FRA-debatten

Allan Widman tror tydligen att det finns någon särskild gräddfil på internet förbi FRA:s lyssnande öron. Enligt honom så kommer den absoluta huvuddelen av t.ex. mail inte överhuvudtaget att komma i kontakt med FRA. Detta är sig sig fullständigt obegripligt, eftersom det i sak skulle innebära att FRA INTE skulle scanna/filtrera allt. Det Widman fullständigt glider förbi är att precis allt kommer i kontakt med FRA i samma ögonblick som den s.k. filtreringen sker. Hur skulle det annars gå till?

När han sen berör principen om ”vissa sökbegrepp” så antar jag att vi i Sverige i fortsättningen inte kan gifta oss. Detta med tanke på att ordet bröllop ju klassats som terrordåd i USA. En sak är dock intressant i detta. Om vi bortser från kryptering och liknande så kan vi ju helt sonika införa ett gäng alternativa ordlistor. Då kommer alla mail att få flera alternativa innebörder och i ett sådant scenario så blir vi alla definitivt terroristklassade.

Med alternativa ordlistor så undrar man ju lite grann över hur dessa ska passa in i de ”inriktningar” som ska fastslås för signalspaningen.

För varje FRA-positiv talare som äntrar talarstolen så framstår hela propositionen som mer och mer vansinnig. Oavsett allt så anser jag att hela dagens debatt inkl. morgondagens votering bara borde avbrytas och skjutas på framtiden. Innan någonting i linje med FRA-lagen överhuvudtaget kan behandlas så måste frågan kring de integritetsintrång som redan har begåtts av FRA utredas. Här måste jag dessutom hålla med Widman. När uppenbara överträdelser sker så ska den eller de ansvariga hittas och sedan skall en rättslig prövning göras. Att klubba lagen och möjligen i efterhand utreda saken är en fullständigt obegriplig ordning.

Länk till Knuff där otroligt många bloggares inlägg om FRA-frågan samlas.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se