En sanningskommission behövs!

Natten till idag skrev jag av mig en aning här på bloggen. Det speglar nog till viss del en känsla som många andra delar med mig. Det jag däremot tänker på här och nu är att den springande punkten kanske gick förlorad.

Poängen jag vill framföra är att jag otroligt gärna skulle se att Centerpartiet skulle kräva att en sanningskommission tillsätts för att få fram vad FRA hittills har ägnat sig åt. Detta har alltså Staffan Danielsson begärt, men det har i övrigt varit väldigt tyst om den saken från den centerpartistiska bänken. En sanningskommission skulle endera kunna visa på oegentligheter, vilket kanske kan sätta FRA-lagen i ett annat sken eller så visar den på att FRA är proppfullt av duniga fågelungar med absolut rena samveten. Bägge alternativen vore oerhört viktiga att få fram.

Kan vi alltså få se denna fråga lyft på nytt och att Staffan Danielsson ges understöd när det gäller detta.

Läs mina paralleller till både IB och Stasi i mitt förra inlägg.

Andra intressanta bloggar om: , , , , ,

2 Replies to “En sanningskommission behövs!”

 1. Skrev en kommentar om detta till ditt förra inlägg. Ytterligare ett argument till min lista hittade jag hos Carl Bildt. FRA har alltså ägnat sig åt kabelspaning tidigare. Hur har den bedrivits? Vilka har haft insyn i verksamheten? Vilka politiker har haft kännedom om detta?

  Maud Olofsson har tydligen fått samma information som Carl Bildt.

 2. Så här har Sten Tolgfors uttalat sig om saken:

  – Vad som ska göras är avdömt av alliansen gemensamt. Detta ingår inte i det. Skälet är framför allt att vi har en relation till andra länder som vi inte ska riskera att undergräva.

  Dessutom, poängterar Sten Tolgfors, har Datainspektionen funnit att FRA agerat i enlighet med lagstiftningen.

  – Så det finns inget att peka på där det begåtts uppenbara felaktigheter, som i sig skulle motivera en utredning.

  Parallellerna till IB är uppenbara. Kravet på en IB-kommission framfördes första gången 1973. Då lät det så här:

  ”Uppmärksamheten kring IB riskerar att skada utlandets tillit till det svenska försvaret”
  (ÖB Stig Synnergren 1973-10-24)

  ”Om här sprids en rad felaktiga uppgifter, så kan ju det inte föranleda en specialkommission”
  (Försvarsminister Sven Andersson 1973-10-25)

  ”Det finns redan nu en demokratisk kontroll av underrättelsetjänsten”
  (Statsminisiter Olof Palme 1973-11-21)

  Det skulle dröja nästan 30 år innan IB granskades. Avslöjarna fick rätt på varje punkt. Utrikesdelarna av IB:s verksamhet är dock höljda i dunkel än idag.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.