FRA och skammen

Ibland är man så arg så att man har svårt att finna de rätta orden. Just så är läget för min del nu. Inom Centerpartiet finns det en tydligt uttalad vilja att värna medborgarnas integritet. Vi har även fått se hur några distrikt (t.ex. Stockholm) klart har uttalat att man inte stödjer införandet av massavlyssning. Ovanpå allt detta så är det svårt att undgår att det i riksdagen sitter en stor mängd folkvalda som egentligen bara sitter där för att trycka på en knapp, helt utan insikt i följderna av det beslut som man just har röstat igenom via sin knapptryckning.

Fram till denna dag har jag glatt förklarat att vi i Centerpartiet har väldigt högt i tak, men jag börjar så smått undra…… Trots att vi alltså vill värna den personliga integriteten så vill vi införa massavlyssning av internet- och teletrafik som passerar landets gränser. Här tror säkert många folkvalda att det handlar om meddelanden från ett land till ett annat. Lite info då…. FEL!!! Trafik från en svensk dator eller mailserver till en annan svensk server halkar mycket ofta över landets gränser. Sådan är helt enkelt beskaffenheten hos internet. Det kallas routing. De folkvalda som kanske inte tror på sanningen bakom detta kan jag bara uppmana att de ställer frågan till någon som innehar en relevant teknisk kompetens. I förlängningen så innebär det givetvis att allt surfande och all mailtrafik med största sannolikhet blir tillgängligt för avlyssning av Försvarets Radioanstalt. Med automatik så omfattas givetvis även chattprogram i stil med MSN också av detta.

Kära folkvalda, ni är just nu på god väg att omvandla ett fritt land till ett parodiskt avlyssnings- och kontrollsamhälle i stil med det som George Orwell beskrev i sin bok 1984. Är det verkligen så vi vill ha det i Sverige? Den falska tryggheten i att det hos FRA ska inrättas någon form av etiskt råd som ska granska avlyssningen är ju nästan lustig. Ska alltså övervakaren övervaka sig själv och meddela eventuella misstag i efterhand till regering/riksdag? Allvarligt talat….. skulle det innebära någon form av trygghet?

Information som samlas in löper alltid, med betoning på alltid, stor risk för att komma på avvägar. Det finns oändligt många exempel på hur mer kompetent folk än vi svenskar inte har kunnat hålla tätt. Självklart så ska jag räkna med risken för avlyssning och annat om jag ägnar mig åt någon form av olagligheter. I detta fall så handlar det däremot om att alla ska räkna med att bli avlyssnade oavsett om de är 15 eller 65 år och oavsett om de har ett absolut klanderfritt förflutet. Vidare så går det inte att via mail, mailformulär, iptelefoni att kontakta sin läkare, advokat eller kanske en journalist utan att informationen som meddelas den vägen hamnar i avlyssningsnätet. Press och media får därmed stå på egna ben, utan benäget bistånd från ansvarskännande medborgare. Källskydd, meddelarskydd och liknande är ju i praktiken upphävt.

Nu har jag skrivit om FRA och hur många oupplysta ledamöter det troligen finns i riksdagen. Var kommer då skammen in i det hela? Jo, skammen kommer sig av att det tydligen är så att partipiskorna i detta fall ska vina så hårt så att denna FRA-lag helt enkelt drivs igenom. En fråga till de som håller i piskan är hur många stolar de anser behövs i riksdagen? 10-20 borde ju med råge räcka för att procentuellt fördela knapptryckningarna i enlighet med de vinande partipiskorna. I just detta med partipiskor så går det bara inte att förbigå Fredrick Federley som tidigare har uttryckt klara betänkligheter då detta lagförslag skulle klubbas igenom förra gången. Vid det tillfället lade han ner sin röst. Hmmm, inte bra, men åtminstone en markering. I den kommande omröstningen så har Federley dock klart och tydligt aviserat att han tyckte att konsekvenserna av att rösta utifrån sin åsikt blev för stora och att han därmed kommer att ducka för partipiskan och trycka på ja-knappen. En rak fråga till Federley: Fredrick, sitter du där du sitter för att du har det som ditt jobb, eller sitter du där tack vare att många väljare satte ett kryss vid ditt namn? Tänkvärt, eller hur?

Hade detta handlat om stora och omvälvande sociala eller ekonomiska reformer som arbetats fram gemensamt av alliansen så hade jag förstått det hela. Nu handlar det om att sätta det svenska folket under övervakning, d.v.s. en fråga som i allt väsentligt är isolerad från övrig politik. Ha i åtanke att alliansen handlar om fyra partier som givetvis ska samarbeta i stora och viktiga frågor. Det handlar inte om att jag och många andra lade sin röst på ett enda parti och att alliansen därmed måste svara unisont på alla frågor.

