Sverige – en demokratisk diktatur

Ett förtydligande kan vara på sin plats. Denna bloggpost återspeglar inget annat än mina egna reflektioner och alltså varken något partis, något företags eller t.ex. CenterUppropets åsikter. Läs alltså helt på egen risk.

Min tystnad här på bloggen den senaste tiden har delvis berott på att CenterUppropet har krävt en hel del tid. Får jag önska så kommer detta att fortsätta tills dess att FRA-lagen slutgiltigt förpassas i soptunnan och en ordentlig lagreglering sker av den personliga integriteten.

En annan orsak till tystnaden är att jag har funderat fram och tillbaka kring de politiska fenomen som vi idag ser i Sverige. Vårt land är just nu att betrakta som en diktatur, varken mer eller mindre. Kanske upprörs många av det påståendet, men jag ber er då betänka den nuvarande situationen ordentligt. För att förtydliga påståendet om att Sverige är en diktatur så kan jag använda följande citat från Wikipedia:

Diktaturen kännetecknas av maktkoncentration, men till skillnad från absolutism, envälde och tyranni betraktas diktaturen som regel som provisorisk. Ofta uppstår diktaturen i demokratier, samlar makten till en liten grupp, och upphäver den personliga friheten.

Stämmer detta in på den nuvarande situationen eller ej? Jag låter dig som läsare själv bedöma den saken, men för min del så framstår det numera som solklart. Sverige är en diktatur med en demokratiskt vald junta. En junta är den styrande grupperingen i en diktatur, till skillnad från den variant av diktatur där en ensam diktator styr. Mycket kan man säga om dagens svenska regering, men Fredrik Reinfeldt styr den inte helt själv. Möjligen kan han sägas vara ledaren i moderatjuntan där andra medlemmar är Göran Hägglund, Maud Olofsson och Jan Björklund.

Det värsta är att vi (åtminstone inte jag) inte kunde se att detta var vad vi röstade på, och det är bedrövligt. Att hävda att FRA-lagen skulle rymmas i det centerpartistiska partiprogrammet p.g.a. att man kan tolka detta, öppenhetsmanifestet och andra dokument till stöd för FRA-lagen enbart med stöd av att det inte står ordagrant att man inte kan skippa den personliga integriteten genom att hänvisa till yttre hot är svagt.

Med en inställning som denna så kan jag garantera att man kan skruva till vilka delar som helst i partiprogrammet genom att hänvisa till en omständighet som inte står ordagrant listad i programmet. Miljöfrågorna kan ju allihopa skippas, men hänvisning till t.ex. Sveriges ekonomi, yttre hot eller andra fyndiga villkor. Detsamma gäller den federalistiska grundtanken och idén om att politiken och besluten ska förflyttas närmare folket. Är det inte just det senare vi ser nu. Har politiken och makten någonsin befunnit sig längre från medborgarna än just nu? Jag har svårt att se det. Åtminstone i modern tid. Anledningen till detta då? Kan det vara så att just den hårda kritiken från medborgarna förskjuter makten bort från just medborgarna? Möjligen så är det på detta vis, men det skulle faktiskt även kunna bero på att partiernas varudeklarationer inför det senaste valet var absolut och totalt falsk.

Faktum kvarstår och det är att vi svenskar på ett demokratiskt vis har tillsatt en diktatur som styrs av en junta. Tyvärr så har sådant skett tidigare i historien, men resultatet vid dessa tillfällen har varit så groteska så att jag inte ens tänker peka ut dessa exempel. Det gör helt enkelt för ont att inse att jag kanske själv har bidragit till detta.

Svenska folket (liksom alla folk) är värda att behandlas med så mycket mer respekt än vad som nu sker. Vi är värda att få behålla en privat sfär och att kunna uttrycka i ord och skrift vad vi tycker och tänker utan att behöva fundera på om vi kommer att bli misstänkta för det ena eller andra. Vad händer med vår möjlighet att röra oss mellan olika länder den dagen information om våra politiska åsikter, sexuella läggningar, religiösa åskådningar och annat av privat karaktär har sålts till en annan nation som en del i ett informationsutbyte?

