Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

Att kritik skulle komma för det förslag som vi har drivit på för att få fram var inte oväntat. Att kritiken skulle grunda sig på frågor som det ännu inte finns några svar på var lika oväntat. Att kritiken skulle gå ut på att jag inte är någon kritiker var däremot lite mer oväntat, men det kan jag leva med. OS i ”Jag är mer kritiker än du” verkar ha inletts, men så länge jag kan bidra till att få fram en lösning som innebär att mina döttrar i framtiden slipper väga sina ord p.g.a. att storebror kanske läser dom så är jag relativt nöjd.

Det förslag som förts fram är säkerligen inte klart, utan det måste bearbetas både tekniskt och ur ett lagperspektiv. Huruvida den klubbade FRA-lagen kan skrivas om och få en bättre lydelse eller om den måste hävas helt för att skrivas om kan jag inte svara på. Min ingång i detta är dock att detta inte löses med flera tillägg, utan man måste allra minst senarelägga ikraftträdandet av lagen för att utreda till fullo om det går att skriva om den så att integriteten skyddas.

Jag kan vidare enbart svara för min egen del, och alltså inte för Centerpartiet. En sak som jag däremot måste få lov att säga är att partiet har uppvisat en mycket god vilja till dialoger och internt debatterande. Om det sedan leder oss i mål, eller om vi hamnar tillbaka på ruta ett igen är svårt att säga. Skulle det senare inträffa så är jag fullt beredd att ta steget hela vägen upp på den högsta barrikaden, förvissad om att det inte går att påverka politiken. Jag tror dock att vi faktiskt har gjort en skillnad i detta, och det är jag glad för.

Eftersom det har funnits frågetecken kring hur vi kritiker har tänkt oss det hela så ligger det en skiss nedan som visar på detta. Trafiken som skiljs ut innan FRA får access står benämnd som ”Raderas”, och detta ord har använts helt enkelt på grund av att lagring för kontroll av ipnummer måste ske oavsett under hur lång eller kort tid denna sker. Detta är dock data som aldrig någonsin visas upp på en skärm eller liknande, och denna utrustning är i vårt scenario inte ens tillgänglig för FRA eller myndigheterna.

Jag hoppas att detta gör saken tydligare.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

97 Replies to “Skiss över Centerpartiets FRA-förslag”

 1. Av någon anledning så hade Mark Klambergs tre kommentarer ovan fastnat i spamfiltret. Har avmarkerat dessa nu.

  Frustration har vi alla känt under gång, och just nu så är jag en smula frustrerad utifrån perspektivet att det mig veterligen inte finns något färdigt förslag. OM det finns det så skulle jag vilja se det, eftersom jag inte vill se hur vårt förslag omvandlas till ett rent elände. DIna punkter i tur och ordning nedan:

  1. Om jag inte misstolkar Fältström alldeles utan läser det han skriver så passar det samman med det jag har fått höra från experter. Fältströms korta svar är att det inte går, men läser man allt han skriver så blir det en liten aning annorlunda. Det finns mer än bara IP-trafik i kablarna, precis som Patrik säger. Detta stämmer helt med den info jag har fått. En annan sak är att huvuddelen av den trafik som berör privatpersoner är just IP-trafik, och det är denna som man kan särskilja. Jag tycker i övrigt att Mats Nordqvist har varit tämligen klar i att det nog i allt väsentligt går att särskilja så som vi menar. Det går säkerligen inte att göra med absolut 100%-ig säkerhet, men om vi skulle lyckas uppnå 99% eller mer så kan det knappast kallas för massavlyssning längre, eller hur?

  2. Här är vi eniga, och Centerpartiet måste nu komma ut ur buskaget ordentligt.

  Jag ser det du skriver och jag hoppas att jag inte ser en antydan till rivalitet mellan Centerpartiet och Folkpartiet. Det vore alltför fånigt. Då är det väl absolut att föredra om våra båda partier satte sig ner för att gemensamt gå igenom det hela. Det viktigaste måste ändå vara att tekniskt hejda möjligheten till massavlyssning samt att sedan förstärka integriteten genom juridiska insatser. Med juridik och teknik i harmoni så borde det tvivelslöst gå att driva allt detta i rätt riktning.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 2. Niklas:
  Jag får be om ursäkt om du tycker att jag verkar trög och inte förstår dig riktigt. Du menar alltså att en FRA-lag inte har sitt ursprung i demokratiska principer även om den skulle skrivas om i enlighet med dessa samt att denna ska skrotas för att skrivas om på något annat vis. Hur menar du att en sådan lag skulle se ut?

