Hurra för FRA!!!

Med en nästan fullständigt halshuggen debattmöjlighet kring integritetsfrågorna på Centerpartiets partistämma i Örebro så lyckades vi ändå få stöd av (uppskattningsvis) en tredjedel av stämmans ombud för att riva upp FRA-lagen. Helt givet så var denna fråga ett klart orosmoment för partiledningen, med tanke på de konsekvenser som ett bifall skulle få. Vi såg dels hur man drog ett streck i debatten innan förste talaren ens hade klivit upp för att tala och sedan eldade man på till försvar för FRA-lagen. Detta tillsammans med det faktum att Staffan Danielsson ideligen dyker upp till försvar för FRA-lagen gör att man snart måste ställa sig frågan om det inte egentligen är Centerpartiet som faktiskt driver denna fråga i regeringen.

I tisdagens interpellationsdebatt i Riksdagen så fanns det två personer som försvarade FRA-lagen med näbbar och klor. Sten Tolgfors och Staffan Danielsson. Det som gör mig riktigt trött att höra är dels aatt det är en ”svår och viktig fråga” och dels att FRA-lagen på något vis skulle innebära en förstärkning av den personliga integriteten. Hur f*n kan man hävda det senare och för vem är detta en viktig fråga?

Att ett stort antal remissinstanser har framfört kritik och att vissa t.o.m. helt har avfärdat de s.k. förbättringarna spelar uppenbarligen ingen som helst roll. Vi som faktiskt lever i verkligheten väntar fortfarande på att få höra när och på vilket sätt denna form av massövervakning hittills har gett ett resultat som ens marginellt kan försvara det hela? Det skramlas med yttre hotbilder och terrorism som försvar, men även detta hotscenario har många framstående experter avfärdat.

Alltså måste jag ställa frågan helt öppet. Är FRA-lagen en centerpartistisk kärnfråga och varför driver vi isåfall inte andra kärnfrågor med samma kraft och envishet?

FRA-lagen/-lagarna har som främsta kännetecken att hela lagstiftningsprocessen har havererat och att det lappas, repareras, inrättas efterkontroller och annat elände. Allt detta tyder ju bara på en sak. Den grundläggande lagen är så genomusel så att det krävs alla dessa steg för att på något vis kunna stå fast vid lagen och inte tappa ansiktet fullkomligt. Sen kan jag bara tycka att det är otroligt osmakligt att en fråga som denna ska få drivas av prestigeskäl.

Hela denna lagstiftning är ett lapptäcke som sätter sig över bl.a. yttrandefriheten, banksekretessen, meddelarfriheten, källskyddet, brevhemligheten, valhemligheten, rätten till förtrolighet och sekretess mellan en medborgare och en präst, en advokat, en läkare o.s.v. Lapptäcket medger faktiskt även bl.a. sådana groteska saker som åsiktsregistrering. Allt detta är tydligen sådant som partiets stämma faktiskt lämnade bifall till, men där tror jag faktiskt att en riktig debatt hade kunnat lyfta upp dessa problem på bordet så att stämman med stor sannolikhet hade gjort ett annat val. Det nuvarande utfallet är dock inget annat än en styggelse. En styggelse som vårt parti står upp och försvarar.

Läs interpellationsdebatten om FRA-lagen på riksdagens hemsida (11§ och inleds med anf. 56)

Andra intressanta bloggar om: , , , , ,

10 Replies to “Hurra för FRA!!!”

 1. Johan Linander är en påskyndare också. Bland annat så skriver han som svar på min fråga om hans svar till riksdagssvar.se att ”jag svarar som Staffan Danielsson”. Vilket bra svar! Mer svart på vitt kan man inte få det; toppstyrning i sitt esse!

  Olof Bjarnasons senaste blogpost..Objective-C: Minsta möjliga nytta

 2. Centern kanske inte driver den, men eftersom de var med och röstade för lagen trots stämmobeslut så känner de nog att de måste motivera sitt beslut inför sina väljare.

  därför kan de riktiga förespråkarna hålla sig i bakgrunden, som de alltid gjort, och slippa både ansvaret som att förklara sig offentligt.

  Kan Annie, Staffan och Fredrik bara hålla klaffen någon gång så vi kan få fram svar från de moderater som faktiskt drivit frågan hela tiden?

  Begriper de inte att de används som ”scapegoats” för Reinfeldt?

  scaber nestors senaste blogpost..Kommer Svenska regeringen införa mjukvarupatent bakvägen under ordförandeskapet?

