FRA-lagen, en del av något större och vidrigare

Från dag till annan så förvånas jag alltmer över i vilken riktning vår regering driver frågor som berör frihet, demokrati, integritet och andra värderingar som Sverige traditionellt sett har haft en mycket hög svansföring i.

Tyvärr så kryper ett större mönster fram successivt, och detta mönster har ingenting att göra med vare sig olika generationer eller om man använder internet eller ej. Detta gäller faktiskt alla medborgare.

Genom olika luriga formuleringar och förändring av ords innebörd så ska just nu en gastkramande skräck för terrorister byggas upp hos medborgarna. Detta måste vi hjälpa medborgarna att genomskåda. Terrorhotet som utmålas mot Sverige finns faktiskt inte. Sverige har av tradition försökt hålla sig neutrala i olika konflikter, och detta har i praktiken resulterat i att vi är ett land som inte känner de praktiska verkningarna av att vara inblandade i ett krig. Vad är det som är fel i att fortsätta enligt en sådan princip? Vill vi att våra barn ska dödas i krig? Nej, naturligtvis inte. Å andra sidan så kan man ju krasst konstatera att just detta sker för de länder som ansluter sig till de doktriner som driver USA framåt. Ju närmare USA vi kommer som partner desto mer sannolikt är det att vi också blir måltavlor. Motargument? Någon?

Vad är det då som bygger upp det mönster som sakta men säkert blir tydligt och vad är det som gör att detta berör alla svenska medborgare. Låt mig ta dessa i tur och ordning.

ACTA-avtalet är en av de första signalerna om att något är fel. Detta avtal har klurats ut av USA och dess innebörd är att alla EU-länder ska agera likadant som USA vid sina gränser. Detta innebär att man kan få sin mp3-spelare, sin dator, sin digitalkamera och andra sätt att lagra data (i USA inkluderas även papper och anteckningar) beslagtagna på obestämd tid. Den information som finns lagrad har även myndigheterna möjlighet att dela med annan part som bedöms som lämplig. Följden för EU blir att varor ska kunna passera fritt, men inte information. ACTA-frågan verkar inom EU drivas under hysch-hysch i huvudsak av tjänstemän snarare än av folkvalda politiker från de olika medlemsländerna.

En annan väsentlig signal om kommande problem är den FRA-lag som klubbades igenom av riksdagen den 18/6 2008. I praktiken så ska all internettrafik göras tillgänglig för staten (FRA) för att man ska kunna filtrera denna trafik. Jag vet att FRA inte kan ta emot all trafik samtidigt, utan att man via en s.k. switch kommer att lyssna på olika trafik vid olika tillfällen. Detta förändrar dock inte det faktum att medborgarna tvingas förändra sina tankemönster och undvika sådant som kanske skulle kunna tolkas på det ena eller andra sättet. Följden av total massavlyssning gör med detta sin entré. Följderna för invandrare och flyktingar med familj, släkt och vänner kvar i annat land blir enorma. De kommer att tvingas räkna med att de konstant är avlyssnade och att de därmed måste vakta sina ord. Att fly till friheten i Sverige kommer att dö som begrepp. FRA-lagens vara eller inte vara är, på liknande vis som ACTA-avtalet, en fråga som i huvudsak drivs av tjänstemän och myndigheten själv snarare än av våra folkvalda.

En tredje kraftig signal om att demokrati, frihet, och integritet är kraftigt hotade idag är det idémanifest som Future Group (ideas for a free and safe Europe) har skapat. I denna fråga är Sverige ett av de drivande länderna, och här kan vi faktiskt peka på två svenska folkvalda. Beatrice Ask (m) och Tobias Billström (m) är svenska representanter i den gruppen. Idéer för ett fritt och säkert Europa låter förvisso bra, men sanningen är den att detta innebär att vi måste göra ytterligare avkall på den personliga integriteten och dessutom en begränsning av yttrandefriheten och en del annat. EU ska enligt Future Group ingå en pakt med USA senast 2014. Denna pakt ska innebära att information om medborgarna fritt ska delas mellan parterna. Någon frågade mig om USA enligt detta skulle skicka information om sina medborgare till EU. Mitt svar är ganska enkelt. Spelar det någon roll? Att begå övergrepp på den personliga integriteten i USA och sedan dela den informationen med EU kan inte på något vis rättfärdiga att vi inom EU ska göra detsamma. I dokumentet ”Freedom, Security, Privacy – European Home Affairs in an open world” som Future Group står bakom så kan man dessutom klart utläsa att vad gäller terrorpropaganda så måste man ifrågasätta om yttrandefriheten ska gälla. Vad som är terrorpropaganda och hur gränsdragningarna ska göras definieras inte, utan här kan vi nog lugnt räkna med tolkningsfrågor och sannolikt även rena ändamålsglidningar.

Vi är frihetligt, demokratiskt och integritetsmässigt mycket, mycket illa ute. Just därför så räcker det inte med att bara luta sig tillbaka och förklara att man blint litar på regeringen, partiledningen eller de statliga tjänstemännen. Läs igenom ovanstående text och fundera noga på hur mycket av allt detta som verkligen kan vara gjort med medborgarnas bästa för ögonen.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

3 Replies to “FRA-lagen, en del av något större och vidrigare”

  1. Jag tror faktiskt att om man i framtiden vill leva i ett fritt och demokratiskt samhälle så får man i god tid flytta till Ryssland eller Kina (det lär nog mest röra våra barn). För här växer tyranneriet fram ur demokratin som en beskyddare, men i öst växer demokratin fram ur oligarkien. Det följer tyvärr ett dokumenterat tretusenårigt mönster.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.