  Vad gäller FRA:s egen PUL så är den ingenting annat än en renodlad bedrövelse. Den har fler hål än en gigantisk schweizerost och den måste omedelbums ersättas av en annan sådan reglering som inte möjliggör det som den anger som omöjligt.

  Du verkar ha som utgångspunkt att vi enbart vill småputtra lite med FRA-lagen, men där har du absolut fel. Låt mig förtydliga vår ståndpunkt. FRA ska INTE få access till all trafik så som det står i den nuvarande lagen. Det har jag svårt att se som lite bubbelplast, som någon uttryckte det. FRA bör dessutom förbjudas att spana mot svenska adresser överhuvudtaget. Är det verkligen lite småputsande på FRA-lagen?

  Vi vill med vårt förslag skapa ett läge där det är både omöjligt och förbjudet att begå integritetsövergrepp på det sätt som den nuvarande lagen medger.

  Är detta verkligen fel och odemokratiskt och bör vi lägga ner det arbetet?

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 3. Ey, Erik!

  Angående problemet med att många svenskar använder email via utomlands liggande servrar (Hotmail, Gmail, osv): Har jag fattat rätt om jag förstått det som att du menar att man ska upprätta en lista över IP-nummer från vilka svenskar kommunicerar, så att det finns en ”spärrlista” som sedan används så att endast paket som vare sig är på väg från eller till något nummer på den listan får skickas vidare till FRA?

  Nå, då är ju problemet lättlöst. Många svenskars privata kommunikation går via Gmail och Hotmail – Alltså måste de IP-serier som de använder, också finnas på spärrlistan.

  Den logiska fortsättningen, som väl kanhända kan bli svår att få igenom förstår jag, är att vända ut och in på det hela: FRA talar om vilka IP-serier de är intresserade av, en domstol/granskningsnämnd tittar på vad dessa serier motsvarar, och *om* de godkänns, så får ISPerna routa trafik till eller från de serierna till FRA – inget annat.

 4. För övrigt, Erik – Du gör mig lite stolt över att vara centerpartist igen. Det har varit lite ont om det på sistone. Det innebär inte att jag tycker att de fragment av förslaget som blivit halvoffentliga är helt perfekta – Men det är iallafall ett försök, ett ärlig försök och ett par steg i rätt riktning.

 5. Johan G:
  Ett alternativ kanske vore att Gmail, Hotmail och liknande tjänster skulle vara ”out of reach” för FRA om inte specifik misstanke finns samt att denna kan redovisas för och erhålla tillstånd på lämpligt vis. Det är en konstruktiv tanke som jag kan ta till mig. Huruvida det går att få gehör för den är en annan sak, men det kanske kan vara värt att kolla upp.

  Eftersom det nu inte finns något förslag som har framlagts för mig så är det svårbedömt. Det jag går i försvar för är vår vilja att tekniskt blockera möjligheten för FRA att kunna massavlyssna. Jag tror faktiskt även att Staffan Danielsson har talat med en uppriktigt god intention, även om terminologin kanske har brustit i vissa avseenden. Detta återstår dock att se.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 6. Jag tror, eftersom jag känner Staffan lite sen förut, att han faktiskt menar väl, och säkert menar något i stil med det som din bild visar ovan…Men Staffan är inte fruktansvärt tekniskt bevandrad, så när han ska säga saker lite på studs framför en radiomikrofon så blir det inte nödvändigtvis så att det han beskriver är det som förslaget innebär.

  Oavsett om det finns ett färdigt förslag eller inte, så tror jag att när det förslaget ska presenteras på riktigt så ska man nog skicka fram någon annan än Staffan att presentera det – Någon som har tekniken klar för sig. Det är också det svar jag skulle vilja ge Mark ovan: Ta detaljerna i Staffans tekniska beskrivning med en nypa salt. De stämmer förmodligen inte med vad som avsetts.

 7. Om det centerpartistiska förslaget är så omvälvande som du vill göra gällande behöver jag se det innan jag uttalar mig.

  Men det skulle kännas väldigt konstigt att se en lag röstas igenom enbart för att skrivas om såpass mycket i grunden.
  Om detta blir en praxis för hur lagar drivs igenom, vad finns det då för hinder för att en framröstad lag skrivs om i motsatt riktning?

