Vill inte Alliansen sitta kvar och regera?

Enligt SVT så kommer regeringens utredare, Säpos förre chef Anders Eriksson, att föreslå en ny speciallag som ska göra att även Säpo ska kunna vända sig till domstol och ge uppdrag åt FRA. Om detta blir verklighet och förslaget läggs fram (innan ”förbättringarna” av FRA-lagen införs så har Alliansen verkligen valt en strid med väljarna som inte kommer att sluta väl.

Man säger lite generellt att man vill attrahera unga väljare, men man glömmer en sak. Det är i hög grad unga väljare som har kunskap om återverkningarna av FRA-lagen, IPRED (och IPRED2), Telekompaketet och andra integritetskränkande fiffigheter som man har lagt fram. Att då lite nådigt se ut över väljarna via TV-kameror och förklara att väljarna ju inte förstår det hela kommer garanterat att leda till motsatsen. De yngre väljarna samt de mer mogna (som också har full förståelse för teknikens återverkningar) har till slut inget annat val än att vända allianspartierna (och sossarna) ryggen.

Att Alliansen har hanterat bl.a. finanskrisen tämligen väl kommer då att spela mindre roll. I regeringskansliet bör man ställa sig frågan om hur många spaltmeter som skrivits om integritetsfrågor samt jämföra den sifran med finanskrisen. Möjligt är att den senare frågan vinner, men skillnaden är nog mindre än man kanske tror.

Jag är idag mindre oroad över de ”yttre hoten” och betydligt mycket mer oroad över det ”inre hot” som Alliansens integritetsfientliga inställning skapar.

En annan sak som gör mig en smula förundrad är hur mycket gummi man kan tänkas behöva ha i ryggraden för att kvalificera sig för en plats i riksdagen. Vi i Centerpartiet har tidigare med eftertryck förklarat var vi står när det gäller integritetsfrågorna. Stämmobeslut och manifest har klart visat på detta, men likafullt så fick vi höra att besluten och manifesten ju skulle sättas på undantag eftersom de inte tog hänsyn till yttre hot. En annan variant på förklaring gjorde om stämmobesluten till någon form av tolkningsfråga. Vi har sett ledande företrädare för Centerpartiet hävda olika variationer på en positiv inställning till fildelning för privat bruk, men sen dröjde det inte så länge innan vi fick förklarat för oss att vi ändå behöver IPRED och att den ju inte var så illa nu när man inte längre kunde stänga av användare från internet med den lagen.

Att nu se hur en centerpartist säger att han inte ser annat än att SÄPO-förslaget (FRA 2.0) ”ligger helt inom ramen för allianspartiernas uppgörelse i höstas” är en helt ny nivå av gummiryggrad. Frågan är om det här ens handlar om gummi i fast form. Får jag påminna om följande lilla punkt som kan läsas på Centerpartiets hemsida:

6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten

Är det någon som ser ordet SÄPO på denna rad? Jag gör det inte. Hur kan då ett förslag som det man nu talar om ”ligga inom ramen för allianspartiernas uppgörelse i höstas”?

Det sluttande planet är numera ett brant stup och vi medborgare är på väg utför det. Tyvärr så har vi ingen som helst rätt att begära en fallskärm. Har man däremot en ryggrad av gummi så landar man sannolikt någorlunda oskadd. Man bryter i alla fall inte ryggen av fallet.

FRA-lagen borde aldrig ha släppts igenom från början, och det nu följande spektaklet är en ren följdeffekt av detta felgrepp. Under 2008 klubbades enl. Datainspektionen ca 20 nya integritetskränkande lagar igenom av Riksdagen, och såvitt man kan se så kommer man inte att avvika från den linjen i år heller. Det är synd och skam att det är detta som kommer att bli Alliansen eftermäle istället för de många positiva sakerna som har åstadkommits.

Nästa valrörelse kommer garanterat att handla väldigt mycket om just integritetsfrågor, och jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Om jag säger en sak så kommer det kanske ändå att bli tvärtom. Det enda jag med någorlunda självrespekt kan göra då när jag får frågan om vad Centerpartiet tycker i fråga om personlig integritet är att rycka på axlarna. Detta även om jag pratar om vad som står i partiprogrammet. Hur ska jag veta att det som står där inte blir en tolkningsfråga eller om det offras för att bevisa någon konstig form av regeringsduglighet.

