Kära Centerpartiet….

Idag sänder SVT24 den hearing som anordnades i fredags i samarbete mellan oss i CenterUppropet, CUF, Stockholmscentern, Stureplanscentern och Centerpartiet. Sändningen sker (förutom på webben, se www.svt24.se) med start kl. 11.30 i både SVT24 och SVT2.

Ska man då sammanfatta hearingen och dra en slutsats så borde det räcka med att påpeka ett litet antal saker.

1. Lagen strider med stor sannolikhet på de allra flesta punkter mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Denna konvention gäller i samtliga EU-länder för samtliga EU-länder. Detta innebär i praktiken att Sverige med detta inte bara inkräktar på de egna medborgarnas rätt till personlig integritet, utan även att det resulterar i ett flagrant övergrepp på motsvarande rätt hos andra länders medborgare. Det är i mina ögon tämligen pinsamt, och det blir inte bättre av att Europakonventionen faktiskt statuerar en minimumnivå. Är det minimumnivån som vi i Sverige ska sträva för att komma upp till, eller borde det vara (som Clarence Crafoord sa under hearingen) vara på den nivån hela diskussionen börjar?

Ett pinsamt ögonblick inträffar när Håkan Jevrell nådigt meddelar att han (läs regeringen) välkomnar prövningen i Europadomstolen och att man givetvis ska följa utslaget när det kommer. För att sätta lite mer perspektiv på det senare; har just du någonstans sett en våldsverkare stå framför TV-kameror och meddela att han välkomnar att just hans fall inom kort tas upp av t.ex. tingsrätten och även att han lovar att han ska följa utslaget om han fälls? Ja, för dels är det så kul att ställas inför rätta och dels så har han ju så mycket valfrihet när det gäller att följa den fällda domen. Eller?

2. Huruvida FRA kommer att avlyssna eller ej är egentligen egalt. Rent juridiskt så statuerar lagen nämligen att ALL trafik ska levereras till samverkanspunkterna, och därmed så skapas ett läge där det blir möjligt för FRA att just avlyssna allt. Det som hotas här är bl.a. källskyddet, meddelarskyddet, banksekretessen, rätten till att kommunicera förtroligt med läkare, en präst, advokater och annat av liknande art. Ska vi dessutom i framtiden rösta via internet så är valhemligheten också hotad. Lägg till detta att FRA-lagen även hotar interna företagshemligheter och affärskritisk information så är det lätt att föreställa sig att Sverige utvecklas till just en sådan vit fläck på IT-kartan som bl.a. Håkan Kvarnström på TeliaSonera meddelade. Är det en alliansregerings uppgift att stifta en så här näringslivsfientlig lag???

Många politiker har, för att stödja sig på en parallell, visat på hur förträffligt denna typ av lagstiftning verkar fungera i USA. Det man dock uppenbarligen har missat är minst två saker. För det första så har utfallet varit extremt magert. Inte en enda terrorist har fällts, utan man har fått ett par fall av skattebrott som man råkat hitta. För det andra så har internet förändrats gravt ur ett USA-perspektiv p.g.a. denna typ av lagstiftningar. USA var en gång en av de verkliga knutpunkterna för internettrafik, med en situation där uppemot 70% av trafiken passerade landet. Hela den industrin har förändrats, eftersom motsvarande siffra idag är ca 25%. Vi får krasst räkna med att samma sak kommer att inträffa i Sverige. Internet kommer sannolikt även att ändra karaktär framöver bl.a. beroende på regeringens agerande i detta. Det stora globala internet som vi alla har tillgång till idag kommer att förvandlas till nationella internet-öar där vi inte på samma vis kommer att ha möjlighet att finna den information vi önskar. Detta i sin tur kommer att leda till förhöjda kostnader för bl.a. datortillverkare och andra som hittills har kunnat sköta om sina kunder via enstaka centrala servrar. Kostnaden för detta kommer att falla på oss konsumenter. Även kulturen drabbas av ett bakslag om internet skulle bli mer nationellt än internationellt, eftersom kultur i många stycken kan nå sin stora publik via just internet. Samma sak kan även tänkas när det gäller t.ex. företag som tillverkar spel och liknande.