 8. Erik,

  Det känns ganska klart att iden du (ni?) presenterar innebär en förbättring.

  Men allvarligt talat – är det så här seriös politik ser ut? ”Hoppsan, förslaget blev inte bra, skynda, lappa, fixa. Men hoppsan, det blev visst inte bra *ändå*, skynda, lappa, fixa, osv”. Vi har sett ett varv av misslyckade ”förbättringar” redan.

  Ni har nu demonstrerat att ni förstått ett av grundproblemen med lagen, och hur allvarligt det problemet är. Dra då konsekvensen – det här behöver göras om från början.

  Att se alla dessa allvarliga problem med lagen och ändå vara så självsäker att man tror att man kan lösa dem med en liten snabbfix, som inte är grundligt förankrad i utredningar och remissinstanser är faktiskt oansvarigt.

  Det är dags för alliansen att visa att man tar svensk säkerhetspolitik på allvar. Riv upp, red ut!

  Mikael Nilssons last blog post..Välkommet förslag från Centern, men lagen måste ändå rivas upp

 9. Problemet med att riva upp och reda ut är att om man tillsätter en utredning på ett par år så ger man våra betongpartier som älskar avlyssning (S, M, Fp) två år på sig att komma fram till en ”blocköverskridande uppgörelse” som dessutom är ”väl utredd” och därmed i det närmaste oantastlig. Dessutom har vi hunnit ha ett val däremellan, där jag skulle gissa att åtminstone inom vissa partier så kommer de som visat sig vara inte så pålitliga plötsligt att befinna sig utanför valbar plats på riksdagslistorna, ersatta av pålitliga knapptryckare.

  De mer självgoda delarna av det politiska etablissemanget är rätt skakade just nu. Det finns en poäng med att ta tillvara deras förvirring.

 10. Johan G:
  Troligen så har du rätt. Även jag får en känsla av att Staffan menar ytterst väl, och den tekniska terminologin är både exakt och hårfin vad gäller olika meningars betydelser.

  Niklas Starow:
  Än en gång så har jag inte sett ett Centerpartistiskt, färdigt förslag, utan jag relaterar hela tiden till min egen åsikt och även en bild jag har fått av Centerpartiet och vilken riktning man verkar vara på väg i. Om förslaget och min åsikt avviker radikalt från varandra så har jag ingen som helst avsikt att stödja det, om nu någon har fått för sig detta.

  Om en defekt lag röstas igenom så är det bedrövelsen. Om däremot detta har skett och syndaren vaknar (om än sent) så är väl det i sin tur ett sundhetstecken. En felaktigt utformad lag som skrivs om (ersätts av en ny lag) till en fungerande lag är väl positivt, eller? För att detta ska ske så måste det ju trots allt ske med stöd från en majoritet i Riksdagen.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 11. … och jag vill tillägga att jag inte menar att förminska det arbete som ni gjort för att få riksdagsgruppen att inse problemen, tvärtom!

  Men ifrån att se problemen och en tänkbar framtida utväg från dem, till att anse att detta kan snabbfixas i höst menar jag är ett långt steg.

  Ta med er analys som underlag för en bred utredning istället!

  Mikael Nilssons last blog post..Välkommet förslag från Centern, men lagen måste ändå rivas upp

 12. Mikael:
  Vi är helt och hållet överens i hur illa allt detta har skötts. Det bör sakna motstycke i svensk historia skulle jag tro. Johan G sätter dock fingret på exakt rätt punkt. Jag är rädd för att betongpartierna om de får lite mer tid på sig gjuter detta eller något ännu värre om de bara får tid på sig, och då har vi ett allvarligt problem. Då kommer varken vi, ni eller någon annan att kunna påverka det hela längre och detta vore förödande.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 13. Jo, men du besvarar inte min sista undran om att det skulle kännas väldigt konstigt att se en lag röstas igenom enbart för att skrivas om såpass mycket i grunden.

  Vad finns det då för hinder för att en framröstad lag skrivs om i motsatt riktning, alltså till en mer integritetskränkande lag.
  Nu tror jag inte att det är ett problem under en överskådlig framtid, men det kan sätta en farlig standard att först rösta igenom en ”tom” lag med ett vällovligt namn och syfte som sedan fylls upp med vad innehåll man önskar.

