Dagens ord kring FRA-lagen

Ordet jag syftar på är ”äntligen”. Äntligen ser det ut som om allt det arbete som jag och övriga kritiker har lagt ner under de senaste månaderna bär frukt. I dagens SvD kan man läsa att Centerpartiet nu till slut tar ställning mot den nuvarande FRA-lagen och den möjlighet som FRA skulle få att spana på svensk trafik.

Vi från CenterUppropet, CUF, Stockholmscentern och Stureplanscentern har under sommaren haft många, långa och goda diskussioner med partiledningen likaväl som enskild riksdagsledamöter. Ett antal möten har vi också haft, och det är inför ett (eller två) av dessa möten som just denna tekniska vinkel har förts fram av oss.

Jag vill inte utropa detta som en fullständig seger på något vis, eftersom bl.a. lagtexten rimligen måste förändras så att en lösning av denna typ blir ett krav. Det finns även andra detaljer som är nog så viktiga och som också måste slås fast innan man kan korka upp champagnebuteljerna. Den personliga integriteten värnas åtminstone på ett grundläggande vis med denna lösning, och det löser ju ett av de allra största problemen med FRA-lagen. Jag hoppas verkligen att den centerpartistiska riksdagsgruppen och partiledningen tar allt detta med full fart i rätt riktning samt att andra partier sluter upp bakom detta.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

78 Replies to “Dagens ord kring FRA-lagen”

 1. Ah, nu förstår jag hur du menar. Du har rätt i att ditt exempel skulle kunna hamna som transittrafik, och just det exemplet är ett av de problematiska. Enligt uppgift så blir troligen varken Finland eller Norge något problem p.g.a. att kraven därifrån är att mail ska routas utanför Sverige. Sådana planer finns också såvitt jag förstått. Visserligen så kan man byta ut ”Finland” mot något annat land, och därmed få samma problem. Jag kan ändå ärligt säga att jag hellre tar det problemet, eftersom det ju går att göra något åt på individnivå i form av val av maillleverantör resp. kryptering. Massavlyssningen är då hejdad, och det är det absolut viktigaste.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 2. Skönt att vi närmar oss varandra, Erik!

  Huvudskiljelinjen är att jag tycker vi ska stoppa massavlyssningen genom att skrota lagen och aldrig koppla in kablarna.

  Du verkar mer inne på att våra grannländer ska routa om sin trafik runt sverige (vilka blir det då kvar att lyssna på?) samt att svenskar i utlandet ska kryptera sin trafik med hemlandet.

  Jag är inte emot kryptering av mail, tvärt om. Men jag tycker det verkar onödigt att skapa en lag som får till effekt att våra grannar tvingas ändra sina routingprotokoll för att kringgå vår lag, samt att uppmana alla svenskar i utlandet att kryptera sin trafik för att skydda dem från svenska staten.

  😉

 3. Om nu operatörer kan få undanta ”sina” ipnummer från filtrering borde inte länder få göra det också? Det är väl knappast troligt att norska eller finska terrorister planerar terrordåd i sverige?

  Fast lättast vore förstås att man inte lyssnade på ”allt övrigt” utan i stället lyssnade på det relevanta? ex. Domstol provar varje enskild ip-nummer/serie/ ”annan variabel”. Tex vi lyssnar bara på tjetjener/iranier/tallibaner/andra ”skurkstater” (knappast så att människor i länderna ovan är terrorister eller ens speciellt elaka men nu var det för exemplets skull jag använde länderna) där terrorister kan tänkas förekomma?

  Förväxla ej med ”sökbegrepp” dessa kan köras mot den inkomna datan ej mot den totala dataströmmen.

 4. Rikard:
  Problemet kring att man sannolikt kommer att routa utanför landets gränser har vi påtalat samt att det då blir allt mindre att ”avlyssna”. Det verkar dock som om vissa inte tror på att detta blir resultatet. Låt de förespråkarna av lagen tro att transit är en outtömlig källa till kunskap så blir det nog väldigt lugnt till slut.

  I övrigt så håller jag med dig om att hela lagen och dess verkan är helt onödig, men ett sådant argument har hittills inte lett oss framåt en endaste millimeter. Det enda som har skett utifrån det perspektivet är att vi alla har fått varsin klapp på huvudet och nådiga ord om att vi inte förstår. Jämför gärna det med hur långt vårt förslag har lett diskussionen.

