Integritet och civilkurage går hand i hand. – Gästblogg #6

En av de riktigt stora frågorna för var och en av oss är vår integritet.

Den som riktar attacker mot den, får vara beredd på motstånd. Man kan jämföra med civilcurage. Något som regeringsföreträdare paradoxalt nog efterfrågar och uppmuntrar till när det gäller att t ex vittna i domstol, vid mobbing i skolan för att se till att det inte får fortsätta etc.

Bristen på civilkurage är ofta omdiskuterad. Varför har vi en sådan debatt?

Det är inte civilkurage att manipulera

Den person som har en stark integritet jämför sina moraliska värderingar mot andras. Om dessa skiljer sig väsentligt åt, tar man avstånd. Hur man tar avstånd avgör om man klargör sin ståndpunkt eller om man på andra manipulativa sätt försöker att få fram sin ståndpunkt. Den senare har tillämpats vid omröstningen av FRA lagen. Det finns otaliga bevis för detta, media har dokumentation i överflöd, bloggar etc.

Att försöka slå mot en persons integritet med att göra denne till ett ting, är ett sätt att manipulera. T ex genom att ignorera personen, inte se den. Vanligt är att inte hälsa, titta bort eller t om byta sida på gatan om man möter denne. Allt är naturligtvis registrerat av båda parter. Det är bara det att båda får ägna energi åt situationen. När den trappas upp blir det bara värre.

Om inte någon griper in.

Torben Lecler

http://sv.wikipedia.org/wiki/Partipiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Civilkurage

Bra bok i ämnet;
Vardagens osynliga våld; Marie-France Hirigoyen
Översättning Åsa Moberg Natur o Kultur

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Ett svar till “Integritet och civilkurage går hand i hand. – Gästblogg #6”

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.