Vakna upp, partiledningar och riksdagsledamöter

Om dina drömmar ska gå i uppfyllelse så gör du klokt i att vakna först.

Ovanstående är bevingade ord som jag ofta tar till för min egen del. Emellanåt så fastnar jag (liksom alla andra) i vissa tankemönster och då det inträffar så kopplas nästan hjärnan över på tomgång. Svar på tal i just de fallen kommer närmast reflexmässigt och utan djupare eftertanke. Uppmaningen om att vakna upp vill jag rikta till såväl alliansens partiledningar som till enskilda riksdagsledamöter, och givetvis så gäller detta FRA-lagen.

Jag tänker inte här och nu än en gång upprepa argument mot FRA-lagarna, eftersom det vid det här laget knappast torde råda någon tvivel om att snart sagt alla delar av detta spektakel kan kritiseras. Det är dessutom en kritik som vilar på starkt saklig grund. Denna uppmaning grundar sig faktiskt på en annan grund än den kritiken, och jag tror att det kan vara nyttigt att ta med detta i beräkningen inför det kommande arbetet i riksdagen.

Partierna i regeringen och deras företrädare samt enskilda riksdagsledamöter tar emellanåt på sig en kostym som är alldeles på tok för stor (en trechcoat?). Vi som medborgare och väljare har inte valt vem som ska härska över oss, och de som tror att det är på så vis demokratin fungerar bör tänka efter noga ännu en gång. Vi vill inte att vare sig regering eller riksdag ska härska över oss, utan vi har valt företrädare som faktiskt enbart ska utföra vår (folkets) vilja. Så är det bara…..

De regeringsföreträdare som ändå står upp och säger att de vill ha FRA-lagen eftersom de ju är satta att ta ansvar för oss som medborgare i ett samhälle har faktiskt missförstått sin uppgift. Jag har inte bett Sten Tolgfors ta ansvar för min trygghet och min säkerhet. Det räknar jag med att försvaret och polisen ska göra, och den uppgiften kan dessa utföra om de har lagliga incitament för detta. Att däremot sätta vilt skenande befogenheter i händerna på dessa instanser sätter oss snarare i fara, och det är detta som Regeringen just nu ägnar sig åt.

Det är nämligen så att den som definierar faran ur vars och ens perspektiv är just den personen. Det ska vare sig Tolgfors, Reinfeldt eller någon annan göra förutom om vi som befolkning begär detta. Det gör inte den svenska befolkningen i detta fall, och därmed så överträder faktiskt regeringen sina befogenheter.

Det är alltså dags för Regeringen, partiledningarna och de enskilda riksdagsledamöterna att koppla bort den reflexmässiga reaktionen och öppna sina ögon. Det är inga extremister som protesterar mot FRA-lagen, utan protesterna kommer från folk i alla partier. Protesterna kommer från vanliga medborgare, från jurister, från media, från IT-branschen och från alla möjliga andra håll och kanter. Är inte detta entydigt nog? Vi vill alltså att ni som våra företrädare ska VÄRNA vår integritet och inte att ni ska se er som våra härskare och krypa in under skinnet på oss.

Tiden är alltså inne nu för att ställa sig upp i församlingen och meddela att FRA-lagen i sin nuvarande tappning är oacceptabel för medborgarna och att den därmed måste rivas upp samt en parlamentarisk utredning tillsättas för att noga utreda vilka behov vi som medborgare vill ha tillgodosedda av våra företrädare. Om detta är svårt att förstå så skulle jag vilja föreslå att de företrädare som hellre vill härska över oss istället söker sig till ett land som styrs av en maktfullkomlig statsapparat. Så vill vi nämligen inte att Sverige ska fungera.

Kasta ut partipolitisk prestige genom fönstret, se till vilka som ville ha just dig som sin företrädare i riksdagen och tänk sedan efter utifrån ovanstående. Vem har utifrån detta fel och vem har rätt, ”härskarna” eller medborgarna? Låt oss slippa ett ökat politikerförakt. Låt oss se hur förtroendet för de folkvalda börjar återupprättas. Det är så politiska drömmar går i uppfyllelse.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Största motståndets lag… FRA-week

Nästkommande vecka är en vecka som inleds helt med kritik mot FRA-lagen. Detta är alltså den vecka som riksdagen öppnas efter semestern, och det närmar sig sakta men säkert räkenskapens dag. Inne i riksdagshuset kan man hoppas att lekledaren sätter igång leken ”Hela havet stormar”. Det jag då önskar se är att ingen centerpartist blir stående utan stol, utan att alla sitter tryggt ner efter att ha stoppat FRA-lagen. De riksdagspolitiker som står kvar och fortfarande förordar FRA-lagen och dess konsekvenser kommer att ha mycket, mycket svårt att få fortsatt stöd i fortsättningen. Det är priset för att sälja ut medborgarna på det sätt som FRA-lagen innebär.

