Per Garthon verifierar mobbing i riksdagen

Med anledning av Per Gahrtons debattartikel i Aftonbladet skriver Torben Lecler ytterligare en gästblogg här. Per Gahrton har suttit i Riksdagen för såväl Folkpartiet som för Miljöpartiet.

Parlamentarism betyder inte att regeringen skall styra utan hänsyn till riksdagen. Den partipiske- och jantelagsstorm som vällt fram över de borgerliga FRA-tvivlarna går långt utöver det som är normalt och legitimt i en fungerande parlamentarism.

Per Gahrton den 9 juli i Aftonbladet

Parlamentarism kan väl inte heller betyda att man ställer sig utanför sina egna stiftade lagar. Kan det vara så att politiker får skapa en egen gråzon för sig själva? Hur långt skall vi låta den politiska eliten ha egna regler som inte gäller i det övriga samhället?

Per Gahrton den 9 juli i Aftonbladet

Nu kommer naturligtvis ingen längre att ”skrika och hota” henne. I stället kommer hon att frysas ut tyst och systematiskt. Det kommer att märkas och kännas i fikarummen, i riksdagsrestaurangen och vid utnämningar till allehanda poster inom och utom partiet, till exempel statliga utredningar, som ständigt delas ut till ledamöterna.

Det här är just det som inte skall förekomma i det som betraktas som en arbetsplats. Varför håller regeringen tyst om detta? Det är en fråga om demokrati i sin grundval. Det här kan inte få fortsätta. Vem vågar säga emot – om partipiskorna viner och systematisk mobbning med bla utfrysning sker? Är detta riktigt har vi anledning till att allvarligt överväga vad det är för politiskt system vi har egentligen.

Torben Lecler

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Kryptering av mail ger utlandsinvesteringar.

Den snillrika allianskonstruktionen FRA-lagen får bit för bit lite olika effekter. För det första så verkar lagen leda till att vissa företag tvekar inför att i framtiden investera i Sverige och dessutom så indikerar vissa andra att de måste flytta verksamheter utomlands.

Centerpartiet lyckades trots att partiprogram, idéprogram, öppenhetsmanifest och minst två stämmor komma på den lysande idén att stödja FRA-lagen. En annan sak som fascinerar är att vår partiledare även är näringsminister, vilket faktiskt borde innebära ett uttalat stöd för en politik som snarare gagnar bl.a. de företag som beskrivs ovan. Så blev det inte heller. Vad ser det nu ut som att min röst för en centerpartistisk politik faktiskt gav mig? Hmmm….. Jo……. Alltså……… Jo, nu vet jag. Det gav mig möjligheten att bli avlyssnad av storebror med de påföljder som det kan ge i form av informationsläckage, åsiktsregistrering o.s.v.

Dessutom så gav det mig insikt och kunskap i behoven av att kryptera min mail. Det har jag börjat med nu, och jag rekommenderar andra svenskar som faktiskt bryr sig om sitt privatliv att göra detsamma. Min publika krypteringsnyckel finns under fliken ”Kontakta mig” högst upp på sidan.

Jag insåg just en annan sak. Om alla börjar kryptera sina mail så kommer FRA att i raketfart behöva en ny maffig superdator för att deras digitala brevsprättare ska hinna dekryptera det som visslar förbi. I det fallet kan kanske en IBM Roadrunner, en Cray Jaguar eller liknande hamna på FRA:s önskelista. Visserligen så hamnar investeringen fort nog i miljardklassen, men det kanske det kan vara värt. Det är ju ändå ett hyfsat gäng med nyanställda som ska kunna spela Harpan samtidigt, så mer kapacitet kommer nog att behövas.

Sammanfattningsvis då. Färre privata arbetstillfällen i Sverige som istället kan kvittas ut med ett antal statliga tjänster. Är denna övergripande tanke verkligen sprungen från allianssidan?

En annan sak som får åtminstone mig att häpna är hur regeringsföreträdare, riksdagsledamöter, generaldirektörer och vår överbefälhavare nu får sällskap i att rapa gallimatias i pressen av landsförrädaren Stig Bergling. Låt oss nu se…. Blev FRA-lagens införande mer positivt nu, eller ska vi sätta tilltro till Berglings argument i stil med ”den som har rent mjöl….” och att politikerna ska hålla sig borta för att låta FRA sköta detta själva? Yeah, right!!!! Han är ju den optimale säkerhetsrådgivaren för Sverige tack vare sin tekniska kunskap och sin kärlek till fosterlandet……….