Jag kan självklart fortsätta denna uppräkning med ett antal andra punkter, och det kommer under den kommande veckan. Bl.a. så kan jag redan nu flagga för en eller flera högintressanta gästbloggare.

Jag tycker att det är mycket, mycket bra med den dialog vi kritiker hittills har haft med Centerpartiet. Denna dialog har lett oss fram till fredagens hearing och som även har vaskat fram den begränsning i access som har lyfts fram som ett förslag. Det man kanske inte kunde räkna med fullt ut är konsekvensen av den massiva kritik som framfördes från olika sakkunniga under hearingen. En annan sak är att hearingen från partiet körde under Framtidsdialogens fana, vilket faktiskt förpliktar på många vis. Vad är Framtidsdialogen om inte insatserna utmynnar i en verklig dialog. En dialog handlar ju om både ett givande och ett tagande, och vi får ju anta att det finns ett reellt syfte med den.

Det är nu dags för våra riksdagsledamöter och partiledningen att summera och inse att denna FRA-lagstiftning inte är en framkomlig väg. Jag är böjd att hålla med bl.a. f.d. SÄPO-chefen Anders Eriksson när han menar att en parlamentarisk utredning är den enda väg vi kan gå vidare med allt detta. Vi centerpartister delar många värderingar med Folkpartiet, och det bör väl vara en ytterst god idé att sätta sig ner med just folkpartister för att resonera om saken. Bägge två är dessutom partier som skulle stärkas av att visa upp ett sådant agerande för väljarna/medborgarna.

Slutligen ett par ord till våra riksdagsledamöter. Det finns nu så mycket fakta tillgängligt och kritik kring allt detta hårdnar hela tiden. Tänk nu självständigt kring allt detta, prata med partikollegor som ni tror delar den slutsats ni kommer fram till och ställ er sedan upp gemensamt för att stoppa det vansinne som just nu pågår. Låt inte politisk prestige styra allt detta.

Tro mig när jag säger att varken vi kritiker eller de sakkunniga ”missförstår” allt. Det gör vi nämligen inte.

Annat läsvärt (bland många andra):
Per Ankersjö
Johan Hedin
Helen Törnqvist
Rick Falkvinge
Bloggen Bent

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

92 Replies to “Kära Centerpartiet….”

 1. Olof:
  För min del är det en självklarhet att streta emot i denna fråga. De som känner mig sedan länge vet att jag redan långt innan förra valet var engagerad i just frågor som denna.

  Ett tips, om du sitter vid en dator på jobbet kan vara att tjuvkika via http://www.svt24.se 🙂

  Förhoppningsvis så lägger SVT24 även upp det i sitt arkiv på webben.

  Erik Hultins last blog post..Kära Centerpartiet….

 2. Anledningen till att andelen trafik som passerar USA har minskat skulle jag annars ha gissat beror på att övriga världen kommit ifatt och i vissa fall gått om USA i internetutbyggnad och -användning. Har du någon källa som utpekar just avlyssning som orsaken till minskningen?

 3. Tor:
  Jag är helt övertygad om att det du pekar på är en del av anledningen till utvecklingen. Om man ska referera till renodlade fakta så står jag möjligen på lite osäker mark, men utifrån vad som skrivs i NY Times (uppmärksammat av ”Det progressiva USA”) så finns det ett antal uttalanden från folk som borde veta som indikerar det hela.

  Erik Hultins last blog post..Kära Centerpartiet….

 4. Att internet, med sedvanlig självläkande funktion, snabbt (inom ett par år) kommer att routa förbi Sverige är ju självklart för alla som är det minsta insatta i hur tekniken fungerar.

  Vad som är mindre självklart är vad FRA skall syssla med om tre-fyra år, när de har fått sina 900 anställda (dränerandes experter från ett IT-Sverige som skriker efter kompetens) och sin miljard eller så i årligt anslag. Ja, vad 17 skall de syssla med då, när fiskdammen är tömd och det visade sig att det inte fanns den minsta lilla mört sprattlandes där på botten och det bara droppar in och ut några liter utländsk trafik om dagen i de enorma kanaler vi har byggt åt dem?

  Tja, den där ”myndigheten” har ju i och för sig redan tidigare visat en synnerligen god intitiativförmåga när det gäller att hitta nya arbetsuppgifter när de gamla har försvunnit, så egentligen skall man väl säga att ”det skall bli spännande att se hur de lyckas dupera våra dumma politiker nästa gång”.

