Integritetscertifierad riksdagsledamot

Tre av centerpartiets fem toppkandidater i EP-valet har integritetscertifierat sig. Centerpartiets integritetsnätverk är det som står bakom integritetscertifieringen, och det nätverket består just nu av CenterUppropet.se, Stockholmscentern, CUF och Centerstudenter. Om någon krets eller någon annan del av Centerpartiet önskar bli en del av integritetsnätverket så går det självklart bra att kontakta t.ex. mig.

Integritetscertifieringen är formulerad så att alla centerpartister ska kunna integritetscertifiera sig, då den inte strider (såvitt vi kunnat se) mot någon del av partiprogrammet. Den reaktion som kanske kunnat förväntas är att de fyra principerna, som man förväntas stödja vid en certifiering, skulle anses vara alltför svaga. Nu ville vi ändå inte stänga dörren för någon överhuvudtaget, varför principerna står fast.

Det är totalt sett 9 av de centerpartistiska EU-kandidaterna som hittills har certifierat sig, och det man här kan fundera på är dels hur många av kandidaterna som har uppmärksammat att integritetscertifieringen finns. Till toppkandidaterna har inbjudan gått ut, så de som väljer att inte certifiera sig får man anta låter bli detta medvetet.

En sak som man kan förundras över är den totala frånvaron av integritetscertifierade riksdagsledamöter. Väntar dessa på att någon ska börja, eller är det rent av så att samtliga reagerar på samma sätt som Staffan Danielsson. Staffan anser (om jag tolkar honom rätt) på sin blogg att certifieringen i stort sett är bra, men att en av principerna som man förväntas stödja utestänger honom samt även riktar en udd mot de centerpartistiska riksdagsledamöterna. Denna slutsats kan man verkligen bara nå fram till om man sätter sig i sinnet att överanalysera principerna. Ägnar man sig åt sådant så kan man garanterat hitta fel i exakt allt. Undras just vad resultatet skulle bli om man analyserade t.ex. FRA-lagen på liknande vis. Nu exemplifierade jag detta med just FRA-lagen, men det man ska vara medveten om är att certifieringen handlar om integritet överlag.

Den punkt som Staffan ser som problematisk att stödja är princip nr 2:

”Kommunikation i alla dess former mellan människor skall vara fredad från statlig insyn, förutom vid brottsutredning.”

Det Staffan gör fel i sin analys är att han sätter ett kraftfullt likamedtecken mellan ordet ”människor” och ”terrorister” samt ”främmande militärmakt”. Det finner jag faktiskt en smula tänkvärt. Ordet ”människor” är nämligen valt med viss omsorg just för att inte inkludera t.ex. terrorister. Man kan ju undra hur man alls ska kunna säga sig vilja värna den personliga integriteten om man har problem med att stödja denna princip. Ska hela punkten kring människors kommunikation alltså strykas för att principerna ska vara acceptabel? Om inte, hur ska man annars formulera en princip som denna för att den alls ska kunna sägas ha något värde i sammanhanget?

Integritetscertifieringens syfte är ingalunda att utestänga någon, eftersom denna certifiering liksom alla certifieringar ju sätter en standard för framtiden. Om t.ex. en miljö- eller kvalitetscertifiering skulle göras med syfte på gårdagen så skulle ju inte något företag överhuvudtaget kunna certifiera sig för någonting.

Frånvaron av riksdagsledamöter väcker en del frågor. Är riksdagsgruppen så homogen så att ingen alls kan tänka fritt och utan att någon tagit ett beslut åt hela gruppen kollektivt? Är riksdagsgruppens medlemmar livrädda för att stå upp för en så enkel princip som brevhemligheten? För det kan väl inte vara så (hemska tanke) att Centerpartiet på riksplanet drivs av en dold och mycket starkt integritetskränkande agenda? Det senare anser jag vara högst osannlikt, men samtidigt så kommer även det upp till ytan när man analyserar frånvaron av riksdagsledamöter som har valt att integritetscertifiera sig.

Om det nu finns någon annan princip som kan anses utestänga riksdagsledamöterna resp. som kan sägas innebära en udd riktad mot ledamöterna så vore det ganska intressant att få veta detta. Information, tack.

Hur kan det då komma sig att EU-valskandidater certifierar sig men inte riksdagsledamöter? Ja, jag vet faktiskt inte. Analyserar man saken ur det perspektivet så landar man väldigt fort i väldigt konstiga slutsatser, så jag tror faktiskt att jag låter bli. Den analysen får läsaren själv göra.