Kan vi nu vänligen få ett slut på pajaskonsterna och ett snabbt medgivande att detta sannolikt var den sämsta idén i modern, svensk tid. Direkt på detta så kan ett hävande av lagen genomföras så att vi kan få ägna oss åt att följa och diskutera vanlig politik istället. Om någon i regeringen verkligen tror att debatten om FRA-lagen kommer att blåsa förbi och att de nuvarande uttalandena på något vis bidrar till att allas ”missförstående” av lagen omvandlas till förståelse så kan jag informera om att det inte blir så.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

MissFRAstånd eller tidningsanka

I dagens Expressen publiceras en snabb intervju med Centerpartiets partisekreterare Anders Flanking. I denna kan man läsa att Flanking välkomnar det initiativ där CenterUppropet tillsammans med CUF, Stockholmscentern och Stureplanscenter kommer att inbjuda till en konferens kring FRA-lagen snarast möjligt.

Vidare kan man läsa dels att Anders Flanking anser att frågan redan är hanterad samt att han uppfattat det som att vi i samarbetet inte vill riva upp FRA-lagen. För det första så anser vi inte att frågan har hanterats på ett sätt som gör att vi kan lägga den till handlingarna och för det andra (verkligt viktigt) så framgår det klart i pressmeddelanden och annat att vi absolut vill riva upp FRA-lagen. Låt det inte råda några tvivel om den saken.

Nu har jag ju vid ett par tillfällen träffat Anders Flanking och han har vid dessa tillfällen framstått som en klok och eftertänksam man. Därför så är jag faktiskt beredd att tro att det hela kanske rentav handlar om en tidningsanka. Detta med tanke på att ingenting överhuvudtaget har inträffat som förändrat någonting i sakfrågan. FRA-lagen ska absolut rivas upp, men sedan vill vi se vägar framåt där kanske signalspaning ska finnas kvar i någon form. Det är dock en helt annan sak än den variant på massavlyssning som den nuvarande FRA-lagen skapar utrymme för.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Även äldre avlyssnas i nytt lagförslag – Samblogg #1

Tillägg till Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m:
2b § Utrustning för upptagning av ljud och bild skall monteras i alla rum och anslutas till lämplig kommunal samverkanspunkt. Utrustningen ska monteras så att all väsentlig aktivitet i rummet omfattas av upptagningen.

Lagen innebär att staten ska ha övervakningskameror och mikrofoner i varje rum, i sovrummet, på toaletten, i styrelserummet, på tidningsredaktionen, på advokatkontoret, osv. Kamerorna och mikrofonerna är alltid aktiva, dygnet runt, året runt. Dessutom ska kostnaden bäras av fastighetsägaren.

Självklart har riksdagen, i sin vishet, begränsat lagen så att den information man samlar in från övervakningen inte ska innebära något intrång i integriteten för alla som har ”rent mjöl i påsen”, man ska ju bara spana efter ”yttre hot”. Man kanske ska spana lite åt SÄPO och polisen också, men det visste man inte när man röstade igenom lagen i riksdagen. Det är ju inte signalspaning man ska syssla med utan bara vanlig avlyssning. Kontrollinstanser kommer att läggas till i efterhand för att säkerställa att statsmakterna inte lyssnar kontinuerligt, utan bara då vissa mönster kan urskiljas. Exempel på detta är samtal om kanelbullar samtidigt som Allsång på Skansens signaturmelodi ljuder.

Radiotjänst i Kiruna välkomnar denna nya lagstiftning då den avsevärt förenklar möjligheten att hitta s.k. licensskolkare.

Fredrik Reinfeldt kommenterar, i Expressen den 5/7, en undersökning som visar att alliansen tappar yngre väljare och vinner äldre.

Min syn är att de nya moderaterna är ett ansvarsbärande parti, där det ska löna sig att arbeta och vara ordning och reda i statsfinanserna. Det är vuxna ansvarsbärande synsätt som kanske mer uppskattas av väljare som är lite mer etablerade i vuxenlivet

Är det kanske så att de äldre väljarna inte insett vidden av FRA-lagen? De yngre väljarna har en stor del av sina liv på Internet. Det är inte bara ett kommunikationsmedel utan samtidigt en social mötesplats, marknadsplats, debattforum, kärleksnäste, etc.

Detta är ett ironiskt (än så länge) inlägg i FRA-debatten av Erik Hultin och Niklas Forslund

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Samarbete mot FRA-lagen

Under natten och nu på morgonen så har det meddelats via pressmeddelanden att vi i CenterUppropet inleder ett samarbete med Centerpartiets Ungdomsförbund, Stockholmscentern och Stureplanscentern. Vårt samarbete grundar sig på två mycket viktiga punkter. För det första så vill vi att FRA-lagen (En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet) skall rivas upp och för det andra så anser vi att en förklaring från partiledningen måste ges. En förklaring på hur man kunnat tolka partiprogrammet, öppenhetsmanifestet och stämmobeslut på så vis att man ansåg sig ha mandat för att stödja lagen.

