Dagens ord kring FRA-lagen

Ordet jag syftar på är ”äntligen”. Äntligen ser det ut som om allt det arbete som jag och övriga kritiker har lagt ner under de senaste månaderna bär frukt. I dagens SvD kan man läsa att Centerpartiet nu till slut tar ställning mot den nuvarande FRA-lagen och den möjlighet som FRA skulle få att spana på svensk trafik.

Vi från CenterUppropet, CUF, Stockholmscentern och Stureplanscentern har under sommaren haft många, långa och goda diskussioner med partiledningen likaväl som enskild riksdagsledamöter. Ett antal möten har vi också haft, och det är inför ett (eller två) av dessa möten som just denna tekniska vinkel har förts fram av oss.

Jag vill inte utropa detta som en fullständig seger på något vis, eftersom bl.a. lagtexten rimligen måste förändras så att en lösning av denna typ blir ett krav. Det finns även andra detaljer som är nog så viktiga och som också måste slås fast innan man kan korka upp champagnebuteljerna. Den personliga integriteten värnas åtminstone på ett grundläggande vis med denna lösning, och det löser ju ett av de allra största problemen med FRA-lagen. Jag hoppas verkligen att den centerpartistiska riksdagsgruppen och partiledningen tar allt detta med full fart i rätt riktning samt att andra partier sluter upp bakom detta.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Staten tjänar pengar på FRA-lagen

Arbetet och gnatandet för att få bort FRA-lagen och dess integritetskränkande konstruktion pågår både här och på många andra håll. En sak som jag däremot har tänkt på ett tag och som ingen har tagit upp (mig veterligen) är en sidoaspekt på FRA-lagen.

FRA-lagen överför investeringskostnaderna för den utrustning som krävs till kabelägarna, vilket vid ett snabbt ögonkast kan kännas bra för de som inte vill ha höjd skatt. Nu är det inte riktigt så enkelt, utan resultatet blir i praktiken en dold och en indirekt skatt.Min egen åsikt är att hela denna vinkel på lagstiftning är fel, och det av flera anledningar.

För det första så känns det förkastligt att det privata näringslivet ska stå för kostnader för landets underrättelsetjänst. Vad är nästa steg? Ska det privata näringslivet stå för kostnader förknippade med försvaret?

För det andra så kommer helt naturligt näringslivet att kompensera sig själva för denna kostnad. Detta kommer givetvis att ske genom höjda priser för kunderna. Här kommer något som i princip är en dold skatt in. När sedan investeringskostnaderna är inhämtade så undrar man om priserna kommer att sjunka igen. Knappast troligt. Genom ett statligt dekret får vi alltså en underrättelsetjänstskatt på t.ex. våra internetanslutningar.

För det tredje så nämnde jag en indirekt skatt som uppstår, och det jag syftar på är givetvis momsen på det hela. På den prishöjning som är oundviklig kommer vi alla att betala moms som slutgiltigt hamnar i den statliga kassakistan.

Om staten tar investeringskostnaden i detta fall så kommer vi alla att via skattsedeln få stå för fiolerna, men så snart detta är gjort så är saken ekonomiskt sett över för medborgarna. Genom den konstruktion som slås fast i FRA-lagen så hamnar det hela inte på skattsedeln, utan man undviker den investeringskostnad som det handlar om för att istället bidra till högra konsumentpriser och en nyskapad momsintäkt.

Min synpunkt i detta fall är solklar. Om staten ska ha en underrättelsetjänst, ett försvar och andra liknande saker så ska baske mig staten stå för notan snarare än att skapa katten-på-råttan-varianter i stil med detta.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

FRA-lagen, en del av något större och vidrigare

Från dag till annan så förvånas jag alltmer över i vilken riktning vår regering driver frågor som berör frihet, demokrati, integritet och andra värderingar som Sverige traditionellt sett har haft en mycket hög svansföring i.

Tyvärr så kryper ett större mönster fram successivt, och detta mönster har ingenting att göra med vare sig olika generationer eller om man använder internet eller ej. Detta gäller faktiskt alla medborgare.