  Joacim:
  Visst vore en lösning i stil med den du pekar på bättre, men det verkar som om det bland förespråkarna för lagen finns et klart mycket större motstånd mot den. Om man sen ska ägna sig åt tillståndsgivning så är det kanske en god idé med öppenhet kring den saken. Annars så vet vi ju ändå inte vad man avlyssnar. Med öppenhet om den saken så kommer garanterat mängder av diplomatiska problem o.s.v.

  Inte helt enkelt med andra ord, utan det måste handla om att oskadliggöra så mycket av det skadliga som möjligt, och om det görs på rätt sätt så har vi uppnått målet om att förhindra massavlyssningen.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 5. Om jag inte läser alldeles fel så sätter Patrik fingret mitt i det vi menar är möjligt och bekräftar detta. Enligt vad jag har fått information om från olika håll så ligger den absoluta merparten av privatpersoners trafik som ip-trafik.

  Han pekar även på en sak som jag har framhållit som viktig, och det är att lagen måste definiera vad FRA INTE får samla in.

  Jag ska läsa mer noggrannt om en liten stund. Patrik är alltid intressant läsning.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 6. Läs igen 😉

  Patrik menar att det *inte* är möjligt och att diskussionen har stora problem.

  Jag citerar min sammanfattning från kommentar jag skrev hos HAX:

  Patrik, som är regeringens IT-rådgivare mm, hävdar att frågan om ”utländsk trafik” är fel stäld, eftersom FRA-lagen inte handlar om internet-trafik (vilket de flesta inlägg i debatten handlar om) utan om signalspaning i kabel där annat än internet-trafik går även om en del av trafiken som ska spanas på är internet-trafik.

  Vidare menar Fältström att svaret på frågan såklart beror på vilken nivå vi talar om: Fiberns endpunkter, SDH-flödets endpunkter, IP-flödets endpunkter, fysiska lokaliteten hos berörda datorer, emailadressernas ”nationalitet”, eller nationaliteten på de som läser emailen?

  Denna oklarhet gäller bara IP-delen av de signaler som ska spanas på.

  Annan sorts trafik har andra problem med definitionen.

  Fältström menar att man kanske skulle flytta problemet från det tekniska området till att skapa definitionerna för ”svensk trafik” i stället.

  En lösning på folks oro inför lagen som Fältström förordar är att skapa en lag som i stället avgränsar vad FRA inte får spana på, istället som nu vad FRA får spana på.

  Slutligen slår Fältström fast att man kan inte prata om ”svenska IP-adresser” efter som varje given lista på sådana kommer att innehålla fel och gränsdragningar.

  Ingen förstår lagen som den är skriven idag slutar Fälström postningen.

  ==slut självcitat==

 7. @Nils2 Ditt påstående är fel. Om jag använder Bredbandsbolagets SMTP server i Norge så kommer de paket som så småningom skickas av denna server när mailet går iväg att ha en Norsk IP adress som avsändare.

  Kanalens last blog post..Tillbaka på ruta ett!

 8. Erik,
  Du skriver:
  ”Vi har inte skrotat något krav från CenterUppropet, men om lagen direkt skrivs om så att det skulle bli en bra lagstiftning så antar jag att du menar att vi ändå ska hävda att denna ska skrotas, eller? Det som möjligen kan sägas är att vi vilar en smula på hanen för att se hur långt detta kan bära.”

  Hur länge ska ni vila på hanen? När ska ni börja kräva av de centerpartistiska riksdagsledamöterna att de ska lämna in motion om att lagen rivs upp? Jur länge ska vi diskutera ert utspel? När ska centern internt komma överens om vad ni tycker? Tiden för den allmänna motionstiden går ut i slutet av september 2008. Förhandlingarna med oppositionen borde redan ha börjat och motionen bör skrivas nu.

 9. Mark:
  Just nu utforskar vi en annan möjlighet. Är det någon alls som förhandlar med oppositionen resp. har du sett något tecken på att oppositionen är intresserade av att förhandla. Jag säger inte att det är en ointressant eller omöjlig väg, men viss tid finns fortfarande för en sådan variant. Vad skulle du tycka om samtal mellan Centerpartiet och Folkpartiet som kanske skulle utmynna i att Regeringen som helhet tar rättning?

  Erik Hultins last blog post..Detaljer kring FRA-hearingen

 10. Erik,
  1. Vänsterpartiet har i ett mail till samtliga riksdafsledamöter (även de borgerliga) inbjudit till förhandlingar. Detta har kommenterats i media. Jag skulle inte bli förvånad om de tas kontakter som ännu ej är offentliga. Jag tror det senare ökar chanserna för framgång. Problemet är att det finns inte mycket tid (vilket du verkar tro). I och med att FRA-lagen träder ikraft den 1 januari 2009 räcker det inte med en vanlig motion. Eftersom motionen först kan behandlas efter årsskiftet måste motionen innehålla färdig lagtext. Det behöver motioner normalt ej ha. Därför är det redan mycket sent om förhandlingar ej startat.