OM KD trillar ur Riksdagen och OM Centerpartiet samt Folkpartiet decimeras kraftigt när det gäller väljarstöd så återstår Moderaterna. OM då en del av de som lämnar de andra Allianspartierna istället röstar på Moderaterna så kan man ju hoppas att dessa är tillräckligt många för en fortsatt icke-socialistisk regering i Sverige. Om inte så har en stor del av Alliansen helt enkelt utplånats och då är frågan om detta kommer att räcka. Jag är faktiskt rätt osäker på den saken. Än mer osäker blir jag om vi dessutom får ett lägre valdeltagande, och den saken går inte att utläsa i förväg via några opinionsmätningar.

Jag är bekymrad, besviken och faktiskt t.o.m. skitförbannad över hur medborgarnas rätt till personlig integritet används som någon form av politisk studsmatta. Som man säger i det militära: Gör om! Gör rätt!

Några andra som skriver om detta:
Mårtensson
Hanna Wagenius
Mikael Elmlund

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

4 Replies to “Vill inte Alliansen sitta kvar och regera?”

 1. Hej Erik

  På något vis känner jag mig lite apostroferad…
  Du har rätt i punkten 6 i allianspartiernas uppgörels i höstas, att endast 3 får beställa.

  Men jag har faktiskt rätt i att det också finns en punkt 7, att det ska utredas hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalens behov av underrättelseinhämtning ska kunna tillgodoses. Jag bilägger pressmeddelandet från Justitiedepartementet:

  Pressmeddelande
  9 oktober 2008
  Justitiedepartementet

  Utredning om underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov
  Regeringen har i dag gett Anders Eriksson, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, i uppdrag att utreda hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden kan tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt.

  Den 1 januari 2009 träder nya regler i kraft för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Från och med den 1 oktober 2009 är det möjligt att inom ramen för sådan verksamhet signalspana i tråd. Enligt den politiska överenskommelse i 15 punkter som nyligen träffades ska Försvarets radioanstalt endast få bedriva signalspaning efter inriktning av regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. Detta väcker frågan om hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden ska kunna tillgodoses. Enligt den politiska överenskommelsen ska därför en utredning tillsättas för att se över denna fråga.

  Regeringen har därför i dag beslutat att ge Anders Eriksson uppdraget att kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelseinhämtning avseende utländska förhållanden genom signalspaning. Utredaren ska, med beaktande av bland annat skyddet för den enskildes personliga integritet, föreslå hur detta behov ska kunna tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt. Till stöd för utredarens arbete ska en referensgrupp med representanter för riksdagspartierna inrättas. Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 30 juni 2009.

  – Säkerhetspolisen behöver kvalificerad underrättelseverksamhet i sin uppgift att förhindra brott. Signalspaning är för det ändamålet av stor betydelse. För Rikskriminalpolisens kamp mot till exempel människohandel, narkotikasmuggling eller barnpornografi gäller samma sak. Därför har vi arbetat snabbt för att tillsätta denna utredning, säger justitieminister Beatrice Ask.

 2. Tack för inlägget Erik. tror att det sammanfattar vad vi tycker, oavsett våra politiska ståndpunkter.
  Dessa frågor är klart tvärpolitiska när de berör fundamentet, i en demokrati. Besluten riskerar att haverera, vad vi betraktar som ett demokratiskt utformat samhälle.

  Jens Os senaste blogpost..April april, nu gäller IPRED privatpolislagen

 3. Staffan:
  Förstår jag dig rätt så har då alltså punkt 7 företräde framför punkt 6. I sådana fall så kan vi säkerligen hitta andra vinklar där det ena slår ut det andra och på så vis nå fram till att den FRA-lag som klubbades förra sommaren ju både var rättssäker och jättebra. Faktiskt kanske bättre än det mest effektiva flugpapper vad gäller att fånga terrorister.

  Hela grundstommen till behovet av en FRA-lag är tveksamt, och detta har ju understrukits genom den statliga utredning i USA som har kommit fram till att datamining på det vis som FRA-lagen innebär är ett ytterst ineffektivt vapen mot terrorister. Det finns absolut säkert yttre hot mot Sverige, men om dessa skulle klassas på någon skala som indikerar hur allvarlig hotbilden är så blir troligen alltihop ganska dumt. När såg eller hörde du en terrorist senast? När kände du att det fanns ett vapenskrammel från främmande nation som var tillräckligt starkt för att massavlyssning skulle behövas? Om det nu är så att vi skulle drabbas av främmande makts vrede och de skulle välja att hoppa på Sverige, hur ska vi försvara oss? Ska vi ilsket hytta åt dom med våra hörlurar?

  Jens O.:
  Helt riktigt är att dessa lagar kan leda till en havererad demokrati. Där är vi absolut överens.

  Eriks senaste blogpost..Vill inte Alliansen sitta kvar och regera?

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.