Utöver dessa två punkter så har vi beslutat arrangera en konferens snarast möjligt, men absolut senast i månadsskiftet augusti/september. På denna konferens ska en strategi och konkreta åtgärder tas fram för att stoppa den massavlyssning av det svenska folket som FRA-lagen innebär. Till konferensen kommer kritiker inom partiet, sakkunniga experter och partiledning att inbjudas.

Det inledda samarbetet känns mycket bekvämt eftersom samtliga parter är ointresserade av att skapa tandlösa instanser som i egentligen mening inte kan göra någon skillnad. Samtidigt med detta så är målsättningarna och idéerna förankrade i realism, vilket borgar för att vi gemensamt ska kunna åstadkomma något.

Sett ur min egen synvinkel så handlar detta med FRA-lagen inte längre enbart om medborgarnas rätt till ett privatliv, utan konsekvenserna av FRA-lagen leder hela landet i absolut fel riktning. Har vi haft en god relation till Ryssland så har lagen åtminstone orsakat irritation och möjligen så flyttar ryska Rostelekom om sin trafik. Det knarrar även betänkligt på företagssidan, både nationellt och internationellt. Oro över innebörden i detta uttrycks från bl.a. Norge och ett antal företag har pekat på att det finns en risk att man måste börja förflytta delar av sin verksamhet utomlands. Inte för att skydda de svenska medborgarna mot staten (det går inte med FRA-lagen), utan för att man har andra kunder utomlands som berörs.

I all sin prakt så kan denna lag leda till ofrihet för de egna medborgarna, försämrade relationer med vissa länder, färre arbetstillfällen, högre kostnader för internet och telefoni samt att Sverige ställs vid skampålen genom att falla med en betydligt ljudligare duns i Europadomstolen än vad England gjorde förr veckan.

Till den centerpartistiska partiledningen, alliansregeringen och Fredrik Reinfeldt/Sten Tolgfors så vill jag nu säga följande, och jag ber att man verkligen lyssnar nu. Detta handlar inte om att vi svenskar är korkade, att vi alla har missförstått syftet med FRA-lagen eller om att ni klädsamt erkänner att ni har varit dåliga på att kommunicera lagen till medborgarna (varje sådant försök hittills har bara gjort saken värre). Nu handlar det faktiskt om något avsevärt större, och för en enda gångs skull så använder jag versaler för en hel mening: DETTA HANDLAR OM ATT NI SÄNKER SVERIGES ANSEENDE UTOMLANDS VÄSENTLIGT MED DE FÖLJDER SOM SÅDANT FÅR.

En grav missbedömning som har gjorts några gånger och som jag gärna ser att vi slipper i fortsättningen är det patetiska försöket att skuldbelägga Socialdemokraterna för FRA-lagen. Visst är det kanske både möjligt och sannolikt att det kan finnas en strategi från socialdemokratiskt håll i hela denna fråga, men det saknar betydelse. Visst, Leni Björklund var involverad när den ursprungliga utredningen beställdes. Visst, Thomas Bodström rev och slet i frågan. MEN, och lyssna noga nu, Socialdemokraterna förde aldrig fram denna lag som en proposition som behandlades i riksdagen och man röstade nej till den nuvarande lagen. Det är alliansregeringen som tagit upp utredningen ur papperskorgen, omvandlat denna till en grotesk lag samt sedan jagat lagen igenom riksdagen fram till ett beslut som man sedan tvingas försöka piffa till utseendemässigt med tejp, plastpärlor och tjusigt omslagspapper. Alliansregeringen och ingen annan.

Att detta skulle kunna införas i någon form av blockpolitisk tanke är enbart världsfrånvänt tänkt. Snarare så håller den politiska kartan på att ritas om och då är det frågan om blocken så som vi har sett dessa kommer att finnas längre.

Hela detta långa inlägg kan ses som en sammanfattande anledning för mig att fortsätta att slåss mot FRA-lagen och andra integritetsbrott samt för att få se det centerpartistiska partiprogrammet praktiskt användas.

Anmäl dig som supporter till CenterUppropet (partimedlemmar) genom att fylla i formuläret som finns här.

Andra som skrivit om samarbetet:
Björn Pedersen
Magnus Andersson
Martin Olsvenne
Magnus Persson

Lite i förbifarten så kan jag bara nämna att det är ganska svårt att träffas i hemlighet på ett uteställe i Visby under Almedalsveckan på så vis som beskrivs i Expressen. Fast en kritisk läsare inser nog att en del inledande samtal har förts innan man visar sig publikt. 🙂

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se