Handling är vad som krävs. Inte fagra ord.

Tiden går och tystnaden råder. Helt uppenbart är att vissa saker inte angår oss medborgare, och dessa hanteras (för vårt eget bästa?) numera under ett tungt, ljuddämpande täcke. När något väl hörs så handlar det allt oftare om att vi medborgare ”inte förstår”. Ska det verkligen få fortsätta på det viset?

Idag är e-generationen klart och tydligt medvetna om vad som händer och sker samtidigt som en stor del av befolkningen myser och pyser. De mysande och pysande medborgarna har nämligen ännu inte förstått vad det är som sker. De är förvissade om förträffligheten i alla integritetskränkande beslut som fattas och de litar blint på att de ju aldrig kommer att drabbas. De har ju trots allt rent mjöl i påsen. Principen om att vi ska skyddas från terrorister väger ofattbart tungt, trots att den hotbilden enligt experterna inte finns. Hur man kan köpa detta argument är ett fullständigt mysterium för undertecknad. Den generation (och de människor) som idag envist anser att dessa lagar kommer att leda till något bra bör nu betänka konsekvenserna som man dömer sina barn och barnbarn att leva med.

För 5-10 år sedan betraktades nog alla som varnade för en utveckling likt den vi har idag som s.k. foliehattar (konspirationesteoretiker). Idag är läget ganska annorlunda. Idag anses i stora drag en hel generation och ett antal äldre klarsynta medborgare vara foliehattar.

Låt oss backa en smula i tiden för att söka finna paralleller till dagens skeenden. Skulle de som bejakar alla dessa lagar förut ha kunnat tänka sig att stödja följande:

 1. Alla telefoner och alla brev kan möjligen avlyssnas/kontrolläsas av staten för att utröna om avsändaren eller mottagaren är en terrorist eller bara en vanlig kriminell figur?
 2. All information som samlas in (hemligt) av en svensk myndighet med befogenheter att registrera politiska åsikter, religiös tillhörighet, sexuella preferenser och annat om det bara ”bedöms som nödvändigt”. Möjligheten att få sin sak prövad juridiskt är noll eller lika med noll, och alla dessa data kan staten fritt använda som bytesvara med andra länder. Jämför gärna denna punkt med IB och ställ dig frågan om det hade varit vettigt att i efterhand ge IB laglig rätt att pyssla vidare.
 3. Alla medborgare förses med en elektroniskt manick och när man förflyttar sig med densamma får man sina förflyttningar lagrade tillsammans med uppgifter om vem man under tiden har varit i kontakt med. Kostnaden för detta skall dessutom den övervakade befolkningen stå för själv, via prislappen på tjänster snarare än via skattsedeln.
 4. Telefoner och annan kommunikation ska styras av vem som utför tjänsten, vilket då innebär att man inte kan ringa vem man vill. Inte heller kan man ringa Fröken Ur, utan man kan av sin telefonoperatör tvingas ringa till Gubben Ding-Dång (en osympatisk och sluddrig röst som anger tiden i Delhi så får man själv räkna ut resten).
 5. Yttrandefriheten som vi är så stolta över skulle vara begränsad till direkt samtal mellan två personer, och får inte ske via telefon.

Listan ovan skulle kunna göras mycket längre, men jag nöjer mig med dessa punkter. Har du läst såhär långt så hoppas jag att du tänker efter lite extra. Allt detta är redan infört, på väg att införas el. kommer snart upp till behandling.

Skulle du vilja leva i ett samhälle med sådana villkor? Slå nu inte bort detta, utan fundera ett snäpp vidare. Vill du att dina barn och barnbarn ska leva i ett sådant samhälle? Om inte så gör du allt säkrast i att inse att vår egen regering driver dessa frågor och att ”de där piraterna” inte handlar om fildelning och stöld. Detta är så oändligt mycket större än så.

Vi i Centerpartiet gick till val 2006 med en enormt hög svansföring i dessa frågor, men tyvärr så har de våra ställt upp på allt detta. Detta har skapat en situation där förtroendet för oss i dessa frågor är kört ända ner i botten. Att i detta läge börja ta till brösttoner om att vi ju står upp för den personliga integriteten riskerar att eka väldigt tomt. Det räcker nämligen inte med fagert tal med ett år kvar till valet. Det enda som nu återstår är att faktiskt börja agera så som vi faktiskt har sagt. Tiden är alltså inne för handling och inte ord. Kan vi vänligen få se detta nu. Vår partiledning och våra riksdagsledamöter har ställt till med allt detta, och de är också de enda som kan rätta till allt elände.