De som önskar kan på nytt se den hearing som CenterUppropet.se, CUF, Stockholmscentern och Stureplanscentern anordnade den 29/8 tillsammans med Centerpartiet. Hearingen kommer att sändas i repris i SVT24 måndagen den 15/9 kl. 9.30-13.30. Den som vill se detta, men inte har tid kan spela in det hela. Det läggs dock inte ut på webben, och om sändning även sker i SVT2 törs jag inte svara på. Sammantaget så handlar det om nästan 4 timmar med kritik mot FRA-lagen, och den slutsats som flera sakkunniga enades kring var att en parlamentarisk utredning troligen är den bästa vägen för att utröna vilken typ av lagstiftning (om någon) som ska finnas för FRA.

Dagen därpå är det så dags för Hoppets demonstration i Stockholm. Samma dag anordnas även demonstrationer i Göteborg och Malmö. Många är de som har skrivit om detta, och det kommer alldeles säkert att bli fler. Länken leder dock till Amanda Brihed på Nätverket Svart Måndag, som är arrangör av Hoppets demonstration. Glädjande att se är att flera av de sakkunniga från vår hearing är anlitade som talare. Tala kommer även Magnus Andersson (CUF) att göra, och eftersom vi samarbetat under större delen av sommaren/hösten i motståndet mot FRA-lagen så får Magnus såklart stå som symbol för oss i CenterUppropet.se.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

FRA-lagen är SD:s biljett in i riksdagen

Eftersom jag vet att min blogg läses av folk på såväl Riksdagens kansli som Regeringskansliet så ber jag er att läsa detta till punkt. Här finns nämligen en klar och tydlig vinkel som ni kanske bör ha i åtanke.

Eftersom nu Sten Tolgfors har försökt sig på att nullifiera kritiken genom att än en gång ”förklara” att alla kritiker har missförstått, utan att ens göra en ansats till att korrigera ”missförstånden”, så finner jag för gott att hörsamma en uppmaning från en av kommentatorerna här på bloggen.

Eftersom man säger att innehållet i mailen inte ska vare sig läsas eller kontrolleras utifrån sökbegrepp som vanliga ord (bomb, martyr o.s.v.) så återstår i princip enbart den variant som Mark Klamberg har fört fram. Sociogrammen alltså. Genom att använda sociogram i en databas så kan vi alla kartläggas vare sig vi mailar, surfar på internet eller ringer via telefon (mobil och i viss mån fast telefoni). Denna kartläggning är i sig extremt kränkande, men man bör också ha klart för sig att detta är metoden. En metod som faktisk blir ganska irrelevant om vi dels utgår ifrån att all trafik inte ska få levereras till FRA och dels om vi lyckas få det klart reglerat att denna typ av data inte får användas som handelsvara.

En bild som med all önskvärd tydlighet visar just hur ett sociogram ser ut har gjorts av Olof Bjarnason, och på hans uppmaning lägger jag ut denna här för att illustrera på vilket sätt FRA-lagen faktiskt kan beröra oss alla.

Sociogram

Klicka på bilden för att besöka Olofs blogg.

Det är precis som jag tidigare skrivit hög tid för de riksdagsledamöter och partier som verkligen bryr sig om medborgarna att agera. Sanningen är nämligen som många andra tidigare påpekat att vi inte på valdagen 2006 valde härskare. Vi valde representanter som faktiskt ska följa vår vilja. Redan som det nu är så har sannolikt den politiska kartan ritats om i Sverige på ett sätt som få kan ana. Sanningen kring detta kommer vi inte att se förrän efter valet 2010. Vad händer om en stor andel av de etablerade partiernas väljare beslutar sig för att bli soffliggare? Kommer Sverigedemokraternas väljare att göra det? Nix! Skulle det kunna vara så att allt detta har skapat så många desillusionerade väljare så att det i praktiken blir så att den nuvarande regeringen utan bedövning blir orsaken till SD-närvaro i riksdagen? Hmmm, risken finns faktiskt. Vem ska vi då ställa till ansvars för den strävan efter att vara regeringsduglig som i slutänden skapade det?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se