Dagens ord kring FRA-lagen

Ordet jag syftar på är ”äntligen”. Äntligen ser det ut som om allt det arbete som jag och övriga kritiker har lagt ner under de senaste månaderna bär frukt. I dagens SvD kan man läsa att Centerpartiet nu till slut tar ställning mot den nuvarande FRA-lagen och den möjlighet som FRA skulle få att spana på svensk trafik.

Vi från CenterUppropet, CUF, Stockholmscentern och Stureplanscentern har under sommaren haft många, långa och goda diskussioner med partiledningen likaväl som enskild riksdagsledamöter. Ett antal möten har vi också haft, och det är inför ett (eller två) av dessa möten som just denna tekniska vinkel har förts fram av oss.

Jag vill inte utropa detta som en fullständig seger på något vis, eftersom bl.a. lagtexten rimligen måste förändras så att en lösning av denna typ blir ett krav. Det finns även andra detaljer som är nog så viktiga och som också måste slås fast innan man kan korka upp champagnebuteljerna. Den personliga integriteten värnas åtminstone på ett grundläggande vis med denna lösning, och det löser ju ett av de allra största problemen med FRA-lagen. Jag hoppas verkligen att den centerpartistiska riksdagsgruppen och partiledningen tar allt detta med full fart i rätt riktning samt att andra partier sluter upp bakom detta.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

78 Replies to “Dagens ord kring FRA-lagen”

 1. Jag vill att någon presenterar exakt hur denna avskiljning går till, för den som klarat av att göra det tekniskt förtjäar nobelpriset.
  Man kan inte skilja a från b utan att läsa båda.

  Sedan vill jag veta hur lagtexten ska förändras utan en ny omröstning.
  Är det bara ett nytt tillägg har inget förändrats i sak, då är det bara ytterligare ett lager fernissa på en rutten bjälke.

 2. Hej!

  Jag kan tänka mig acceptera FRA-lagen med denna reservation: Den rivs upp. Fullständigt. Sedan görs den om med en individ i centrum för lagen istället för en organisation. Sedan bandagerar man den organisationen runt lagen och individens rättighet till integritet istället för tvärtom vilket man gör nu.

  Riv om, gör om, gör rätt.

  Mvh
  Andreas

 3. Niklas:
  Jag kan konstatera att jag inte är någon tekniker själv, och därför så ska jag inte fördjupa mig alltför mycket i den tekniska lösningen. Se min förklaring mer schematiskt och som en idéskiss.

  Utrustning installeras hos kabelägarna som filtrerar undan trafik till och från svenska ipadresser så att denna trafik inte alls hamnar inom räckhåll för FRA. Med en första sådan åtgärd baserad uteslutande på ipadresser och som inte styrs av FRA så plockas den absoluta merparten av statens intrång i vår privata kommunikation bort.

  Hur lagtexten ska förändras kan jag inte svara på, men jag vill gärna se ett uttryckligt förbud för FRA att ta del av trafiken till och från svenska adresser.

  Vårt mål har varit att med hjälp av en mindre kofot försöka baxa hela lagstiftningen i en riktning som skapar ett grundläggande integritetsskydd. Anledningen till just den infallsvinkeln är att jag har sett det som mer troligt att lyckas med ett sådant arbete än med att få regeringen att helt häva den värdelösa FRA-lagen. Genom att försöka göra den så tandlös som möjligt mot svenska medborgare så blir lagens ”impact” på medborgarna så liten som möjligt.

  I övrigt så håller jag helt med dig om att bl.a. lagtexten måste ändras och att den saken är mer central än någonting annat. Det är inte bara denna lagstiftning som måste förändras, utan även andra lagtexter måste tas in i sammanhanget. Helst skulle jag ha sett en reglering av FRA i redan befintlig lagstiftning, ch förhoppningsvis så kan detta vara ett steg i den riktningen.

