Regeringen utsatt för yttre (och inre) hot.

Till Försvarets Radioanstalt: Ni FÅR läsa vidare.

Regeringen bombas. Enligt vissa riksdagsledamöter så mailbombas riksdagsledamöter och företrädare för regeringen med krav på att inte rösta igenom FRA-lagen.

Det finns nämligen en risk för att riksdagen på tisdag-onsdag nästa vecka kommer att rösta för att ge sig själv (regeringen) rätt att via FRA massavlyssna medborgarna/väljarna. Om detta sker så kommer hela vårt samhälles grundval att förändras. I ett svep så förvandlas konceptet ”oskyldig intill dess motsatsen har bevisats” till exakt det motsatta. Det går inte att uppfatta det budskapet på annat vis. Alla ska vi övervakas utifall att vi kanske är skyldiga. Jag tänker inte gå vidare in på rena felaktigheter (tekniska och andra) i beslutsunderlagen eller på den kritik som förslaget har fått från pressen, advokatsamfundet och liknande här. Dock så vill jag uppmana (vilket helt uppenbart redan håller på att ske) de traditionella mediehusen att börja agera. Denna nyhet har varken vi eller ni någon som helst nytta av om den släpps i efterhand. Då gör ni bara ett fullbordat faktum till en nyhet. En nyhet som inte varken kan påverka eller göra någon skillnad, och som osvikligt leder till att ni får återgå till att rapportera om dokusåpor, GI-värden, rapporter om mode och annat högprioriterat. Jag är alldeles säker på att det finns journalister med stora mängder ryggrad och yrkesstolthet därute. Det är dags för er att vakna ordentligt nu. Låt ”gammelmedia”, bloggosfären och gräsrötterna göra gemensam sak nu, innan det är försent. Jag vet att ni vill, så visa nu att ni kan!

Motiveringen för ett införande av en lagstiftning som detta varierar, liksom varianterna på varför motståndare i regeringen ändå kommer att rösta för förslaget. En av de svagaste förklaringarna, förutom ”jag vet inte riktigt så jag röstar likadant som ****”, är att man väljer att stödja förslaget med hänvisning till sin fortsatta politiska karriär. Som info till de som tänker i sådana banor så kan jag informera om följande. Den fortsatta politiska karriären beslutas varken av Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson eller hur ont en partipiska gör. En ev. fortsatt politisk karriär (förutom möjligen som tjänsteman på partikansliet) beslutas av väljarna. Så enkelt är det faktiskt. Om man med detta argument i bakfickan fattar beslut om att gå emot sina väljare så gör man faktiskt inte sitt jobb som förtroendevald, och man kan med lätthet då även hävda att den eller de som gör så sätter demokratin ur spel. Vad ska vi med politiker i mängder till om de inte följer önskemålen från väljarna? Varför ska vi ha 349 personer sittande (förhoppningsvis) i riksdagen om det ändå är vinande knutpiskor som styr i en godtycklig riktning. Vi behöver ju bara avlöna ministrarna och deras medhjälpare samt en representant för varje parti vars röst motsvarar det procenttal som just det partiet stöddes av i senaste valet.

Det finns ett yttre hot mot regeringen och riksdagen, men vad gäller det yttre hotet så kan varken FRA, SÄPO, underrättelsetjänster av olika slag eller kravallpoliser hjälpa. Inte ens en massiv militär insats hjälper. FRA behöver inte ens avlyssna något, utan de kan säkert med enkelhet räkna ut denna yttre hotbild. Den yttre hotbilden mot regeringen består i medborgarna och väljarna som finns utanför riksdagshusets väggar (därav yttre….).

Kära politiker, om ni väljer att rösta för detta bisarra förslag så kommer det en dag när folket fäller sin dom. Detta tack vare att vi faktiskt ännu så länge har ett demokratiskt styrelseskick.

Riktat specifikt till regeringspartierna så vill jag påpeka att ni med denna åtgärd på ett utmärkt vis öppnar upp dammluckorna för nya partikonstellationer och rena missnöjespartier som idag inte finns i riksdagen. Det finns även partier som vi under inga omständigheter vill se i riksdagen. Dessa partier flyger under radarn i denna fråga, men de kan mycket väl vinna mark om detta förslag röstas igenom. Gissa vilket eller vilka partier som sannolikt mest kommer att förlora på detta.

Ni har idag ett alltmer utbrett motstånd inom de egna leden både hos ungdomsförbunden (framtidens politiker) och de mer etablerade politikerna. Lyssna, för jisse namn, INNAN det är försent.

Till Försvarets Radioanstalt: Nu kan ni återgå till era vanliga arbetsuppgifter. Klart slut!

Jag tar inte hela väggen med permalänkar till FRA-motståndare här, utan bara ett litet antal. Sagor från livbåten, Lakes Lakonismer, Alter Ego, Björn på Bloggen Bent, Henrik Sjöholm, Svensson och Opassande. Ofattbart många andra har också skrivit bra om FRA-lagen.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se