Helt utan personlig integritet

Jag kan inte hjälpa att jag reagerar över det jag just nu läser i pressen från Almedalen. Vi har sett hur vi kritiker av FRA-lagen i princip har endera förklarats som mindre vetande alt. som i stort sett korkade. Vi har ju missförstått allt trots att både fristående experter, f.d. SÄPO-chefer, olika utredningar, Advokatsamfundet, TidningsUtgivarna, Journalistförbundet och nu senast Europadomstolen har slutit upp på den kritiska sidan.

Det man med FRA-lagen har gjort är att man i princip har upphävt brevhemligheten (i elektronisk form) och vår enskilda rätt att ha en privat sfär. En efter en verkar nu de borgerliga partiernas partiledare stå i Almedalen och meddela att man nu måste vara självkritisk och man erkänner nu att man har varit dålig på att kommunicera. Idag stod Maud Olofsson i Almedalen och påpekade att man nu ska stärka det skydd som finns för personlig integritet i grundlagen. Detta trots att Fredrik Reinfeldt bestämt har meddelat att detta inte kommer på fråga. Vem är det då vi ska tro på? Den partiledare som har sagt att vi endera missförstått allt med FRA-lagen eller den partiledare som tvärtemot sitt partis program och manifest har valt att stödja det enskilt största intrånget i den personliga integriteten i modern tid?

FRA-lagen står alltså för intrånget och den lagen ser alltmer ut att verkligen bli ett faktum som vi får leva med under lång tid framöver. Denna lag som med diverse kosmetika plötsligt blev en bra lag. Nu i efterhand så ska alltså integritetsskyddet stärkas. Hur har Maud Olofsson tänkt sig att få den ekvationen att gå ihop?

En mer logisk ordning hade varit följande:
1. Skippa FRA-lagen.
2. Grundlagsfäst ett skydd för den personliga integriteten/sfären.
3a. Tillsätt ny utredning för signalspaning i fast kabel (Telefon, SMS och Internet)
3b. Utredningsdirektiv för en sådan utredning hade varit att se om signalspaning enl. samma modell som i Tyskland hade varit möjlig, d.v.s. att signalspaning i kabel bara får ske vid skälig misstanke och då efter beslut i domstol.

Observera att jag här och nu endast skriver som enskild bloggare och inte som företrädare för varken företag, förening eller nätverk. Till vissas förvåning så kan man nu se att denna FRA-lagsmotståndare faktiskt inte är så binär som lagens förespråkare vill hävda.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

8 Replies to “Helt utan personlig integritet”

 1. Det är talande att den politiska reaktionen på att, förhållandevis, vanligt folk engagerar sig blir en huvudklapp över okunnigheten hos folk. Man skulle kunna tänka sig att det beror på en politisk klass som endast lyssnar på de experter man själv valt ut som trovärdiga, d.v.s de experter som lyckats lobba bäst.
  Ang. dina punkter. Den första och den sista är helt rätt, punkt 2. behövs egentligen inte eftersom grundlagsskyddet redan finns, men det vore snyggt om ansvariga politiker respekterade grundlagen, allt annat borde betraktas som landsförräderi men säger man det så blir man en artikel i ”En ding ding ding ding värld” samt föremål för ansvariga ministrars nedlåtande kommentarer.

  Erik Laaksos last blog post..Skeptisk mot Public Service

 2. Erik Laakso:
  Ja, vissa principer finns reglerade i grundlagen. Dessa räcker dock inte på långa vägar. Därför menar jag att den punkten måste ligga med där. Eftersom vissa politiker verkar ha svårt att förstå att Europakonventionen de facto kan räknas som en svensk lag så är det lika bra att den den, vidareutveckla den och sedan smälla in den fullt ut. Då undviker vi att saker blir tolkningsfrågor. Det som uttryckligen står i t.ex. regeringsformen räknas ju tydligen inte idag.

  Markus:
  Jag greppar din kommentar och använder den som en underskrift jämte min egen. 🙂

  Erik Hultins last blog post..Otydligt ledarskap, finns det? – Gästblogg #3

 3. Jag instämmer med dig Erik! Anne Ramberg har liknande förslag med tillägget att införa en författningsdomstol, det låter också intressant tycker jag. Jag hoppas att Anne Ramberg blir en aktiv centerpartist 🙂

 4. Det som också är mycket långtgående i FRA-lagen är den totala övervakningen: filtrering av ALL TRAFIK HELA TIDEN.

  Detta påpekade Justitiedepartementet redan 2005. Man hänvisade till andra länder, där det förekommer att kabelspaning bara tillåts i vissa trafikstråk och med tidsbegränsade tillstånd vid riktade insatser.

  I de temporära tillstånden skulle det också kunna specificeras hur många timmar per dygn som FRA ska ges rätt att tappa trafik.

  Dessa mycket viktiga invändningar ignorerades helt av Odenberg, och sedan dess har ingenting hänt på den här fronten. Inte heller i återremissen ses det som ett problem att vi inför dygnetrunt-övervakning av all gränsöverskridande trafik.

  Nu har jag framfört dessa synpunkter till såväl handläggare som ledamöter i riksdagen, och äntligen börjar de lyssna. Jag har fått positiv respons från c, fp och m. Det handlar då om personer som har stort inflytande över den fortsatta processen. Återstår bara att se om även Tolgfors kommer att inse nödvändigheten av att hålla trafikvolymerna nere.

 5. Försvarsministerns senaste pryl är nu att göra detta till en vänster/högerfråga. Jag tar mig för pannan. Jag har aldrig i mitt politiska liv (sedan 1973) varit med om en fråga som är så överskridande, både vad gäller politiskt hemviste och plder. En riktigt stark integritetsfråga som gäller alla.

  Marys last blog post..Men men men…

 6. Mary:
  Det är onekligen fascinerande att se hur representant efter representant för alliansregeringen totalt missbedömer hela FRA-frågan. De måste omedelbums förstå att det inte håller att skylla på oppositionen när det är den egna regeringen som har drivit igenom frågan. Detta är INTE någon blockfråga.

  Erik Hultins last blog post..Otydligt ledarskap, finns det? – Gästblogg #3

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.