Centerpartiet tar ett steg i rätt riktning.

Jag har emellanåt haft en del samtal med olika c-riksdagsledamöter i integritetsfrågor. Igår talade jag t.ex. med Johan Linander. Jag ställde då frågan till Johan om det fanns en möjlighet att få partiet att öppnare och tydligare markera att sekretessen kring ACTA-förhandlingarna måste tas bort och att den processen borde genomföras transparent.

Johan har till min glädje fört denna fråga vidare till riksdagsgruppens öppenhetskommitté och detta har resulterat i ett pressmeddelande som nyss har gått ut. Detta pressmeddelande lyder:

Öppna upp ACTA-förhandlingarna!

Under mer än ett år så har förhandlingarna om ett nytt handelsavtal – Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA – mot piratkopiering och varumärkesförfalskning pågått bakom stängda dörrar. Denna sekretess har gjort att en lång rad rykten sprids om vad ACTA-förhandlingarna kan leda till.

– Det är mycket olyckligt att detta hemlighetsmakeri tillåts fortsätta. Vi har från Centerpartiets, svenska regeringens och EU-kommissionens sida krävt att förhandlingarna ska göras mer öppna, men uppenbarligen händer inget, säger Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Linander.

I förhandlingarna företräds EU och medlemsstaterna av kommissionen och ordförandeskapet. Alla EU-länder rätt att närvara och Sverige har valt att närvara under hela förhandlingsprocessen. Den 1 juli då Sverige tar över ordförandeskapet från Tjeckien ökar dock vårt inflytande betydligt. Då är det alltså Sverige som tillsammans med kommissionen företräder hela EU och samtliga 27 medlemsländer i ACTA-förhandlingarna.

– Sverige måste som ordförandeland i EU ställa högre krav på att ACTA-förhandlingarna görs transparanta. Sekretess som leder till spekulationer om innehållet är enbart av ondo. Väljer något eller några av de andra förhandlande länderna ändå att sätta stopp för öppenhet så måste Sverige och EU allvarligt överväga om förhandlingarna ska avbrytas, avslutar Johan Linander.

Jag kan inte annat än att glädjas över detta, och jag hoppas att Sverige dels når fram med budskapet i EU och att det kan bidra till verklig förändring. Man kan ju blott försöka påverka betongkolossen EU. Stort tack till Johan och folket i öppenhetskommittén för detta tydliga budskap.

Jag vet inte om detta har hunnit ut i tidningarna ännu, men det ligger på Johans blogg.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

6 Replies to “Centerpartiet tar ett steg i rätt riktning.”

  1. Tack Erik,

    och tack Piratpartiet!

    …det går att flytta på även ett stenblock om vi är många och om vi tar i…

    När Piratpartiet blir vågmästare i riksdagen lär det bli riktig fart på ”moralen”.

  2. Integritet kan ju kanske vara fint. Frågan är om Centern överhuvudtaget vet vart de är påväg? Jag skulle kalla de existensiell kris i och med de mål om tre parlamentariker som Centern hade satt upp. Federley och annie verkar hålla med om saken dessutom. http://tinyurl.com/pdok64

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.