  2. På vilket sätt ska fp och c få regeringen att ta rättning? Birgitta Ohlsson och Camilla Lindberg vill inte ha ert kompromissförslag. IT-experterna ifrågasätter om det är tekniskt möjligt. Ni är inte överens inom centerpartiet. Att regeringen skulle rätta sig är en illusion Tolgfors besked att han ska lyssna på er är ett förhalningsknep för att de sex folkpartisterna inte ska börja förhandla med oppositionen. Det verkar ju fungera utmärkt. Ska vi upprepa Federleys misstag? Det var förhalning och splittring som ledde till att lagen antogs den 18 juni 2008. Nu försöker regeringen upprepa samma knep och ni verkar acceptera det med öppna ögon.

 11. Både centern och folkpartiet har tillsatts grupper för att diskutera FRA-lagen. Ni måste inse att det är bara terapisamtal för att folkpartiets och centerns FRA-kritiker ska sitta tysta och lugna i båten så att tiden för den allmänna motionstiden är över.

  I folkpartiet är budskapet att vi gräsrötter ska avvakta referensgruppens arbete som ska avslutas i november! Aldrig att jag tiger till november i min kritik mot folkpartiets FRA-linje. Jag skulle uppskatta om ni intog samma förhållningssätt och började kräva att lagen rivs upp utan några reservationer i form av att vi ska pröva en annan väg.

  Det enda acceptabla alternativet till att de sex folkpartiserna och oppositionen river upp lagen är att regeringen gör det själv. Under tiden ska vi hålla trycket uppe och det görs bäst om en motion presenteras i september av minst fyra borgerliga ledamöter.

 12. Mitt svar försvann, men jag försöker igen.

  1. Alice Åström har via e-post bjudit in samtliga riksdagsledamöter, inklusive de borgerliga, till förutsättningslösa samtal. Det kan hända att kontakter tas utan att vi känner till det. Jag tror det senare är mer framgångsrikt. En förutsättning är dock att de borgerliga ledamöterna som vill göra upp med oppositionen har uppbackning från oss gräsrötter. Det är detta jag försöker mobilisera medan ni gör ett utspel där det hos er saknas ett gemensamt, konkret förslag som bedömts som realistiskt av namngivna IT-experter. Ni FRA-kritiker har ju diametralt motsatt uppfattning än Staffan Danielsson vad ert förslag innebär. När jag ställer enkla ja-nej frågor på Magnus Anderssons och Staffan Danielssons bloggar får jag inget svar.

  2. Vad ska vi samtala med regeringen om? Birgitta Ohlson och Camilla Lindberg kräver att lagen ska rivas upp och de har presenterat grunderna för ett förslag som inte bygger på massavlyssning. Ni vill samtala med regeringen om ett icke-existerande förslag medan tiden för den allmänna motionstiden tickar. Oktober 2008 är tiden ute och lagen träder ikraft två månader senare. Problemen med FRA-lagen kan inte lösas genom en tretimmars återremittering som Federley/Tolgfors drev igenom den 18 juni 2008 eller genom två månaders samtal i en partipolitisk arbetsgrupp. Det är ett hån mot den demokratiska processen och rättsstatens trovrärdighet. Allmänheten och andra intressenter ska utöva inflytande genom det ordinarie remissförfarandet.

  Regeringen vill upprepa samma splittringstaktik som de använde den 18 juni 2008 och ni accepterar detta med öppna ögon.

 13. Mark:
  Av någon anledning hamnar du hela tiden i moderationskön. Varför vet jag inte, men jag har lossat allt.

  Jag kan gång på gång konstatera att du uppenbarligen vet bättre och att vi helst i demokratisk anda ska göra exakt som du vill att vi ska göra. Hmmmmmm…. Vi tar det väl en gång till så får du ge dig sedan med att du vill att Folkpartiet ska driva det hela. Det handlar inte om det, men vill ni ha ledartröjan så kan ni få den.

