Staten tjänar pengar på FRA-lagen

Arbetet och gnatandet för att få bort FRA-lagen och dess integritetskränkande konstruktion pågår både här och på många andra håll. En sak som jag däremot har tänkt på ett tag och som ingen har tagit upp (mig veterligen) är en sidoaspekt på FRA-lagen.

FRA-lagen överför investeringskostnaderna för den utrustning som krävs till kabelägarna, vilket vid ett snabbt ögonkast kan kännas bra för de som inte vill ha höjd skatt. Nu är det inte riktigt så enkelt, utan resultatet blir i praktiken en dold och en indirekt skatt.Min egen åsikt är att hela denna vinkel på lagstiftning är fel, och det av flera anledningar.

För det första så känns det förkastligt att det privata näringslivet ska stå för kostnader för landets underrättelsetjänst. Vad är nästa steg? Ska det privata näringslivet stå för kostnader förknippade med försvaret?

För det andra så kommer helt naturligt näringslivet att kompensera sig själva för denna kostnad. Detta kommer givetvis att ske genom höjda priser för kunderna. Här kommer något som i princip är en dold skatt in. När sedan investeringskostnaderna är inhämtade så undrar man om priserna kommer att sjunka igen. Knappast troligt. Genom ett statligt dekret får vi alltså en underrättelsetjänstskatt på t.ex. våra internetanslutningar.

För det tredje så nämnde jag en indirekt skatt som uppstår, och det jag syftar på är givetvis momsen på det hela. På den prishöjning som är oundviklig kommer vi alla att betala moms som slutgiltigt hamnar i den statliga kassakistan.

Om staten tar investeringskostnaden i detta fall så kommer vi alla att via skattsedeln få stå för fiolerna, men så snart detta är gjort så är saken ekonomiskt sett över för medborgarna. Genom den konstruktion som slås fast i FRA-lagen så hamnar det hela inte på skattsedeln, utan man undviker den investeringskostnad som det handlar om för att istället bidra till högra konsumentpriser och en nyskapad momsintäkt.

Min synpunkt i detta fall är solklar. Om staten ska ha en underrättelsetjänst, ett försvar och andra liknande saker så ska baske mig staten stå för notan snarare än att skapa katten-på-råttan-varianter i stil med detta.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

17 Replies to “Staten tjänar pengar på FRA-lagen”

 1. Om konsten att skada en infrastruktur.

  Erik: Det är möjligt att staten kommer att få in en del pengar på det viset men jag tror att det är en marginell summa jämfört med den kostnad som blir på grund av den skada man gör på Internet och mobilnätet som infrastrukturer.

  Som bekant är en förutsättning för att näringsliv och privatliv ska fungera väl i ett land att infrastrukturer som vägar, järnvägar, elnät, telefonnät, vatten- och avloppsnät samt nät för digital kommunikation fungerar väl. Sverige har en mycket stark infrastruktur för digital kommunikation både via kabel och mobilt och denna del av infrastrukturbygget blir mer och mer viktig för landets konkurrenskraft.

  Att leda all kabeltrafik till en plats (FRA i detta fall) för filtrering och analys skadar denna infrastruktur allvarligt. Anledningen är att vi inte längre kan lita på kryptering som ett medel för att säkerställa att ingen annan kommer åt den information jag skickar över nätet.

  Men varför kan vi inte lita på kryptering längre?
  – Rent matematiskt går vissa krypteringar inte att knäck på överskådlig tid. Men alla algoritmer och metoder för kryptering har brister och svagheter.
  – Den organisation som har bäst kunskap i världen om dessa svagheter är NSA.
  – Sverige har ett samarbetsavtal med USA/NSA som benämns ”Odenbergska avtalet med USA” i dina tidigare bloggar.
  – Vissa algoritmer har alternativa nycklar som endast är kända av ytterst få.
  – Krypteringsprogram kan ha bakdörrar som kan användas av exempelvis NSA.
  – ”Det spelar ingen roll hur bra lås du köper om du fortsätter att lägga nyckeln under mattan”. I den digitala motsvarigheten betyder ”att lägga nyckeln under mattan” samma sak som att lagra nyckeln på datorn eller att skicka den via Internet. (Frågan ”Vill du att xxx ska spara nyckeln/lösenordet åt dig?” bör nog numera tolkas som ”XXX har redan fått en kopia av nyckeln/lösenordet. Ska jag spara den åt dig också?”)
  – Det finns många möjligheter för utomstående att komma åt allt som är lagrat på en dator. Bakdörrar finns, i många fall framtvingade av exempelvis NSA.
  – Det diskuteras till och med (helt seriöst) om lagar som ger staten laglig rätt att installera spionprogram på medborgarnas datorer. Skulle gissa att nycklar är det man i första hand är ute efter.
  – Sten Tolgfors skriver i SvD den 28 juli 2008: ”Avancerade terrorgrupper krypterar sin kommunikation, har någon invänt. Självklart gör många aktörer det och det är alla länders underrättelsetjänster medvetna om och förberedda för att hantera.”

