Demonstration mot Stockholmsprogrammet

I den strida flod av integritetskränkande lagstiftningar vi har fått se de senaste åren så är det ibland svårt att särskilja det ena från det andra. En sådan sak är det s.k. Stockholmsprogrammet (inte så smickrande för Sverige) som bl.a. innebär följande:

 • Ett utökat samarbete mellan EU och USA ”in the field of freedom, security and justice”.
 • Nationella anti-terroristcenter i alla EU-stater, som skall rapportera in till Bryssel.
 • Alla EU-stater skall dela sin underrättelseinformation med alla andra medlemsländer.
 • Mer, och mer effektiv, ”data-mining”.
 • Realtidstillgång till uppgifter om till exempel medborgarnas resor, bankaffärer, mobilpositioner, internetanvändning samt till fingeravtryck och porträtt.
 • Effektiviserad övervakning genom aktiv insamling av enskilda medborgares elektroniska fotspår.
 • EU-standardisering av övervakning.
 • EU-harmonisering för att undanröja legala hinder för övervakning och avlyssning.
 • Analys på EU-nivå av material från medlemsstaternas övervakning och massavlyssning.
 • En utökad EU-byråkrati för övervakning, avlyssning och analys, kallad SitCen.

Det finns all anledning att återkomma kring Stockholmsprogrammet. Till att börja med så ställer (för första gången) CenterUppropet.se upp som medarrangör av en demonstration/manifestation. Manifestationens syfte är att lyfta integritet och demokrati i förhandlingarna om Stockholmsprogrammet, och det känns ytterst angeläget.

Utöver att ställa upp som medarrangör så kommer Oscar Fredriksson att tala för CenterUppropet’s räkning. Jag önskar att jag hade haft möjlighet att närvara, men tyvärr. Det bör dock kunna bli en intressant tillställning.

Utöver Oscar Fredriksson så är följande talare klara:
Mattias Bjärnemalm (Piratpartiet)
Amanda Brihed (Nätverket Svart Måndag, Liberati, Folkpartiet)
Jens Odsvall (Nätverket Svart Måndag)
Erik Laakso (Sossar mot Storebror)
fler kommer sannolikt att meddelas inom kort…

Arrangörer är:
Nätverket Svart Måndag
Piratpartiet
Liberala Nätverket för Integritet
Sossar mot Storebror
Liberati
Centeruppropet.se

Deltagande organisationer:
Nätverket Svart Måndag
Piratpartiet
Ung Pirat
Grön Ungdom
Miljöpartiet
Liberalt Nätverk för Integritet
Liberati
Sossar mot Storebror
Centeruppropet.se

Förhoppningsvis kan vi få se fler organisationer ansluta sig, även om tiden är kort. Tid och plats för det hela:
Datum: den 15 juli 2009
Tid: 17:00 – 20:00
Plats: Humlegården
Stad: Stockholm

Några andra som bloggat:
NSM
Bloggen Bent
HAX
Erik Laakso
Karl Sigfrid

Andra intressanta bloggar om: , , , , ,

7 Replies to “Demonstration mot Stockholmsprogrammet”

 1. Erik, hur kan du lägga de där förslagen i alliansregeringens knä. Det är överhuvudtaget inget som vi står bakom. Det är inte ens förslag som finns i Kommissionens meddelande inför Stockholmsprogrammet. Det är hämtat ur en mer än ett år gammal rapport från en arbetsgrupp, deras förslag finns inte med i Kommissionens meddelande och ska inte finnas med i det som slutligt blir Stockholmsprogrammet.

  Det är bra med alla som jobbar för ett bättre skydd av vår integritet, men jobba inte mot ett program som kommer att ta steg i helt rätt riktning för integriteten. Läs Kommissionens meddelande och jämför med det nuvarande Haagprogrammet.
  .-= Johan Linander´s last blog ..Greens uttalar sitt starka stöd för Lissabonfördraget =-.

 2. Johan:
  Punkterna är uppställda utifrån en farhåga att vissa direkt osmakliga detaljer ur Framtidsgruppens arbete kan tänkas finnas med i Stockholmsprogrammet. Det är oro för detta samt för att visa på hur viktigt det är att lyfta integritets- och demokratifrågor inför Stockholmsprogrammet som gör att CenterUppropet.se ställer upp som medarrangör vid manifestationen i Humlegården.

  Om farhågorna kommer på skam så ska jag med glädje korrigera mig, det kan du lita på. Det är även helt klart (vilket jag skrivit på andra platser) att Stockholmsprogrammet visst kan innebära något positivt också. Däremot så har ordningen de senaste åren inneburit att det är lika gott att skrika och protestera i förväg för att slippa variationer som går ut på endera att man inte förstår alt. att beslut fattas och där står vi sedan alla inför fullbordat faktum.

  Jag hoppas att du kan se logiken bakom det resonemanget.
  .-= Erik Hultin´s last blog ..Lena Ek tar ett steg till i rätt riktning. =-.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.