Hur man skiter i FRA-lagen…

För det första så möttes frågan om ett införande av FRA-lagen av ett tämligen massivt motstånd. Staten ansåg att man hade all rätt i världen att ta del av allas vår privata kommunikation. Debatten skulle stillas genom att man dels försökte förklara att vi kritiker inte förstår och dels genom att man frankt förklarade att alla skulle tjäna på att debatten lägger sig. Vad vi kritiker inte förstod resp. på vilket sätt ”alla” skulle tjäna på att debatten la sig framgick dock aldrig.

För att då blidka kritikerna så skulle lagen förbättras genom ett tillägg i 15 punkter. Dessa synades ganska fort och det gick lätt att konstatera att punkterna inte skulle göra någon egentlig skillnad. Ingen har heller förklarat på ett tillfredsställande sätt vad ”trafikstråk” innebär.

Några av punkterna i förbättringspaketet var:

 • Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
 • I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
 • FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

Ha nu dessa punkter i huvudet när du läser nästa mening. Polisen och SÄPO ska också få ”signalspana”. Den utredning kring detta som tidigare har gjorts av f.d. säpochefen Anders Eriksson underkänns av justitieminister Beatrice Ask, varför hon nu har beställt en ny utredning.

Som har påpekats av både undertecknad och mängder av andra, så går det inte att särskilja (och undanta) trafik med både avsändare och mottagare i Sverige. Det handlar inte enbart om att man kanske använder Hotmail, Gmail eller annan mailleverantör med servrar utanför landets gränser. Det är ju även så att mail och trafik på internet kan ta vilken väg som helst. Sannolikheten för att trafiken passerar landets gränser på sin väg mellan avsändare och mottagare i Sverige är rent överväldigande.

Ska nu då även Polisens och Säkerhetspolisens ”signalspaning” prövas i förväg av domstol? Punkten angående beställare struntar man uppenbarligen högaktningsfullt i. Sen undrar man ju varför Polisen ska spana på internationell trafik? För det är väl ändå inte så att vi svenskar hamnar i de misstänktas hörna så snart vi har utländska kontakter?

Som säkerligen många vet så har FRA tidigare fått en alldeles egen version av personuppgiftslagen. Denna är nästintill en manual för vilka omständigheter som ska gälla för att man ska få ägna sig åt sådana mysigheter som åsiktsregistrering och annat av liknande karaktär.

När det gäller SÄPO så finns det faktiskt liknande varianter, trots att man hänvisar till olika lagar. Enligt Polisdatalagen så får uppgifter om en person inte behandlas enbart på grundval av ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuella läggning. Om det däremot är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen så får man göra sådan registrering. Vem som ska göra denna bedömning framgår inte så särskilt tydligt. Syftet med Säpo-registret regleras också i Polisdatalagen. Syftet är:

 1. att underlätta spaning i syfte att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet,
 2. att underlätta spaning i syfte att bekämpa terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott och
 3. att utgöra underlag för registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Smaka på begreppet ”spaning i syfte att förebygga och avslöja brott…”. Tänk sedan ett steg vidare.

Förvisso står det bland de 15 punkterna som skulle förbättra FRA-lagen att en utredning skulle ske ang. Polisens och Säkerhetspolisens behov.
En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

Den meningen innebär väl ändå inte att dessa ska få ”signalspana” på samma vis som FRA alt. att dessa skulle kunna bli beställare på samma vis som regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten? Vad var då syftet med ”förbättringarna”?

Lustigt nog så tror vare sig Beatrice Ask eller den nytillsatte utredaren att detta kommer att leda till några större diskussioner kring den personliga integriteten? Har vi kritiker ”förstått” nu, eller beror det på att vi också skulle vilja tjäna på att det inte blir någon debatt?

Bara för att hela eländet har klubbats som lag så innebär inte det att kritiken har dött.

Jag har med vett och vilje satt ordet ”signalspana” inom citationstecken, eftersom den korrekta benämningen på tilltaget är massavlyssning.

Riv upp FRA-lagen och börja om från ruta ett. Gå sedan igenom eländet, men med utgångspunkt i den personliga integriteten för vanliga medborgare (i Sverige och andra länder). Utifrån detta kan sedan en ev. ny FRA-lag utformas.

Jag vill till riksdagen för att göra ett jobb, och inte en karriär.

Svensk Myndighetskontroll skriver bra om samma ämne.

Mary X konstaterar att man med detta sannolikt delvis gjorde FRA-lagen till en valfråga.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,

20 Replies to “Hur man skiter i FRA-lagen…”

 1. Gillar inte övervakning alls, av all tidigare historia har vi sett att instanser som varit besatta av övervakning ex i ddr eller stazi osv osv har innan haft kriminellt uppsåt.

  förressten har ingen frågat mig om min röst och nej jag tror inte på att dom som kontrollerar är ärliga själva.

