Norrlands framtid

Emil Källström och Jonas Rask Samuelsson har via sina bloggar ställt frågan till mig och flera andra bloggande norrländska centerpartister angående vad problemet är med Norrland resp. hur Norrlands framtid kan och ska se ut. En som redan har skrivit om detta är Hanna Wagenius, och jag är väldigt böjd att hålla med henne.

Vi norrlänningar har emellanåt alldeles för lätt att belägga oss själva med någon form av offermentalitet där det mesta i vår tillvaro cirkulerar kring hur just våra förutsättningar reser särskilda problem för utveckling. Vi har särskilda förutsättningar, så långt är det riktigt. Men att dessa skulle innebära problem behöver inte alls innebära problem. Det vi behöver göra är att bli bättre på att ta till oss av de möjligheter som just våra förutsättningar innebär.

I den moderna värld som vi alla lever i så är det i huvudsak gammalt tänk som skapar en problemsits för oss. Problemet då är att vi tvingas leva med högre transportkostnader än andra landsändar. Detta är dock inte sant när det gäller vissa typer av tjänster. Ska vi transportera bilmotorer och andra tyngre industriprodukter så är det förvisso sant, men där upphör just den sanningen att gälla. För vanlig postorderverksamhet har vi exakt samma möjligheter som övriga landet. Vad gäller branscher som är kopplade till internet och telefoni så är vi exakt jämbördiga med andra landsändar, och faktiskt kanske t.o.m. bättre skickade för just sådan verksamhet. På grund av högre levnadsomkostnader i storstäderna så kostar en person i lön mer i Stockholm än t.ex. i Härnösand. Trots detta så kan personen i Härnösand (med lägre lön) sannolikt ha en högre levnadsstandard än personen i Stockholm. Vi har dessutom fördelen av att kunna leva med naturen precis runt vår egen knut.

Det senare är en annan sak som vi har till vår enorma fördel. Var i Europa kan man idag finna sådana enorma naturområden som dessutom i princip är tillgängliga för alla att njuta av. Här handlar det i sak om att paketera dessa upplevelser och sälja dessa till sörlänningar och européer. Just detta är vi nästintill helt unika med att kunna erbjuda.

Det vi absolut måste sluta upp med är att tycka synd om oss själva och ropa på att staten måste hjälpa oss. Med den typen av inställning så blir det nämligen inget annat än en självuppfyllande profetia.

Tankesätt som går ut på att vi inte kan konkurrera för att….. ser man i både stort och smått. Vi har butiken i Härnösand som tycker att de inte kan konkurrera med de stora butikerna i Birsta och liknande variationer. Detta är givetvis helt fel. Den lokala butiken har, och kommer alltid att ha, en framtid. D.v.s. om ägaren/chefen/innehavaren tänker på lösningar istället för problem. Jag, som kund, kan alldeles säkert betala lite mer för att kunna gå in i en butik för att på plats kunna rådgöra med en kunnig person om vilken/vilka produkter jag egentligen behöver. Den hjälpern ges sällan i superstora butiker som jag dessutom måste ta kostnaden för att åka till och från. Om det nu är 7-8 mil tur och retur från Härnösand till Birsta så handlar det om en kostnad i bensin på ca 100:-, och dessutom så går det åt nästan en timme i restid. Hade inte den timmen kunnat användas bättre och har inte det i sig ett värde? Sammantaget så är det snarast så att butiker som INTE finns på plats är belagda med ett handikapp. Så bör det vara, åtminstone om vi börjar med att se möjligheter/lösningar snarare än omöjligheter/problem.

Det vi behöver är en god norrländsk infrastruktur, och dessutom så hade det sannolikt hjälpt oss en hel del med en norrländsk region som kunde koppla mer övergripande grepp på vissa nödvändiga delar. Vi nosslänningar ska inte slåss mot varandra (som vi gör idag då större städer suger åt sig verksamhet från mindre orter), utan vi ska enat utmana södra Sverige. Om vi bara tänker centerpartistiskt och decentraliserar/federaliserar Sverige så är mycket vunnet.

Ytterligare en som hörsammat denna uppmaning och skrivit om Norrlands framtid är Jonny Lundin.