  Erik Hultins last blog post..Dagens ord kring FRA-lagen

 4. Det fokuseras väldigt mycket på skydd bara för oss svenskar. Men samma problem kvarstår för andra individer i vår omvärld. Finns det möjlighet att skicka ”Centern-förslaget” på ”remiss” till systerpartier i våra nordiska grannländer?

  Representanter för dom nordiska motsvarigheterna borde vara med på den planerade hearingen eftersom dom kommer att drabbas lika illa som i ursprungsförslaget.

 5. arnold:
  Jag kan sympatisera med din åsikt, men jag tvivlar på att vi kan få till stånd ett skydd för alla andra nationaliteter i sitt eget hemland genom en svensk lagstiftning.

  Inga svenska lagar äger giltighet i andra länder än i Sverige, och inte minst av den anledningen så lär detta bli svårt. Svensk lagstiftning kan skydda svenskar (och utlänningar) innanför Sveriges gränser. En svensk medborgare som befinner sig i annat land lyder vid det tillfället under just det landets lagstiftning, och det är där denna tanke knyter sig.

  Erik Hultins last blog post..Dagens ord kring FRA-lagen

 6. Centern har vad jag uppfattat ännu inte klargjort om samverkanspunkterna som kopierar all trafik till FRA ska finnas eller ej. Om de finns, då får FRA allt, och då kan man tyvärr räkna med att de kommer att avlyssna ett och annat svenskt meddelande också, fastän det gjorts olagligt.
  Om den utländska trafiken avskiljs innan FRA får den, då skiljer sig förslaget från FRA-lagen. Det är naturligtvis moraliskt och politiskt tveksamt om det är lämpligt att spionera på våra grannfolk och sälja informationen till en aggressiv supermakts paranoida underrättelsetjänst, och det finns som många påpekat också tekniska frågetecken kring denna lösning. Men låt oss anta att detta förslag skulle vinna stöd. Jag förutspår då att FRA kommer att vara missnöjda. De borde ju välkomna en teknisk lösning som gjorde att de bara fick den utländska trafiken, eftersom de säger sig inte vilja spionera på svenskar. Men allt tyder på att de vill ha möjlighet att kunna avlyssna svensk trafik också, ifall önskemål från en uppdragsgivare föreligger eller en händelseutveckling gör det relevant. Denna lösning skulle för dem vara som för ett barn att bara få halva godispåsen på lördag.

 7. Erik: Tack, då vet jag hur Centern värnar den personliga integriteten. Du har säkert rätt i att svensk lagstiftning endast kan skydda svenskar (och utlänningar) innanför Sveriges gränser.

  Men ser ni inget problem i att svensk lagstiftning (”FRA-lagen”) kränker den personliga integriteten utanför Sveriges gränser? (För det kan väl inte vara så illa att det är helt ok att kränka integritet så länge det inte kan inverka negativt på potentiella väljare?)

  PS. Absolut ingen kritik mot dig personligen som kämpar väl, utan mot det som jag tolkar som Centerns ståndpunkt i frågan.

 8. Macke:
  Jag kan helt naturligt inte tala för Centerpartiet, utan jag kan endast relatera min egen ingång i hela detta spektakel. Det gör jag i egenskap av kritiker av FRA-lagen, och jag är inte alldeles nöjd med just denna lösning. Bättre hade sannolikt varit att riva upp lagen helt och börjat från början. Samtidigt så är jag politisk realist och inser att det senare troligen inte kommer att ske och därför så har jag valt att istället försöka påverka lagen så långt det är möjligt i en riktning där medborgarnas integritet värnas.

  Tanken från oss kritiker har varit att utrustningen som avskiljer trafik till och från svenska adresser ska skötas av kabelägaren och INTE av FRA. Först när den avskiljningen är gjord så kan resten skickas till FRA.

  Erik Hultins last blog post..Dagens ord kring FRA-lagen

 9. Jag har läst Staffan Danielssons artikel i SvD ett par gånger och det är ett par saker som ringer oroväckande i mina öronen..
  – ”..Efter diskussioner vi har haft, med bland andra olika experter på FRA, är vår bedömning att det här är fullt tekniskt möjligt”
  Jag hoppas att de har lyssnat mest till de oberoende experterna. Givetvis så säger de på FRA att de kan separera trafik.

