Krävs inte undantag från Personuppgiftslagen längre?

Jag ska villigt erkänna att jag inte har absolut koll i detta fall, men jag ställer frågan helt öppet rakt ut i bloggosfären.

Antipiratbyrån har ju av Datainspektionen beviljats undantag från Personuppgiftslagen när det gäller behandling av ipnummer. Länsrätten har ju tidigare beslutat att ipnummer är att betrakta som personuppgifter. Det undantaget som Antipiratbyrån har beviljats löpte, såvitt jag kunnat se, ut vid årsskiftet 2008-2009.

Min fråga är då alltså: Behöver man inte ha beviljats ett sådant undantag nu när IPRED har trätt i kraft. Vidare så undrar jag om bokförlagen som har lämnat in en anmälan någonsin har beviljats ett sådant undantag.

Ur Personuppgiftslagen (1998:204)

21 § Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.
Personuppgifter som avses i första stycket får dock behandlas för forskningsändamål av andra än myndigheter, om behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i första stycket.
Regeringen får i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i första stycket. Regeringen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta sådana beslut. Lag (2008:187).

Någon juridiskt bevandrad kanske kan informera mig om denna lag fortfarande gäller resp. om IPRED-lagen automatiskt ger någon form av undantag. Är det möjligen på så sätt att IPRED-lagen till sin konstruktion är såpass illa navlad så att den helt upphäver Personuppgiftslagen?

En sidofråga där jag gärna skulle se ett svar från någon företrädare för upphovsrättsindustrierna är följande: Ser ni någon skillnad på begreppen ”upphovsrättsbrott” och ”fildelning” samt vilken skillnad anser ni isåfall att det finns.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

6 Replies to “Krävs inte undantag från Personuppgiftslagen längre?”

 1. Se sidan 172 i proposition 2008/09:67.

  ”Undantag från 21 § personuppgiftslagen
  Regeringens förslag: I varumärkeslagen, upphovsrättslagen, patentlagen, mönsterskyddslagen, firmalagen, kretsmönsterlagen och växtförädlarrättslagen införs bestämmelser som innebär att det inte krävs särskilt undantag enligt 21 § personuppgiftslagen (1998:204) för att få behandla personuppgifter om immaterialrättsintrång, när behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.”

 2. Tack, nils2!

  Då gäller alltså principen:
  ”Är det möjligen på så sätt att IPRED-lagen till sin konstruktion är såpass illa navlad så att den helt upphäver Personuppgiftslagen?”

  Väl utfört jobb av våra folkvalda alltså.

  Eriks senaste blogpost..Kim Lundin är vilse i pannkakan

 3. Första paragrafen i personuppgiftslagen:

  1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

  På grund av IPRED-lagens ”paragraf 21-undantag” får nu Antipiratbyrån m.fl., samla in personuppgifter i syfte att kartlägga vem som laddar ned vad. Det är en grov kränkning av den personliga integriteten tycker jag. Personuppgiftslagen fyller inte längre sitt syfte, man skulle kunna säga att den är upphävd.

  Hurra för våra folkvalda.

 4. nils2:

  Du har helt rätt i att Personuppgiftslagen i allt väsentligt har blivit överkörd av annan lagstiftning. Det visar än en gång på i hur liten grad medborgarna och deras rättigheter respekteras av de folkvalda. Jag önskar att det fanns centerpartister som verkligen stod upp för vårt partiprogram, våra manifest och som följde stämmobeslut utan att göra allt till skruvade tolkningsfrågor. Medlemmarnas och väljarnas vilja är inte en sak som ska vara föremål för tolkningsfrågor så till den milda grad så att en stämma kan säga en sak och att det tolkas som motsatsen.

  Eriks senaste blogpost..Ska vi ha Centerpartiet i riksdagen?

 5. Kolla på den här fina formuleringen i upphovsrättslagen:
  53 g § Trots förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 53 § behandlas om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Lag (2009:109).

  Hanna Wageniuss senaste blogpost..Idioter

 6. Hanna:

  Ja, visst är det solklart. :-S

  Ungefär lika solklart som den personuppgiftslag som gäller för FRA, för den är ju såklart specialskriven. Där får man bara ägna sig åt registrering om det bedöms som nödvändigt. Läser man denna så känns den mer som en manual för hur FRA ska göra för att få ägna sig åt åsiktsregistrering.

  Eriks senaste blogpost..Positiv eller negativ röstning?

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.