Nu åker snart skiten in i fläkten….igen!

I vanlig ordning (verkar det som) så innebär sommartid införande och spektakel kring lagar som har som sin konsekvens att de bryter ner rätten till allas vår personliga integritet.

För ett år sedan handlade det om FRA-lagen, och nu är den skiten på väg in i fläkten igen. Kommande vecka tas FRA-lagen upp i Riksdagen igen. Nu handlar det om huruvida den ska rivas upp eller ej. Tyvärr så har ju Centerpartiets partistämma uttalat sitt stöd för FRA-lagen, vilket torde vara rätt så anmärkningsvärt i svensk politik.

Den av sossarna i EU drivna frågan om trafikdatalagring är också på väg upp till ytan, och det med besked. För det första så förväntas nu alliansen (inkl. Centerpartiet) driva igenom detta i form av svensk lagstiftning. Det är dock lite sent nu, eftersom EU-kommissionen nyligen har stämt Sverige för att detta ännu inte är gjort. Här kan man ju hoppas på att Sverige sätter sig emot detta (precis som Tyskland har gjort) genom att peka på att detta direktiv inte stämmer överens med den proportionalitetsprincip som ska gälla enligt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

Någon som tror att den svenska regeringen kommer att göra detta, eller är det mer sannolikt att eländet införs och att man sedan lägger all kraft på att peka ut sossarna som skyldiga till det hela? Om det senare görs så anser undertecknad att den svenska alliansregeringen (inkl. Centerpartiet) är exakt lika goda kålsupare och att argumentet som går ut på att ”det är sossarnas fel…” med full tydlighet är förbrukat.

Det jag verkligen funderar över är var gränsen egentligen går för alliansens partier när det gäller att införa olika integritetskränkande lagstiftningar. Alliansen riskerar (med mycket stora bokstäver) att gå till historien och få ett eftermäle som blir våldsamt tungt att bära. Vem vill minnas för att man avskaffade all rätt till privat kommunikation? Vem vill bli ihågkommen som den som tyckte att det var en lysande idé att skapa möjlighet till massavlyssning av den egna befolkningen samt även åsiktsregistrering av densamma?

Räcker det inte snart? Om några månader så sätter valrörelsen för riksdagsvalet 2010 igång. Blir det inte en smakstart att sätta igång med dessa frågor ute över hela golvet och dessutom med igångsättning av FRA-lagen ett drygt halvår innan valet.

Om allt detta elände krävs för att vi ska visa oss ”regeringsdugliga” så anser jag i alla fall att det är dags att visa att vi INTE är ”regeringsdugliga” under dessa omständigheter.

Andra intressanta bloggar om: , , , , ,

7 Replies to “Nu åker snart skiten in i fläkten….igen!”

 1. Hoppas regringen tar denna möjlighet som nu erbjuds att få en rättslig prövning av direktivet. Tyskland har på grund av sin historia infört ett avsevärt mycket starkare konstitutionellt rättighetsskydd än i Sverige och nu ser vi en av vinsterna med detta. Jag har tidigare skrivit följande inlägg i denna fråga på Johan Linanders Blogg (han är C-ledamot i justitieutskottet).

  ” Visst kan Sverige vägra att införa datalagringsdirektivet med hänvisning till att det strider mot Europakonventionen och Sveriges grundlag. Kommissionen kan då stämma Sverige för fördragsbrott inför EG-domstolen som gör en rättslig prövning av frågan. Utgången av en sådan rättsprocess går givetvis inte att uttala sig om på förhand men nog kan detta vara en strid väl värd att ta. Som jag ser skulle Sverige mycket väl kunna vinna framgång vid en rättslig prövning och då blir det kommissionen som får backa. Eftersom vi tyvärr saknar en författningsdomstol är EG-domstolen vår enda möjlighet att få till stånd en rättslig prövning. Vi bör ta denna möjlighet!”

  Oscar Fredrikssons senaste blogpost..Rasism, socialism och valfusk – Nej tack!

 2. Centern föreslog förra året att FRA:s hittillsvarande verksamhet ska granskas av en sanningskommission. Med vilken kraft drivs den frågan nu? Är det ytterligare något som partiet ’kompromissat’ bort?

  Om ni behöver ytterligare argument, så är det bara att plocka ur den digra högen:

  1. SVT:s avslöjande i fjol om masslagring av trafikdata under minst 10 år.

  2. Det interna FRA-dokument som bekräftar SVT:s uppgifter, men som dessutom visar att:

  – FRA har spanat mot svensk trafik.
  – FRA kan exportera sina sökbegrepp utomlands för filtrering i andra länders inhämtning.
  – FRA kan utbyta trafikdata med andra länder.
  – FRA har tidigare inhämtat ”all tillgänglig trafik” i vissa signalbärare, även innehåll.
  – FRA har inte behövt motivera sina sökbegrepp för kontrollinstansen FUN.
  – Även internt på FRA underkänner man FUN:s granskning

  3. Aftonbladets uppgifter som väcker många frågor om utlandsutbytet och FRA:s polisiära spaning.

  4. Ur Underrättelsedatautredningen (SOU 2003:34):

  ”Ofta sker inget urval vid inhämtning genom signalspaning, varför databasen tillförs stora mängder obearbetad information. Källdatabasen är på så sätt ”en spegling” av förekommande signaler. (…) Försvarets radioanstalt vet således inte på detta stadium i underrättelseprocessen vilken information uppgifterna innehåller.”

  5. Ny Tekniks uppgifter om att FRA fått kabeltrafik från Baltikum, där troligen även svenskars kommunikation snappats upp.

  6. FRA:s registrering av minst 103 svenskar i mitten av 1990-talet. Datainspektionen kunde inte direkt påvisa lagbrott, men granskningen avsåg bara själva lagringen av uppgifterna. Dessutom var lagstiftningen otydlig på 1990-talet, vilket också DI påpekar. Man prövade inte heller om spaningsuppdragen kan anses proportionerliga. Inte heller har DI undersökt om det funnits liknande fall. Noterbart är även att FRA inte kunnat visa upp någon skiftlig uppdragsbeskrivning för den aktuella spaningen.

  7. Integritetsskyddskommittén är bekymrad över att FRA:s polisiära spaning under många år legat utanför FUN:s granskningsansvar. Detta eftersom de polisiära uppdragen inte tillhört själva kärnverksamheten. Förhållandet ändrades först genom vidgningen av mandatet från ”yttre militära hot” till ”ytre hot” 2007.

  Det tog 30 år innan IB utreddes. Ska vi behöva vänta lika länge innan sanningen om FRA kommer fram?

 3. Lars B:

  Det var faktiskt Staffan Danielsson som förde upp frågan om en sanningskommission på agendan. Jag tror dock att detta stötte på patrull, och om frågan drivs vidare vet jag inte. Förhoppningsvis så kanske Staffan själv kan svara på den frågan.

  Erik Hultins senaste blogpost..Vi är alla terrorister…

 4. sen har vi ju faktiskt Europadomstolen för Mänskliga rättigheter – vet inte riktigt vilka befogenheter den har när det gäller lagar som sådana, men kränkningar av enskilda från det ”allmänna” är i alla fall deras bord

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.