  – ”Centerpartiet konstaterar emellertid att det inte räcker att spana enbart på utländsk trafik.”

  Vilket betyder att vi landar tillbaka på ruta ett. FRA får och har tillgång till all trafik. Annars så skulle man inte veta vilken inhemsk trafik som är relevant; det går hand i hand med detta uttalandet:

  – ”.. Tyvärr kan det behövas en möjlighet till spaning även i en och annan svensk dator, om till exempel terrorhot planeras”, ­säger Staffan Danielsson.

  Borde detta inte vara en uppgift för SÄPO, dock? Jag förutsätter att terrorhot är likställt med de ”yttre hoten” vilka fortfarande inte definierats ordentligt. Ändamålsglidning kommer med stor sannolikhet att ske. Annars, som ovan, om FRA inte undersöker svensk trafik, hur ska de veta att terrorhot planeras genom svensk datorkommunikation vilket ovanstående citat pekar på?

  Mvh
  Andreas Pettersson

 10. Det är viktigt att ni i fortsättningen tänker även på detta:

  1. FRA måste förbjudas att inhämta och lagra svenska trafikuppgifter. Denna verksamhet (prop s 72) är tänkt att ske inom ramen för ”metodutvecklingen”, och har uppmärksammats av bl.a. Anne Ramberg.

  Hittills tycks stora mängder trafikdata ha sanlats in med breda sökbegrepp och lagrats för framtida bruk.

  2. Det ska inte vara möjligt för FRA att exportera svenska sökbegrepp för filtrering i andra länders inhämtning.

  3. FRA ska inte få hantera svensk trafik som inhämtats av annan stat eller organisation. Detta gäller även trafikdata.

  FRA ska alltså inte på något sätt kunna kringgå regelverket inom ramen för utlandssamarbetet. Det är oerhört viktigt.

  Då regleringen av det utländska samarbetet diskuterats på Staffan Danielssons blogg, har han konsekvent hänvisat till kontrollstationen 2011. Det duger inte.

  //Fredrik S

 11. arnold:
  Jodå, jag ser absolut att det finns en integritetskränkning utanför Sveriges gränser. Vad gäller allt detta så ser jag det ändå som mer centralt att se till våra interna villkor och lagar än till andra länders. Det är vidare möjligt att det enligt olika lagstiftningar kan bedömas som olagligt för Sverige att avlyssna andra länders trafik, och i en perfekt värld så borde Sverige ta till sig denna tanke också. Hur det skulle gå till vet jag dock inte. Underrättelsetjänst av olika slag bygger ju på just underrättelser om/från andra länder, och jag tror att Sverige behöver både sådana och ett fungerande (vettigt/rimligt) försvar.

  I övrigt så tål jag kritik. 🙂 Det är möjligt att jag är helt ute och cyklar i det faktum att jag bidragit till att driva fram denna lösning, och i sådana fall ska jag gärna ta rättning. Varken jag eller någon annan är felfri. Jag kan bara hoppas att Centerpartiet tar upp denna fackla och för den vidare på ett sätt som leder till ett ordentligt omtag i frågan. Det är i sak detta som har varit mitt mål hela tiden. Saken är dock inte utagerad med detta.

  Erik Hultins last blog post..Dagens ord kring FRA-lagen

 12. Andreas Pettersson:
  Eftersom jag suttit med och även drivit på i egenskap av kritiker så kan jag säga att fristående, sakkunnig expertis har tillfrågats också. Min åsikt är även att det inte är FRA som ska avskilja trafiken till och från svenska adresser, utan det bör lämpligen göras av kabelägarna. De senare bör dessutom inte vara de som ska betala för hela kalaset. Det bör staten göra.

  Vad gäller spaning mot ”en och annan svensk dator” så förstår jag inte vad det har i artikeln att göra alls. Det finns redan lagreglerat och det åligger primärt SÄPO, precis som du påpekar. FRA har ingenting i en svensk dator att göra.