  Jag ser hellre tvärtom, att alla tillägg är klara innan man röstar.

 14. Erik,

  Den analysen finner jag närmast oerhörd. Menar du på allvar att vi ska stödja ett hafsverk nu för att förhindra en sämre lag sen?

  Vänta, jo, jag har faktiskt hört den förut, det var ingen mindre än Fredrik Schulte:

  ”– Jag är starkt kritisk till förslaget. Det är bra att man höjer säkerheten i landet, men jag menar att övervakningen måste ske på ett rättssäkert sätt. Polisen ska be om tillstånd hos en domstol innan de avlyssnar någon. Varför röstar du ja ändå? – Sossarna är ändå i grunden för förslaget, med några mindre ändringar, så det kommer gå igenom förr eller senare ändå. I stället för att jävlas med regeringen så röstar jag för och undviker risken för politisk kris.”

  Det håller inte att skylla på framtida aktörer – här handlar det om att själv göra rätt. Ser du inte själv en slow-motion repris av 18 juni?

  Lösningen på framtida betongregeringar är inte hafsverk i nuet utan opinionsbildning.

  Mikael Nilssons last blog post..Välkommet förslag från Centern, men lagen måste ändå rivas upp

 15. Först,
  Mycket bra att ni drar upp debatten igen, och att ni kommer med förslag., detta ska bli intressant, och bör röra om. Nu har C öppnat för alternativ,.Men,efter övervägande, håller med Mikael o Klamberg i slutet..
  Vi måste backa längre än att bara lappa på befintlig…!
  backa… exempelvis http://fpostermalm.se/2008/08/21/alternativet/

  Men såklart,,inte glömma att samarbetet mellan alla oss kritiker är viktigt,, alla vill vi ju försäkra oss om demokratiska principerna! Oavsett partifärg el annat.

 16. Erik,
  Det stämmer att jag är frustrerad. Nu måste vi folkpartister som är kritiska till FRA-lagen ta ställning till ett centerutspel som

  1) närmast omöjligförklarats av Mikael Edlin, (forskare i IT-säkerhet vid den statliga myndigheten FOI), Patrik Fältström (Regeringens egen IT-expert) och Mats Nordqvist, (chef för access och dataflöde på FRA), och

  2) saknar entydig uppbackning hos centerns företrädare i FRA-frågan, dvs. Staffan Danielsson.

  Se min blogg för länkar där dessa personer citeras

  http://klamberg.blogspot.com/2008/08/centerfrslaget-finns-inte.html

 17. Niklas:
  Ja, självklart skulle det kännas konstigt. Det finns dock inga som helst garantier att inte lagar och annat skrivs om så länge det finns en majoritet i riksdagen som väljer att stödja dessa omskrivningar. Om vi tänker oss att den nuvarande lagen rivs upp, skickas på utredning och en liknande variant skickas igenom riksdagen med buller och bång så kan även den skrivas om så länge det finns en majoritet för detta. Egentligen så är det ju en ny lag som ersätter den gamla, men förenklat så….. I övrigt så är vi helt överens om att proceduren i detta fall har varit under all kritik.

  Mikael:
  Tror du att jag förespråkar ett hafsverk så tror du absolut fel.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 18. Erik,

  Apropå hafsverk – allt som görs i höst som är mer än kosmetika är per definition hafsverk. Hur ska man kunna föra debatten, göra analysen, samla en bred riksdagsmajoritet, få klartecken från remissinstanser inom ramen för en ynklig tilläggsproposition i höst?

  Det finns så många outredda problem med lagen att det blir hafsverk vad man än gör.

  Det är bra att veta att du inte förespråkar ett hafsverk. Jag tror dig. Dra då konsekvensen och se att enda alternativet är att riva upp.

  Mikael Nilssons last blog post..Välkommet förslag från Centern, men lagen måste ändå rivas upp

 19. Så, en knackig start börjar bli riktigt givande.
  Jag måste sova nu, har ett jobb att tänka på också.

  Var väldigt välkommen in på svart måndags hemsida och starta en diskussion där i frågan också.
  Det känns som det behövs en större spridning på att ett förslag faktiskt inte ligger framme utan det är bara (som jag förstått) några delar som läckt ut?

 20. Mikael:
  Trots att jag verken har eller ens har sett ett reellt förslag på hur lagen skulle kunna skrivas om och trots att jag har uttryckt min egen åsikt så har hela denna dag gått åt till att ta emot kritik för än det ena och än det andra.

