Mitt medlemsinitiativ ang. FRA

Igår kväll skickade jag in mitt medlemsinitiativ till Centerpartiet. Jag vet att det med största säkerhet läggs undan och kanske tas fram en vacker dag längre fram. Egentligen är det alltså försent för att ett medlemsinitiativ ska kunna göra någon skillnad. Å andra sidan så finns det alltid en liten möjlighet att någon på kansliet upptäcker det och även att det tas fram som ett exempel på hur fel partiet just nu verkar vara på väg att agera. Kanske, kanske finns det någon i ledande ställning som tar till sig av mitt och andra medlemsinitiativ och över den uppståndelse som FRA-förslaget orsakat. Mitt medlemsinitiativ skickades via formuläret på Centerpartiets internwebb.

Medlemsinitiativ ang. bevarande och stärkande av den personliga integriteten

Den 17/6 2008 röstar riksdagen ang. ”En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet” mer populärt benämnsd FRA-lagen. Denna lag står i direkt strid med den position Centerpartiet har velat stå för gällande bevarande av medborgarnas personliga integritet. Den bygger vidare på tesen om yttre hot, vilka enligt SÄPO saknas. Ett antal rena fundament kring lagstiftningen är att det enbart skall handla om trafik över landets gränser. Här finns inget ”enbart” då all svensk internettrafik routas via noder på internet vilket i sin tur leder till att den absolut största delen av internettrafiken kommer att kunna avlyssnas. Att kalla detta för en ”filtrering” gör inte saken bättre på något vis, då skämt, åsikter, länkar och annat utan vidare kan fastna i det s.k. filtret, vilket i sin tur omedelbart leder till granskning av det skickade.
I praktiken kan detta jämföras med att den s.k. brevhemligheten i Sverige upphävs. En genomlysning av vanlig post skulle kunna avslöja att brevet innehåller något visst ord och därmed så skulle en övervakande instans ges rätten att öppna brevet. Detta vore givetvis otänkbart, eller? FRA-lagen är faktiskt exakt samma sak fast knutet till internet.

Att tro att terrorister skulle använda sig av en typ av informationsflöde mellan sig som skulle fastna i denna filtrering är alldeles fantastiskt optimistiskt. Precis som alla andra så kan terrorister använda sig av s.k. Tor-servrar, kryptering och andra metoder som gör att sådan trafik ej fastnar i filtreringen. Många av oss värnar vårt privata liv, helt utan att fördenskull vara terrorister, och vi kommer naturligtvis att övergå till allehanda tekniker för att skydda vår personliga integritet. Om så sker kommer det att bli än svårare att filtrera fram den terrortrafik som man tror sig kunna nå via denna massavlyssning.

Centerpartiet har under lång tid profilerat sig som det enda riktigt liberala partiet och som ett parti som värnar den personliga integriteten. Att svika denna bild kan komma att stå partiet mycket dyrt i kommande val, och då hamnar alla andra frågor med stor sannolikhet i skymundan.

Jag föreslår att:
Centerpartiet i första hand röstar emot det lagda förslaget, men då detta sannolikt är försent vad gäller detta medlemsinitiativ så föreslår jag att Centerpartiet omedelbart börjar verka för att avbryta detta flagranta integritetsövergrepp.

En enda länk (förutom högen längst ner till bloggar.se och intressant.se) blir det i just detta inlägg:

TidningsUtgivarnas vd Anna Serner har idag en debattartikel om Lex Orwell i tidningen Resumé. Denna finns även att läsa på TidningsUtgivarnas hemsida. Mitt råd till journalisterna och redaktionscheferna är: Läs den!

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se