Genom olika luriga formuleringar och förändring av ords innebörd så ska just nu en gastkramande skräck för terrorister byggas upp hos medborgarna. Detta måste vi hjälpa medborgarna att genomskåda. Terrorhotet som utmålas mot Sverige finns faktiskt inte. Sverige har av tradition försökt hålla sig neutrala i olika konflikter, och detta har i praktiken resulterat i att vi är ett land som inte känner de praktiska verkningarna av att vara inblandade i ett krig. Vad är det som är fel i att fortsätta enligt en sådan princip? Vill vi att våra barn ska dödas i krig? Nej, naturligtvis inte. Å andra sidan så kan man ju krasst konstatera att just detta sker för de länder som ansluter sig till de doktriner som driver USA framåt. Ju närmare USA vi kommer som partner desto mer sannolikt är det att vi också blir måltavlor. Motargument? Någon?

Vad är det då som bygger upp det mönster som sakta men säkert blir tydligt och vad är det som gör att detta berör alla svenska medborgare. Låt mig ta dessa i tur och ordning.

ACTA-avtalet är en av de första signalerna om att något är fel. Detta avtal har klurats ut av USA och dess innebörd är att alla EU-länder ska agera likadant som USA vid sina gränser. Detta innebär att man kan få sin mp3-spelare, sin dator, sin digitalkamera och andra sätt att lagra data (i USA inkluderas även papper och anteckningar) beslagtagna på obestämd tid. Den information som finns lagrad har även myndigheterna möjlighet att dela med annan part som bedöms som lämplig. Följden för EU blir att varor ska kunna passera fritt, men inte information. ACTA-frågan verkar inom EU drivas under hysch-hysch i huvudsak av tjänstemän snarare än av folkvalda politiker från de olika medlemsländerna.

En annan väsentlig signal om kommande problem är den FRA-lag som klubbades igenom av riksdagen den 18/6 2008. I praktiken så ska all internettrafik göras tillgänglig för staten (FRA) för att man ska kunna filtrera denna trafik. Jag vet att FRA inte kan ta emot all trafik samtidigt, utan att man via en s.k. switch kommer att lyssna på olika trafik vid olika tillfällen. Detta förändrar dock inte det faktum att medborgarna tvingas förändra sina tankemönster och undvika sådant som kanske skulle kunna tolkas på det ena eller andra sättet. Följden av total massavlyssning gör med detta sin entré. Följderna för invandrare och flyktingar med familj, släkt och vänner kvar i annat land blir enorma. De kommer att tvingas räkna med att de konstant är avlyssnade och att de därmed måste vakta sina ord. Att fly till friheten i Sverige kommer att dö som begrepp. FRA-lagens vara eller inte vara är, på liknande vis som ACTA-avtalet, en fråga som i huvudsak drivs av tjänstemän och myndigheten själv snarare än av våra folkvalda.

En tredje kraftig signal om att demokrati, frihet, och integritet är kraftigt hotade idag är det idémanifest som Future Group (ideas for a free and safe Europe) har skapat. I denna fråga är Sverige ett av de drivande länderna, och här kan vi faktiskt peka på två svenska folkvalda. Beatrice Ask (m) och Tobias Billström (m) är svenska representanter i den gruppen. Idéer för ett fritt och säkert Europa låter förvisso bra, men sanningen är den att detta innebär att vi måste göra ytterligare avkall på den personliga integriteten och dessutom en begränsning av yttrandefriheten och en del annat. EU ska enligt Future Group ingå en pakt med USA senast 2014. Denna pakt ska innebära att information om medborgarna fritt ska delas mellan parterna. Någon frågade mig om USA enligt detta skulle skicka information om sina medborgare till EU. Mitt svar är ganska enkelt. Spelar det någon roll? Att begå övergrepp på den personliga integriteten i USA och sedan dela den informationen med EU kan inte på något vis rättfärdiga att vi inom EU ska göra detsamma. I dokumentet ”Freedom, Security, Privacy – European Home Affairs in an open world” som Future Group står bakom så kan man dessutom klart utläsa att vad gäller terrorpropaganda så måste man ifrågasätta om yttrandefriheten ska gälla. Vad som är terrorpropaganda och hur gränsdragningarna ska göras definieras inte, utan här kan vi nog lugnt räkna med tolkningsfrågor och sannolikt även rena ändamålsglidningar.