  Jag hoppas att mina svar gör min egen inställning tydligare.

  Erik Hultins last blog post..Dagens ord kring FRA-lagen

 13. Fredrik S:

  1. Ja, det är just så jag har tänkt mig det hela. Jag kan bara hoppas att Centerpartiet och regeringen tänker likadant.

  2. Håller med dig, och jag tror inte att sådant kan vara aktuellt alls. D.v.s. om man inte plötsligt påå fullt allvar börjar se FRA som en fristående underrättelsetjänst, vilket de inte SKA vara.

  3. Håller med dig.

  Erik Hultins last blog post..Dagens ord kring FRA-lagen

 14. Erik: Om det är som du skriver att filtrering kommer att ske innan trafiken kopieras över till FRA är det ett steg framåt, men snarare verkar det som om det bara är ett ytterligare krav på FRA efter de har fått all trafik och då har absolut inget ändrats.

  Så jag hoppas att du har rätt, men det blir vi väl snart varse…

 15. Hej Erik,
  Trevligt med en bloggare som tar debatten.

  Jag tycker tyvärr att Centern missar målet. Det är faktiskt irrelevant om trådägarna begränsar FRA-kopieringen till trafik som bara passerar landet. Varför? Jo, därför att även den trafiken innehåller mycket som är av ren svensk natur. Ta mig som exempel. Jag använder Telenor/Bredbandsbolaget. Det innebär att allt jag gör skickas via deras servrar i Norge. En övervägande del av min kommunikation är sedan mot utlandet. Trafiken går alltså mellan Norge och andra länder. En stor del av den trafiken passerar Sverige.

  Det här är tyvärr inte ett undantagsfall. Det är mycket, mycket vanligt.

  Kanalens last blog post..Tillbaka på ruta ett!

 16. Peder:
  Som jag har sagt tidigare så kan jag bara prata för min egen del och som kritiker av FRA-lagen. Tanken ur mitt perspektiv (och det är även det vi har diskuterat med partiet) är att avskiljningen ska ske INNAN FRA ges access.

  Kanalen:
  En försöker så gott en kan. 🙂

  Ja, det du gör skickas över landsgränsen men det har endera sitt ursprung eller sin destination på en adress i Sverige. Det är just detta som enligt vår idé ska freda dig från integritetsintrång.

  Erik Hultins last blog post..Dagens ord kring FRA-lagen

 17. Signalspaningen kan självfallet inte utesluta svenskar. Det ligger i underrättelsetjänstens natur att uppdraget måste vara så vidsträckt som möjligt. Integrations/säkerhetsdilemmat är alltså logiskt olösligt. Inse det, annars blir hela diskussionen meningslös.

  Peter Ingestads last blog post..Ekonomikommentar 2. upplagan

 18. Peter Ingestad:
  Nej, signalspaningen kan inte utesluta svenskar. Vad som däremot kan uteslutas enligt den tekniska expertis som vi har pratat med är trafik till och från svenska adresser.

  Förstår jag dig rätt så menar du att man endera måste ha massavlyssning alt. att inte ha någon underrättelseverksamhet överhuvudtaget. Är det så du menar?

  Erik Hultins last blog post..Dagens ord kring FRA-lagen

 19. Två frågor.

  1. Går det ens att få fram tillförlitlig information om i vilket land en dator kopplad till en viss IP-adress befinner sig, inom rimlig tid?

  2. Anta att det går. Anta att FRA bara kommer att få tillgång till trafik där båda ”ändpunkterna” (vad nu det betyder på internet) ligger utanför Sverige. Ska då FRA få byta till sig ”svensk” kommunikation från utländska spionorganisationer, eller ska det också vara förbjudet?

  Onsdags last blog post..“Om vi låtsas att vi inte förstår kanske de tröttnar till slut…”

 20. Onsdag:

  1. Enligt de uppgifter jag har fått så kan internetoperatörerna tala om vilka ipadresser som ligger i deras nät och inom landsgränserna, så svaret måste då bli ”ja”.