  1. Ja, jag vet att Alice Åström har gjort detta. Har du sett någon ansats från något parti att nappa på den saken, eller menar du att du vill att vi ska påverka ”våra” riksdagsledamöter till att nappa på en uppgöelse. Tror du att det är realistiskt att vi kan lyckas med den saken? Jag tvivlar. I övrigt så finns inte hela verkligheten i bloggposter, och när det gäller Staffan Danielsson så har jag pratat med honom idag. Hans egen uppfattning ligger inte så särskilt mycket i fjärran numera. Däremot så har vi kunnat konstatera att han kanske inte uttrycker sig korrekt, och vid vårt samtal så förtydligade jag skillnaden mellan svenskar och svenska adresser. Annars så måste jag säga att det är spännande att du ”vet” detta.

  2. Jag kan bara beklaga att allt detta kom ut innan ett mer färdigt förslag fanns tillgängligt. Dina åsikter i övrigt får stå för dig. Jag försöker se detta ur ett realpolitiskt perspektiv. Ser du någonstans en endaste signal som pekar på att lagen kan komma att rivas upp? Om den däremot skulle göra det så kan jag lova dig att jag kommer att applådera den saken mycket stort. Vi har helt klart olika uppfattningar om vilken väg som är den bästa. Skillnaden mellan dig och mig är att jag inte försöker pådyvla dig att din väg skulle vara fel och att du därmed ska sitta ner i båten samt hålla klaffen alt. papegoja det som du anser att jag borde säga.

  Jag kan lugnt säga att jag inte accepterar någon splittringstaktik. Det som hittills har skett har gjort det på initiativ från oss kritiker.

  Vem skriver motionen om att riva upp lagen? Om någon skriver den så är ju saken biff, och då lär knappast det jag gör eller säger spela någon roll, eller hur? För du menar väl inte att Birgitta, Camilla & Co kommer att falla för partipiskan denna gång om vi kritiska centerpartister skulle fortsätta att verka på det sätt som vi tror är vettigt?

  Det är bra att du tror på och är övertygad om att din väg är bra. Det respekterar jag. Kan du vara vänlig och respektera att jag anser att det finns fog för att jobba med detta på flera fronter?

  Erik Hultins last blog post..Detaljer kring FRA-hearingen

 14. Jag är helt ointresserad av vem som har ledartröjan. Därför har jag inga problem med centerns Per Ankersjö leder ”Borgerligt Nej till FRA”.

  Jag är helt ointresserad av uppmärksamhet för min egen del vad avser FRA-frågan eller någon ledartröja. Jag vill bara ha resultat. Det är därför jag valt att debattera internt i folkpartiet och stödja de sex folkpartisterna. Jag har inte skrivit några debattartiklar i vanlig media om FRA trots att jag i min roll som forskare fått ett 30-tal artiklar publicede i Expressen, SvD, Aftonbladet och Sydsvenskan i andra frågor. Många har uppmärksammat min plötsliga ankomst i blogosfären. Det är ingen slump, jag har valt att ligga lågt. Nu har jag gått ut på bloggar eftersom det inte räcker att verka i folkpartiet för att nå resultat.

  Till dina frågor
  1. Ja, jag vill att ni ska påverka era riksdagsledamöter till att nappa på en uppgörelse.

  Om Staffan Danielsson och centerns FRA-kritiker kommit överens om ett konkret förslag så får ni gärna lägga upp detta på centerpartiets hemsida.

  Från media och andra offentliga källor kan man dra slutsatsen att socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och de sex folkpartisterna har samma förslag: riv upp lagen och tillsätt en parlamentarisk utredning.

  2. Som jag skrev i ovanstående svar finns det massa signaler som pekar på att lagen ska rivas upp. Regeringen och centerledningen ser detta och för dem passar ert utspel utmärkt.

  Vem skriver motionen? En motion från oppositionen om att ändra antagen lagstiftning kan vara komplicerat. Det är allvarliga saker. Det måste göras gemensamt med s, v och mp eftersom det behövs kansliresurser. Därför måste förhandlingar inledas tidigt.

  Du får gärna arbeta på din front, men vad vi gör i våra respektive partier påverkar vad som händer i det andra partiet. Det kan vara värt att beakta.

 15. Mark:
  Ok, du har valt att debattera internt och hur långt har du kommit i det? Jag/vi har valt att debattera internt samtidigt som vi har hållit trycket uppe externt. Målet har varit att påverka partiet ordentligt. Anser du inte att vi har skakat om det hela rätt ordentligt?