Återstår att se om det kommer någon som helst reaktion från riksdagsbänken med anledning av denna bloggpost. Även en total tystnad säger förvånansvärt mycket, men det kan inte bero på att man inte är medveten om vare sig certifieringen (som bl.a. jag diskuterade med såväl Anders Flanking som Lars Weinehall på partistämman) eller integritetsnätverkets existens.

Läs texten om certifieringen samt principerna här.

UPPDATERING: Det tog exakt 33 minuter från publicering av detta inlägg tills dess att den förste besökaren från ett ipnummer tillhörande Riksdagens förvaltningskontor besökte (och förhoppningsvis läste) inlägget.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

5 Replies to “Integritetscertifierad riksdagsledamot”

 1. Du skriver ”Ordet ’människor’är nämligen valt med viss omsorg just för att inte inkludera t.ex. terrorister.”

  Jag tycker du gör det onödigt komplicerat.

  Är inte terrorister människor? Klart att terrorister är människor.

  Är inte terrorism brottslighet? Klart att terrorism är brottslighet.

  Därför fungerar princip nr 2 bra, huvudregeln är att kommunikation är fredad, undantag görs för misstänkt brottslighet. Till det senare hör misstänkta terrorister. Man behöver inte krångla till det.

 2. Mikael:
  Ja, eftersom en certifiering gäller för framtida agerande så kan man integritetscertifiera sig oavsett vilket.

  Anonym:
  I sak så har du rätt. Jag gör en enklare tankevurpa beroende på att jag även tar upp militiära hot. Ett sådant kommer ju inte från en människa, även om det militära hotet i sig innehåller människor. På liknande sätt skulle man kunna beskriva situationen med Al-Qaida där hotet i sig kommer från rörelsen, men det utförs givetvis av människor. Även jag tycker att princip nr 2 fungerar bra som den är.

  Erik Hultins senaste blogpost..Integritetscertifierad riksdagsledamot

 3. Här en reaktion från en människa på riksdagens östgötabänk:

  Erik: Som sagt, grundprincipen att staten självfallet inte ska avlyssna människors kommunikation är vi ju överens om.

  Om den aktuella punkten i din ”certifiering” ska tolkas så, men att det i undantagsfall kan behöva inhämtas underrättelser för att förebygga eller mildra allvarliga hot mot landets säkerhet, då är vi ju överens.

  Om punkten ska tolkas så att det det med ”människors kommunikation” inte avses kommunikation mellan människor som är soldater eller terrorister eller som sysslar med allvarliga yttre hot mot Sverige, då är vi ju också överens.

  Men om det däremot ska tolkas så att riksdagens tagna och kommande beslut om signalspaning gick för långt och ska rivas upp, då kan jag ju endast skriva på om jag har ändrat uppfattning och vill riva upp lagen. Jag är ständigt beredd att lyssna och följa verklighetens förändringar, och den viktiga dialogen i denna fråga, och att kunna analysera olika aspekter djupare, men jag står fast vid det riksdagsbeslut som jag har röstat för och som kommer upp till omröstning igen i höst i vissa delar.

  En rak fråga tillbaka till Dig då, Erik. Nu när du vet hur jag resonerar, går detta resonemang i linje med punkten i din ”integritetscertifiering”?

  Vi kanske kan bli överens!

 4. Staffan:
  Alltså är vi (undantaget din intolkning av olika delar) överens. Integritetscertifiering gäller från certifieringsögonblicket och framåt, på precis samma sätt som andra typer av certifiering.

  Integritetscertifieringsns principer skall läsas just som de står och det ska inte intolkas någonting som inte står där.

  Den raka frågan är inte riktigt så rak som jag skulle önska. Vi två står på olika punkter när det gäller FRA-lagen och dess vara (eller inte vara). Jag vet inte om man kanske skulle ha skrivit ”civila människor”, men samtidigt så blir principerna då specificerad men ändå väldigt urholkade.

  Av respekt för dig så ska jag läsa igenom ditt svar här några gånger till och fundera på ett rakare svar. Återkommer lite senare idag om den saken.

  I övrigt så kan jag bara påtala att integritetscertifieringens syfte vare sig har varit att utestänga någon eller att rikta någon udd mot någon. Givetvis undantaget de som definitivt inte sympatiserar med grundprinciperna.

  Som sagt så återkommer jag med ett rakare svar under dagen.

  Erik Hultins senaste blogpost..Lena Ek är integritetscertifierad.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.