  2. Enligt min åsikt så ska man inte få byta till sig sådan info, eftersom det går stick i stäv med själva grundprincipen för personlig integritet.

  Erik Hultins last blog post..Dagens ord kring FRA-lagen

 21. Och en tredje: Väldigt lite av kommunikationen på internet går direkt från avsändare till mottagare. Ta email tillexempel, där är det minst två sessioner inblandade, oftast tre: Avsändare -> avsändares mailserver, avsändares mailserver -> mottagares mailserver, mottagares mailserver -> mottagare. Om enbart mottagaren befinner sig i Sverige och servrarna som används är i utlandet så är det alltså omöjligt att veta att en av de inblandade är svensk utom i det första steget. Hur ska operatörerna lösa det?

  Onsdags last blog post..“Om vi låtsas att vi inte förstår kanske de tröttnar till slut…”

 22. Onsdag:

  Vad gäller flera sessioner så har du alldeles rätt att det kan finnas ett problem. Trafiken mellan två mailservrar är (om jag inte har helt fel) krypterad, och där är jag osäker på om det skulle gå för en maskinvara att avläsa en svensk ipadress. Oavsett det så krävs det ju att det mailet routas genom Sverige för att det ska komma inom räckhåll för FRA på vanligt vis. Att inte detta förslag är absolut 100%-igt kan vi säkert enas om, men det handlar definitivt inte om massavlyssning längre.

  Självklart kan utländska operatörer ha svenska kunder, och då är det väl lämpligt att dessa månar om sina kunder samt rapporterar in vilka ipnummer som ska särskiljas.

  Erik Hultins last blog post..Dagens ord kring FRA-lagen

 23. Onsdag:
  Ipnummer (och nummerserier) ska då rapporteras in till kabelägarna, och INTE till myndigheterna. Det är den vinkel jag har hållit på hela tiden. Jag menar att det finns ett visst mått av trygghet i att låta privata företag sköta detta. Skulle missbruk framkomma så blir nämligen kundernas dom enormt hård, och det tillsammans med ett förbud för kabelägarna att släppa fram annan trafik skulle gemensamt bidra till att ta ner risken för olaga kabelspaning till en mycket låg nivå.

  Jag vet att vårt förslag inte är perfekt, men det är ett förslag som konstruktivt bidrar och som kanske kan skapa ett läge där vi får försvarsunderrättelser samtidigt som risken för intrån i den personliga integriteten miskas ner till en så låg nivå som möjligt.

  Erik Hultins last blog post..Dagens ord kring FRA-lagen

 24. Erik,

  Stort tack för ditt engagemang och att du försöker att tänka på integriteten först.

  Problemet är också inte bara försvarsunderrättelse mässigt. Som du vet är SÄPO, Rikskrim också vidare kunder hos FRA, och för att kunna tillgodose deras behov av ”underrättelser” behöver de tillgång till svensk trafik. Jag tror för övrigt att FRA har rapporteringsskyldighet till polisiär myndighet om de ”snappar upp” något kriminellt.

  Alltså, för att fylla FRAs kunders behov, så behövs tillgång till svensk trafik. Eller skall detta endast utföras efter domstolsbeslut? Detta har FRA tidigare påpekat vara meningslöst.

  Den nuvarande FRA-lagen är så vid så att den täcker för stort område för FRA att ”övervaka”, både nationellt och internationellt (även om FRA påstår att de inte har att göra med nationell brottsbekämpning). Allt ifrån miljöhot, terroristhot och valutaspekulationer är ju inkluderat, eller kan med enkelhet glidas över till att gälla detta.

  Fortfarande vore det rätta att riva upp, göra om och göra rätt det bästa.

 25. Andreas Pettersson:

  Ja, jag vet att bl.a. SÄPO och Rikskrim är kunder hos FRA. Detta menar jag är fel. De har redan tilldelats andra möjligheter för att spana när brottsmisstanke föreligger, och de bör inte få använda FRA för detta. Genom att förbjuda detta samt begränsa FRA:s access så blir det ju även i praktiken omöjligt.