  Snarare skurkar

 2. Man blir mållös. Undrar om inte strategin går ut på att ställa oss integritetsvärnare mot människor med eller utan egna erfarenheter av brott, som anser att det daltas med brottslingar och att polisen inte har de verktyg som skulle göra dem mer effektiva.

 3. Det ligger nära min teori om att vi inte pratar om det svåra i samhället, politiker undviker allt kontroversiellt, och därför löser de inte ett enda problem i politiken…

  Politiken är därmed handlingsförlamad per definition.

  De individer som försöker föra diskussion om dessa ämnen in i politiken klassas som extremister.

 4. Farmorgun:
  Jag vet inte om du är medveten om det, men i detta ögonblick roar det spanska ordförandeskapet i EU med att utforska saker som sannolikt skulle kunna leda till en omfattande filtrering av internet.

  Dels så buntar man ihop terrorister och pedofiler med s.k. fildelare. Dels så menar man att det fria internet vi idag har i praktiken skulle leda till en social tillbakagång.

  Mike:
  Det håller på att utkristalliseras ett antal politiker som har andra värderingar. Detta sker i de flesta partier, och även om dessa kanske inte når absolut högst upp på listorna så har de (vi) en plattform bestående av ett etablerat riksdagsparti och därmed en påtaglig chans att kunna kryssa sig hela vägen in i riksdagen. För egen del så står jag på 8:e plats på Centerpartiets riksdagslista i Västernorrland, utöver en hög placering på kommunlistan.

  Leker man bara lite med tanken på att få ett antal piraters kryss så skulle jag troligen ganska snabbt kliva raka spåret in i Riksdagen. Å andra sidan så står jag ju för mer än bara PP-politik, och det kan säkert hindra en del.

 5. Det är nu hög tid att syna FRA-överenskommelsens tillblivelse. Hur gick egentligen turerna under sommaren 2008? Camilla Lindberg och andra FRA-kritiker har klargjort att FRA hade stort inflytande över processen, inte minst i slutfasen av förhandlingarna. Mejlväxlingen mellan FRA, riksdagen och samordningskansliet var intensiv. FRA tog också egna initiativ genom att erbjuda enskilda ledamöter stuidebesök ute på Lovön för att undanröja alla ”missförstånd”. Dessutom placerades i god tid en tidigare underrättelsechef vid FRA som sakkunnig hos försvarsministern. Enkelt uttryck: Politikerna har dansat efter FRA:s pipa, ibland utan att ens begripa det själva. Alla förslag har först clearats direkt med FRA eller med myndighetens förlängda armar i statsapparaten. Så kan också lagstiftning gå till i en demokrati.

  En form av facit lämnas i FRA:s eget remissvar. Där framgår det att myndigheten i allt väsentligt är nöjd. Begränsningen till trafikstråk/signalbärare är uppenbarligen meningslös. Myndigheten räknar med att kunna processa lika stora materialmängder som med det ursprungliga lagförslaget. Ingvar Åkesson har senare påpekat att överenskommelsen knappast medför några förstärkningar av den personliga integriteten. Däremot kommer byråkratin omkring verksamheten att öka. FRA skriver också i remissvaret att underrättelseskyldigheten är tämligen meningslös, då sekretessen i princip alltid kommer att lägga hinder i vägen utlämnandet av uppgifter.

  När Viksten är klar med sin utredning kommer vi dessutom att ha en FRA-lag som i hög grad liknar den ursprungliga.

 6. Att du fortfarande är Centerpartist är för mig en gåta, jag tycker du bör överväga andra möjligheter. Av att läsa din blog så börjar man fundera hur du tänker ang detta.

 7. Jonas:
  Av någon anledning så hade din kommentar klassats, felaktigt, som skräp av bloggen. Ordningen är i alla fall återställd på så vis nu.

  Jag är fortfarande centerpartist, eftersom det ideologiskt ligger mig närmast om hjärtat. Det är inte ideologin i sig som har svikit, utan det är personer/människor som sviker idealen. Jag tror att jag ska kunna påverka vidare inom partiet på ett sätt som jag aldrig skulle kunna göra om jag klev ur partiet och avsade mig uppdrag och mina kandidaturer. Utan dessa är jag blott och bart en bloggare som kan sitta i mitt hörn och muttra. 🙂

  Jag ska kanske tillägga att jag delar i princip alla värderingar som PP står för, men jag ser inget motsatsförhållande mellan dessa. Jag kan såklart påverka mer som aktiv politiker inom Centerpartiet än jag kan göra som enskild bloggare.

