Partistämma – Sanningens ögonblick

På torsdag morgon är det avfärd för undertecknad till Centerpartiets partistämma. Detta är första gången för min del. Jag åker som ombud för Härnösands-kretsen. Det är ett förtroende som jag är tacksam för och som jag ska förvalta väl. Gå gärna till kontakt-sidan och skicka mig ett meddelande med frågor och synpunkter kring sådant som jag kan försöka föra fram.

Helt givet är att jag kommer att agera så starkt som möjligt för att försöka lyfta upp integritetsfrågorna så mycket som möjligt. Det partiprogram vi har anser jag vara landets bästa, men samtidigt så har vi inte följt detta. Jag förstår helt att vi kan tvingas till kompromisser i ett samarbete som Alliansen. Kompromisser är ibland ett märkligt koncept. Man förväntas kompromissa, men då ska man få något i utbyte också. Att kompromissa bort sina kärnvärderingar för att i utbyte få t.ex. en moderat politik är faktiskt ingen kompromiss. Det må vara bättre än alternativet, men det är baske mig inte bra. Jag är centerpartist och inte moderat. Vore jag moderat eller folkpartist så hade jag tagit den valsedeln istället, och det kan jag göra själv. Vi ska faktiskt minnas att det inte enbart handlar om att vara det största partiet i alliansen. Hur mycket alliansregering hade det blivit utan Centerpartiet? Inte ett smack. Vi är alltså exakt lika viktiga, eller hur. Jag vill se mycket mer av centerpolitik. Jag vill INTE höra ler förklaringar och bli ”utbildad” i att tycka att det är bra att vi har gått på tvärs med våra kärnvärderingar. I ett folkrörelseparti utgår den politiska riktningen helt från medlemmarna. Det vill jag se nu, och jag hoppas att vi har tillräckt många starka ombud som kan (och vågar) stå upp för medlemmarnas och väljarnas skull. Ska vi kunna växa i nästa val så måste vi visa att vi faktiskt står för något annat än att vi är ett stödparti.

Följande är insaxat från Centerpartiets hemsida angående integritet:

Centerpartiet tror på ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett samhälle där människor kan känna sig trygga. Rätten till personlig integritet, var och ens möjlighet att styra över sina egna tankar, sin egen kropp och uppgifterna kring sin person, är grundläggande rättigheter som centerpartiet jobbar aktivt för. Skyddet av den personliga integriteten har en central plats i vår värdegrund. Det öppna och demokratiska samhället hotas i dag på flera sätt. Terroristattacker är tydliga exempel på detta. Datalagring, registrering och misstänksamhet mot andra är andra. Det är viktigt att brottsbekämpningen, till exempel i form av avlyssning, står i samklang med skyddet av den personliga integriteten. Centerpartiet eftersträvar ett öppet samhälle, inte ett övervakarsamhälle där den personliga integriteten inte respekteras.

Centerpartiet vill:

 • Ha stärkt grundlagsskydd för den personliga integriteten
 • Att varje nytt förslag som kan innebära en kränkning av integriteten ska föregås av en beskrivning av vad det innebär för den personliga integriteten
 • Integritetsmärka produkter och tjänster

Om vi granskar de tre punkterna på slutet så kan vi konstatera att inget av detta har uppfyllts. INGET! Det vi däremot har fått se är hur våra riksdagsledmöter har röstat igenom bl.a. FRA-lagen och IPRED-lagen. I bägge fallen har dessutom undantag från Personuppgiftslagen (PUL) skrivits in. FRA fick för två år sedan en egen PUL och vad gäller IPRED så är det direkt inskrivet i lagen. Att IPRED sannolikt orsakar en kollision med Lagen om elektronisk kommunikation verkar inte bekymra. Tyvärr så ligger det en veritabel bombmatta med integritetskränkande lagstiftningar över denna mandatperiod.

Centerpartiet har fört fram frågan om inrättande av en författningsdomstol som kunde överpröva många av dessa lagstiftningar, men i det fallet har vi helt enkelt fått nobben.

Vi måste få ett stopp på alla dessa vansinnigheter och på ett eller annat sätt återupprätta vår heder i dessa frågor. Idag är det nämligen mycket, mycket svår att säga att man är centerpartist och samtidigt hävda att vi vill värna den personliga integriteten. Det är illa, och det går inte heller att skylla ifrån sig. Regeringsduglighet duger inte som förklaring, eftersom det omedelbara svaret då blir ”ryggradslöshet”.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

9 Replies to “Partistämma – Sanningens ögonblick”

 1. Vi ses på stämman, Erik, till debatt och beslut!

  Du citerar självfallet korrekt hur viktig integriteten är för oss.

  Vad gäller signalspaning för landets säkerhet så acceptera både du och jag detta, vad jag förstår. Frågan är hur det ska ske och med vilka tillstånds- och kontrollfunktioner, där jag var med om och står för riksdagens beslut om hur spaning ska kunna ske och hur den ska begränsas och kontrolleras. Och för de ytterligare skärpningar som riksdagen ska besluta om i höst.

  staffan danielssons senaste blogpost..Höj maxtaxan – åtminstone till nivån från 2001!

 2. Staffan:
  Som det ser ut nu så är inte FRA-lagen (-lagarna) bra, och än så länge har vi inte sett vad som sker till hösten. Vad vi däremot har sett är hur man börjar prata om SÄPO-lagen (samma sak fast för SÄPO) kan komma till. Då är vi absolut tillbaka till ruta nr 1 igen.

  Du ska dock ha all heder för att du förde fram en begäran om en sanningskommission gällande vad FRA har pysslat med hittills. Det var en klar ljusglimt, men den hörsammades inte heller.