  Läs gärna Oscars Swartz analys så kommer du nog att förstå varifrån på skalan jag kommer.

  Jag har en åsikt, och den har jag inga problem att stå för. Jag tar även gärna emot kritik, men lite tröttande är det att gå i svaromål på samma kritk gång på gång p.g.a. att folk bara läser ens senaste mening alt. bestämmer alldeles själva vad jag menar. Måhända är detta ett tecken på att jag skriver uruselt, och då är det kanske enklare/smidigare att sluta skriva än att ta kurser i att skriva förståeligt.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 21. Mikael:
  Du behöver inte be om ursäkt. Jag lät bara tröttheten lysa igenom en aning. Ytterst så tror jag att vi har samma värdegrund och jag kan lova dig att jag har extremt bra syn. Dimbankar kommer inte att fungera på mig. Skulle en sådan tendens märkas så tar jag gärna en rejäl spark därbak som en påminnelse. 🙂 Sov gott!

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 22. Erik, varför inte gå den uppenbara vägen? FRA får begära specifika saker de vill ha in i sitt system via filtret, med någon sorts motivation, och om detta godkänns i domstol så skickar ISP:n det till dem. Det löser även problemet med icke-IP-trafik, kan FRA speca vad de vill ha, och en bra anledning och kan visa att filtret gör att de inte får in svensk trafik så kan de få det godkänt.

  Detta öppnar också för att man i efterhand ska kunna kontrollera och utvärdera verksamheten utan att helt lita på FRA:s egna uppgifter.

  Resultatet bör bli att domstolen inte tillåter att man skickar hela hotmail till dem, utan de måste lägga till ytterligare parametrar så de kan påvisa att det inte är svensk trafik.

  Sedan har vi två andra problem:
  1) Förhindra byteshandeln med avlyssningsinformation. I dagsläget kringår UK och US underrättelsetjänst förbuden att lyssna på sina egna medborgare genom att UK lyssnar på amerikanare och US på engelsmän, sedan byter de resultaten med varandra.
  2) Vad är nyttan med hela avlyssningsövningen? Att man kan göra en sak är inte samma sak som att det är bra. Jag har faktiskt en hel del problem med ett ohämmat lyssnande på finnar, norrmän och danskar. Bland annat.

 23. @Anto:
  Att låta ISP:er filtrera ut trafik efter IP-nummer är inte integritetskränkande, men att låta dem utföra filtrering efter innehåll är det i allra högsta grad. Dessutom tror jag knappast att FRA kan sprida hemlig information om hur och mot vem de spanar till privata operatörer.

 24. Anto:
  Du ligger hemskt nära att faktiskt stödja den befintliga lagen i ditt resonemang. Vad gäller dina två punkter så har jag tidigare besvarat den. Tar dessa på nytt ändå.

  1. Ja, det ogillar även jag.

  2. Vårt förslag bygger på att FRA varken ska kunna eller få massavlyssna. Att skapa ett absolut klockrent system för att inhämta försvarsunderrättelser är nog tämligen omöjligt, oavsett om det handlar om spaning i kabel eller annan typ av underrättelseverksamhet. Om priset för att bli av med massavlyssning i Sverige är att en viss avlyssning av andra länder kommer att ske så är det valet enkelt för mig. Det innebär dock inte att jag tycker att det är bra, eller ens oproblematiskt. Tyvärr så har regeringen satt oss i den situationen vi nu befinner oss i och det är utifrån denna som vi måste reagera/agera.

  Tor:
  Den filtrering som ska ske i utrustningen som stoppar viss access för FRA kan endast agera på ipnummer, och det får under inga omständigheter vara utrustning som filtrerar på innehåll el. liknande. Precis som du skriver så skulle integritetskränkningen från FRA då bara ersättas av en annan integritetskränkning.

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 25. Det här håller inte. Att enbart spana på icke-svenska medborgare – hur ska det gå till?
  Även utländska medborgare boende i Sverige använder sig av svenskregistrerade IP-adresser.
  Att skapa en FRA-lag som endast misstänker utländska medborgare strider mot EU:s regler. För att tala klarspråk: lagen blir då rent rasistisk!
  Således: det är endast utländska medborgare som kan utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet och står för terrorism.
  Nej, FRA-frågan är tillbaka på ruta 1. I och med centerns nya förslag blir regeringens avsikter med FRA ännu mer icke trovärdiga. Återstår den enda rimliga slutsatsen: FRA är till för att inte stoppa hot mot Sverige utan är en ren åsiktsregistrering.

