Vilken sorts Centerparti vill vi ha?

Det är en smula omtumlande att vara centerpartist, det kan ingen förneka.

Vi är ett borgerligt, miljövänligt alternativ som nyligen gjort upp om att låta nya kärnkraftverk byggas istället för de gamla uttjänta.

Vi är ett borgerligt, miljövänligt alternativ som stillasittande inväntar vad som ska ske när Moderaterna talar om att naturen nu måste stå tillbaka och att fler vattenkraftverk nog ska byggas.

Vi är ett integritetsvärnande parti vars riksdagsledamöter har röstat igenom FRA-lagen och som nu uppenbarligen av någon anledning är osäkra på om förbättringarna ställt till det så att vi måste rösta igenom en annan övervakningslag.

Vi är ett integritetsvärnande parti som är för fildelning för privat bruk, men som trots det röstade ja till IPRED-lagen.

Vi är ett parti med tydlig småföretagarprofil som tyvärr ännu inte fått gehör för en riktigt småföretagarvänlig politik inom alliansen.

Vi är ett federalistiskt parti som vill öka demokratin i landet genom att motverka centralisering och maktkoncentration, men när det gäller regionfrågan så gick denna bara delvis igenom och någon större maktfördelning till dessa regioner har vi inte sett.

Vi är ett parti som vill decentralisera samhällets maktstrukturer, men ändå så förespråkar vi tydligen numera en nationell polis och därmed ska vi avskaffa länspolismyndigheterna.

Vi är ett tvättäkta gräsrotsparti, som idag får känna hur det är att ledas i en viss riktning. Vad gäller samtliga ovanstående punkter så har vi fått uppleva något från partiet som närmast kan betraktas som en utbildningsinsats. Enklare uttryckt så skulle man kunna tolka det som att vi medlemmar och väljare tillhör partiet och att vi därmed måste fås att förstå att vi ska tycka på det ena eller andra sättet. Makten ska i Sverige utgå ifrån folket, och samma princip ska definitivt gälla i ett gräsrotsparti. Så är det inte idag.

Inom ramen för Alliansen har tveklöst en del saker gjorts som har varit bra under denna mandatperiod, men när ska vi centerpartister få se att våra frågor kommer i fokus? Om vi skalar bort våra kärnfrågor och blir en renrakad del av alliansen så försvinner också anledningen för folk att rösta på just oss. Varför skulle de? Det politiska resultatet blir ju ändå detsamma som om man röstar på något av de andra allianspartierna. En sammanslagning av allianspartierna leder inte med någon automatik till att alla borgerliga väljare blir nöjda. 1+1+1+1 ger alltså inte nödvändigtvis resultatet 4. Det kan precis lika gärna ge resultat i stil med att 1+1+1+1=3,5. Variationer av den arten täcks idag inte in vid olika typer av opinionsundersökningar.

Tack och lov så har vi en opposition som just nu inte lyckats mejsla fram en strak och trovärdig profil, men det kan vi faktiskt inte räkna med att det ska bestå. Vi kan dessutom inte gå trygga mot ett stundande val med devisen att motståndet är dåligt. Vi måste göra detta på att just vi är bra. Det är en väsentlig skillnad det.

Det är snart dags för Centerpartiets riksstämma, och innan dess så ska alla distriktsstämmor vara avklarade. Vid dessa måste vi centerpartister tala om att det är från oss gräsrötter politiken ska komma och att det är vårt uppdrag som partiledningen och riksdagsledmöterna ska utföra. Gör vi inte en sådan markering så har Centerpartiet färdats mycket långt bort från sina ursprungliga rötter.

Det är möjligt att stämmorna visar att vi villigt finner oss i att ledas i den ena eller andra riktningen. Isåfall så är det demokratiskt fastslaget, men då kan vi också fundera över om vi verkligen behöver stämmorna till annat än att utse den eller de som ska greppa nosringen och styra oss till nästa stämma. Om detta sker så har partiet i snabb takt förändrats, och det har inte varit i positiv riktning. Stämmorna kommer att visa hur landet ligger i dessa frågor.

