Partiöverläggningar ang. FRA

FRA-lagen avskaffas! Efter djupa partiöverläggningar gällande FRA-lagen så håller ett beslut på att ta form. FRA-lagen ska snarast avskaffas och Centerpartiets partiprogram (Sveriges bästa liberala partiprogram) ska i fortsättningen följas bättre.

Jag ska kanske förtydliga med att det är mina egna partiöverläggningar detta handlar om. Jag har inte kunnat hitta något parti som bättre motsvarar de liberala värderingar som jag har. Därmed så återstår bara en sak för mig att göra. Precis som Björn på Bloggen Bent så utropar jag mig och bloggen som oberoende centerpartistisk. Det innebär att jag förtsatt stöder det centerpartistiska partiprogrammet, men att jag ställer mig mer tveksam till den partipolitik som förs av bl.a. riksdagsgruppen. Jag anser även att det kan vara dags att utvärdera vad samarbetet i alliansen verkligen har gett Sverige i form av centerpolitik.

Ett första steg har tagits av mig och ett antal andra centerpartister och en centerpartistisk fortsättning kommer här inom kort.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

5 Replies to “Partiöverläggningar ang. FRA”

  1. Helt min amatöranalys också. Alliansens partier blev/har blivit förblindade av regeringsmakten och har kompromissat i en allt för stor utsträckning så att principer och värderingar har fått stiga åt sidan. Det uppenbara tragiska exemplet på det här är just utgången i FRA-frågan. Makten som sådan har blivit för viktig. Tänker man efter så har ju alla högerns partiers paroll varit ”Vi inom alliansen…” istället för att förklara sitt eget partis innehåll och hållning. Det finns helt enkelt bara ett parti; alliansen. Välplanerad retorik som ledde till regeringsmakt, men som nu visar att den i praktiken totalt har krackelerat. Tyvärr.

  2. aloof:
    Ord som ”regeringsduglighet” har på något vis drivit fram en bild där alla allianspartier med nödvändighet måste rösta exakt likadant. Det innebär i sak att all exekutiv politik i regeringen i stort sett numera är moderat.

    Hade jag velat rösta på moderaterna så hade jag kunnat ta den lappen själv och stoppat den i valurnan. Nu gjorde jag inte det, och jag behöver sannerligen inte centerpartiets hjälp med att göra det i efterhand.

    Erik Hultins last blog post..Strix står sig Slätt (eller rätt?)

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.