Reinfeldt anmäld till Arbetsmiljöverket

Efter att ha sugit på denna karamell ett tag (otålige Björn har redan skrivit om det) så måste även jag skriva om det hela. I synnerhet nu när ärendena faktiskt även har diarieförts. Det ligger nämligen till på så vis att Regeringskansliet och de fyra borgerliga partikanslierna har anmälts till Arbetsmiljöverket. Ansvarig hos dessa kanslier är såvitt har kunnat bedömas partiledarna, och därmed så berör anmälan Fredrik Reinfeldt även vad avser regeringskansliet.

Anmälare är varken jag eller någon av mina kollegor i CenterUppropet, utan den som har ägnat kraft och energi åt att kontrollera om diverse åtgärder gällande bl.a. vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra den psyko-sociala arbetsmiljön är Torben Lecler från Uppsala.

Helt givet är upprinnelsen till denna anmälan de signaler som har framkommit angående vinande partipiskor, mobbing, utfrysning och liknande. Sådant får nämligen inte ske på vanliga arbetsplatser, och det borde inte heller finnas utrymme för sådant i regering/riksdag heller. Vissa skulle säkerligen hävda att politikerna i regeringen och i riksdagen inte är vanliga anställda, utan att de är förtroendevalda. Skulle det verkligen motivera att lagstiftningen inte skulle vara tillämplig så blir jag faktiskt livrädd. Vad är i sådana fall tillåtet inom regeringskansliets väggar? Kinesisk vattentortyr? Lagring av asbestblock i vissa politikers tjänsterum? Sträckbänkar? Undermålig belysning? Vad är då tillåtet?

Arbetsmiljölagstiftningen omfattar såvitt jag vet alla arbetsplatser och även elever i skolor. De senare har för övrigt varken ett anställningsförhållande eller är förtroendevalda. De måste helt enkelt vara där, och därmed så ska det finnas ett skydd.

Klämrisk torde vara en typ av risk för en riksdagspolitiker

Anmälan har inlämnats gällande (inkl. högste ansvarig)
– Regeringskansliet (Statsminister Fredrik Reinfeldt)
– Moderata Samlingspartiet (Ordf. Fredrik Reinfeldt)
– Folkpartiet Liberalerna (Ordf. Jan Björklund)
– Centerpartiet (Ordf. Maud Olofsson)
– Kristdemokraterna (Ordf. Göran Hägglund)

Anmälningen/skrivelserna har separerats hos Arbetsmiljöverket och de har där tilldelats en handläggare och getts följande diarienummer:
– Regeringskansliet AIST 2008/27514
– Moderaterna AIST 2008/27507
– Folkpartiet AIST 2008/27508
– Centern AIST 2008/27511
– Kristdemokraterna AIST 2008/27513

En tanke bakom anmälan är givetvis att en psyko-socialt dålig arbetsmiljö givetvis inte får finnas där landets lagstiftande och högsta beslutande organ verkar. Detta skulle ju helt givet kunna ha en klart hämmande inverkan på den demokratiska processen. Helt briljant tänkt av Torben Lecler som f.ö. kommer att gästblogga här ikväll alt. imorgon förmiddag.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

5 Replies to “Reinfeldt anmäld till Arbetsmiljöverket”

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.