Nej, jag anser inte att detta inlägg enbart är ett långt klagobrev. Det är mitt sätt att förklara att jag är mycket nyfiken på att se hur mycket ryggrad det finns hos oss centerpartisterna. Är det sakfrågorna som spelar roll, eller är vi nöjda med att på amerikanskt, vimpelviftande manér okritiskt lovsjunga ledarskapet. Jag ser med ödmjukhet fram emot vad riksstämman sammantaget ska tillkännage som sin åsikt.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

12 Replies to “Vilken sorts Centerparti vill vi ha?”

 1. Alla dina punkter som inleds med Vi är…. Detta borde ändras till Vi var… eftersom detta är ju vad som officiellt gäller från dom styrande inom partiet. Att sedan du och andra har avvikande åsikter och önskar sig tillbaka ett centerparti som har några som helst principer är ju ett sundhetstecken. Men med nuvarade partiledning borde ni rimligen lägga era röster någon annanstans. Ett parti som verkar ha ”makten är allt” som enda riktlinje är ej speciellt sympatiskt.

 2. Vad har hänt i de politiska ledarskikten, egentligen?
  Jag är inte centerpartist, men vill ha ett centerparti i riksdagen som strider med näbbar och klor för exakt de värden du beskriver i dina ”Vi är ett…”

  Alla de satserna ställer jag helhjärtat upp på och jag vill att de företräds i riksdagen.

  Inte mitt parti, som ibland kan hemfalla till felaktiga tankar att ”allt staten gör är bra, för vi är staten”. Därför bekymrar man sig kanske inte helt och fullt om effekter av exv signalspaning. (Eller jag vet inte. Jag förvånas så att säga över den kompakta dumheten i mitt eget SAP i vissa frågor).

  Hur som.
  Historiskt har ett större centern, som på den tiden fortfarande värnade dina ”Vi är ett…” frågor, också gjort fantastiska uppgörelser med ett SAP, som också var renare och klarare i sina budskap än vad man är idag.

  Du håller en positiv ton i din avslutning i postningen, vilket gläder mig och lyfter mig en aning.
  Själv är jag djupt bekymrad. I mörkare stunder får jag för mig att samtliga partiers ledarskikt har tappat orienteringen alldeles.

  Anders Widéns senaste blogpost..Mitt i snön

 3. Anders:
  ”Vi är..” gäller fortfarande, och kommer att gälla intills dess att stämman säger annorlunda. Det du syftar på är egentligen ”De är…”. Skulle jag anamma det du skriver (och jag förstår ändå ditt resonemang) så skulle det vara detsamma som att erkänna att vårt parti redan har blivit kapat.

  Anders Widén:
  Jag vill så förtvivlat gärna tro på att Centerpartiets medlemmar och väljare vill att partiet (inkl. partiledningen) ska ställa upp på ”Vi är…”. Därav kommer också tonen i slutet. I övrigt så har jag också allt oftare funderat över hur samtliga partiers ledningar fungerar.

  Eriks senaste blogpost..Vilken sorts Centerparti vill vi ha?

 4. Jag är jätteglad att du tar upp c-förslaget om en nationell polis, som är vansinnigt i ett parti som av tradition förespråkat decentralism och nära demokrati (nära förvaltning är en del av nära demokrati). Fram till 1965 hade vi inte ens en rikspolis och t o m Thomas Bodström har sagt att polisen idag ”måste decentraliseras”. Jag har bloggat om det här och i mitt inlägg nu lagt en liten hänvisning till ditt blogginlägg.

  Malte Lewans senaste blogpost..Centern vill nationalisera polisen

 5. @ Erik. Jag kan bara stå bredvid och hålla tummarna för att Centern är eller åter blir sådant som dina ”Vi är…”satser uttrycker.

  Sverige behöver det partiet, den klara och tydliga rösten för integritet, närdemokrati, småskalighet, miljö.

  Eftersom jag är demokrat tror jag vi även behöver ett SAP som är tydligt i frågor som exv solidaritet.

  Egentligen skulle jag vilja rösta på det viset, att jag som väljare hade 100% röst att fördela på de partier jag vill.
  Jag vill inte rösta på ett parti. Jag vill rösta ihop en vettig lagstiftande församling som tvingas debattera frågor och lagar utifrån sina olika ideologiska ståndpunkter, hett och livligt.

  Anders Widéns senaste blogpost..Mitt i snön

 6. Om man nu är så miljövänlig som man låtsas vara skulle jag villja veta varför inte ni ärade centerpartister har löst alla mysterier kring just kärnkraften hur skall den slutförvaras och var? Hoppas det blir i någon centerpartis trädgård då det är så totalt ofarligt så är det ju löst eller!

 7. Malte:
  Detta med en nationell polis är i högsta grad en fråga som berör vår tradition av decentralisering. Därav min egen reaktion på det hela.