Detta blev en uppsats, men jag är (som säkert märks) ganska upprörd. Till de centerpartister som finns och som har sin ryggrad kvar i behåll vill jag rikta följande uppmaning: Se för jisse namn till att vara på plats i riksdagen och rösta så som ni tror att era väljare vill att ni ska rösta. Ni sitter där enbart som en förlängning av befolkningen, varken mer eller mindre. Tror ni att era väljare vill bli satta under övervakning? Tror ni att just denna lagstiftning skulle vara immun mot olika former av ändamålsglidning i stil med andra som vi redan har sett? Låt oss liberala centerpartister få slippa skämmas den 17/6.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Länk till intressant.se

10 Replies to “FRA och skammen”

 1. Mycket välformulerat trots ilskan. Jag hoppas att du även hör av dig direkt till ledamöterna.

  Jag har själv skrivit och skrivit under hela våren, men man märker hur låst läget är.

  Just nu upplever vi förresten något av en explosion i bloggosfären omkring FRA-frågan. Samtidigt är det tyst i större medier. Tror knappast att jag upplevt en sådan diskrepans förut.

 2. LasseE:
  Tack, och visst har jag hört av mig till ett par ledamöter. Tyvärr inte alla. Vissa är rätt överflödiga att höra av sig till eftersom de ju redan öppet har deklarerat att de på något vis har funnit för gott att stödja förslaget. Hur de har kommit fram till den slutsatsen vet jag inte. Det enda jag troligen kan säga om mitt eget parti, Centerpartiet, är att detta kommer att kosta väsentligt mycket mer än man tror vid nästa val. Massavlyssningen är inte en fråga som kommer att glömmas. Det kommer garanterat hela bloggosfären att se till, och Centerpartiets tal om att värna integriteten kommer att istället hållas emot partiet.

  Trots allt så hoppas jag verkligen att det kan finnas tillräckligt antal ledamöter som har ryggrad nog att rösta nej den 17/6.

 3. Jag skrev på annan plats något som passar här med tanke på din kommentar till Lasse E.

  Jag skulle nog hellre se en rejäl portion civil olydnad från våra företag, i synnerhet då nätägarna. Ett kort uttalande: Det här går vi inte med på och vi stänger hellre ned våra maskiner och lägger ned verksamheten. Det skulle sända sverige tillbaks till en IT-mässig stenålder på två röda sekunder. Det är dessutom en åtgärd som går att reparera rätt fort bakefter, bara att sparka igång igen. Riksdag, regering och media har dock redan idag orsakat skador som tar många år att reparera, genomförs det här snackar vi decennium, ja genarationer för att reparera.

 4. Helt riktigt Steelneck. Att klubba igenom beslutet är gjort i ett nafs, men att sedan återställa ordningen i efterhand är en lång och smärtsam procedur. Detta bortsett från pinsamheten i att förslaget går stick i stäv med vad både EU och FN säger om personlig integritet.

 5. Ja men
  ”privata” (medmänniskor) som motarbetar (motmänniskor)
  straff

  irskydd (blogspot)

  Medbestämmande i arbetslivet
  18- Rätt till information (jfr Arbetsmiljölagen 4 kap 6§= “”stänga ner”)

  Teknisk lösning = bara brott sas (grundlagsskydd= rätt till liv, friheter etc). Ooutsourca polis, underrättelse etc = upprätthåller ej GL (folkstyre= all makt från folket).
  Borgarna har ju delvis gått till val på det – och kan söka förnyat förtroende. S etc borde ju inte ha några problem.
  Tex löser 20% snabbare, effektivare och mer i framtiden.

  Försäkringslösningar= det blir ju inte ”billigare” i USA (Schlosser el visade= svart ekonomi och brott och andra givna parametrar). Empiriska samband som mängd socker och våld. Och då undergroundkulturen (Bush= 1 nedstängt och 2 strippbarer).
  USA kan ju gå före i viss mån.
  Men Sv kan ju verkligen det.
  Högre än USA i arbetsstyrka 70% (USA 67% el något).
  Ooutsourcing= skicklighet i arbetsmiljölagen om off jobb i sv.
  Det kan ju gälla outsourcing också (rätt till information= perfekt info= rätt man på rätt plats)
  Fenotyp och genotyp= ”Guds plan” som då genomförs som 7 gånger sannolikhet att blanda perfekt kortlek som mattematiker räknat ut
  Internetlösningar
  EU= 666, sämre lösningar på problem (löser inte i förlängningen, kortsiktigt, utan ”mer problem blir fler”).
  Lagarbete = grundlagen och rättigheterna för medborgarna att välja bästa lösning (politikerna = egenintresse). Sen välfärdsförstörarna= tex skitstövlar inom off förvaltning som satt egenintresse och fixa idéer/passioner före annat (och andra också). Site rapportera och sen valida mått som sätter ner pensionspoäng och andra rättigheter och förmåner (el arbetsinstrument).

  eliten= väck från kalle idioten till politikerna, yrkesgrupper som ger skuld- och stresssymptom
  juridisk rätt (USA ung fast bättre) = ägnar sig åt sitt jobb och sina rättigheter och kunskapsutveckling (civilisation) och en del nöjen
  och lösningar därefter
  kraft= få väck politikerna (från kommun till riksdag)
  välja in på lagmandat (ockrar, lever lyxliv på folkets bekostnad)
  bättre fackligt-organisationsmässigt – forskningsmässigt (lära sig flera saker) – internet (allmän plattform= samhällskontrakt och specialistdatabaser för licenser= klarar=ok)
  från jurist till lärare eller resturangbiträde (info från tvdator om jobbspecifikation aktuell till personlig info)

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.