Argument för FRA x Hål i huvudet = Prislapp på integriteten.

Jag ser på Aftonbladet.se hur Folkpartiets Allan Widman argumenterar för FRA-lagen. Hans argument är behäftade med några fundamentala fel och dessutom så är han troligen den första som sätter en prislapp på integritetsintrånget.

Först det rent felaktiga:

I grund och botten handlar det om i vilken utsträckning vi ska kunna upptäcka hot mot svensk säkerhet i bred bemärkelse….. Sådana attentat föregås med största säkerhet av någon form av kommunikation.

Ja, sannolikt så har attentatet föregåtts av någon form av kommunikation. Huruvida denna har gått via svenska telefoner och servrar tas inte alls upp, och det är dessutom synnerligen osannolikt om det nu inte är så att Widman räknar med att attentatet ifråga vilar på uppgifter från svensk militär eller säkerhetspolis. Om så är fallet så har vi ett helt annat problem i Sverige och om läckor från svensk militär skulle ha med saken att göra så kan man ju undra över informationssäkerheten kring FRA-förslaget. I övrigt så hävdar SÄPO vad jag förstår att det inte finns en sådan hotbild som Widman pekar på, och de borde ju veta. Ska vi nu slösa med pengar i den storleksordning som FRA-förslaget skulle innebära så är mitt förslag att vi istället ger SÄPO och andra befintliga instanser mer resurser.

Felaktighet nummer två:

Vi kan konstatera att det har skett en teknikförändring under lång tid. Ska vi ha en möjlighet att följa med i utvecklingen så behövs den här lagen.

Vad har detta lagförslag med den tekniska utveklingen att göra, förutom att ta vara på en möjlighet att övervaka medborgarna? Att lagen skulle behövas p.g.a. att tekniken har förändrats är ju rent löjligt. Se istället till att FRA följer grundlagen. DET behövs verkligen.

Men med den parlamentariska insyn och det integritetsråd som föreslås så har jag kommit fram till att det går att genomföra det hela.

Parlamentarisk insyn? Integritetsråd? Oavsett sanningshalten och effektiviteten i dessa två så undrar jag friskt över om det verkligen skulle vara ett argument för lagen om massavlyssning att avlyssnaren ska kontollera sig själv. Helt fel, med andra ord.

Integritetens, demokratins och frihetens förkämpe?

Prislappen då? Jag citerar Widman:

Ett exempel kan hämtas från den 25 november 2005 då den svenska utlandsstyrkan i Afghanistan råkade ut för ett attentat där två dog.

Detta är ett av mycket, mycket få exempel där svenskar har hamnat i skottlinjen för terrorister. Givetvis så är de två dödsfallen ytterst tragiska, men om de ska fungera som incitament för massavlyssning av det svenska folket så väcks betydligt värre frågor. Vi har 4-500 döda i trafiken per år i Sverige. Det kanske vore motiverbart enl. Widman att alla bilar spärras vad gäller maxhastighet och även förses med GPS som kopplas direkt till ett register med trafikregler. Samkör man även detta med en databas över tider som trafiksignaler lyser grönt så får man absolut kontroll över allas beteende i trafiken. Sannolikt skulle ett så bisarrt förslag, om det genomfördes spara fler liv än FRA-lagen någonsin kommer att göra. Det sker ca 2-250 mord per år i Sverige. Kan vi inte operera in chips med blodtrycksmätare och en injektor med lugnande medel så kan man via massanalys av folks emotionella läge kanske injicera lugnande medel och på så vis förhindra ett antal mord i Sverige. Även här gäller samma sak, d.v.s. detta skulle sannolikt spara fler liv än FRA-förslaget.

Frågan som man bör ställa sig är om Widman anser att dessa åtgärder är berättigade, eller väljer han helt sonika att sila mygg och svälja kameler? En annan sak som man måste fundera över är vad ”Liberalerna” har i Folkpartiets namn att göra?

När Orwells 1984 är på väg att börja besannas så undrar jag om nästa steg i utvecklingen är att följa utvecklingen i Ray Bradburys roman Fahrenheit 451. Temperaturen i titeln syftar på vid vilken temperatur papper självantänds. Terror grundar sig alltsomoftast på idéer och tankar formulerade i text. Kanske bokbål är nästa förslag som riksdagen ska ta ställning till.

Jag gör precis som Rick Falkvinge och kopierar en aktuell länklista från Emma på Opassande. Anna Troberg, Basic Personligt, Erik Laakso, Caught in the act, Caught igen som skapat en skylt för en veckolång protest, Mina moderata karameller, Cattis blogg, Attilla, Peace Love and Capitalism, Farmor Gun, Alter Ego, Henrik Alexandersson, Anders Wallner, Mia is a geek, Den Liberala Misantropen, Trottens Betraktelser, WitchBitch, Gubben vid Rämen, Enligt min Humla, Stationsvakt, Tantrablog, Törnebohms, ProjO, Kristina af Knusselbo, Cattis blogg, Magnus Andersson, Cynism, Peter Karlberg, Bloggen Bent, Lakes Lakonismer, Sagor från Livbåten, Frihet fildelning och feminism, Syrrans granne, Eva-Lena Jansson, Federley.

Andra bloggar om: , ,, , , , , , ,

Länk till intressant.se

13 Replies to “Argument för FRA x Hål i huvudet = Prislapp på integriteten.”

  1. Tack Josh. Jag önskar bara att en blygsam gräsrot som jag kan påverka i en grad som motsvarar ditt hopp. Inte helt säker på den saken, men viljan har jag i alla fall.

  2. ”Sådana attentat föregås med största säkerhet av någon form av kommunikation.”

    Ja, alldeles säkert. Krypterad sådan förmodligen.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.