FRA-spektaklet är inte över ännu.

Oavsett det faktum att FRA-lagen stiftades för snart ett år sedan (några manifestationer på årsdagen?) och oavsett de utlovade förbättringar som skall komma nu så kommer denna fråga att leva vidare mycket, mycket länge. Tyvärr så är det i huvudsak Centerpartiet som kommer att få bära hundhuvudet för det hela, trots att hela Alliansen valde att klubba igenom lagen. Vi (inkl. FRA själva) har redan kunnat konstatera att dessa förbättringar inte motsvarar de fagra orden och löftena från i höstas. Här kan man faktiskt tala om brutna löften.

När det gäller FRA så finns det minst två väsentliga paralleller som både kan och bör dras.

IB-parallellen
När IB-affären nystades upp 1973 så kunde man bl.a. konstatera att man hade åsiktsregistrerat svenska medborgare. Där och då förfasades vi över hela denna skandal. Journalisterna som avslöjade det hela sattes i fängelse o.s.v. Läs en sammanfattning av det hela på Wikipedia och notera gärna hur effektivt detta slår sönder myten om den oförvitliga staten och den likaledes oförvitliga statstjänstemannen. Är det någon som hade kunnat tänka sig att man där och då skulle skriva en lag som i efterhand gett IB tillstånd till allt detta? Troligen inte… eller?

Stasi-parallellen
På Erich Honeckers tid så ägnade sig Stasi (Ministeriet för statssäkerhet) i dåvarande DDR bl.a. åt massiv övervakning och registrering av oppositionella såväl som andra. Detta gjordes i en enorm skala, trots att det krävdes oanade mängder med mantimmar för allt detta.

Parallellerna till FRA då?
FRA får åsiktsregistrera om det bedöms som nödvändigt enligt lag (2007:259). Mycket tyder på att FRA redan har ägnat sig åt mer eller mindre ljusskygga verksamheter. FRA har dessutom en datakraft för analyser och registerhantering som är klart överlägsen mycket annat på vår jord. Detta gör givetvis hantering av enorma datamängder oändligt mycket snabbare och effektivare.

FRA kan alltså överglänsa ersätta IB samt har tekniska resurser att överglänsa Stasi. Märkligt då att man med kraft driver igenom en lag som verkligen permanentar allt detta, och detta utan att ens gräva fram bakgrundsfakta.

Staffan Danielsson har försökt lyfta frågan om en sanningskommission gällande FRA, men i det fallet stötte Staffan på patrull. Det är synd, eftersom en sådan hade varit mycket angelägen. Av den anledningen hoppas jag innerligt att vi kan få se denna fråga lyftas med än mer kraft av hela Centerpartiet. Tål inte FRA en sådan granskning så kan det inte bedömas som annat än otroligt obegripligt att man i lag permanentar ett tillstånd där man förbryter sig å det grövsta mot befolkningen. Låt oss med andra ord omedelbart (innan lagen träder i kraft) få se hur en kommission av denna typ tillsätts. Kommissionen får då inte bestå av diverse politiker och politiska tjänstemän som kan antas ha en egen agenda i frågan.

En sak som vi inte heller ska glömma är att argumenten för FRA-lagen är nästintill identiska med argumenten som hela IB-affären vilade på, d.v.s. yttre hot. Hur kunde detta plötsligt bli ok i en demokrati som Sverige. Vill Centerpartiet visa att man menar allvar med allt vackert tal om integritet så måste partiet driva denna linje helt kompromisslöst. Så är det och så måste det vara.

Staffan, ta upp denna fråga på nytt och försök få med dig riksdagsgruppen och partiledningen på denna enormt viktiga fråga. Bara för att vårt parti har kompromissat i frågan så innebär det inte att partiet MÅSTE tycka att det är en bra lag.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

5 Replies to “FRA-spektaklet är inte över ännu.”

  1. Mycket bra att du tar upp detta. Jag har skrivit om saken här.

    Det går säkert att fylla på med fler argument.

    Det går säkert att fylla på med fler argument.

    Jag såg att FRA-proppen nu har landat hos Försvarsutskottet. Man har precis fattat beslut om att inhämta yttranden från andra utskott, i första hand JuU och KU. FöU kommer sedan att författa sitt betänkande någon gång september-oktober. Voteringen i kammaren är beräknad att äga rum i oktober, men sånt kan ju ändras.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.