 3. @Olof: Ja, Linander är ett sorgligt kapitel. Den mannens åsikter har förändrats i takt med att han fått alltmer politisk makt. För tre år sedan sa han att ingen ska få vara föremål för avlyssning som inte är misstänkt för brott. Så sent som i februari 2007 ville han slänga FRA-lagrådsremissen i papperskorgen. Sen rättade han in sig i ledet. Efter att ha varit en av dem som lydigt smakat partipiskan har han nu övergått till att hålla i densamma. Det framgick inte minst i den parodiska integritetsdebatten på centerstämman senast.

 4. Hej Erik

  Jag kunde givetvis ha avstått från att delta i IP-debatten, men det är liksom inte min stil.

  Det centerpartiet har drivit i regering och riksdag är att stärka integritetsskyddet så långt möjligt. Vi har dock accepterat att det tyvärr behöver bedrivas signalspaning även i kabel över landsgränsen under sträng kontroll, och det är ju på den viktiga punkten som du och andra har en annan syn och kritiserar oss.

  Att stämmans debattid först sattes till 30 sekunder var fel, och som väl var rättades det till, även om en minut är mycket kort det också. Visst var en del som talade för partistyrelsen, men nog var det väl fler som talade emot? Och jag har ju sagt att kritikerna fick ett – enligt min bedömning – överraskande starkt stöd.

 5. Erik,

  Som alltid imponeras jag av din envisa förhoppning om att Centerpartiet kan förändras i frågan. Jag finner det förnedrande att se hur en total brist på självinsikt och självkritik allt mer verkar prägla dess representanter, det är verkligen tragiskt, inte minst för oss som tills alldeles nyligen kände ett engagemang i Centerpartiet och brann för dess integritestretorik.

  Det mest skamliga är nu raden av grundlösa och ytterst fientliga uttalanden som riktas mot Piratpartiet. Har man verkligen så dåligt själv förtroende att man måste utmåla en medborgarrätssrörelse med många centerpartister i exil som enfrågeparti, eller t.o.m som sverigedemokratiska proteströrelser?

  Sorgligt, sorgligt sorgligt.

  Läs mer på;
  http://mikaelelmlund.wordpress.com/2009/05/28/snalla-centerpartiet-sluta-fornedra-er/

  samt

  http://mikaelelmlund.wordpress.com/2009/05/29/obligatorisk-lasning-om-piratpartiet-och-dess-sympatisorer/

 6. scaber nestor:
  Visst handlar det om s.k. scapegoats, men om man förstår detta och ändå driver frågan så måste slutsatsen ändå landa i närheten av det jag skrev. En talande tystnad vore faktiskt att föredra.

  Staffan:
  Jag vet att dina intentioner ytterst är goda, men det blir ändå fel. Tyvärr så myntas det uttryck som egentligen faller på sin egen direkta felaktighet, och vissa av dessa har även du tagit till dig.

  Vi ska givetvis freda landet mot yttre hot, men ”signalspaning i kabel” är dels ett begrepp som är rent hitte-på och dels så är det i bl.a. en amerikansk staligt initierad/finansierad utredning konstaterat att den typ av avlyssning som det egentligen handlar om är verkningslös mot såväl terrorister som militära hot. ”Signalspaning i kabel” är inget annat än en påhittad omformulering av massavlyssning eller datamining.

  Vad gäller de ”integritetssäkringar” som ska tillföras så är det nog vid det här laget ganska klarlagt att dessa inte säkrar integriteten i något särskilt stort mått. Hela konstruktionen faller ju på sin egen orimlighet, eftersom överskottsinformation och material som är resultatet av felaktig avlyssning omedelbart ska förstöras. Det går alltså då inte att få fram bevisning för felet i sig. Om felgrepp tas så ska dessa rapporteras, men fortfarande så hamnar man då i ett läge där man endera har raderat bevisen alt. så har man begått ytterligare ett fel. Domstolen är ju dessutom inte någon egentlig domstol.

  Staffan, jag skulle faktiskt önska att du tog ett rejält steg bakåt och helt förutsättningslöst bestämde dig för att ta del av all information (inte enbart den som du får dig serverad) samt att du utifrån denna gjorde en bedömning av konsekvensen för medborgarna av dessa lagar. Strunta i det läget i syftet, och lägg energin på konsekvensen.