  Jag håller med dig om att det bästa vore om lagen revs upp och gjordes om, men samtidigt så kan jag se en variant som går ut på att lagen görs om helt. Var går gränsen mellan att den rivs upp, görs om och att den helt sonika skrivs om på ett acceptabelt sätt.

  Kan man få till lagen på ett bra sätt ur integritetsperspektiv så behöver inte jag låsa mig vid att den ska rivas upp. Då är det ju i praktiken en ny lag ändå.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 26. Erik,

  Jag tror att Arnold menade så här:

  När Arnold från sin svenska IP-adress går till Hotmail och skickar ett mail därifrån till exempelvis sin kollega i Helsingfors, hur betraktar centerpartiet Hotmails mailservers IP-adress (som är amerikansk)? Och hur betraktar centerpartiet hans svenska kollegas finska IP-adress?

  DVS om Arnold skickar ett mail med Hotmail i USA till sin svenske vän, släkting eller kollega i Finland, anser centerpartiet då att det är transittrafik (det är det om det går genom Sverige) och att det är helt OK att staten avlyssnar Arnolds kommunikation med sin kollega etc i Finland?

  Vidare undrar jag om centerupproret ska stryka en punkt i sin lista på vad upproret vill:

  ”* Det extra rikstinget ska, i enlighet med tidigare stämmobeslut, ge direktiv till riksdagsledningen och partiledning att omedelbart verka för att FRA-lagen hävs.”

 27. Erik,

  Tack för ditt svar och jag tror att vi är på samma våglängd.

  Men! Om FRA ska enbart syssla med försvarsunderrättelser, vore det dock inte bättre att ålägga MUST (Militärens Underrättelse- och Säkerhetstjänst) detta? Eftersom FRA är en civil myndighet som erbjuder sina kunder en uppsjö av tjänster av diverse art som till exempel IT säkerhet och dylikt, kanske detta också borde ses över. Försvarsunderrättelser borde åläggas försvaret som inte har andra kunder att ta hänsyn till.

  Det är sådana typer som borde ses över i en ny lag, där en tydlig gräns mellan myndigheter behövs och klargöras i text. Som det är nu flyter allting kring, oreglerat vilket har varit ett ganska populärt ord på sistone.

  Men nog med ”my rambling”. Det kanske inte tillför debatten mycket. 🙂

 28. Rikard:

  När Arnold besöker Hotmail via sin webbläsare så är han fredad. Däremot så kan ett problem uppstå integritetsmässigt i trafiken från Hotmails server till den finske kollegan, under förutsättning att den routas via Sverige. Här handlar det om ett inte fullt så vanligt fall, och om det är känslig info så skulle i alla fall jag själv kryptera den hellre än att skicka den via Hotmail. En sak som jag är osäker på är om Hotmail bifogar avsändarens ipnummer i headern på mailen.

  Andreas P:

  Helt klart har du en poäng, och det mest eleganta vore troligen att lösa FRA-problemet genom att istället för en separat lag göra ett tillägg till existerande lagstiftningar för bl.a. underrättelsetjänsten som FRA kan varka inom. Jag tror dock att det finns en gräns för hur mycket och i vilken riktning det går att påverka politiken och partierna rent praktiskt.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 29. @Kanalen: Måhända har Bredbandsbolaget servrar i Norge som din trafik passerar. Men trafikens urprung är din svenska IP-adress.

 30. @Erik Hultin: Annie Johansson skriver att ”förslaget är inspelat till Försvarsdepartementet”. Någon dokumentation borde väl finnas?

 31. Erik:

  ”När Arnold besöker Hotmail via sin webbläsare så är han fredad. Däremot så kan ett problem uppstå integritetsmässigt i trafiken från Hotmails server till den finske kollegan, under förutsättning att den routas via Sverige. Här handlar det om ett inte fullt så vanligt fall, och om det är känslig info så skulle i alla fall jag själv kryptera den hellre än att skicka den via Hotmail. En sak som jag är osäker på är om Hotmail bifogar avsändarens ipnummer i headern på mailen.”

