FRA-lagen är en läckande skuta

Så är den hearing som CenterUppropet.se, CUF, Stockholmscentern, Stureplanscentern & Centerpartiet till ända. Det innebär inte på något vis att arbetet är över, om nu någon trodde det. Faktum är att det på vissa sätt är nu det börjar……. igen.

Under hearingen kom nog mångas farhågor på skam vad gäller att det skulle handla om någon form av dimridå utlagd av Centerpartiet samt att vi kritiker på något vis skulle ha vikt ner oss vad gäller FRA-lagen. Att däremot gå ut innan och tala om vad vi i stort sett räknade med skulle ske gör ju helt naturligt att hela tillställningen hade blivit överflödig.

Under kvällen har hearingen fått täckning i nyheterna på såväl SVT som hos TV4, och där är det vissa saker som kanske getts större utrymme än annat. F.d. SÄPO-chefen Anders Eriksson gjorde ett djupt intryck med sin klara bild av lagen samt dessutom genom att rikta skarp kritik mot densamma. Överlag så skulle jag vilja säga att panelen med sakkunniga gjorde ett mycket gott jobb i sitt belysande av hur många olika sorters problematik som akapas av en lag som denna.

När Clarence Crafoord påpekar att lagen brister mot minst nio av tio punkter vad gäller Europakonventionen så blir man fundersam. Än mer beklämmande blir det när man dessutom lyfter in synpunkten om att konventionen endast avser en minimumnivå ur ett integritetsperspektiv. Att sedan lagen i sig har företräde framför tillägg och liknande skrämmer också. Koppla sedan ihop detta med en av Mårten Schultz viktiga poänger kring att vi som medborgare i praktiken är helt rättslösa om FRA (eller någon av deras uppdragsgivare) hanterar information och sekretessen kring denna felaktigt. Slutsatsen blir att regeringen med detta utsätter de egna medborgarna för ett fruktansvärt övergrepp. Ser jag till vad Anna Serner påpekade kring såväl meddelandeskydd och källskydd så var det inte så särskilt svårt att själv tänkas sig att konsekvensen blir exakt densamma vad gäller banksekretessen, rätten att meddela sig med en präst, en advokat eller sin läkare.

Att Mats Nordkvist från FRA inte (av sekretesskäl) kunde svara på alla frågor var kanske inte så konstigt, men trots det så kan jag inte säga att han gjorde något dåligt intryck. Han medgav ju t.ex. att man faktiskt inte behöver all den information som FRA-lagen ger access till.

Magnus Norell var väldigt krass gällande vilken nytta denna lag egentligen gör. Han menar dessutom (precis som bl.a. Anders Eriksson) att hotbilden i sig saknas. Norell skringrade även dimmorna kring det faktum att spaning i kabel redan pågår.

På tekniksidan gav såväl Jan Nilsson som Håkan Kvarnström uttryck för att det tekniskt sett och i princip är möjligt att särskilja viss trafik. Kvarnström påtalade även bl.a. att TeliaSonera redan nu tvingats agera för att lyfta undan viss verksamhet från Sverige. Han menade även att Sverige p.g.a. FRA-lagen faktiskt med stor sannolikhet kommer att omvandlas till en vit fläck på världens IT-karta. Det öppna och fria inhämtandet av information från hela världen som vi idag kan njuta av via internet är även detta hotat, enligt Kvarnström. I ett längre perspektiv siade han om något som jag skulle vilja kalla för nationella intranät snarare än det internet som vi idag har. Allt detta som en följd av lagstiftning i stil med FRA-lagen. Jan nilsson flaggade även för att just denna lagstiftning sannolikt är droppen som fått bägaren att rinna över för en stor del av befolkningen. Frågan om ACTA-avtalet, PKU-registret och annat samverkar i just det avseendet.