 26. PS – hur kan en person som förlita sig på ”bondförnuft” försvara FRA-lagen överhuvudtaget? Nog handlar det mer om att försöka rädda ansiktet på Alliansen. Eller handlar det egentligen om politiskt bondfångeri? /DS

 27. Norrlänning:
  Jag vet att Staffan Danielsson har uttryckt sig felaktigt, men det kan du nog inte kritisera mig för. Jag har inte (mig veterligen) någonstans skrivit att man enbart ska spana på icke-svenska medborgare. Poängen i vårt förslag är att man inte ska få spana på trafik till och från svenska adresser, och det är en väsentlig skillnad. Så länge en människa omfattas av svenskt lagrum så är denna människa fredad från denna avlyssning, oavsett om personen har en stamtavla som i Sverige går tillbaka till Gustav Vasas tid eller om personen är född i Etiopien och inte ens har fått svenskt medborgarskap. Menar du verkligen att detta är rasistiskt?

  Tyvärr så har du nog inte läst vad jag har skrivit, utan du har fokuserat på att bara skriva om ett problem som faktiskt inte finns. Blir alltså allt sämre om vi ser till så att FRA varken kan eller får massavlyssna trafik till och från svenska adresser? Låter inte det bakvänt?

  Erik Hultins last blog post..Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

 28. Jag stödjer knappast lagen i sin helhet. Ännu har jag inte sett något som ger FRA-spaning i kabel existensberättigande, kontroll genom självkontroll känns oerhört naivt, metodutveckling mm.

  Men det som är absolut oacceptabelt är att FRA får kontroll över tillgången till kabeln. De måste få nöja sig med en metodik som påminner om reguljär buggning, dvs motivera varje ”avlyssning” (filter) och att bara det data som filtret plockar släpps ut, precis som vid reguljär buggning. Det är då en avvägningsfråga hur man ställer filtret, och inte en fråga ny infrastruktur för avlyssning. I sammanhanget så bör även operatörerna få betalt för arbetet, vilket gör att risken för ändamålsglidning minskar radikalt (dels eftersom operatörerna ser filterna, och om de skenar finns realistiskt någon som kan larma, och volymen kommer att skina igenom i offentlig ekonomisk information). Någon form av volymbegränsning på hur mycket data operatörerna är skyldiga att tillhandahålla (hur stor inverkan som verksamhet maximalt får ha) måste också in, men kan komma som en naturlig konsekvens av att de administrerar filtren.

  Som jag ser det är det absolut viktigaste att skrota §19a i sin nuvarande form. Den sätter ett oerhört farligt prejudikat, övriga saker i lagen må vara dåliga men inte på samma sätt principiellt dåliga. Övriga saker bleknar helt enkelt i jämförelse med §19a.

 29. Hmmm… – Personligen upplever jag fortfarande att de här föreslagna ändringarna fortfarande är åt hållet ”för krångliga” – för att se till så att de respekteras = efterlevs av FRA.

  Måhända finns det en mycket smartare lösning på det här problemet, kanske…

  FRA = Försvarets RadioAnstalt. Anstallt
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Anstalt klingar ju ej särskilt ”bra” i folkmun – om man så får säga…

  Wi döper helt enkelt om FRA till FRI = Försvarets RadioInstitut. Institut
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Institut har ju en helt annan klang i folkmun, faktiskt…

  På det smartsnilliga sättet så får Wi ju helt automatiskt en FRI-myndighet – som ju måhända ej alls behöver övervakas av någon tillsynsmyndighet överhuvudtaget, kanske…

  FRI-myndighetens valspråk blir ju då måhända helt automatiskt: ”Frihet frihet är det bästa ting för alla och envar !” – kanske… 🙂

 30. Hmmm… – Personligen upplever jag fortfarande att de här föreslagna ändringarna fortfarande är åt hållet ”för krångliga” – för att se till så att de respekteras = efterlevs av FRA.