  Jag förstår. Centern värnar inte om integriteten hos folk som använder webbmail och har svenska kontakter utomlands, för att det ”handlar det om ett inte fullt så vanligt fall”.

  Huruvida det är känslig information eller inte hör inte hit. Eller har FRAs sorteringshatt möjlighet att sortera bort brev med känslig information också?

  Om jag vore du eller andra inom CentetUpproret, skulle jag backa nu och avvakta med att släppa kravet på skrotning av FRA-lagen innan du säger saker som är svåra att backa bort från och hamna i samma pinsamma läge som förespråkarna.

  Vad som skickas i Hotmails header hör inte heller hit. Det är pinsamt att ni inte känner till skillnaden av vad som är transportlager och innehåll i meddelandet. För att läsa headern i Hotmails email måste man läsa emailet. Det kan stå vad som helst i Hotmails header och det blir ändå inte tillgängligt på den nivå som FRAs magiska sorteringshatt skall inspektera för att sortera bort ”svensk trafik”.

  Snälla, backa några steg nu och tänk efter om ni verkligen inte har missat ett steg i funderingarna kring det nya förslaget.

 32. Nils2:
  Jag är enbart en ”gräsrot”, och det är möjligt att förslaget har tecknats ner på något vis. Detta har jag dock inte sett. Sannolikheten finns dock för att det finns sådan dokumentation, och jag är just så nyfiken på den som du är. 🙂

  Rikard:
  Helt uppenbart så ser du mig som din fiende, och det har du all rätt att göra. Jag tar detta än en gång då. Om t.ex. du använder Hotmail så gör du det via din webbläsare från din svenska adress. Din kommunikation med Hotmail är alltså fredad. Det som kan hamna hos FRA är mailtrafik från en server utomlands som kommunicerar med en annan server utomlands och där denna kommunikation routas över Sverige. Jag vet att det inte är helt perfekt eller vattentätt, men det är avsevärt mycket bättre än den nuvarande lagen inkl. de s.k. förbättringar som ska göras i efterhand.

  Vi har inte skrotat något krav från CenterUppropet, men om lagen direkt skrivs om så att det skulle bli en bra lagstiftning så antar jag att du menar att vi ändå ska hävda att denna ska skrotas, eller? Det som möjligen kan sägas är att vi vilar en smula på hanen för att se hur långt detta kan bära.

  Vad gäller att headern ingår i mailet så är jag väl medveten om det. Den informationen läses av t.ex. routers ute på internet, eller hur? Den särskiljning av mail till eller från en svensk adress som vi menar ska ske hanteras på samma sätt. Utrustningen finns redan att köpa och den gör lika stort intrång som internetrouters gör i trafiken. Anser du att det intrånget är för stort? I sådana fall så blir det väldigt svårt att alls använda internet.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 33. Erik,

  Nej, en header i ett mail läses inte av routrar. Den läses av mailservrar och mailklienter.

  OK?

  Ett mail är ett textmeddelande där den första delen av texten är en sk header med TO: CC: SUBJECT osv.

  Om man lägger till en header med ORIGINAL IP: xxx
  så kommer inga routrar eller någon sorteringshatt på FRA läsa det förrän mailet som helhet tagits fram.

 34. För tydlighetens skull, jag ser inte dig som en fiende. Jag ser FRA-lagen med eller utan centerns ”tillägg” som en dålig lag och i viss mån då också som en ”fiende”.

  Mot dig personligen känner jag ingen fiendskap och om du bara också verkar för att FRA-lagen med eller utan centerns tillägg rivs upp så finns det goda chanser för en vänskap dessutom 😉

 35. Rikard:

  Så din poäng är att ett mail som du skickar från en Hotmail-adress till t.ex. en Telia-adress på en svensk server inte kan identifieras som ett mail med destination Sverige? Hur kommer det då fram?