Ska jag peka på en person som verkligen gjorde en svag insats så var det Håkan Jevrell. I stora drag så kändes han som en Tolgfors-papegoja som kommit på plats för att med en dåres envishet upprepa de talepunkter som har kablats över till samtliga riksdagsledamöter som tryckte på ja-knappen den där ödesdigra dagen i juni. Om detta är allt regeringen som helhet kan anföra till lagens försvar så måste man ställa sig frågan vilken fantastisk mängd med annan rappakalja som kan komma i lagstiftningsväg under innevarande mandatperiod. En byggnorm som föreskriver förmonterade övervakningskameror i nybyggda bostäder? Krav på inbyggda larmfunktioner i nyimporterade bilar som automatiskt skickar underlag för böter till myndigheterna om man vid något tillfälle överskrider gällande hastighetsbegränsning? Jamen…… Vi missförstår väl orsaken till dessa ingrepp, kan man ju använda som förklaring till allehanda statliga övergrepp.

Varje steg i en riktning som tryggar den grundläggande rätten till personlig integritet och rätten till en privat sfär får idag anses vara en liten, liten delseger. Det man däremot verkligen skulle behöva göra är att häva denna lag som allteftersom tiden går framstår som mer och mer problematisk och odemokratisk. CenterUppropets devis framstår efter dagens hearing som om möjligt ännu mer självklar. Stopp! Backa! Börja om!

Slutligen så vill jag från oss kritiker rikta ett varmt tack till hela skaran av sakkunniga som på ett utmärkt vis ställde upp för att sprida ljus över alla de defekter som FRA-lagen är förknippad med. Kollegorna i frågepanelen (Henrik Sjöholm, Sanna Rayman, Johan Linander & Staffan Danielsson) samt moderatorn Martin Ådahl är även de värda ett stort tack för en fin insats.

Måndagen den 1/9 kl. 11.30-15.30 sänder SVT24 hearingen i sin helhet. Om den enbart sänds i SVT24 eller om den även sänds i SVT 2 låter jag vara osagt, men det finns i alla fall anledning att ladda upp med såväl fika som en kaffetermos framför TV:n.

Några länkar till andra som var på plats:
Anna Serner
Johan Hedin
Per Ankersjö mobilbloggar flera bloggposter
Magnus Andersson (ett par bloggposter)
Christian Engström

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

21 Replies to “FRA-lagen är en läckande skuta”

 1. Det var en väldigt bra hearing, det kom fram otroligt mycket matnyttig information som hittills knappt ssett dagens ljus.

  Jag önskar att jag kunnat vara med, men jag har ju ett jobb att sköta också.

  Som jag förstår var det tre personer som bekräftade våra farhågor, att FRA redan idag spanar i kabel, det sades också att det handlade om sociogram och inte enskilda sökord.

  Sociogram för mig är en omskrivning av åsiktsregistrering.
  Jag blir kontrollerad utefter mina och mina närmastes åsikter och stämmer de överens med vad den nuvarande normen anser acceptabelt så blir jag avförd, men om jag känner en eller flera med suspekta åsikter (inkl mina egna) så blir jag föremål för granskning.

  Detta är långt värre än IB-affären, detta saknar (enligt min åsikt) motstycke i svensk modern historia.

  Med detta i åtanke, kan vi komma överens om att lagen aldrig får träda i kraft?

  Riv lagen i höst, innan det är för sent.

 2. Niklas:
  Sociogram är knappast någon ny företeelse. Sådana har såvitt jag kan förstå skapats under lång tid när man har behövt kartlägga kriminella. Om dessa däremot skapas och lagras på något felaktigt vis så är det mycket illa. Den enda personen som talade om sociogram var Mark Klamberg. Ingen av de sakkunniga såg så särskilt skakad ut när han tog upp detta.

  Sociogrammen i sig är inte det som skrämmer mig, även om otillbörligt upprättande av sådana från myndighetshåll är allvarligt. Det finns tillräckligt många andra saker och problem med FRA-lagen ändå.

  Erik Hultins last blog post..FRA-lagen är en läckande skuta

 3. Om jag förstår det hela rätt så är Hultin nu inne på att vi ska stoppa, backa, och göra rätt.

  Jag tolkar det som att Hultin, precis som jag, nu anser att ”förbättringarna” att FRA bara ska få tillgång till transittrafik inte räcker. Ett steg i rätt riktning, men absolut inte tillräckligt. Det blir också tydligt av Crafoords och Anders Erikssons uttalanden.