  Med tanke på vårt öppenhetsmanifest och citatet i texten så fungerar det dock inte med förklaringar till varför Centerpartiet gjorde det vägval som gjorde i frågan. Det är inte heller jag som ska övertygas. Det vi måste se till är väljarna och medborgarna, men där är vi säkert överens. Problemet är att allt detta snarast kan sägas leda till en kraftig svekdebatt inför nästa val. Mycket av denna har vi redan nu sett, och det kommer säkerligen att bli värre.

  Erik Hultins senaste blogpost..Partistämma – Sanningens ögonblick

 3. Lycka till Erik.

  Med personer som Staffan i partiet är dock den här typen av frågor kört för C.

  Jag har uttryckt mitt förakt för C här tidigare och gör det igen. Hyckleriet från Staffan ovan fäster mig bara i den uppfattningen.

  ”Du citerar självfallet korrekt hur viktig integriteten är för oss”
  Ha!

 4. Staffan:

  Att ”integritet” skulle vara ”viktigt” för centerpartiet säger ju ingenting alls. Integriteten är viktig även för dem som INTE VILL RESPEKTERA DEN.

  ”Signalspaning” och ”signalspaning”??? Numera när ”signalspaning” kan betyda även ”äta glass” så betyder ju ”signalspaning” PRECIS VAD SOM HELST!

  Det som FRA numera ägnar sig åt är AVLYSSNING av teleTRÅDAR! Först när du Staffan förstår denna skillnad utan ändamålsglidning av orden så kommer du att förstå vad som pågår.

  FRA:s verksamhet ska således delas upp i tvenne delar:
  1. SignalSPANING efter radar-signaler, radio-signaler, robot-signaturer

  2. AVLYSSNING av redan kända signaler. Avlyssning av telekommunikation.

  Varför hela tiden denna begreppsglidning?

  Erik:
  Lycka till! (Men du har en rejäl uppförsbacke!)

 5. Lycka till Erik, du gör ett väldigt bra jobb trots motvinden.

  Med tanke på att internet är framtidens viktigaste verktyg för att bevara vår demokrati, borde Centerpartiet arbeta för att skriva in skyddsmekanismer i grundlagen som säkerställer ett fritt informationsutbyte oberoende av EU direktiv och handelsavtal.

  Ett förslag.
  Nedanstående punkter, inskrivna i grundlagen.

  1. Icke-diskriminerande dirigering av paket,

  2. Användare har kontroll över brukandet av de servicenivåer h*n väljer,

  3. Förmåga att skapa och använda nya tjänster och protokoll utan förhandsgodkännande av nätoperatörer,

  4. Icke-diskriminerande åtkomst till stamnäten för internetleverantörer,

  5. Icke-begränsad åtkomst till valfri URI (Uniform Resource Identifier) på internet för slutanvändare.

  (Punkterna är en något modifierad variant från nedanstående adress.)
  http://dig.csail.mit.edu/2006/06/neutralnet.html

  För att kommentera Danielssons kommentar.
  Var är hotbilden, proportionaliteten, medborgarnyttan som motiverar att man installerar massavlyssningsutrustning i det öppna demokratiska samhälle som ses som en förebild i stora delar av världen?

  Och vad händer om det kommer ett EU direktiv som ändrar utrustningens användning?

 6. ”Att IPRED sannolikt orsakar en kollision med Lagen om elektronisk kommunikation verkar inte bekymra.”

  Nja, själva lagen orsaker väl egentligen ingen kollision. Ena lagen säger att uppgifter ska raderas när de inte behövs längre. Andra lagen säger att de uppgifter som finns lagrade ska lämnas ut under vissa omständigheter. Möjligtvis är det en kollision mellan intentioner, men inte mycket mer än så.

  @Hans J
  Väl talat!

 7. Jag röstade C förra riksdagsvalet, nu kommer det bli PP i både EU och Riksdagen, jag känner mig otroligt sviken av centern då grunden till mitt val då, var rätten till ett privatliv var en sån kärnfråga för Centern, tydligen inte.

  Jag kanske kommer tillbaka till centern om dom tänker till lite, man kompromissar inte bort något som är så JÄVLA viktigt.

  Regeringen och EU går åt ett helt fel håll för tillfället och känns inte rätt att längre rösta på Centern.

 8. Bra skrivet Erik och lycka till. Dock hyser jag små förhoppningar på att du ska få gehör, men jag håller tummarna och är beredd att återvända till (C) om ni visar i handling det som står i ert program…

  ConnyTs senaste blogpost..Danovsky for president

 9. Detta är stämman när Centerpartiets relevans och framtid avgörs, i demokrati, rättssäkerhet och öppenhetsfrågor finns det en gräns som inte kan passeras utan att helt förlora sin trovärdighet. Om centerpartiet väljer att ignorera detta, så som skett gång efter annan under mandatperioden, så är tio år av progressiva idéer och liberala formuleringar på integritetsområdet istället ett hån mot en stor andel medlemmar och väljare.

  Svensk politik behöver inte ytterligare ett parti vars liberala idéer endast är ämnade till rent ekonomiska frågor.

  FRA lagen måste rivas upp under mandatperioden. Lagen är antidemokratisk och saknar all rim och reson. Utan ett klart ställningstagande av stämman kommer många av oss inte bara att lämna partiet, utan aktivt bekämpa den totalitära värdegrund som lagen direkt och partiet i förlängningen i realiteten baseras på.

  Fildelning måste avkriminaliseras och mediabranschens nya polisära befogenheter upphöra. Rättsäkerhet, demokrati och kunskap måste gå före Hollywood i svensk lagstiftning.

  Denna stämma går bortom sakfrågor, det handlar om värderingar och ideologi. Stämman kommer nu att fatta beslut om partiets framtid, jag hoppas innerligt att detta begrips på plats i Örebro.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.