 8. Erik.

  Man ser tydligt det du ser att varje parti har en engagerad grupp som jobbar för att styra om sitt parti i en riktning mot ökad rättssäkerhet/integritet. Problemet är att alla dessa grupper är i minoritet i resp. parti (PP ej inkluderat förstås) möjligen undantaget V och MP som dock är i klar minoritet i ”sin” allians. Summan av allt detta är att alla vänner av integritet blir överkörda och färdriktningen mot ökad övervakning/kontroll ligger bergfast, eftersom ”oppositionen” mot detta är så fragmenterad…

 9. Ett tillägg.

  Jag tror aldrig att du, Erik Laakso, Karl Sigfrid etc etc kommer styra om sina partier (i så fall på väldigt lång sikt). Ni blir istället ett alibi som lockar dom som har ”våra” synpunkter på integritetsfrågorna att ge era partier stöd. Enda sättet något kan ändras på kort/medellång sikt (som jag ser) är att ni istället tillfälligt stödjer PP för att inte agera alibi för era ”riktiga” partier…

 10. ConnyT:
  Jag förstår ditt resonemang, men jag köper det faktiskt inte riktigt. Om jag och alla andra som försöker styra om våra resp. partier backar ner för att stödja PP så finns det andra som är helt redo att ta våra resp. platser. Resultatet av detta skulle bli att folk som inte bryr sig/är insatta i bl.a. integritetsproblematiken tar över helt och att vi som försöker styra om det hela tappar vår plattform. Menar du alltså att vi gör mer nytta som megafoner utan mandat att påverka, eller ska vi helt enkelt bli valarbetare för något annat parti?

 11. Jag kan ju tillägga att om t.ex. jag (hypotetiskt) skulle få ett kryss av alla piratpartiväljarna i Västernorrland så skulle jag komma in i Riksdagen. Då skulle en ”pirat” finnas där. Likadant ser det ut på många, många andra ställen i landet.

 12. Det finns redan många med bra åsikter ang. detta i riksdagen. Problemet är att de uppenbarligen känner sig tvingade att följa partilinjen när det kommer till kritan (även i de frågor där partiet INTE uttryckt den åsikten innan valet – som C är ett utmärkt exempel på). Du menar att allt detta kommer ändra sig nästa valperiod? Tillåt mig att tvivla.

  Jag förstår förstås din synpunkt ang. mitt ”förslag” också… Man blir bara förtvivlad över att de etablerade partiernas majoritet inte alls verkar se problemet.

 13. ConnyT:
  Det som behövs i riksdagen är folk som törs och klarar av att stå fast vid sina principer, även om det blåser snålt. Skulle t.ex. jag hamna i Riksdagen så kan jag garantera dig att jag inte avser att vika ner mig i frågor som dessa.

  I övrigt så håller jag helt med dig om att det finns en häpnadsväckande stor blind fläck för problematiken hos de etablerade partierna.

 14. ’ ”spaning i syfte att förebygga och avslöja brott…”. Tänk sedan ett steg vidare. ’

  På filmen ’Minority Report’ då, kanske?

 15. ”Jag vill till riksdagen för att göra ett jobb, och inte en karriär”

  Tror du har lite fel här. din text säger motsidan. Du vill till riksdagen för att tjäna dina pengar, sedan kunna lyfta den fallskärmen alla politiker har. Verkar som att du vill til Bryssel, där tjänar ni ju bra, fallskärmarna där är ju gudalika… Nä spela inte… Hjälp Sverige istället…

 16. Funderaren:
  Tyvärr så har du totalt fel. Jag vill INTE till Riksdagen för att tjäna pengar, även om det absolut är en fördel att tjäna pengar. Lite svårt att överleva utan pengar.

  Vad gäller den s.k. fallskärmen så kan jag lova dig att den inte är någon anledning för min del. Minst 5 års ideellt politiskt arbete har krävts hittills, och det finns ingen som helst garanti för att jag kommer in i Riksdagen. Hur du lyckats komma till en slutsats att jag skulle vilja till Bryssel är för mig obegripligt.

  Förstår jag dig rätt så är det bättre att jag helt enkelt lägger av med politik och håller klaffen? Undrar då om det enbart gäller mig, eller om det gäller politiker i allmänhet. Det förstnämnda kan jag acceptera at du tycker, eftersom det är din rätt. Det andra skrämmer mig betydligt mer. Hur menar du isåfall att demokratin ska fungera, för du vill väl ändå inte avskaffa demokratin?

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.