  Jag har sagt det ett antal gånger tidigare, men det förtjänar att sägas igen. Jag är ingen tekniker, utan jag försöker svara utifrån bästa förmåga.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 36. Nej, nej.

  Ett mail som jag skickar med Hotmail har avsändare Hotmails IP (om vi pratar avsändare på transportnivå) och mottagare den IP som den mailserver har som mailet skickas till.

  Mitt exempel ovan var att Arnold (eller vad han hette) skickar ett mail från Hotmail (IP: USA) till en annan svensk som befinner sig i Finland (IP: Finland) och mailet routas troligen genom Sverige (transit, alltså avlyssnas det av FRA).

  Det skulle tjäna till att visa att det inte är otroligt att många mail med avsändare svensk (i Sverige men mailserver i USA: Hotmail) och mottagare svensk (i Finland).

  Det är nog inte så ovanligt att svenskar mailar med gmail eller hotmail osv och att de har svenska kontakter i utlandet, t ex Finland.

  Därmed genereras en hel del trafik som är ”svensk” i avseende att avsändare och mottagare är svenska även om endast den ena befinner sig i Sverige när mailet skickas.

  Diskussionen om header hit och dit är nog bara ett missförstånd från centerns sida (om ni öht övervägt scenariot hotmail-finland).

  En header i ett mail är en del av mailet och inte en del av trafikinformationen för routrar osv.

  Du kan lägga till egna headers i ett mail, t ex
  PROHIBITED_READER: FRA
  men det kommer inte routrarna eller FRAs eller operatörernas utrustning läsa om de inte bestämmer sig för att läsa mailet (för att det kommer från USA och ska till Finland exempelvis).

  Är du med?

 37. Ok, då har vi i grunden samma fiende. Skönt att veta. 🙂

  Det jag verkligen, verkligen vill komma åt är ett så nära totalt stopp för massavlyssning som det går att åstadkomma. Jag är däremot såpass mycket realist så att jag inser att om det ska lyckas så hamnar vi i ett givande och ett tagande med lagens förespråkare. Om det utifrån det går att kombinera kabelspaning och underrättelseverksamhet på internet med ett så integritetsmässigt gott skydd som går att lösa så är jag i sak nöjd. Jag tar hellre det än att vara helt kompromisslös kring en princip som kanske leder till ett läge där varken jag eller andra kan påverka situationen. Det är ett försök att sammanfatta den grund mitt resonemang vilar på.

  Jag vill INTE att mina döttrar ska behöva växa upp i ett land där de måste väga sina ord och kika över sin egen axel för att kolla om någon tjuvläser/-lyssnar. I det tror jag att vi är överens. Det som återstår nu är att se om Centerpartiet och de andra allianspartierna förmår att ta vara på detta och skapa en vettig lösning. Det handlar trots allt både om teknik och juridik.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 38. Re: Rickard

  Ja, mailet måste läsas för att avgöra var mailet kommer ifrån och förmodligen står det en ursprunglig avsändare i mailheadern. Dock säger ju Erik att det blir operatörens roll att läsa mailet inte FRA. Skillnaden här att FRA inte absoult och av nödvändighet får ALLA dina privata medelanden för sökning vare sig de vill eller kan, detta är en enorm skillnad.

  Jag som jobbar på posten har också tillgång till dina vykort (okrypterade mail) men jag har inte tillgång till all din post och skulle inte på något meningsfullt sätt kunna kartlägga dig eller dina tankar och ideer.

  RE: Erik

  Bra förslag så här långt Erik helt inne på min linje men kan ni se till att de specas på ip-nummer/serier och/eller annan variabel/er(helst känd) istället för ”allt övrigt” så skulle det naturligtvis vara ännu bättre!!!

 39. Hmm nej förresten, tänkte lite snabbt och hann inte redigera.. En mailheader skulle kanske vara för mycket begärt för en operatör att maska ut men det borde fortfarande vara möjligt? Dessutom borde dessa gå att förfalska och det vill vi kanske inte? Svår avvägning här…

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.