  Att styra all kabeltrafik till en plats/organisation gör att det blir riktigt besvärligt:
  – Det är möjligt att fånga alla paket i ett informationsflöde. Skickas nycklar med ett annat protokoll går det antagligen också att fånga dessa.
  – Alla databaser läcker. Stora databaser med komplett information blir speciellt intressanta.
  – Går det dessutom inte att komma åt organisationen som läcker med normala juridiska processer då en genomlysning av verksamheten inte kan ske med hänvisning till ”risk för rikets säkerhet” så är det extra intressant.
  – FRA och/eller staten lär ju inte frivilligt själva berätta när intrång/mutor/utpressning har resulterat i att information har läckt.
  – Om information läcker kan den snabbt komma att bli mycket lättillgänglig via nätet.
  – Informationsutbyte med andra underrättelsetjänster, polis och myndigheter gör också att känslig information lätt ”får fötter”.
  – Och som sagt, kryptering lär inte vara något problem om man har tillgång till ett komplett informationsflöde, ”en hyfsad dator”, många experter och samarbetar nära med andra underrättelsetjänster.

  Om jag hade varit ansvarig för it-säkerheten på ett svenskt företag som verkar internationellt hade jag inte vetat hur jag skulle agera. All information som går över nätet kan komma i fel händer. Säkerhetskopiering till central backup-server kan inte längre användas om den går utanför företagets interna nät. Tunnlar via internet som kopplar samma kontor är inte längre säkra. VPN-uppkopplingar är inte längre säkra. Videokonferenser är inte längre säkra. Hur ska man hantera dokument som hanterar planer och konkurrenskänslig information om inte alla inblandade sitter samlade på ett och samma kontor. Hur ska betalningar kunna ske på ett säkert sätt, och så vidare…

  Hade jag varit näringsminister och/eller infrastrukturminister hade jag varit djupt oroad.

  Men varför deppa, hela FRA-debattseländet har en del positiva sidor också. Vi har denna sommar sett en otrolig mobilisering av folk och åsikter via bloggar och andra tekniker på nätet. Politiken har vitaliserats och dåligt pålästa politiker kommer i framtiden att jagas med blåslampa via bloggar och kommentarer i webb-pressen (hoppas bara inte missnöjet i de liberala leden är så stort att småpartierna åker ut och SD in vid nästa val, risken finns om inte vissa ändrar inställning snabbt i höst). Allmänheten har fått vittring på demokratiska oegentligheter och sjuka lagförslag som smygs in inom EU. System baserad på öppen och fri programvara vinner mark, exempelvis kommer operativsystemet Ubuntu att växa starkt på bekostnad av Windows och MacOS. Företag som arbetar med utveckling av exempelvis GPL-licensierad kod kommer inte att behöva lägga tid på att skydda sina företagshemligheter eftersom det inte finns några hemligheter när man fokuserar på öppet samarbete. Precis som ett högt oljepris är bra för miljön eftersom det tvingar fram alternativa lösningar så tvingar en korkad regering fram kreativa lösningar på integritetsproblemet.

  Internet är i grunden konstruerat för att vara dynamiskt och tåligt mot olika typer av hot. Oavsett om hoten är av teknisk art, kommer från kriminella kretsar, är drivna av ekonomiska faktorer eller är initierade av regeringar och myndigheter så kommer Internet som organisk företeelse att anpassa sig och leva vidare.