  Måhända finns det en mycket smartare lösning på det här problemet, kanske…

  FRA = Försvarets RadioAnstalt. Anstallt
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Anstalt klingar ju ej särskilt ”bra” i folkmun – om man så får säga…

  Wi döper helt enkelt om FRA till FRI = Försvarets RadioInstitut. Institut
  har ju en helt annan klang i folkmun, faktiskt…

  På det smartsnilliga sättet så får Wi ju helt automatiskt en FRI-myndighet – som ju måhända ej alls behöver övervakas av någon tillsynsmyndighet överhuvudtaget, kanske…

  FRI-myndighetens valspråk blir ju då måhända helt automatiskt: ”Frihet frihet är det bästa ting för alla och envar !” – kanske… 🙂

 31. Erik! Du skriver att Ert utspel har granskats av Swartz.

  Han skriver mer om det idag:

  ”Jag analyserade centerns (kommande?) FRA-förslag igår. Med betoning på analys. Jag betonade också att jag själv inte anser att det där räcker (precis som SvDs ledarblogg). Så vad bör vi göra?

  I sak håller jag med folkpartisterna Birgitta Ohlsson och Camilla Lindberg om att vi måste ta allt från början.”

 32. Erik,

  Visst är det enkelt att skriva om en lag så att inte FRA vare sig kan eller får spana. Det är bara att skriva en lag som nullifierar nuvarande FRA-lag. Det borde väl vara det enklaste, och sedan diskutera i lugn och ro vad som bör göras?

  Mvh
  Andreas

 33. Alla avvägningar rörande integritetsskyddets intresse och andra intressen staten kan ha måste företas in casu för att inte hela rättighetstanken skall falla platt. Bedömningen måste göras utifrån just detta fall och just dessa två i det enskilda fallet aktualiserade rättigheterna. Om jag planerar ett mord över telefon väger min rätt att få prata ostört med min medbrottsling lättare än behovet av att stoppa ett allvarligt brott, vilket gör en avlyssning rimlig och motiverad. Men bedömningen måste göras från fall till fall – aldrig i grupp. Rättighetstanken är individualistisk och kräver individuella avvägningar om den skall tas på allvar. Att en någon planerar en terrorattack ger inte staten rätt att lyssna av all kommunikation i hela Sverige. Risken måste vara individspecifik, för att en sådan rätt skall uppstå. Annars inbjuder man till att en abstrakt risk för ett allvarligt brott används för att motivera kränkningar mot vem som helst. Finns det inget individuellt samband mellan det intresse som antas övertrumfa rätten till privatliv så är ett åsidosättande av den senare rätten inget annat än ett övergrepp.

  Till detta skall nu läggas FRA-lagens faktum, operatörerna tvingas att tillgängliggöra all trafik till ”samverkanspunkter”. Något individuellt samband finns således inte alls i tillgängliggörandet av den oftast högst privata kommunikationen. Det gör FRA-lagen till ett statligt övergrepp.

  Det handlar i grund och botten om respekt, för utan en grundläggande respekt så kan man inte bygga fred, trygghet och säkerhet. För landets säkerhet beträffande ”yttre hot” är det nog tom. viktigare att respektera andra länders medborgare än de egna. För den inre säkerheten är det dock tveklöst de egna medborgarnas fri och rättigheter som måste respekteras. Detta på precis samma sätt som att man inte snokar i sin sambos eller sina barns dagböcker, eller kikar på sina grannar med stjärnkikare. Centerförslaget visar att ni någonstans förstår detta, men att ni ödmjukar er i andra syften när ni uppenbarligen inte respekterar människor i andra länder. Signalspaning är inte att snoka i privatpersoners kommunikation, att tillgängliggöra sig det privata är avlyssning i direkt strid med deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Att då säga att ni respekterar svenskar men inga andra nationaliteter, är direkt främlingsfientligt och uppvisar en bristande respekt för omvärlden. Hur denna bristande respekt för omvärlden skall kunna kunna leda till något gott övergår mitt förstånd.

 34. Carl F:
  Jag är i sak enig med dig, även om jag har svårt för att se hur underrättelseverksamhet överhuvudtaget kan bedrivas i någon form utan att risk för övergrepp mot medborgare/människor i andra länder.

  Vad gäller din kommentar om att vi respekterar ”svenskar” så är det faktiskt en felaktighet som åtminstone inte kommer från mitt håll. Jag gör ingen som helst skillnad mellan ”svenskar” eller andra människor, utan det vi talar om är ”svenska adresser”. Där har det ingen som helst betydelse om den berörda personen är infödd, invandrad eller bara turist på genomresa.

