Partistämman igång.

Efter en extremt tidig morgon och inledande kommittéarbete så har nu stämmoförhandlingarna kommit igång. Återstår att se vad som kommer att ske med min motion om interndemokrati. Partistyrelsen har inte meddelat någon förändring, och jag gissar att det blir svårt att driva igenom den.

Tanken var att omvandla förtroenderådet på ett sätt så att den skulle fungera som partiets högsta beslutande organ och vara sammansatt på ett helt annat sätt än tidigare.

Återstår nu bara att se vad som ev. kan ske.

I kommittéarbetet försökte jag lyfta fram bl.a. Alfred Askeljungs motion om att riva upp FRA, men detta avslogs. En känsla jag fick var i samband med detta var lite märklig. Det kändes nämligen som om många ville stödja motionen, men att man trots det valde att fälla den med hänvisning till att det sannolikt skulle skapa enorma konstitutionella problem. Trist att politiserandet får företräde framför själva politiken.

Andra intressanta bloggar om: , ,

5 Replies to “Partistämman igång.”

  1. Betyder det här att stämman inte ens kommer att ha möjlighet att rösta om motion 503?

  2. Partistyrelsen är åtminstone konsekvent.

    ”Personval skall endast vara rådgivande för att ge nya kandidater en chans.”

    Ett stycke politisk poesi, uttalandet visar tyvärr samtidigt hur partitoppen ser på demokrati när den kommer för nära.

  3. Tack Erik, vi behöver en pitbull ifrån Härnösand på plats i Örebro!

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.