Detaljer kring FRA-hearingen

Trots att information gick ut igår med både program och sakkunniga till den FRA-hearing som går av stapeln om en vecka så drunknade detta i allt annat som rörde Centerpartiet och FRA-lagen. Därför lägger jag ut info från pressmeddelandet nedan. Det bör kunna bli en klart intressant dag. Värt att betona är att åhörarplatser ges ut i mån av utrymme till de som anmäler sig, och det gäller alla. Man måste alltså inte tillhöra något parti eller ens vara politisk aktiv.

– – – – – – – – – – – – – –

Datum/tid: Fredagen den 29/8 kl. 10-15
Plats: IVA:s konferenscenter (Wallenbergsalen), Grev Turegatan 16, Stockholm

Anmälan sker via www.centerpartiet.se, www.centeruppropet.se eller www.cuf.se
Först till kvarn gäller.

Program

Kl. 10-11 Utrikes- och säkerhetspolitik
Anders Eriksson (ordförande Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden och f.d. chef Säkerhetspolisen)
Håkan Jevrell (statssekreterare Försvarsdepartementet)
Magnus Norell (forskare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut)

Kl. 11-12 Integritet och juridik
Clarence Crafoord (chefsjurist Centrum för Rättvisa)
Mårten Schultz (docent och jur.dr.)
Anna Serner (VD Tidningsutgivarna)

Kl. 12-13 Journalister inbjuds till presslunch med möjlighet till enskilda intervjuer

Kl. 13-14 Teknik
Håkan Kvarnström (koncernsäkerhetschef TeliaSonera)
Jan Nilsson (grundare av Bredbandsbolaget)
Mats Nordqvist (chef för inhämtning inom signalunderrättelsetjänstavdelningen, FRA)

Kl. 14-15 Paneldebatt

Ytterligare sakkunniga kan tillkomma.

De sakkunniga kommer att utfrågas av:
Staffan Danielsson (ledamot Försvarsutskottet)
Erik Hultin (initiativtagare CenterUppropet)
Johan Linander (ledamot Justitieutskottet)
Sanna Rayman (ledarskribent Svenska Dagbladet)
Henrik Sjöholm (c-ledamot i Grundlagsutredningen)

Moderator är Martin Ådahl (chef FORES)

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Skiss över Centerpartiets FRA-förslag

Att kritik skulle komma för det förslag som vi har drivit på för att få fram var inte oväntat. Att kritiken skulle grunda sig på frågor som det ännu inte finns några svar på var lika oväntat. Att kritiken skulle gå ut på att jag inte är någon kritiker var däremot lite mer oväntat, men det kan jag leva med. OS i ”Jag är mer kritiker än du” verkar ha inletts, men så länge jag kan bidra till att få fram en lösning som innebär att mina döttrar i framtiden slipper väga sina ord p.g.a. att storebror kanske läser dom så är jag relativt nöjd.

Det förslag som förts fram är säkerligen inte klart, utan det måste bearbetas både tekniskt och ur ett lagperspektiv. Huruvida den klubbade FRA-lagen kan skrivas om och få en bättre lydelse eller om den måste hävas helt för att skrivas om kan jag inte svara på. Min ingång i detta är dock att detta inte löses med flera tillägg, utan man måste allra minst senarelägga ikraftträdandet av lagen för att utreda till fullo om det går att skriva om den så att integriteten skyddas.

Jag kan vidare enbart svara för min egen del, och alltså inte för Centerpartiet. En sak som jag däremot måste få lov att säga är att partiet har uppvisat en mycket god vilja till dialoger och internt debatterande. Om det sedan leder oss i mål, eller om vi hamnar tillbaka på ruta ett igen är svårt att säga. Skulle det senare inträffa så är jag fullt beredd att ta steget hela vägen upp på den högsta barrikaden, förvissad om att det inte går att påverka politiken. Jag tror dock att vi faktiskt har gjort en skillnad i detta, och det är jag glad för.

Eftersom det har funnits frågetecken kring hur vi kritiker har tänkt oss det hela så ligger det en skiss nedan som visar på detta. Trafiken som skiljs ut innan FRA får access står benämnd som ”Raderas”, och detta ord har använts helt enkelt på grund av att lagring för kontroll av ipnummer måste ske oavsett under hur lång eller kort tid denna sker. Detta är dock data som aldrig någonsin visas upp på en skärm eller liknande, och denna utrustning är i vårt scenario inte ens tillgänglig för FRA eller myndigheterna.

Jag hoppas att detta gör saken tydligare.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Dagens ord kring FRA-lagen

Ordet jag syftar på är ”äntligen”. Äntligen ser det ut som om allt det arbete som jag och övriga kritiker har lagt ner under de senaste månaderna bär frukt. I dagens SvD kan man läsa att Centerpartiet nu till slut tar ställning mot den nuvarande FRA-lagen och den möjlighet som FRA skulle få att spana på svensk trafik.

Vi från CenterUppropet, CUF, Stockholmscentern och Stureplanscentern har under sommaren haft många, långa och goda diskussioner med partiledningen likaväl som enskild riksdagsledamöter. Ett antal möten har vi också haft, och det är inför ett (eller två) av dessa möten som just denna tekniska vinkel har förts fram av oss.

Jag vill inte utropa detta som en fullständig seger på något vis, eftersom bl.a. lagtexten rimligen måste förändras så att en lösning av denna typ blir ett krav. Det finns även andra detaljer som är nog så viktiga och som också måste slås fast innan man kan korka upp champagnebuteljerna. Den personliga integriteten värnas åtminstone på ett grundläggande vis med denna lösning, och det löser ju ett av de allra största problemen med FRA-lagen. Jag hoppas verkligen att den centerpartistiska riksdagsgruppen och partiledningen tar allt detta med full fart i rätt riktning samt att andra partier sluter upp bakom detta.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se