Herr talman, Ledamöter av Sveriges riksdag! (Mitt FRA-tal)

Med anledning av den förestående debatten rörande proposition 2006/07:63, En anpassad försvarsunderrättelsetjänst, så vill jag för ledamöterna påpeka ett antal brister i argumentationen för att anta propositionen. Till detta känner jag mig tvungen då det i den officiella debatten framstår tydligt att många av ledamöterna har för avsikt att grunda sitt beslut på rena felaktigheter och t.o.m, i vissa fall, en inbillad hotbild. Då vi står inför ett beslut om att införa ett integritetsintrång av denna skala så duger det inte att, likt Don Quijote, slåss mot inbillade fiender. Istället måste vi se till realiteter och både tekniska och integritetsmässiga konsekvenser av beslutet vi står inför. Låt mig ta de förhandenliggande villfarelserna en efter en för att direkt även bemöta dessa.

För det första så finns det ett argument som dels består i att det finns ett yttre hot samt att det enbart är trafik utanför landets gränser som ska ”filtreras”. Det senare ordet bör definitivt bytas ut emot avlyssnas. Enligt t.ex. SÄPO och andra analytiker så saknas den hotbilden mot Sverige, men OM denna fanns så gör vi nog direkt fel om vi fortsätter att nedrusta det svenska försvaret. Vid en snabb konsultation med em datatekniker med en kunskapsgrad i sitt lillfinger som vida överstiger de ärade ledamöternas så har det framkommit att det tekniskt sett är en omöjlig fras. Trafik inom landet passerar p.g.a. internets beskaffenhet i stort sett alltid landsgränsen, och ett eventuellt hot i t.ex. ett mail kan inte upptäckas förrän efter avläsning har skett. När jag imorse testade att besöka www.riksdagen.se från min dator hemma så passerade min trafik vid det tillfället Dallas i Texas. Alltså blev jag med detta besök lovligt byte för avlyssning. Det må vara att det inte är så mycket hemligt som kan yppas på grund av detta besök, men exakt samma sak gäller om jag vill tipsa om en statlig tjänstemans övergrepp i rättssak eller annat till en journalist. Meddelarskyddet, källskyddet, yttrandefriheten, tryckfriheten och banksekretessen är därmed i praktiken försatta ur spel. Jag hoppas att ledamöterna inser att det jag nu har berättat inte är politiskt munväder, utan att det handlar om realiteter.

En annan sak som har förts fram från vissa håll är att integritetsskyddet skulle ha stärkts av införandet av Kontrollstation 2011 eller det integritetsråd som ska tillsättas inom Försvarets Radioanstalt (vilket f.ö. kan tyckas vara en konstig benämning på en civil instans). Kontrollstation 2011 är egentligen bara ett elegant sätt att om några år säga ”Hoppsan, vi har visst skitit i pannan på medborgarna i några år nu”. Ett integritetsråd inom FRA som ska övervaka att FRA följer de ytterst luddiga formuleringarna i lagförslaget är en märklig kreation. Om renodlade integritetsövergrepp begås så ska alltså förövaren själv rapportera detta till regeringen som tillstyrkt att hela lagstiftningen ytterst blir en definitionsfråga. Skulle detta verkligen skapa en trygghet och i sådana fall för vem?

Det har även framkommit information som tyder på att FRA redan tidigare har ägnat sig åt massavlyssning på liknande sätt som lagförslaget vill ge lagrum för. Ett argument här har varit att det då omedelbart är bäst att vi gör det olagliga lagligt på grund av att det redan har inträffat. Enligt samma premisser så borde den miljon fildelare som enligt uppgift finns i Sverige hedras med en lagstiftning som tillåter detta. Jag menar, det pågår ju redan…. Detsamma kan sägas om fortkörning, mord och annat som redan nu pågår. Gör det lagligt så blir Sverige ett bättre och friare samhälle med färre lagbrott. Att något felaktigt redan pågår kan väl ändå inte ligga som grund till att legalisera detta fel. En sådan argumentation är fullständigt barock. Här pratar vi inte om att bara skjuta sig i foten, utan vi siktar just nu på allas våra fötter med alla de haubitsar som blir överskottsmaterial allteftersom försvarsmakten avvecklas. Den avvecklingen pågår ju just p.g.a. att hotbilden som har funnits inte längre finns.

Det finns i propositionen alltför breda begrepp vad gäller hur massavlyssningen får gå till. Ett allmänt begrepp som ”yttre hot” inrymmer i stort sett allt som den vid varje tillfälle sittande regeringen kanske inte tycker om. Yttre hot kan vara militära, ekonomiska eller bara rätt och slätt brottsliga allt utifrån vem som definierar det hela. Manegen är med andra ord krattad för en spektakulär ändamålsglidning. Om nu den sittande regeringen hyser sådan tilltro till sig själv så måste frågan resas om regeringen har kunskap om vem som sitter i regeringsställning efter nästa val, och valet efter det, och valet efter det….. och så vidare. Endera så har man för avsikt att skaffa sig den kunskapen eller så har man för avsikt att säkerställa att just det egna praktexemplaret kommer att fortsätta i regeringsställning för all framtid. Om det senare är fallet så vet jag inte om nuläget är så mycket bättre än om ett obskyrt missnöjesparti lyckas skörda enorma framgångar och tillskansar sig makten. Det handlar i vilket fall som helst om pest eller kolera.

Det är min bestämda tro att regeringen sitter i regeringsställning till stor del tack vare fagert tal om, och kritik av den nuvarande oppositionen för dess inställning till, hur viktig den personliga integriteten är. Att vid den kommande voteringen via sin röst tillstyrka propositionen ligger i det absoluta gränslandet till högförräderi. Detta på grund av att vi i riksdagen faktiskt är satta att tjäna folket och inte tvärtom. Det är vi i riksdagen och regeringen som ska uppvis transparens gentemot våra medborgare och väljare, och det innebär inte att vi ska sätta väljarna/medborgarna under lupp och genomlysa deras privatliv med svepskälet att det skulle vara för att hitta ”yttre hot”. Alla och envar här i kammaren borde utan omsvep förstå och ta till sig detta. Om inte, så är det just vi folkvalda som är det största hotet mot den svenska demokratin. Just detta vore så osannolikt dumt så att det t.o.m. överträffar det jag tidigare om att rikta haubitsar mot våra egna fötter. ”Hoppsan”, Delete-knappar och lobotomier för att tömma minnet hos FRA-personal som har råkat läsa sådant som de inte skulle få läsa kommer inte att räcka när folket fäller sitt omdöme om sina folkvalda, d.v.s. oss i kammaren. Låt oss visa våra medborgare respekt och förtroende, för det är de förtjänta av.

Med detta vill jag uppmana samtliga ledamöter att enhälligt trycka på Nej-knappen vid den förestående voteringen.

Tack för ordet.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

17 Replies to “Herr talman, Ledamöter av Sveriges riksdag! (Mitt FRA-tal)”

  1. Erik:
    Nja, vi har visserligen en funktion för att dela t.ex. debattartiklar och liknande med varandra. Riksdagstal vete tusan. Man kanske skulle göra en kupp och lägga in det bland debattartiklarna på internwebben. 🙂 Får nog fundera en liten aning på det.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.