 5. Tack Hultin!

  Jag står bakom vartenda ord du skrivit. Riv upp FRA-lagen, gör om, gör rätt!

  Därefter tillsätter vi en parlamentarisk utredning, och en sanningskommission med full insyn som granskar FRA:s historiska brott mot mänskliga rättigheter och svensk lag.

 6. Björn:
  Om den nuvarande lagen får träda i kraft så som den nu ser ut så finns risker för alla möjliga variationer på ändamålsglidning,

  Jens O & Audi A3:
  Även om det uppskattas så finns det ingen anledning att tacka mig. Om vi får till en förändring så är det egentligen bara sakkunskapen som har getts utrymme att tala och regering/riksdag har då lyssnat.

  Jag själv gör detta i huvudsak av egoistiska skäl. Jag vill nämligen inte att mina döttrar ska behöva växa upp i ett samhälle där de väger sina ord och sållar bland sina bekantskaper. Vi som är vuxna nu har i allt väsentligt fått förmånen att växa upp i ett samhälle som varit både fritt OCH tryggt. Så bör alla få ha det.

  Erik Hultins last blog post..Kära Centerpartiet….

 7. Till allt detta kommer FRA:s speciella PUL för att de ska kunna göra sociogram d v s kartlägga rörelsemönster och umgängeskrets. Om det är för att vaska fram personer man kan misstänka att man bör titta närmare på eller om det är för att kunna få en bättre bild av redan misstänkta individer eller både/ock kan vara svårt att avgöra. Hax har en bloggpost om sociogram. Kommen så långt i mina tankar dyker Mc Arthyism upp och en snabb googling visar att NY Times fann anledning att påminna om den epoken i 2002 års kalender.

  farmorguns last blog post..FRA vs Etik, Juridik och Politik

 8. Jag ringde Sveriges Telvision och talade med redaktionen på SVT24 om hearingen som sändes i SVT24 på måndagen mellan 11.30 och 15.30.

  Jag kunde nämligen inte se den på SVT24:s websida. Den streamades helt enkelt inte.

  Det visar sig att SVT INTE kommer att streama denna sändning då man ”saknar pengar” till det.

  Men ÄNNU MERA märkligt – man kan inte heller KÖPA programmet från SVT.

  Önskar någon framföra synpunkter på detta går det ju bra att kontakta ”Public Serviceföretaget” – Sveriges Radio.

  Vill vi allså ha detta sparat som referens så återstår BARA att spela in programmet med eget TV-kort… och sedan ojar man sig över piratkopiering och upphovsskyddade material?

  Det är ju för helvete vår egen demokrati och integritet det gäller!

 9. Jag har i ett par kommentarer varit kritisk mot Erik Hultin och frågat mig om inte hearingen bara var ett sätt att skydda Federley och Centerpartiet mot bl a kritik om dessas agerande i riksdagen den 18 juni.

  Jag såg hearingen på TV på måndagen och får erkänna att min kritik kommer på skam. Det såg i alla delar ut som ett högst seriöst försök att analysera FRA-frågan och tränga så djupt man rimligen kunde hinna på den tid som gavs.

  Centeruppropets initiativ är istället lovvärt. Hoppas att den kan bidra till att FRA-lagen kan skrotas.

  Erik Hultin, Ursäkta för att jag var orättvis i min misstänksamhet!

  /Hans J

 10. Om Fredrik Federley till äventyrs läser denna blogg så vill jag citera några rader ur diktsviten ”Ett folk” av Verner von Heidenstam för honom:

  Åkallan och löfte

  Det är bättre av en hämnare nås
  än till intet se åren förringa,
  det är bättre att hela vårt folk förgås
  och gårdar och städer brinna.
  Det är stoltare att våga sitt tärningskast,
  än tyna med slocknande låge.
  Det är skönare lyss till en sträng som brast,
  än att aldrig spänna en båge.

  Den som ändå försökte men tvingades tillbaka kritiseras medan den som aldrig ens lyfte bågen går fri.

  I den ljumma massans trygghet utan kritik tillåts den fege fortsätta.

