Vi styrs av pedofiler, terrorister och RIAA

Är rubriken för skruvad? Tyvärr inte, eftersom det här handlar om politikens realiteter. Det är realiteter som oundvikligen får konsekvenser för oss alla, oavsett ålder och kön. Goda intentioner har slagit slint och leder i en rasande takt mot en tillvaro där alltmer kommer att uppfattas som strikt reglerat. Är vi då fria? Är vi då trygga? Från vem är vi isåfall ”trygga”?

Låt mig allra först konstatera att i federala Canada så har det liberala partiet nu öppet tagit ställning för något som kallas för nätneutralitet. Nätneutralitet handlar om en princip för neutrala bredbandsnät fria från regleringar vad gäller innehåll, sidor och plattformar. Nätneutraliteten är inget nytt påfund, och det är inte heller så särskilt revolutionerande. Jämför gärna med distributions- och transportföretag som fraktar dagstidningar och annat till en mottagande beställare.

Borde inte det federala och liberala Centerpartiet mycket väl kunna jämföras med Liberal Party of Canada? Borde inte Centerpartiet då ställa sig upp och klart ta ställning för nätneutraliteten på samma sätt som Marc Garneau gjorde igår i House Of Commons?

Givetvis så är det bara rimligt, och i synnerhet som nätneutraliteten faktiskt är hotad i både Sverige och EU. Marc Garneau är fullständigt solklar i sitt korta anförande och med sin fråga till den konservative ministern. Den senare valde nu att istället ducka för frågan och hänvisa till en konferens. Ett kort citat som faktiskt säger så otroligt mycket:

The Internet is the backbone of today’s flow of free ideas and sharing.

En officiell hållning från liberalerna i Kanada är:

”Internet traffic management should not be permitted for anti-competitive behaviour, nor should it target specific websites, users or legitimate business applications. The Liberal Party will also continue to ensure internet management does not infringe on Canadians privacy rights.”

Varför kan inte vi gröna liberaler (centerpartister) i Sverige få inta samma smakfulla hållning? Ska verkligen termer som regeringsduglighet, kamp mot terrorism, jakt på pedofiler och politiskt skydd av en hel industris förlegade affärsmodell styra allas vår tillvaro? Nätneutraliteten är kanske mest aktuell med tanke på telekompaketet, men det finns gott om beröringspunkter i ACTA, FRA-lagen, IPRED och allmänt överförmynderi från våra folkvalda. Det är INTE vi vanliga medborgare som är terrorister och pedofiler. Det vi vill är att bibehålla vår frihet, vår möjlighet att fritt kommunicera med andra och vår möjlighet att söka information där vi själva behagar.

De trubbiga och felriktade redskap som politiker nu försöker använda för att uppnå ett gott syfte får konsekvensen att de som enligt syftet ska skyddas i själva verket är de enda som oundvikligen kommer att skadas. Så blir det när vi har politiker som endera inte förstår hur dessa saker fungerar alt. som i första hand söker trygga sin karriär och sätta ett fotavtryck i historien. Tyvärr så har dessa politiker ingen som helst aning om hur deras historiska fotavtryck kommer att se ut och hur det kommer att uppfattas i framtiden.

Det finns ögonblick när jag önskar att jag satt i riksdagen så att jag på heltid kunde ägna mig åt att bl.a. försöka bringa ljus i dessa frågor. Nu när jag sitter på ”utsidan” så får jag i bästa fall nöja mig med en roll som en partilobbyist som inbjuds att delta när detta är politiskt riktigt. Sådan är å andra sidan demokratin, och det accepterar jag. Jag accepterar däremot inte den skruvade form av representativ demokrati som bedrivs från riksdag/regering. Det som ska styra församlingen av folkvalda i resp. beslut är den vilja som resp. folkvalds väljare har uttryckt. Sen kan det i vissa fall leda till en framgång och i vissa fall till ett nederlag, men den nuvarande modellen går ut på att fyra partier på pin kiv ska tycka likadant. Vad ska vi då med dessa fyra partier till? Backa bandet och låt Centerpartiet bli det parti som vi alla sa att det var inför förra valet. Det är så enkelt och just så komplicerat.

netneutrality_logosvg

Jag väljer att länka nätneutralitetssymbolen till Blackout Europe som både är en informativ sida och som dessutom finns i en svensk version.

Michael Geist skriver också om hur de kanadensiska liberalerna tar ställning. Vad har våra företrädare för information och beslutsunderlag som inte kanadensarna har? Kanske läge för ett studiebesök?

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

4 Replies to “Vi styrs av pedofiler, terrorister och RIAA”

  1. Och här kräver IFPI en webbcensur
    som grädden på moset. Samtidigt får de helt godtyckligt tillgång, till personuppgifter via Ipred-lagen.
    Privata intresseorganisationer får privatspana, på helt oskyldiga som misstänkta. Hur rättssäkert är det?
    Då ekar enbart Åsa Torstenssons litanier, om om ett öppet internet mycket tomt.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.