FRA-debattens sura eftersmak

För en gångs skull så tänker jag inte skriva ett så fantastiskt lång inlägg som jag tyvärr ofta tråcklar ihop. Detta av respekt för läsarna som säkert vill läsa annat också. 🙂

Utan att lägga några värderingar i övrigt så har Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter i ett öppet brev till samtliga riksdagsledamöter påtalat att FRA-lagen strider mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Sannolikt så har de koll på detta, eller? Om det stämmer så strider det direkt mot Regeringsformen 2 kap. 23 §. Regeringsformen är en av våra grundlagar och där står följande:

23 § Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (1994:1468)

I övrigt så kan jag bara konstatera att Johan Ingerö har skrivit ett inlägg som jag (med en smula egenkärlek) önskar att jag hade skrivit själv. Det är svårt att sätta ett inlägg mer klockrent. Var god läs!

Länk till Knuff där otroligt många bloggares inlägg om FRA-frågan samlas.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

6 Replies to “FRA-debattens sura eftersmak”

 1. Det var väl det man trodde, att det stred mot mer internationella lagar, och mänskliga rättigheter borde väl gå före Det Nya Sveriges lagar? Man kunde ju tro det iallafall… och hoppas. Men naivitet får de politiker som röstar igenom förslaget stå för. Vi andra vet hur fel de har.

 2. Nu visar det sig att det var Folkpartiet som låg bakom återremissen. Centerpartiet som värnar och har sig. Allt var ett spel. Fredrik och Annie spelade bara snyggt i debatten. Allt var planerat för rädda ansiktet på dem.

  Här följer ett läckt mail ifrån folkpartiet:
  Nyhetsbrev från Erik Ullenhag
  Juni 2008 [Image]

  Vänner,

  Under gårdagen hade riksdagsgruppen långa och respektfulla diskussioner kring den nya FRA-lagstiftningen. För liberaler är frågan självklart svår. Vi inser nog alla att signalspaning behövs för Sveriges säkerhet, men spaningen kan också innebära stora integritetsingrepp.

  I folkpartiets riksdagsgrupp var många tveksamma och därför samlade vi ihop alla de förslag som fanns för att stärka integritetetsskyddet. Vi kom fram till att det behövdes göras ett antal förändringar för att öka kontrollen och ytterligare skydda den personliga integriteten.

  Vårt förslag till de andra allianspartierna blev att FRA-förslaget skulle återremitteras till utskottet och att riksdagen bland annat skulle fatta beslut om att en ny myndighet utformad som en domstolsliknande nämnd inrättas som prövarillståndsgivningen, att regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn vid fattande av inriktningsbeslut och att den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om huruvida “synnerliga omständigheter” föreligger för sökning på person.

  Dessutom föreslog vi att riksdagen ska fatta ett formellt beslut om de förbättringar av skyddet för integriteten som återfinns i försvarsutskottets utlåtande.

  Vi blev sent i går eniga inom allianspartierna om att återremiss till försvarsutskottet kommer att ske i dag och att utskottet ska återkomma med ett förslag till riksdags-beslut där våra förslag till förstärkningar av integriteten återfinns.

  Försvarsminister Sten Tolgfors deklarerade dessutom bland annat i debatten att datainspektionen ska följa FRAs verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv fram till kontrollstationen 2011 och att en kommitté av parlamentariker också ska följa FRAs arbete fram till 2011. Den senare kommittén ska också tillsätta ett integritets-skyddsombud som ska bevaka att integriteten för personer bosatta i Sverige garanteras.

  Genom att allianspartierna under gårdagen blev eniga om förslag till förstärkt integritetsskydd kunde folkpartiets riksdagsgrupp sent i går kväll besluta att rösta ja till förslaget om återremiss och dessutom besluta att rösta ja till FRA-förslaget med detta förstärkta integritetsskydd.

  Få frågor har vi diskuterat så intensivt som frågan om signalspaning och beslutet är problematiskt för oss liberaler. Genom hela processen har folkpartiet drivit på för starkare integritetsskydd och Allan Widman har i försvarsutskottet gjort en stor insats för att se till att värna integriteten.

  Med de tillägg som allianspartierna blev eniga om i går kan vi konstatera att folk-partiet sent i processen lyckades få in ett antal integritetsskyddsförbättringar som möter mycket av den kritik som riktats mot förslaget. Samtidigt kommer vi nu lyckas nå en riksdagsmajoritet som gör att vi kan ha en lagreglerad signalspaning som är mycket viktig för Sveriges säkerhet.

  Erik Ullenhag
  Partisekreterare (fp)

 3. Two aliens in space were looking down on our planet.

  The first alien said, ”It seems the dominant life-forms on Earth have developed satelliet-based weapons.”

  The second alien asked, ”Are they an emerging intelligence?
  ”U don’t think so,” the first responded, ”They have the weapons aimed at themselves.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.