  Anders Widén:
  Vi är helt överens om att en tydlig centerpartistisk stämma behöver höras över det politiska landskapet. Jag tänkter inte säga emot dig ang. SAP, eftersom jag anser att det finns guldkorn hos de allra flesta partier. Din variant på valsystem vore ganska läckert, även om det sannolikt är nästintill omöjligt att försöka sig på. 🙂

  Krister:
  Jag håller helt med dig om att slutförvaringen uppenbarligen är ett problem. Därför är jag också mycket försiktig med att vara positiv kring energiuppgörelsen. Om du läst mitt inlägg så ser du också just det.

  Eriks senaste blogpost..Vilken sorts Centerparti vill vi ha?

 8. Erik, håller helt med dig i dessa frågor. På Södermalm har luften nästan gått ur oss. Men vi ska till stämman och är definitivt inställda på att visa vilka värderingar vi tror på och att det behövs förändringar i partiet. Kan man läsa din motion/er någonstans? En väldigt bra grej som Stockholmscentern gjort är en motionsblogg

  http://www.stockholmsmotioner.se/

  där allt kan läsas och kommenteras, micket bra. Hej

  -Rikard Linde

 9. Rikard:
  Det är fullt förståeligt att luften nästan pressas ur en. Jag har lite grann samma känsla, och den verkar delas av många i min krets. Jag gissar att vi syns på riksstämman, då jag har blivit utsedd att representera Härnösandskretsen. Min motion kan du läsa här. (pdf-fil)

  Bra idé att ni lagt ut era motioner på en blogg. Där kan alla läsa och ta del av det hela.

  Eriks senaste blogpost..Vilken sorts Centerparti vill vi ha?

 10. Stå på er Centerpartister, gör det som ni anser vara rätt och riktigt. Ett parti består inte av partistyrelsen allena, det är ni som är partiet.

 11. Ett förtydligande om nationell polis. Redan idag har vi en nationell polis, denna är dock uppdelad på 21 myndigheter som är lokaliserade i länen, det betyder dock inte att vi har en regionalpolis som styrs av regioner eller landsting, den styrs nationellt. Visserligen finns det en polisstyrelse med länspolitiker knuten till varje länspolismyndighet, men de har idag ytterst lite att besluta om.

  Det allra viktigaste med förslaget till partistämman i maj om förändringar i polisorganisationen är att vi ställer krav på polis i alla kommuner, en ansvarig polischef för varje kommun och en lokal polisnämnd där polisen, kommunen inkl. skola och socialtjänst, näringsliv, föreningsliv och medborgarföreträdare möts med viss beslutsbefogenhet över de lokala prioriteringarna för ett tryggare samhälle.

  Detta innebär alltså en ”decentralisering av samhällets maktstrukturer” precis som du efterfrågar samtidigt som vi försöker lösa upp den nästan omöjliga styrningen av svensk polis som finns idag.

 12. Johan:
  Vad har Centerpartiet hittills sagt om en nationell polis, och hur rimmar det med detta nya? Min poäng är i första hand att beslut aviseras/fattas för att vi medlemmar därefter välvilligt ska lyssna på och lära av partiets ledning. Hela partiet har ju vänts upp och ner och numera förväntas medlemmarna applåderande ta emot besked om att ledningen och riksdagsgruppen har gjort den ena efter den andra tvärvändningen i förhållande till partiprogrammet sagt samt vad medlemmarna har meddelat som sina önskemål.

  Beslut fattas först och därefter inträffar en införsäljning till medlemmarna. Är inte det en smula bakvänt? Resultatet blir ju då att partiledningen samt ni i riksdagsgruppen agerar utifrån ett kommande mandat snarare än utifrån det mandat medlemmarna redan har gett. Detta i sin tur orsakar ju även att det tidigare givna mandatet i praktiken ogiltigförklaras, eftersom det ju inte gett resultat.

  Om jag nu (så som jag hittills har sagt) skarpt gillar det program som vi gick till val på, vilket parti ska jag då vara medlem i för att se det (eller väsentliga delar av det) realiseras?

  Visst ska ett partis politik vara dynamisk och förändras över tid, men samtidigt så måste detta ske i samklang med medlemmarnas och väljarnas önskemål. Annars blir vi ju blott och bart ett alliansparti utan egen profil. Vem har nytta av det, tycker du?

  Eriks senaste blogpost..Vilken sorts Centerparti vill vi ha?

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.