Vi är frihetligt, demokratiskt och integritetsmässigt mycket, mycket illa ute. Just därför så räcker det inte med att bara luta sig tillbaka och förklara att man blint litar på regeringen, partiledningen eller de statliga tjänstemännen. Läs igenom ovanstående text och fundera noga på hur mycket av allt detta som verkligen kan vara gjort med medborgarnas bästa för ögonen.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Hearing om FRA-lagen. Anmälningsdags!

Den hearing kring FRA-lagen, dess följder och (förhoppningsvis) presentation av alternativa lösningar som INTE äventyrar medborgarnas integritet är nu spikad. Datumet är satt till den 29/8 och info om detta samt hur man anmäler sig finns på CenterUppropet.se.

Ytterligare info, i form av t.ex. listan på sakkunniga och frågepanelen, kommer att läggas ut där senare idag/ikväll.

Hearingen kommer att direktsändas av SVT24, och även via SVT24:s webb.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Ska Sverige (och EU) bli stater i USA?

Vissa saker man läser har en förmåga att skrämma en fullständigt från vettet, och just en sådan har jag på mina strövtåg i bloggosfären snubblat på. Att enögt och utan rejäl faktagranskning bara köpa artikeln i engelska Guardian ligger inte för mig. Jag har inte heller någon större lust att framstå som någon konspirationsteoretiserande ”foliehatt”, men trots detta så känns det som om innehållet i artikeln måste lyftas fram.

Jag har haft mina funderingar kring om det möjligen kan finnas något icke-officiellt tillägg till det Odenbergska avtalet med USA (Department of Homeland Security) som skulle förklara FRA-lagens tillkomst och genomdrivande. Om man först läser avtalet och ser på lydelser i stil med:

integration of existing technologies for use in surveillance and detection in support of
permissible homeland security activities, or in defence against terrorism and other homeland security threats;

för att därefter koppla detta till det som står att läsa i Guardian så börjar saker och ting kännas direkt obehagliga. Jag vill definitivt inte framstå som någon virrpanna som ser spöken i skuggorna, men det börjar faktiskt kännas som om vår regering just nu håller på att bygga om konungariket Sverige till en amerikansk delstat. Räcker det inte med alla stärnor som redan finns på den amerikanska flaggan, eller är det kanske så att man plötsligt lägger till en stjärna för kollektivet Europa.

Om det nu är så att man har pressat igenom FRA-lagen som en del i hela detta paket så kan regeringens agerande närmast betraktas som en demokratisk styggelse av värsta slag. Jag vill inte tro detta, men det börjar kännas alltmer som en realitet snarare än som en mardröm. Vilka demokratiska rättigheter och friheter har en svensk ur ett amerikanskt rättsperspektiv vare sig denna svensk befinner sig i Sverige eller i USA?

A Message From The Ministry Of Homeland Security

Detta berör inte bara den yngre generationen, bloggarna eller IT-folket. Om det är på det sätt som man skulle kunna ana så är detta i hög grad en fråga för alla som befinner sig i ett levande och medvetet tillstånd. I det terrornojiga USA så kan man utan problem hamna i en situation där man blir av med jobbet och annat bara p.g.a. att man genom t.ex. en satirisk teckning av presidenten tolkas som att man hotar just denne. Är det ett sådant Sverige vi vill leva i?

Jag är i grunden för EU, men om priset för medlemskap i EU är att vi blir ett lydrike till USA så ser jag faktiskt hellre att vi lämnar EU. Krasst, men så är det.

Uppdatering: Jag ser just att även Pär Ström har uppmärksammat det hela.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se