Begå brott för att avslöja brott?

En mycket intressant frågeställning visar sig nu när det gäller IPRED-lagen som trädde i kraft den 1/4 2009. Här kommer också ”tryggheten” i att domstolar ska ta ställning till förfrågningar att avslöjas. Det är nämligen så att vi fått höra från våra egna politiker att IPRED-lagen ju är rättssäker p.g.a. att det hela ska avgöras i domstol.

Är det riktigt att bevilja en begäran om utlämnande av abonnentuppgifter för ett ipnummer baserat på lättmanipulerade bildfiler och utan att ens reflektera över om ”bevisen” har kommit fram genom att anmälaren har begått olaga dataintrång.

Det första IPRED-fallet som drogs till domstol gäller nämligen material som sägs ligga på en ftp-server. Ftp-servrar är generellt sett lösenordsskyddade och det är en mycket vanligt förekommande teknik för överföring av material. Är man dessutom inloggad på en ftp-server så kan man ofta även ladda upp material till denna. Alltså skulle, rent hypotetiskt, nedladdaren (anmälaren) även kunna ha både skapat mappar och laddat upp materialet själv.

Frågan nu är om bildmaterialet, dataintrångsfrågan samt vem som egentligen har lagt materialet på servern kommer att behandlas på ett rättssäkert vis av domstolen INNAN man ålägger internetoperatören att lämna ut abonnentuppgifterna.

Jag sätter, tyvärr, mina pengar på att förlagens begäran kommer att beviljas utan att dessa tre tveksamheter ifrågasätts. Skulle jag ha rätt i detta så kan vi lugnt konstatera att upphovsrättsindustrin numera äger både regeringen/riksdagen och rättsväsendet.

Om det går denna väg så kan endast politiker som hävdar att detta är nödvändigt och även rättssäkert att kunna bemötas på ett enda sätt. Det enda svar vi kan ge dessa är: ”SKÄMMES, TA MIG FAN!!!”

Ska Fru Justitia i fortsättningen framställas iförd en reklamtröja från RIAA, MPAA, Antipiratbyrån och andra käcka instanser? Jag är rädd för det, och detta kan vi tacka de folkvalda för. Mest fascinerande är att så få riksdagsledamöter ens är mottagliga och tar till sig. Tror de verkligen att alla andra är så okunniga så att vi inte ser vad som sker? Det  ska bli mycket intressant att se hur många röster de som är för IPRED får från de s.k. musikskaparna (ej artister och kreatörer) och hur många de tappar från väljarkåren.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

4 Replies to “Begå brott för att avslöja brott?”

  1. Tor:
    Ja, jag såg det. Bara ett frågetecken kring detta räcker. Hur ofta snubblar man över en ftp-server som inte är lösenordsskyddad? Här bör detta noga utredas innan man ens behandlar frågan om abonnentuppgifterna ska lämnas ut eller ej.

    Eriks senaste blogpost..Ska vi ha Centerpartiet i riksdagen?

  2. Det pågår en batalj i Bryssel om innehållet i Telekompaketet där Lena Ek (C ) ledamot i ITRE-utskottet står i tur att pröva en del omförhandlade tillägg. Just nu förhandlas det med Ministerrådet och jag kan bara hoppas att Åsa Torstensson, ministern på vars bord saken ligger, klarar av att hålla emot de försök som görs från företag, som utvecklar och säljer övervaknings- och filtreringsutrustning ibland i maskopi med underhållningsindustrin, som vill att telekomföretagen ska få laglig skyldighet att stänga av internetanvändare,och därför försöker få in skrivningar till stöd för detta i paketet. Ansträngningar görs från olika håll för att politikerna ska stå upp för nätneutralitet och användarnas demokratiska fri- och rättigheter. Jag har skrivit till våra svenska MEP:s – gör det du också. Information och länkar finns hos mig.

    farmorguns senaste blogpost..Nytt mejl till Bryssel om Telekompaketet.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.