  Om debatten hade fått inledas och gå igång på det korrekta sättet (som samtliga andra debatter på stämman) så hade sannolikt det hela blivit betydligt mycket mer belysande och sakligt. Då hade stämmans ombud fått ett väsentligt mycket bättre underlag.

  Vill du att jag tolkar dig som att du är för införandet av FRA-lagen och dess konsekvenser för medborgarna? Här kan du svara med ett enkelt ja eller nej, men jag råder dig i all vänlighet att överväga svaret.

  Mikael:
  Tyvärr så resulterade partistämman i att kompromisser i fallet med FRA-lagen klubbades som partiets vilja. Fullständigt bakvänt i min mening.

  Vad gäller uttalandena mot Piratpartiet så har jag skrivit om dessa tidigare. Piratpartiet är inget enfrågeparti, men väl ett fokusparti (om den termen finns). Att man går på en konkurrent är i sig inte ett smack konstigt, men jag kan tycka att man då helst bör hålla sig till sakfrågorna. De uttalandena som man nu gör om enfrågeparti och liknande kan i princip bara bemötas med motsvarande uttalanden i stil med ”ni ljuger om er politik”. En sådan debatt är inte speciellt kul att föra för någon part.

  Erik Hultins senaste blogpost..Hurra för FRA!!!

 7. @staffan danielsson:

  ”Det centerpartiet har drivit i regering och riksdag är att stärka integritetsskyddet så långt möjligt.”

  Så att tillåta att min sexuella läggning, ras, religon och politisk åskådning får registreras, är att stärka integriteten?
  Då har du helt missat, vad som faktiskt står i lagtexterna.
  Det blir även till ett hot mot demokratin, när den fria åsikstbildningen sätts helt ur spel.
  Tänk dig själv in i att du passerar, en av biltullarna i Stockholm. Där blir du automatiskt registrerad, för att betala tullen.
  Lägg ytterligare till aspekten FRA, till den biltullen. Då skall du automatisk registreras, även för sexuella läggning, ras, religon och politisk åskådning.
  Lägg till Ipred med den omvända bevisföringen, du är skyldig tills du kan bevisa motsatsen.
  Lägg till telekompaketet, då ska tullen visitera dig för ett lagenligt innehåll, varje gång du passerar.
  Lägg till teledatalagringsdirektivet, då ska dessutom allt detta masslagras.
  Vilket samhälle vill DU ha Staffan?

  Jens Os senaste blogpost..Fildelning av ett upphovsskyddat material, är en del av internets ryggrad inte ett brott

 8. @Staffan Danielsson:

  Du måste vara ohyggligt naiv! (Du verkar både snäll och hygglig men det räcker så klart inte)

  Det går inte att signal-”spana” i en kabel. DÄR är det ren avlyssning. ”De” har försökt att få ökad acceptans för ren avlyssning genom att ”alludera på” vanlig (och av nästan alla accepterad) ”signalspaning”. Ingen Pirat går på den ”lätte”!
  .
  Du menar väl inte att du har fallit för detta ordvrängartricks?
  .

  @Erik Hultin:
  Hade inte de frågor som jag upplever som så enormt betydelsefulla varit överhängande i detta EU-val så hade jag allvarligt övervägt Centern. Du skulle då varit en rejält bidragande orsak! Att inte Centern gör verklighet bakom orden i integritetsmanifestet är mig en gåta!
  .

  Kanske kommer några av alla de centerpartister som tillfälligt detta val väljer att rösta på Piratpartiet tillbaka till Centerpartiet om ett par år när den grundläggande medborgarrätten återställts.
  .

  Vi måste ju så fort som möjligt få ett
  stopp på marschen mot storebrorssamhället!

  …Först därefter kommer övriga frågor.

 9. @Staffan D
  Lite intressanta saker från remisserna:
  – Enlig lagrådet är det bara en domstol till namnet, inte i praktiken.
  – Enligt FRA själva kommer underrättelseskyldigheten inte fylla någon funktion.
  – Enligt PTS och Juridiska fakulteten kommer i princip all trafik vara tillgänglig för FRA
  – Enligt advokatsamfundet berörs inte möjligheten till s.k. metodutveckling alls, dvs det är fritt fram att masslagra trafikdata.

  Sammanfattningsvis verkar det vara precis så illa som vi kritiker befarade. Förslagens enda syfte var att lugna/vilseleda de som kritiserade FRA.

  ConnyTs senaste blogpost..FRA nämnd kallas domstol

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.