  Menar du att all spaning (inkl. eterspaning) och annat ska slopas? Etern känner som bekant inte några gränser och sådan spaning skulle kunna innefatta folk av alla nationaliteter oavsett var dessa befinner sig.

  Lika lite som total massavlyssning och massiv övervakning är vettigt ur något perspektiv, lika lite framkomlig tror jag att en total pacifism som har sin utgångspunkt i att alla vill varandra väl är en fungerande teori. Det som driver mig är att hitta en så rimlig balans som möjligt mellan de olika ytterligheterna.

  Förvisso så skulle vi kunna försöka oss på att värna omvärldens medborgares personliga integritet i någon förhoppning om att andra EU-länder skulle göra detsamma tillbaka. Tror du att Frankrike skulle skrota Frenchelon, England träda ut ur Echelon, Schweiz knäpper av Onyx o.s.v om vi ensidigt skulle visa att vi respekterar medborgare i andra länder? Jag tvivlar.

  Å andra sidan så har jag inget problem med att se att man lagstiftar in att överskottsinformation om medborgare i andra länder ska destrueras och att sådan info inte får användas som handelsvara.

  Eftersom vi inte har definierat något förslag ännu från c-kritikerna, utan någon annan har ”läckt” kring en lösning som kanske skulle kunna vara en del i en helhet så finns det alltså inget konkret att ta på. Ser man på saken ur det perspektivet så är det rätt fascinerande vilket antal ”pirayor” det finns som är helt redo att hugga tänderna i en utan att ens ha kännedom om det basala. Du gör detsamma, och vad säger det om ditt agerande mot ”främlingar”? Tänkvärt, inte sant?

  Erik Hultins last blog post..Detaljer kring FRA-hearingen

 35. Någon läckt? Tycker det var massa centerpartister som började slå på stortrumman i sina bloggar och i media simultant. Känns mer som en dimridå utlagd för att bromsa tanken att riva upp.

  Lagen är byggd av Åkesson och co med FRAs bästa i åtanke och nu ska ni lappa och laga så den lagen kan passa människor som lever och verkar ett samhälle som vart fall ska ge sken av att vara en rättsstat och en demokrati? Der duger inte!
  Kräver en lag där den utgår ifrån rättsstatliga och demokratiska principer som grundlagsskyddade fri- och rättigheter och att det är staten som ska var transparent, inte medborgare som skall vara skylldiga till motsatsen bevisas. Gör en FRA-lag som sätter medborgarna i främsta rummet och utifrån det peka ut hur och vad FRA får göra. Lagen som den är klubbad är stommen och erat tilläggs bling är bara tillägg. Det är svåre att göra om julgranen till något annat men lättare att hänga upp kulor och glitter och lika lätt att ta ner dessa. Står det i lagen att FRA skall ha rätten till all gränskridande trafik så väger det tyngre än tillägg att det bara skall gälla transittrafik vid tolkningar och eventuella framtida omarbetningar.

  Fattar inte ens att med så många liberaler ibland annat Centern att vi överhuvudtaget hamnat här och kunnat haft denna diskussion i tvåmånader!! Skäms fan i mig!!

 36. Pierre:
  Eftersom jag vet hur saker och ting utspelade sig så kan jag bara klassa din teori som ”bullshit”. Varsågod och kontrollera tidpunkter för publicering varhelst du vill så kommer du att notera att inte ett smack har skett simultant.

  Min tes är att lagen inte går att vare sig lappa eller laga. Det måste till en ny lag. Den teori vi jobbar efter just nu bland kritikerna går inte ut på att något ”tillägg” ska göras, så även detta påstående från ditt håll är ”bullshit”. Sen fortsätter du att mala om tillägg samt att t.ex. jag ska skämmas. Skalar jag bort dina teorier och egna idéer om vad jag vill åstadkomma så återstår i princip vissa goda föresatser från ditt håll (som jag i sak håller med dig om) samt ett konstaterande om att jag ska skämmas.

  Om du (liksom en del andra) skulle kritisera och anse att jag/vi ska skämmas när det väl ligger ett förslag från oss på bordet, då skulle jag köpa din kritik. Just nu så ägnar du dig däremot att fara med osanning och använda den som en ursäkt för att (milt) försöka korsfästa mig. Skön inställning från ditt håll, men tror du inte att det vore bättre om du lade tid på de som är FÖR FRA-lagen?

  Erik Hultins last blog post..Detaljer kring FRA-hearingen

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.