Det enda hedervärda från Centerpartiets håll just nu är att ta sitt förnuft till fånga och sätta all kraft bakom att verka för ett hävande av FRA-lagen. När integriteten för medborgarna är säkrad så kan vi gärna se hur vi ska freda oss mot yttre hot, och det är möjligt att FRA ska vara en del av detta. Det är dock en senare fråga.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

5 Replies to “Sverige – en demokratisk diktatur”

 1. Alliansens valmanifest från 2006 är definitivt falsk varudeklaration. Några citat därifrån:

  * …respekt för den enskildes integritet är grundläggande värden i en demokrati.

  * …demokrati förutsätter att makten utgår från människor och att varje medborgare får ett avgörande inflytande över beslut som rör den egna vardagen.

  * De beslut som fattas gemensamt måste respektera den enskildes fri och rättigheter.

  Fina ord. Verkligen. Den som tror att Fredrik ”all makt utgår från regeringen” Reinfeldt bryr sig det minsta kan räcka upp en hand.

  Nils2s last blog post..Talmannen: Grönbete är synnerligt skäl till att avskaffa demokratin

 2. Om det föreligger ett så allvarligt hot mot rikets säkerhet som regeringen nu, på ett förtäckt sätt, försöker hävda, vore det då inte bättre och mer ändamålsenligt att införa undantagslagar tills hotet är undanröjt?
  Det skulle man ju kunna göra utan att direkt tala om exakt vad hotet består av.
  Problemet här är att det inte finns något konkret hot, bara ett hot om att ett hot kan komma att förekomma vid något tillfälle i framtiden och att vi för den sakens skull måste ta ifrån medborgarna sina friheter och ge fria händer till signalspaningsmyndigheten istället. Den myndigheten kan nu istället söka efter potentiella hot i allsköns kommunikation. Troligen kan även en framtida regering, oavsett vilken, specialbeställa hotbilder som passar de politiska ambitionerna och skrämma invånarna.
  En sak som förvånar mig är att det vid det här laget inte framkommit något häftigt terrorhot som FRA:s spaning lyckats undanröja, det hade varit helt i linje med retoriken, taktiken och auktoritetens diktat.
  Diktat är för övrigt diktaturens maktmedel och regeringschefen och hans ministrar styr i mångt och mycket via diktat nu, ofta medialt framförda. Locket är på, besluten är fattade, sitt i båten, ta det lugnt nu, inga mer kompromisser, alla nödvändiga punkter är införda och frågan är död – Hör ni det, död!
  Men ett demokratiskt sinnat folk kan aldrig acceptera diktaten som format för regerande, partiprogram, manifest och kongresser formar politiken, inte enskilda maktmedvetna individer som råkar hamnar där de hamnat genom intrigerande.
  Ähuhm, förlåt, det blev långt det här…

  Erik Laaksos last blog post..Folk i rörelse – över alla blockgränser

 3. Jag är själv mycket intresserad av hur Sverige och EU styrs EGENTLIGEN. Därför gillar jag texten ovan. Det finns väl ingen, utom karriärpolitiker, som inte svara jakande på:
  ”Har politiken och makten någonsin befunnit sig längre från medborgarna än just nu?”

  Jag Myrdal motiverade det förhållandet så här vid sitt förstamajtal i Malmö:
  ”Ty motståndet mot den europeiska överstaten är bland folket i Sverige som i andra europeiska länder lika stort som de till parlamentet valda företrädares giriga längtan efter denna överstatlighets alla politikerförmåner. Jag ser inga andra skäl än lydigheten mot partiledningsorder och privat girighet för våra valda företrädare att mot folkens kända vilja godkänna fördrag som upphäver folkens rätt. Jo, jag menar faktiskt att partiledningarna söker utnyttja parlamentarikers girighet för att styra dem att sätta sig över folkens vilja.”

  Magnus Bergs last blog post..Totalitära Sverige 2008 [2]

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.