  PS. Tack Erik för att du engagerar dig och är öppen i din dialog. Det hjälper oss vanliga medborgare att få vara med på ett hörn mer än vart fjärde år.

 2. Om konsten att skada en infrastruktur, del 2.

  Du har rätt, det jag ville få fram drunknade i alla mina försök att förklara varför jag inte tror att man kan lita på kryptering längre. Jag gör ett nytt (och kortare) försök att förklara vad jag menar. Hoppas det blir tydligare.

  Vi har i Sverige en väl fungerande infrastruktur för digital kommunikation (både i form av kabelnät och mobila nät). Denna infrastruktur används av företag och koncerner för att knyta ihop kontor, samarbetspartners, leverantörer, resande/distansarbetande medarbetande, kunder och så vidare. Det är viktigt att den information som skickas inte kan läsas av tredje part. För att förhindra detta använder man olika former av kryptering.

  Har Sten Tolgfors rätt när han säger att underrättelsetjänsterna är förberedda för att kunna hantera kryptering så kommer denna kunskap att spridas även till andra aktörer på marknaden. De samverkande delarna i upplägget kring ”FRA-lagen” gör att jag tror att han har rätt. Och då har Sverige (samt kringliggande länder) inte längre en digital infrastruktur som kan användas för företagsintern kommunikation. Detta kommer att bli dyrt, mycket dyrt, både i rena pengar räknat men även i förlorad konkurrenskraft.

  Precis som människor så behöver företag en skyddad inre sfär där man själv bestämmer vem som har tillträde. Hade jag varit näringsminister och/eller infrastrukturminister hade jag arbetat aktivt för att skapa lagligt skydd för denna sfär. Att föröka knäcka en kryptering borde vara att jämställa med olaga dataintrång, och samma regler ska naturligtvis även gälla för statliga myndigheter.

 3. Vad gäller kryptering så är det självklart att t.ex. FRA kommer att försöka dekryptera t.ex. krypterade mail, och detta kommer de också att kunna göra. Detta dock under förutsättning att man lägger en väsentlig del av superdatorns kraft på just dekryptering. Det finns uträkningar kring hur mycket som krävs för att dekryptera ett krypterat mail, och denna siffra skenar ofantligt mycket om man tänker sig att 10, 100, 1000, 10.000 eller 100.000 svenskar börjar kryptera sina mail.

  Jag för min del använder kryptering på mail, både viktiga och mindre viktiga, av ren princip. Ett krypterat mail borde absolut bedöms ha samma status som ett ihopklistrat kuvert har vad gäller brevhemligheten. Här har man dock skevat definitionerna ordentligt baserat på att ett mail (med eller utan kryptering) kan finnas på flera ställen samtidigt. Man har med andra ord använt ett argument som rimligen bör innebära att lagligt nedladdad musik och film inte heller kan ”ägas, men denna tankevurpa kommer man aldrig att erkänna.

  Vad gäller kryptering så kan jag bara rekommendera open source-program, eftersom dessa helt naturligt kontrolleras av mängder av folk på jakt efter olika bakdörrar. Det senare gäller dock inte s.k. proprietära program där man inte får analysera källkoden, och där kan bakdörrar finnas som skulle kunna användas.

  I England har man löst hela detta ”krypteringsproblem” genom att lagstadga om att man kan tvingas överlämna sin privata nyckel till myndigheterna om de så kräver detta. Gör man det inte så är detta straffbart.

  I övrigt så är det just som du säger med FRA-lagen ur ett näringslivsperspektiv, och det kommer oundvikligen leda till att servrar med känsligt innehåll flyttas ut ur landet liksom den personal som behöver access till denna data. Den som tror att Sverige på något vis skulle vara immunt mot denna utveckling är gravt felinformerad. Lagen kommer att leda till att Sverige blir en vit fläck på världskartan vad gäller IT-utveckling.