  Jag har inga större problem själv med en uppgörelse, under förutsättning att den tillvaratar de kritiska punkterna. Som du vet så har Tolgfors/Reinfeldt sagt att lagen inte kommer att hävas ett antal gånger. Tror du att de därmed skulle sätta sig ner tillsammans med Alice Åström för att avskaffa lagen? Jag är ytterst tveksam, även om jag tycker att Alice var både vass och vederhäftig i riksdagsdebatten den 17/6. Vad gäller din slutsats om att s och mp skulle stödja ett upprivande av lagen så tillåter jag mig att tvivla på det. Där kan vi verkligen prata om dimridåer. Ur en strategisk synvinkel så vinner sossarna mark för varje dag tack vare att alliansen sakta men säkert stryper sig själva med ett rep. Mer troligt är att sossarna som parti skulle tillhandahålla mer rep i denna fråga. De kan ju trots allt om denna strategi fungerar skriva om lagen enligt sina egna önskemål den dag de kommer till makten. Den enda jag verkligen kan tänka mig att lita på utifrån vad som har meddelats i just denna fråga är faktiskt Vänsterpartiet. Om din tilltro till dimridån visar sig vara felaktig, var hamnar vi då?

  Jag tror alldeles säkert att det kommer att bli offentligt i samma ögonblick som det finns ett konkret förslag.

  Erik Hultins last blog post..Detaljer kring FRA-hearingen

 16. Erik,
  Du skriver:
  ”Ok, du har valt att debattera internt och hur långt har du kommit i det? Jag/vi har valt att debattera internt samtidigt som vi har hållit trycket uppe externt. Målet har varit att påverka partiet ordentligt. Anser du inte att vi har skakat om det hela rätt ordentligt?”

  Nej. Jag tycker FRA-kritikerna i folkpartiet har kommit väldigt långt och att ni inte varit särskilt framgångsrika. Folkpartiet har sex ledamöter som förklarat i SVT att de i riksdagen är beredda att göra upp med oppositionen om att riva upp lagen. Ni har gjort ett utspel, men det saknas ett konkret förslag som bedöms som tekniskt möjligt av experterna och centerns företrädare i FRA-frågan har motsatt ståndpunkt i förhållande till centerns FRA-kritiker. På sin höjd har ni lyckats med att öka pressen på de sex folkpartisterna. Det liknar väldigt mycket situationen den 18 juni 2008. Är det en framgång?

  Apropå dimridåer. Mona Sahlin och Maria Wetterstrand har i SVT och i ett gemensamt pressmeddelande förklarat att de vill riva upp lagen och tillsätta en parlamentarisk utredning. Vänstern har bjudit in till förhandlingar. Thomas Bodström skriver på DN Debatt där han närmast ordagrant upprepar vad Birgitta Ohlsson tidigare skrivit på SvD Brännpunkt. Går detta att backa ifrån? Jag sparar på allt och publicerar på min blogg. Läxan från denna debatt är att man ska stå rak och fast i sina värderingar och köra med öppna kort, annars blir den politiska karriären kortlivad.

 17. Mark (än en gång plockad ur spamfiltret):
  Ok, du är en mycket bättre kritiker än vi c-märkta kritiker. Grattis! Vill du att jag ska be dina folkpartistiska riksdagsledamöter om ursäkt för att jag/vi stört eller pressat dom?

  Jag kritiserar eller förminskar varken dig, dina insatser, dina folkpartistiska riksdagsledamöter eller någon annan kritiker av FRA-lagen. Att du lägger så mycket energi på att kritisera mig/oss är fascinerande. Se istället till att fälla lagen enligt din metod som ju vad jag förstår enl. dig är den enda vägen.

  Jag ser detta på ett annat sätt, och anser att den ena modellen behövs parallellt med den andra.

  Erik Hultins last blog post..Detaljer kring FRA-hearingen

 18. Jag vill inte att du ske be någon om ursäkt eller att vi ska kora den bästa kritikern. Jag vill att ni ska byta strategi.

 19. Det är sant att jag lägger mycket energi på att kritisera er strategi. Men det är en bråkdel mot den energi jag lägger mot att hålla emot ert förslag i interna folkpartiforum.

 20. Ja, vi har redan konstaterat att du vill att vi ska göra som du tycker. Jag tycker emellertid att det är bättre att föra detta på flera fronter, och såvitt jag kan förstå så har jag (precis som du) rätt till att ha en åsikt samt att agera utifrån den. Den enda skillnaden i övrigt mellan oss är att jag respekterar din åsikt och din vilja att göra som du tror är rätt.

  Erik Hultins last blog post..Detaljer kring FRA-hearingen

 21. Du har dock rätt. Nu har jag kritiserat ert förslag nog och är färdig med detta så länge som ingen tar upp tråden igen.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.