Svar till Stureplanscentern

SvD:s Brännpunkt begär nu ikväll Stureplanscentern just samma sak som CUF med Magnus Andersson redan har begärt med anledning av att Centerpartiets riksdagsgrupp röstade för FRA-lagen, d.v.s. en medlemskommission.

I debattartikeln undertecknad av Christer Mellstrand, Johan Hedin, Ulrika Ingemarsdotter och Finn Eriksson, samtliga sittande i Stureplanscenterns styrelse, framförs dels kravet på en medlemskommission och dels ett ifrågasättande av behovet av en extrastämma som CenterUppropet har framfört.

Vän av ordning har alldeles säkert noterat att CenterUppropet har förtydligat att kravet på en extrastämma endast är vägen till målet, och att just det kravet är det som till syvende och sist väger lättast. En som har noterat just detta är Stockholmscenterns ordförande Per Ankersjö som har valt att ansluta till CenterUppropet med undantag för just extrastämman. Det är så enkelt att det faktiskt finns nyanser av allehanda slag i vägen till målet. Däremot så framstår det faktiskt som om CenterUppropet, CUF och Stureplanscentern har samma slutmål.

Eftersom det uppenbarligen går för alla parter att ansluta (med eller utan reservationer) till CenterUppropet, samtidigt som det inte riktigt lika enkelt låter sig göras i andra riktningen så är det kanske en smula förvånande att det istället formeras minst tre grupperingar som i sak vill detsamma. Ingendera vägen till målet framstår som särskilt extremistisk eller omstörtande, och detta gör det hela än mer förvånande.

Tillsammans skulle grupperna stå betydligt starkare och sannolikt kunna påverka frågan betydligt mycket mer. Är det då inte en god idé att istället göra gemensam sak? Tänkvärt kanske. Betrakta dock denna bloggpost som en utsträckt hand med innehållet att en anslutning med reservation definitivt inte innebär något problem. Detta har redan konstaterats. Företrädare för CUF resp. Stureplanscentern är givetvis välkomna att kontakta undertecknad för en stilla diskussion kring detta.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se