Andra intressanta bloggar om: , , , , ,

3 Replies to “Norrlands framtid”

 1. Emil:
  Som jag ser det så kan vi inte göra så mycket handgripligt, förutom att propagera och sprida ordet. Möjligen så kan vidare insatser av olika slag på infrastruktur hjälpa en aning, men det bör inte vara helt avgörande. Inser man inte idag att infrastrukturen fungerar väl så är man sannolikt körd i vilket fall.

  Det som däremot faktiskt går att göra är att skapa incitament för att marknadsföra tanken på att etablera sig i Norrland till företag i olika branscher. Renodlade stödpengar i stil med subventionerade callcenters i Norrlands inland är knappast klokt.

  Eriks senaste blogpost..Norrlands framtid

 2. Visst finns det en framtid för Norrland, bara vi själva vill.

  Norrlands problem är att landet faktiskt inget annat är än en koloni till Sverige söder om Dalälven. Norrland lider av samma koloniala avarter som andra kolonier, dvs rovdrift på naturtillgångarna, förstörd infrastruktur, nästan alla företag har huvudkontoret hos kolonialmakten, utflyttning och ”Brai-drain”, dvs utflyttning av utbildade och konstruktiva människor.

  Tyvärr är också de norrländska politikerna väldigt servila mot sina herrar i kolonialmaktens huvudstad. Istället för att ställa krav vad gäller satsninar på uppbyggnad av den infrastruktur som kolonialisterna rivit ned så är det en pinsam tystnad av partitaktiska skäl.

  Den politik som förs av de norrländska kommunal-och landstingspolitikerna motverkar ofta sina syften. Det talas stort om att få folk att flytta till eller stanna kvar i den och den kommunen men samtidigt så skärs den kommunala verksamheten ned så mycket det går med uppsägningar som följd. Vem vill flytta till eller bo kvar i en kommun där allting skärs ned. Här gäller det att ställa krav. Mer pengar till de norrländska kommunerna, annars bildar vi norrlänningar eget.

  Den politik som vissa norrlandskommuner för när det gäller befolkningsfrågan, då först norrlänningar tvångsförflyttas söderu pga. ”brist på jobb” samtidigt som invandrare flyttas till Norrland och tvingas leva på bidrag kan bara benämnas med ett ord: Sovjetpolitik!

  När det gäller befolkningfrågan så dominerar ofta en pessimistisk bild. Utflyttningen beskrivs som en naturlag som inte går att ändra. Inget kunde vara mer felaktigt. Det går att vända befolkningsutvecklingen bara vi själva vill.

  Tyvärr verkar det som vi norrlänningar har väldigt svårt att kunna samarbeta. Den senaste debatten om ”storregionen” är ett bevis på det. Istället för att gå samman inom de fem Norrlandslänen och arbeta för en norrländsk ”region” med inre självstyre så har det hela urvattnats till ett uselt kompromissförslag där inte ens hela Norrland är med. Hur ska vi kunna åstadkomma något om vi inte kan samarbeta.

  Vad som behövs är mer Norrlandspatriotism och ett bätre samarbete mellan de olika delarna av Norrland, från Riksgränsen ner till Gävle. Vi måste också skapa en positivare bild av Norrland som motvikt till bilden av Norrland som avfolkningshotat och bidragsberoende och vi måste skapa en bättre norrländsk självbild, en identitet. Om vi vore lika stolta och enade som skottar, walesare, katalaner och Quebec-bor skulle mycket vara vunnet.

  Vi måste också motverka den enfaldiga glamourpropagandan söderifrån som får våra ungdomar att längta till Stockholm och Café Opera. Lär våra barn och ungdomar att älska Norrland och se möjligheterna här samt en inställning att det går att skapa en positiv framtid i Norrland. Då stannar de kvar. Kan vi behålla våra konstruktiva ungdomar är mycket vunnet. Det är de som ska skapa framtidens arbetstillfällen.

  Jag tror att en allmän attitydförändring är väldigt viktigt för Norrland. För att kunna skapa något nytt krävs nya idéer, ett nytt tänkande.

  Dessutom tror jag att det skulle behövas ett norrländskt separatistparti, ungefär som i Skottland. De existerande politiska partierna är för hårt uppbundna till herrarna i Stockholm för att våga opponera sig mot vanstyret. Ett separatistparti skulle kunna röra om i grytan och skapa debatt om kontroversiella frågor.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.