  Kort sagt:

  Riv upp, gör om, gör rätt!

  Tack Hultin!

 4. Jag måste säga att jag tycker att centerns idé om att försöka filtrera bort svensk trafik gör att lagen känns ännu mer moraliskt tveksam i ett internationellt perspektiv. Om ett lands parlament röstar igenom massövervakning av den egna befolkningen så är det visserligen vidrigt och kränker en lång rad internationella konventioner, men så länge landet är en demokrati så kan befolkningen se till att lagen tas bort eller ändras om kritiken blir tillräckligt omfattande. Om man däremot enbart ska massavlyssna utlänningar så kränker det _fortfarande_ alla dessa konventioner, med skillnaden att de som drabbas inte har något att säga till om.

  Onsdags last blog post..“Om vi låtsas att vi inte förstår kanske de tröttnar till slut…”

 5. Tack för igår, det var en väl genomförd hearing – heder åt dig och alla andra som försökt hitta en utväg ur ett synnerligen dåligt läge. Men ju mera jag lär mig desto tydligare blir det hur fel det var av partiledarna och inpiskarna att göra denna fråga till en kabinettsfråga. Jag menar att alla tveksamma och motståndare tvingades traska patrull eller kvitta ut sig var djupt odemokratiskt! Bara av det skälet borde lagen rivas upp. Håller med dig att lagen är en läckande skuta.

  farmorguns last blog post..Öppen hearing om FRA-lagen

 6. Rhodin:
  Sen den 18/6 har jag försökt göra vad jag kan för att påverka. Hur långt det till slut kan räcka är svårt att sia om. Jag är trots allt bara en vanlig gräsrot.

  Audi A3 (kan du inte bli en Golf GTI så kan man skriva ut hela namnet):
  Den åsikten har varit min hela tiden, men jag har också insett att man genom att driva frågan bit för bit kan vinna ett antal delsegrar. Det jag såg som ett mål med gårdagens hearing var att belysa så många tveksamheter kring lagen så att det ska fungera som en väckarklocka för riksdagens ledamöter. Synd bara att vi inte fick se fler partier representerade.

  Onsdag:
  Jag vill inte på något vis hävda att det är en god och slutgiltig lösning. Det är däremot alldeles avgjort ett steg i rätt riktning jämfört med ursprunget.

  Erik Hultins last blog post..FRA-lagen är en läckande skuta

 7. farmorgun:
  Visst finns det många anledningar till att helt häva lagen alternativt att senarelägga lagens ikraftträdande för att utreda hela frågan ordentligt alternativt. Jag vill nog helst även se en sanningskommission göra en ordentlig genomlysning av vad FRA har pysslat med hittills innan något annat sker.

  På vår höstupptakt idag så fördes en synpunkt fram som jag tycker är mkt bra. Det borde finnas en lämplig ministär eller instans utan anknytning till något departement som granskar alla underlag för lagar innan de lagarna alls läggs fram. Syftet är att kontrollera att illa skrivna lagar (jfr FRA-lagen) samt granska lagar som endera går på tvärs med grundlagarna eller EU:s konventioner. Personen som förde fram tanken menade rakt upp och ner att det skrivs alltför många illa formulerade lagar i Sverige. Jag är böjd att hålla med.

 8. OT nu, men tyvärr blir det ingen Golf GTI 😉
  Den har ju samma motor, fast Audin har även designen 😉

  Fast nu är vi ju väldigt OT =)

  Tack återigen för en bra hearing!

 9. Niklas:

  ”Sociogram är knappast någon ny företeelse. Sådana har såvitt jag kan förstå skapats under lång tid när man har behövt kartlägga kriminella. Om dessa däremot skapas och lagras på något felaktigt vis så är det mycket illa.”