  Erik Hultins last blog post..Staten tjänar pengar på FRA-lagen

 4. Läste nyss följande på bloggen Stergels torg, där Norrteljecenterns ordförande Hans Stergel viker ut sig:
  ”I går var jag på ett bra möte i Riksdagen som Centerpartiet anordnade med anledning av den sk. FRA debatten. FRAs generaldirektör Ingvar Åkesson gav en bra bild av FRAs verksamhet och uppdrag. Från FRA medverkade också chefen för signalspaningen på FRA. Det var uppfriskande att få en mera nyanserad och initierad bild av FRAs uppdrag. Vi var alla överens om att debatten skadat alliansen och att informationen varit dålig. Kritikernas utalande om ”trålning och ”massavlyssning” är helt missvisande. Brott och terrorism var ej prio i detta samanhang. En förflyttning från eter till kabel för informationsinsamling för att ge bättre underlag för Sveriges beslut vad gäller utrikes och säkerhetspolitik vara starka motiv. Lagrådets yttrande diskuterades ingående och europadomstolens beslut sågs fram emot med tillförsikt. Sveriges oförmåga att försvara sitt territorium diskuterades i relation till underättelseverksamhet. Jag är övertygad att frågan tål en folkomröstning om det varit aktuellt. Tyvärr saknades merparten av barrikadfolket som synts och hörts i media.” Tänkte att du kunde vara intresserad.

  farmorguns last blog post..Några frågor till Carl Bildt

 5. farmorgun:
  Jag vet vilket möte det var och jag har även fått rapporter om tramsandet som försiggick där. Jag ser fram emot det som förhoppningsvis kommer att ske denna vecka och 1-2 veckor framåt (inkl. vår FRA-hearing).

  Under morgondagen så kommer vi att offentliggöra de sakkunniga som kommer att vara med, och jag kan lugnt säga att det borgar för en väldigt intressant dag. Alla platser är inte tagna ännu, varför jag hoppas att ännu fler anmäler sig. Hearingen är ju öppen för alla oavsett partifärg.

  Erik Hultins last blog post..Staten tjänar pengar på FRA-lagen

 6. Jag fick detta i mitt kommentarsfält från ”Farmor Gun”

  ”I kommentarsfältet på Mark Klambergs blogg fann jag ett intressant förslag. Men framförallt denna viktiga mening: ”Det är mot denna bakgrund man ska se den välvilliga inställningen från centerns och folkpartiets partiledningar, de vill hålla kritiker i sina egna led lugna tills den allmänna motionstiden är avslutad i oktober.””

  scaber nestors last blog post..FRA-förespråkare vägrar offentlig debatt.

 7. Mark Klambergs teori om den välvilliga inställningen från Centerpartiets partiledning är felaktig, vilket sannolikt kommer att visa sig under de närmaste dygnen. 🙂 Hur det ligger till i Folkpartiet törs jag inte uttala mig om.

  Ovanstående ska ses som min egen teori, och jag kan givetvis ha fel. Det är inte alldeles enkelt att veta vad som rör sig under luggen på politiker, men sådant som jag ser och hör pekar på att min teori är mer korrekt än Klambergs.

  En sak är dock alldeles säker, och det är att denna kritiker INTE kommer att hållas lugn fram tills den allmänna motionstiden är avslutad. Punkt.

  Erik Hultins last blog post..Staten tjänar pengar på FRA-lagen

 8. scaber nestor:
  Ett rimligt mått av cynism, skepsis och misstänksamhet är nog aldrig fel när det gäller politik. Om inget annat så har jag lärt mig just detta under slitet med att försöka få till ett skydd för medborgarnas integritet under denna sommar.

  All politik och alla politiska beslut MÅSTE tåla både granskning och kritik. Om inte så är endera politiken alt. besluten sannolikt av ytterst tveksam karaktär.

  Jag kan emellanåt önska att jag hade en tidsmaskin så att jag kunde resa framåt i tiden ett par veckor för att se om vi är på väg i rätt riktning, men eftersom det inte är möjligt så måste jag för min del bara gå på känsla. Känslan jag har just nu är dock klart positiv. Kanske vi inte når hela vägen fram till något som är helt oklanderligt, men förhoppningsvis så otroligt mycket bättre än det som nu ligger på bordet så att det känns rätt. Att bli helt nöjd får man kanske klassa som någon form av politisk nirvana, och dit kanske det är svårt att nå. Hoppas kan man ju ändå.

  Erik Hultins last blog post..Staten tjänar pengar på FRA-lagen

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.