Handling och inte ord

I DN idag skriver Per Ankersjö, Anders Wijkman, Camilla Lindberg och Mattias Söderhielm om att FRA-lagen behöver granskas på nytt. Ibland har det känts den senaste tiden som om man nästan har lyckats begrava FRA-lagen genom att vräka på med andra integritetskränkande lagstiftningar. Därför välkomnar jag debattartikeln från Borgerligt Nej till FRA-lagen.

Tyvärr så har det senaste året skapat ett såpass stort förtroendeproblem så att det idag vore riktigt illa om man skulle nöja sig med en ny granskning. Då landar man nämligen väldigt fort i ett läge där ord styr snarare än handling, och det kommer inte att räcka när vi nu går in på valåret.

Skribenterna har helt rätt i slutsatsen att den reviderade signalspaningslagen inte motsvarar innehållet i överenskommelsen från i höstas. Till dagens problem hör också införandet av IPRED-lagen, trafikdatalagringen och mängder med andra integritetskränkande påhitt. Företrädare för Centerpartiet och Regeringen har vid olika tillfällen endera sagt sig vara emot dessa alt. valt att skylla dessa på oppositionen, bara för att sedan verka för införandet av eländena.

Med ett år kvar till nästa val så är dessa frågor av sådan karaktär att det inte räcker med att kommunicera sin egen ”sanning” på bästa sätt. När vi går till valurnorna nästa höst så kommer ett bokslut att göras, och då har vi ett verkligt problem. Vem lägger sin röst på ett parti som har gjort tvärtemot vad man sa att man skulle göra? Tyvärr så är det inte enbart i integritetsfrågorna vi kommer att ha ett problem, utan det finns även andra områden där Centerpartiets kärnväljare efterhand vänder partiet ryggen. Till det ska läggas att allt detta kan leda till grava förtroendeproblem för Centerpartiet även på andra områden. Då kommer vare sig reklambyråers insatser eller utskickade ”talepunkter” att räcka. Vårt problem blir då snarast frågan om vi kommer att finnas representerade i Riksdagen. Om det sker så har vi möjligen bevisat att Centerpartiet är regeringsdugliga, men samtidigt så har det skett på bekostnad av den egna existensen.

Här följer de femton punkterna från förra höstens överenskommelse, om nu någon hade glömt dessa.

 1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
 2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
 3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
 4. FRA ska bara få tillgång till de “trafikstråk” som domstolen bestämmer.
 5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
 6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
 7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
 8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
 9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
 10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
 11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
 12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
 13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
 14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
 15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Jag välkomnar som sagt debattartikeln i DN, men det som gäller det närmaste året är handling och inte ord.

Andra som skriver om detta:
Oscar Fredriksson
Markus ”Lake” Berglund
Helen Törnqvist
Johan Hedin

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,

10 Replies to “Handling och inte ord”

 1. Mycket bra Erik,

  Jag tror att din artikel tvingande fram ytterligare aktivitet i frågan om skyddet för vår personliga integritet där FRA bara är toppen av ett isberg. Nu behövs handling, handling och åter handling om vi övervudtaget vill fortsätta att kalla oss liberaler…
  .-= Oscar Fredriksson´s last blog ..Ideologisk nytändning – någon? =-.

 2. Problemet med FRA-lagen är knappast att det inte finns ett tillräckligt bra förslag att ersätta det med.

  Problemet är att en vansinnig lag tillåts att vara i kraft medan åratals? utredande funderar på vad den ska ersättas med!

  En otillständig lag skulle aldrig ha godkänts av riksdagen. De som släppt igenom den där är skyldiga till förakt för folk. De som släppt igenom den bör avlägsnas från riksdagen.

  Under tiden fortsätter FRA-lagen att vara i kraft! Vi kan ju inte först införa en lag om eutanasi av gamla för att SEDAN snabbutreda hur den ska förändras för att bli acceptabel. Det hinner man inte i det läget! Då avskaffar man lagen OMEDELBART för att SEDAN fundera över vad för slags lag man behöver.

  Hur kunde en lag som FRA-lagen överhuvudtaget införas? Det är det intressanta!

  De som vill vara kvar i riksdagen bör NU via HANDLING visa vad de vill ha för samhälle i framtiden.

  Det är bråttom!

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.