  När det kommer till sociogram, har Leif G.W. Persson refuterat metoden (profilering). När den lämnar öppet för kartläggarens personliga uppfattning, samt att personer sällan beter sig med ett så pass förutsatt beteende. Dessutom är beteenden mycket likartat, mellan olika personer. Förutom i ett ’extremt’ fåtal fall.
  Enligt en djupstudie från MI-5. Är det i princip omöjligt till att förutbestämma, vilka som kommer att begå ett svårt attentat eller liknande. Vilket bara det i sig, slår undan benen för just sociogram.

 10. Audi A3:
  Vissa dagar känner jag mig själv mer som en Aixam, men även det är klart OT. 🙂

  Att hearingen blev bra är till största delen de sakkunnigas förtjänst. Det enda jag kan ta åt mig en liten del av ära för är att jag var med och skapade själva plattformen. Det jag just nu hoppas allra mest på är att vi ska få se folkpartister och centerpartister arbeta vidare gemensamt för att slutligt häva lagen.

  Jens O.
  Jag hoppas att du inte tror för en sekund att jag sätter någon form av tillit till sociogram. 🙂 Jag kan däremot tänka mig att det i enstaka fall kan göra viss nytta att (i samma anda som TV-serien Profiler) upprätta sociogram. Att däremot skapa sådana automatiskt och använda som ett spaningsredskap generellt tror jag är fullständigt idiotiskt, och om det skulle vara en av FRA:s metoder för att söka så tillåter jag mig att tvivla på att de någonsin kommer att kunna tala i annat än hypotetiska termer. I ett sådant läge så blir hela den myndigheten sannolikt ett enda stort (och dyrt) tankeexperiment som, om de skulle börja agera utifrån det hela, för oss obehagligt nära skeendet i filmen Minority Report. Då blir det verkligen läskigt att leva i Sverige.

  Erik Hultins last blog post..FRA-lagen är en läckande skuta

 11. Erik Hultin:

  Du har helt rätt i att försöker FRA- myndigheter, går den vägen blir det mer logiskt med industrispionage. Som det redan har påpekats, med Ryssland som huvudmål.

  En annan tankegång är masskontroll och det är implementeringsbart, med den teknologin. Det finns redan infört pass, med biometrisk information lagrat. Koppla det till RFID teknologi och den kapacitet, vilket finns hos FRA. Blir det riktigt otäckt.
  I synnerhet när nu FRA, ytterligare har konsoliderat sin makt.

  De tar över all digital säkerhet, för de viktigaste myndigheterna och institutionerna enligt SvT.
  Det går att extrapolera ytterligare, men tror att det får duga.
  När det krävs betydligt bättre information och analys, för mer långtgående slutsatser.

  Jens Os last blog post..Sociogram som FRAs sökkriterier

 12. Jag ringde Sveriges Telvision och talade med redaktionen på SVT24 om hearingen som sändes i SVT24 på måndagen mellan 11.30 och 15.30.

  Jag kunde nämligen inte se den på SVT24:s websida. Den streamades helt enkelt inte.

  Det visar sig att SVT INTE kommer att streama denna sändning då man ”saknar pengar” till det.

  Men ÄNNU MERA märkligt – man kan inte heller KÖPA programmet från SVT.

  Önskar någon framföra synpunkter på detta går det ju bra att kontakta ”Public Serviceföretaget” – Sveriges Radio.

  Vill vi allså ha detta sparat som referens så återstår BARA att spela in programmet med eget TV-kort… och sedan ojar man sig över piratkopiering och upphovsskyddade material?

  Det är ju för helvete vår egen demokrati och integritet det gäller!

 13. En bra sammanfattning av viktiga inlägg, jag missade tyvärr sändningen.

  Nu måste vi vidare. Sprida våra kunskaper utanför vår, trots allt snäva, bloggarkrets.

  FRA-kramarna verkar inte vilja ge sig, så vi måste gå på de presumtivt tveksamma på ett övertygande sätt. Stödja motståndarna, och öka opinionstrycket genom att t ex skriva mer i pappersmedia.

  Lars-Ericks last blog post..Moral, inget för FRA-kramare? Demokratin i diket.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.