Man må peka finger åt sossarna och beskylla dom för än det ena och än det andra, men det är faktiskt inte de som just nu äger ledartröjan i att stifta lagar om övervakning. Det gör vi. Dessa frågor är alltför stora för att kunna avhandlas med blockpolitik. Det handlar om vars och ens eget ansvar inför sina efterlevande. Det handlar om civilkurage, helt enkelt.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , ,

  19 Replies to “Handling är vad som krävs. Inte fagra ord.”

  1. De andra riksdagspartierna har en liknande story för detta. Så jag säger: välkommen till Piratpartiet om du verkligen vill göra skillnad (hindrar dig inte från att försöka påverka C inifrån samtidigt)

  2. Ovanligt bra, för att vara en centerpartist 😉
   Den politiska klassen är hotad av Internet, det är för demokratiskt. Allierad som den är med föråldrade produktionsformer, med säte i odemokratiska stater…En attack på dom sista resterna av vad som skilde kapitalismen från fascismen är insiderattacken 9/11.
   Dom svenska arvtagarna till Hitlermedlöparna hjälper beredvilligt till med en bokstavligt medeltida psykotisk häxjakt på ”pedofiler”, för att införa censur, med argument som den ”vanliga” människan kan fatta, sådant som Hitler var så bra på.
   Någon vågmästarroll för Piratpartiet tror jag inte på, inte i ett korrupt parlament. Det är det parlamentet som är ansvarigt för grundlagsbrott, och brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag skulle rösta på Piratpartiet, om det deltog i valet, men vägrade att ta plats i parlamentet. Inte nu. Mänskliga rättigheter och grundlagen är inte en majoritetsfråga, och det parlamentet är brottsligt. Vi har rätt att agera utomparlamentariskt mot dess lagar och åtgärder.

  3. Erik

   Det bästa jag läst av en (C) på länge. Om jag skulle vara valberedning skulle jag överväga att ge Fredrik och Annie respass tyvärr. De tog på sig en kostym man inte kunde fylla och ägnar sig numer åt retoriska krumbukter samt ställa upp i ”Hål i väggen”, i det senare tyvärr i sällskap av en av mina partikamrater.

   Trist. Dom är säkert trevliga som bordsgrannar men i integritetsdebatten har deras bäst-före-datum passerat.

   Jag kommer aldrig ge min röst till (C) av förklarliga skäl men jag hoppas att du kan ta tag i detta och få (C) att visa resultat. Ord är icke resultat.

   mvh

   Johan

  4. Olof:
   Tjatar och gnatar. 🙂

   Grå:
   Det är nog svårt att göra både och om det ska bli bra. Jag tycker dock att det är bra att PP finns, och jag sympatiserar nog med det allra mesta i PP:s partiprogram.

   Anders & Johan:
   Bugar ödmjukt och tackar för de vänliga orden. Jag kan försäkra att jag ska göra allt i min blygsamma makt för att förändra.

   anonymous:
   Jag håller med dig om det mesta, men jag anser att det är värt att försöka agera inom ramen för den parlamentariska processen. Det ska dock inte förväxlas med att jag, t.ex. av karriärskäl, skulle sälja ut mina grundvärderingar.

   Farmor Gun:
   Hittar henne inte på European Internet Foundation.

  5. Väl formulerat. Om fler inom C var som du skulle jag kunna tänka mig att rösta på partiet igen i framtiden.

   Tyvärr känns det som att de åsikter du representerar är väldigt marginaliserade i partiet.

   Eftersom Annie & Fredrik ska vara de största förkämparna för integriteten i riksdagen för C så har ni (och vi) allvarliga problem.

  6. ConnyT:
   Jag tror att det finns fler med liknande åsikter än man kanske anar. Jag är dock inte beredd att ange mig själv som alibi för partiets agerande. Reell handling är det enda som kan förändra någonting.

   Farmor Gun:
   Ok, jag trodde att du syftade på att Adina Valean skulle vara med i European Internet Foundation. Vad gäller Lena Ek så kan jag ju hänvisa till det hon skriver själv. http://www.lenaek.se/timmar-och-timmar-om-telekom/

  7. Har tagit del av förra veckans yttrande från Justitieutskottet om FRA-lagen. Väljer att citera två avsnitt:

   Om integritetsskyddsombud:

   ”Utskottet anser i likhet med regeringen att införandet av ett system med en särskild företrädare för integritetsintresset är ägnat att både skapa förutsättningar för en prövning som är bättre anpassad för domstol och att bidra till en allsidig belysning av saken”

   Om underrättelseskyldigheten:

   ”Utskottet instämmer i regeringens bedömning att underrättelseskyldighet ska införas och anser att de föreslagna avgränsningarna om vilka personer som ska underrättas, tidpunkten för underrättelse, vad en underrättelse ska innehålla samt undantag från underrättelseskyldigheten är väl avvägda.”

   Beträffande det sistnämnda bör det kanske påpekas att flera remissinstanser var mycket kritiska, eftersom sekretessen i princip alltid kommer omöjliggöra verkställigheten. Bland kritikerna märktes självaste FRA, som skrev:

   ”Man kan fråga sig om den föreslagna underrättelseskyldigheten för FRA kommer fylla någon reell funktion”.

  8. Jag vill höra 4 modiga riksdagsmän manifestera detta:

   ’Jag vet att jag kommer att bli utsparkad för detta men jag väljer ändå att rösta efter min övertygelse’ :

   Jag är Spartakus!

  9. OlofB:

   Svårt att hävda äganderätten på en så frihetlig tanke. 🙂 Använd den raden exakt så mycket du önskar.

   Hans J:
   Det verkar tyvärr inte ske under denna mandatperiod, men kanske efter nästa val.

  Kommenteringsmöjligheten är avstängd.