  Så ynklig ser vår bräckliga demokrati ut. Ändå måste den ständigt försvaras och kanske till och med därför.

  Visst är det otacksamt!

 11. Hans J:
  Jag tycker verkligen att det är tråkigt om det inte går att få fram en inspelning i något format av hearingen. Någon kanske spelade in det. Man kan ju hoppas åtminstone.

  I övrigt så finns det ingen som helst anledning att be mig om ursäkt. Misstänksamhet tyder i sig på att man granskar den/det man misstänker, och jag måste självklart tåla att bli granskad vad gäller de åsikter om FRA-lagen som jag torgför. Inget konstigt med andra ord. 🙂

  Olof:
  Kunde jag föra över mina minnen av hearingen på annat media så skulle jag gärna göra detta. Det var mer än bara lite som framkom och som var klart tankeväckande.

  Erik Hultins last blog post..Kära Centerpartiet….

 12. Erik Hultin:
  Det som är tankeväckande nu, är varför SvT gör som de gör.
  Att de inte skulle ha råd, är ren ’bull shit’.
  Att de av någon anledning, sedan inte kan sälja. Är även det ’bull shit’. En av deras inkomster, är just att sälja produktioner och enstaka ex.
  Dessutom har du som deltagare-, organisatör *rätt*, till ditt eget ex.
  Så att du kan kontrollera, att produktionen inte är manipulerad.

  Jens Os last blog post..FRA och vår censurerade framtid

 13. Jag hittar inte heller hearingen hos SVT24.

  Vi är ju många som vill ha den. Kan t o m tänka mig att betala för den.

  Maila SVT!

 14. Jag var inte 100% fullständig…

  Jag frågade dessutom om det var möjligt för mig att få en kopia om jag åkte över själv med ett par tomma DVD-skivor.

  Detta var inte heller möjligt !

  Det ligger lite i tiden att ingenting ska vara möjligt för oss att dokumentera. Allt ska ske ”på nätet”. (jmf Youtube mm)

  När ”någon” sedan inte tycker att vi ska se eller känna till något – så stänger man helt sonika tillgången till det. Det finns då inte… Har aldrig existerat… hokus pokus borta!

  Jag försökte för flera år sedan spela in en presskonferens med Bosse Ringholm som sändes ”via internet” från regeringskansliet. Det visade sig då att man hade stängt av (med ett enkelt klick i en kryssruta) möjligheten att lagra en egen kopia på hårddisken. Jag ringde och protesterade mot detta men vem var jag?

  Man frågar ofta om man ringer som ”privatperson” eller ”nåt annat”. Man vill då ha direkt kvitto på om man kan skita i en eller inte. Mycket vanligt beteende…

  Jag svarar då ofta med just en fråga om man är ute efter en bekräftelse på om man godkänner att bli hunsad som ”privatperson” (detta gör jag även om jag ringt i yrket)! Det brukar göra susen och man får omedelbart en enorm lyhördhet i andra änden av tråden.

 15. Det här är en allvarlig situation, om det nu är så att SvT försöker att begrava hearingen. Då måste vi ställa oss frågan varför?

  Har det kommit någon typ av påtryckningar på ledningen, i så fall från vem.
  Sådant här får inte ske, i ett demokratiskt samhälle.
  Visst de bestämmer över sitt eget material, men de är ett företag i samhällets tjänst (befolkningens). Det var ju av den anledningen, de lägger upp sitt eget material på nätet. För en allmän tillgång.

  Det är licenspengar (skatt), vilket betalar deras verksamhet.
  Och jag är lika förbannad som Hans J. Sådant här får bara inte inträffa. För vad bli det då härnäst?

  Jens Os last blog post..Burksoppan Bull Shit

 16. ”Vad som är mindre självklart är vad FRA skall syssla med om tre-fyra år, … och det bara droppar in och ut några liter utländsk trafik om dagen i de enorma kanaler vi har byggt åt dem?”

  Ok, det finns en avlyssningstruktur som bara kan användas för att avlyssna svenskar, och det finns ett antal pers som inte har något annat och göra som skulle kunna avlyssna dem, så om man bara hittade någon lönsam anledning så skulle man lösa det arbetsmarknadesproblemet och undvika prestigeförlusten av att lägga ner FRA. (ungefär.)

