulle ha hanterats på så vis så hade sannolikt direktivet inte införts, eftersom den typen av frågor hamnar under EU:s tredje pelare. Detta hade i sin tur gjort att ett krav på enighet från samtliga medlemsländer hade krävts. En sådan enighet finns nu inte, och därför hanterades det hela istället som en fråga rörande EU:s inre marknad. Då krävs nämligen bara stöd från en s.k. kvalificerad majoritet. Någon som ser parallellen till ACTA-fördraget (gällande immaterialrätt) som klubbades igenom av EU:s fiskeri- och jordbruksdepartement…. vad de nu har i ett sådant ärende att göra.

Nu är jag ju inte jurist, men hur är läget egentligen juridiskt när det gäller källskydd o.s.v.? Blir inte det också upphävt (ytterligare en gång) när en lag som denna införs. En ”brottsling” har väl precis samma grundlagsstadgade skydd om han/hon vill kontakta pressen, en advokat, en läkare eller en präst? Även om inte innehållet i sig lagras så finns ju bevis för att kontakt har skett, och detta faktiskt innan dom ens har fallit. Trafikdatalagringen i sig har ju som syfte att hitta en tänkbar brottsling. Var går gränsen för källskyddet? Någon som vet? Eller är det kanske så att vi snart får samma diskussion som i USA där man funderar över om NSA har rätt att avlyssna knapptryckningarna på telefonen eller ej. I Tyskland har man redan nu kunnat konstatera att tyskarna har förändrat sina beteenden i vissa avseenden p.g.a. denna lagstiftning. Mer än hälften av deltagarna i en undersökning har sagt att de p.g.a. lagen skulle dra sig för att ringa till psykologer, drogavvänjningskliniker och relationsrådgivare.

Till Thomas Bodström skulle jag vilja säga att det INTE är så särskilt smickrande med begreppet ”Bodströmsamhället”, bara för att så många poliser och åklagare har tackat honom för det eländet. Bodström bör betänka att polisers och åklagares yrkesuppgifter alltid är allra enklast att utföra i totalitära diktaturer, även om jag nu inte vill påstå att poliser och åklagare med någon nödvändighet drivs av sådana önskningar. I deras fall så handlar det ju om resultat och bekvämlighet.

Många har tillskrivits följande citat, men det är snarare en efterkonstruktion av flera visa personers ord. Helt sant är det dock, och det ser vi idag.

The road to hell is paved with good intentions.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,

2 Replies to “EU skapar en diktatur…”

  1. Väl skrivet även om jag är skeptisk till flera allianspolitiker (du är inte ensam) som nu försöker påskina att Alliansen egentligen inte vill införa detta utan det är Bodströms fel. Allt tyder på att alliansen själva vill ha detta (även om det finns kritiker) men man kan inte låta bli att ta chansen att ge Bodtröm en känga ändå… Varför föreslår man t.ex. annars längre lagringstid än minimitiden?

    ConnyTs senaste blogpost..Vaffö gör de på detta viset?

  2. ConnyT:
    Jag både förstår och delar din skepsis. Jag kan å andra sidan lätt kritisera just Bodström och sossarna för att de drivit frågan. Jag stöder nämligen varken direktivet i sig eller dess införande i Sverige överhuvudtaget. Huruvida Alliansen kommer att fullfölja resp. föreslå längre lagringstider kommer tiden att utvisa, men om Alliansen gör detta så är man exakt lika klandervärd som Bodström och sossarna.

    Eriks senaste blogpost..EU skapar en diktatur…

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.