EMU-debatten

Sitter just nu på stämman och lyssnar på debattörer som är för/mot införandet av Euro i Sverige. Ska jag se till min egen inställning så är jag väldigt kluven. Å ena sidan så vore det kortsiktigt bra ur ett jobbperspektiv då vi gör inköp av råvaror i Euro. På lite mer sikt så känns det inte alls lika intressant. Det skulle kanske göra saker och ting enklare, men samtidigt så vet jag inte exakt till vad gagn det skulle vara.

Då vi talar med kollegor i Finland så är de faktiskt inte odelat positiva till att ha infört Euro. Ungdomsförbundet CUF har med liten marginal beslutat sig för att vara emot EMU.

För min del så känns det som om vi gott kan vänta med beslutet.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,