Vad menar Centerpartiet… egentligen?

Centerpartiets ledning med Anders Flanking i spetsen har för några dagar sedan meddelat att man gärna vill träffa oss i CenterUppropet med anledning av att Centerpartiet är ett öppet och lyssnande parti som ser det som självklart att ta tillvara medlemmarnas engagemang.

Vi har ställt oss positiva till ett sådant möte, i syfte att försöka hitta en lämplig väg framåt. Något som i slutänden givetvis helst ska leda till att partiets ansikte räddas i viss mån. Man har ju nämligen i samband med FRA-voteringen uppvisat ett totalt ointresse för att följa såväl partiprogram som demokratiskt fattade stämmobeslut, och ett sådant svek kan helt naturligt inte passera obemärkt för medborgarna/väljarna.

Anledningen till vårt engagemang är naturligtvis en önskan om att värna partiets fortsatta utveckling och tillvaro i Riksdagen. Vår önskan har alltså inte på något vis varit att orsaka splittring, utan vi har drivit uppropet enbart i syfte att hela partiet. Vi pratar här om ett parti som utan hänsyn har satt sig över den interna demokratin och i efterhand även har visat att man tror att ett upprepande av osanningar ska leda till att medlemmar och väljare blir nöjda och tystnar. Som information kan jag nämna att en osanning inte blir en sanning bara på grund av att den upprepas nog många gånger.

CenterUppropet har rest ett antal krav, och ett av dessa krav har vissa uppfattat som någon form av problem. Vi har nämligen begärt en extrastämma med anledning av ovanstående. Trots att vi har försökt vara tydliga med att denna extrastämma endst är vägen mot målet så har vissa valt att misstolka det som att stämman i sig är målet. Så är inte fallet. Någon har även valt att kritisera oss för att vi skulle diktera vad som skulle beslutas på stämman. Så är naturligtvis inte fallet. En extrastämma har vi begärt uteslutande för att få till stånd de övriga kraven. Om en sådan stämma däremot anmäler det som sin åsikt att upphäva tidigare stämmobeslut och istället stödja de beslut som har fattats i partiledningen så är det givetvis det som gäller.

Läget så som det är idag är nämligen det att stämman och partiet har sagt en sak och partiledningen/riksdagsgruppen har gjort en helt annan sak. Det handlar för vår del om att vi vill veta vilket det är som egentligen gäller. Är det verkligen så att demokratiskt fattade stämmobeslut inte ska gälla? Om någon kan klargöra detta utan en extrastämma så är jag idel öra.

Förutsättningarna inför mötet mellan partiet och CenterUppropet har vi gärna velat se positivt på, men samtidigt så måste vi vara realistiska. Enligt TT så har nämligen såväl Anders Flanking som Maud Olofsson i viss mån redan grusat förhoppningen om det öppna och lyssnande partiet. Eller…. Man kan säkert lyssna, för att direkt därefter ignorera det man hörde.

Enligt Anders Flanking så är en extrastämma inte att tänka på. Flanking säger till TT:

– Vi kan inte ha en extrastämma varje gång som det uppstår kritik mot ett beslut.

Med denna kommentar så jämställer han hela integritetsfrågan och det faktum att partiet faktiskt åsidosätter både stämmobeslut och partiprogrammet med kritik om t.ex. ersättningsnivåer och andra frågor som snarare handlar om nyanser.

Maud Olofsson konstaterar uttalar sig i samma nyhetsblock från TT att hon välkomnar debatten kring integritetsfrågor och även att hon har försökt lyfta dessa frågor. Med detta sagt så konstaterar hon dock även att det inte är aktuellt att häva FRA-lagen samt (En varning till känsliga läsare. Följande citat är direkt skrämmande) att:

En lag är 100 procent bättre än ingen lag alls.

Här öppnas verkligen Pandoras ask, och möjligheter för allehanda lagstadgade övergrepp skapas. En av de olyckorna som släpps ut ur asken kan möjligen vara en kraftig decimering av väljarstödet för det parti som i undertecknads ögon trots allt har det bästa partiprogrammet (om man bara följde det). Det framgår ännu inte om Maud Olofsson lyckats stänga asken innan även hoppet lämnade asken/människan, men låt oss för allas vår skull hoppas att inte alla olyckor släpptes ut. Om så skulle vara fallet så har vi sannolikt ytterligare lagar av diverse karaktär att se fram emot.

Alltså…. ingen extrastämma. Det skulle vi ha kunnat leva med om andra förutsättningar uppfylldes. Alltså…. ingen hävning av FRA-lagen. Detta tillhör de mer centrala kraven för vår del. Detta är alltså förutsättningarna innan det öppna och lyssnande partiet ens börjar lyssna på oss vid det möte som ska hållas.

Vad återstår då av de krav som CenterUppropet har rest? Tillsättande av en referensgrupp eller ett ideologiskt råd. Här tyckte vi nog att detta kunde skötas i demokratisk ordning vid en stämma, men eftersom en sådan tydligen inte är aktuell så faller sannolikt den punkten också.

Det sista kravet som CenterUppropet har rest är kravet på en detaljerad förklaring till varför rikstingets beslut hävdes och FRA-lagen röstades igenom. Det mantra som hörs från partiledning och rikspolitiker är att lagen är i enlighet med partiprogrammet, så här finns uppenbarligen en skillnad i hur man har uppfattat partiprogrammet. Med detta i åtanke så kan man verkligen undra över om en sådan förklaring som är hållbar kommer att avges.

Detta var en inventering av läget inför det förestående mötet, och man kan väl konstatera att partiet faktiskt inte har skapat de bästa förutsättningarna. I synnerhet som man i huvudsak har valt att så långt möjligt föra en ensidig debatt via media snarare än att debattera direkt med oss. I Radio Uppland igår skedde dock detta, och då framkom ett verkligt fantastiskt argument från centerpartisten Leif Johansson för FRA-lagen. Leif Johansson säger i den intervjun (något förenklat) att det om kanske 15 år kan uppstå ett yttre hot mot Sverige och medborgarna. Menar han alltså med detta att det svenska folket ska avlyssnas i 15 år först?

Länkar:

Sydsvenskan

Länstidningen i Östersund

Flanking om mötet med CenterUppropet

CenterUppropet

Dexion är vass

Laszlo Varga Kan Själv

Bloggen Bent om Flanking och integriteten

Lakes Lakonismer visar tänderna

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se