  Det känns inte som det är så svårt att räkna ut nästa steg på ett ungefär. Kalla mig cyniker om ni vill.

 17. Nyheten är ute FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga.

  ”Forskare och signalspaningsexperter presenterar nya uppgifter om FRA-lagens verkliga innebörd: Riksdagsledamöterna visste inte att de röstade för att FRA får rätt till kartläggning av väldigt många medborgare på individnivå.”

  Det är ord och inga visor. Bara att läsa den här artikeln, är värd besväret. 🙂

  Jens Os last blog post..FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga

 18. Detta fick jag till svar ang hearingen:
  Hej, igen.

  Den finns inte på Play, trolig anledning är att SVT inte har rättigheter
  att visa den på webben.

  Vänlig hälsning
  xxxx, tittarservice

 19. Aba:

  Där har jag några nyheter:
  Citerar SvT:
  ”Ang den påstådda mörkläggningen från SVTs sida…

  SVT lägger ut Forumet om FRA på lördag, på SVT Play (hade blivit ljudproblem)

  Dessutom sänds hela programmet i ytterligare en repris på fredan den 5/9 kl 22.00. I kunskapskanalen.

  Allt det där går att läsa sig till på nätet!”

  Slut citat.

  Jens Os last blog post..FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga

 20. Jaja, huvudsaken är att allt rättar till sig till slut 🙂

  Programmet på plats och inga kablar till FRA så kan detta enbart vara osss en läxa inför framtiden om att:

  Demokrati – fixar sig inte alls ”av sig självt”.. Vill vi ha den så får vi slita rejält!

 21. Hans J:

  Det är ju VI, som är den demokratiska rörelsen. Så helt korrekt sagt.
  Det går inte att begära, att alla ska kunna allt. Därför är det upp till oss, att ta reda på och föra ut. Vilket är det som inträffat i DN artikeln. Vi fick respons för det vi såg, var helt fel.

  Det i sin tur, enar oss i att bevara den demokratiska plattformen.
  Folk är inte dumma, de har bara inte rätt utbildning.

  Jens Os last blog post..FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga

 22. Vem rippar reprisen fredagen den 5/9 kl 22.00 och lägger ut den på The Pirate Bay? 😉

 23. Jenso:
  Jag tycker det låter som du pratar om Forum-FRA programmet vilket gick på kvällen, jag är ute efter centerns hearing som gick 11.30.

 24. Jag vill också ha centerhearingen som gick 11:30-15:30 fredag 2008-08-29 rippad.

  För att få en komplett bild av det som hänt är det nödvändigt att ha denna hearing. Hearingen bestod av 3 olika omgångar med olika experter.

 25. Jag har mailat in frågan om detta och även ställt en fråga om jag som deltagare/arrangör kunde få en privat kopia för eget referensbruk.

  Det gjorde jag igår, men jag har inte fått något svar alls på mitt mail.

  Erik Hultins last blog post..Kära Centerpartiet….

 26. Aba:

  Jag utgick från den info. Som gick ut från SvT.
  Kollade tablån för en stund sedan, nu blir jag riktigt förbaskad.

  Det är inte det, att jag inte vill se den andra debatten när jag missade den.

  Men FRA-hearingen tidigare på dagen, är den som är viktigast.

  Erik Hultin:

  Nu måste vi sätta press och se till att de skakar fram det rätta inslaget.

  Jens Os last blog post..FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga

 27. Jag skickade följande mail imorse till SVT:


  Pga. jobb har jag inte haft möjlighet att se den hearing som centeruppropet höll i fredagen 29. augusti 11:30 till 15:30 som sändes måndags samma tid på SVT24.

  När jag söker på svt.se på ”hearing” hittar jag inte detta program heller.

  När är repris..? Kommer hearingen att finnas tillgänglig på webben/arkivet?

  Mvh

  Fick detta nyss:

  Hej
  Måndag 8/9 kl 12.30-14.30 visar SVT24 programmet i repris.
  Med vänlig hälsning
  Tittarservice

  Man undrar: var är de två övriga timmarna? Originalprogrammet pågick 11:30 och 15:30, dvs fyra (4) timmar.

  Olof Bjarnasons last blog post..Så här ser ett sociogram ut

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.