Socialdemokrater underhåller

Ordet ”underhålla” kan vara rätt så dubbeltydigt. I den bestämda formen blir det dock tydligare. Det är skillnad på ”underhåll” och ”underhållning”. ”Underhåll” kan däremot vara tvetydigt det också. Jag ska försöka använda verkligheten för att förklara skillnaderna för Hagfors socialdemokratiska kommunalråd, Mikael Dahlqvist. Häng med nu, Micke.

En slalombacke kan sägas ge viss underhållning för backens åkare, men backen behöver säkerligen även underhåll. Det senare ska inte förväxlas med det förstnämnda.


Mikael Dahlqvist bloggar ungefär en gång i månaden på S-info

Att sälja kommunens slalombacke för 50.000:- för att nu köpa tillbaka densamma för 2 miljoner kronor innebär dåligt underhåll av de kommunala finanserna, men med tanke på att Hagfors kommun har anmälts till TV3:s Lyxfällan så skapar det dåliga underhållet av kommunfinanserna i själva verket stor underhållning.

Är du med såhär långt, Micke?

Denna historia innehåller ytterligare en våning. Mikael Dahlqvist anser att Hagfors kommuns dåliga ekonomi är regeringens fel. Micke anser nämligen att Hagfors kommun borde få underhåll av staten i form av bidrag. Om nu sådant underhåll skulle utgå så kan jag bara konstatera att det inte längre handlar om stor underhållning.

Andra som skrivit fyndigt om detta är:
Magnus Andersson
Johan Hedin

[tags]socialdemokraterna, politik, samhälle, ekonomi, hagfors, lyxfällan, slalombacke[/tags]

Vår skola är bra.

I olika medier har vi kunnat läsa om hur hårt drabbad skolan är, massuppsägningar av lärare o.s.v. Efter valet 2006 då vi fick ett ”maktskifte” i Härnösand så föll det på vårt ansvar att bl.a. ta tag i en skola som år efter år gått med budgetunderskott. Mängder med lokaler och ett vikande elevunderlag tvingade fram drastiska åtgärder.

Under det första halvåret efter valet så handlade nästan varje centerpartistiskt möte i Härnösand om skolan och vilka alternativa lösningar som kunde finnas. Jag var en av de som varmt förordade att vi skulle ta tjuren vid hornen och kapa väldigt tufft. Detta skulle vi då göra snarast för att sedan kunna ägna resten av mandatperioden åt att skapa bästa möjliga skola. Just när det gäller skolnämnden så utsågs centerpartisterna Ingrid Flodin och Jan Norberg till ordförande resp. 1:e vice ordförande. Med tanke på den förväntat tuffa perioden så var det lätt att inse att Centerpartiet skulle få bära hundhuvudet utåt sett om inte förändringarna blev till det bästa. Här kan man endera bli livrädd och försöka springa och gömma sig eller så kan man ta några bestämda steg framåt för att visa att man är redo att axla detta ansvar.

Ingrid och Jan (samt Centerpartiet i Härnösand) gjorde det senare och det har givetvis också getts kritik i stora mängder under tiden. Den kritiken har emellertid nu börjat tystna och vi kan idag se hur vi istället börjar bygga upp en mycket bra skola i Härnösand.

Äpple till skolnämnden

Vad gjorde vi då? Kanske inte så enkelt, men bl.a. så stängde vi kommunens största skola för att bevara skolor som ligger närmare befolkningen. Vad tyckte folk om detta? Jo, de ansåg att vi gjorde allt bara för att spara pengar inför kommande skattesänkningar. Hur blev det då? Jo, under omställningsåret lämnade endast 67 procent av eleverna grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Är vi nöjda och glada med detta? Nej, absolut inte. Vi kan däremot med råge förstå att detta i hög grad kan komma sig av en rejäl rockad med eleverna för att skapa en mer ändamålsenlig skola. Har vi ägnat oss åt enorma uppsägningar av lärare? Nix, inte det inte.

Vad gör vi nu för att förbättra skolan i Härnösand? Anpassningen av lokalerna har gett oss möjlighet att föra över nästan fem miljoner kronor från lokalkostnader till undervisning och elevhälsa. Vi har gjort en kursändring som har lett till kuratorer i varje rektorsområde, att skolsköterskeorganisationen har utökats, att specialpedagoger nu finns inom varje område, att psykologtjänster är under tillsättning och att medel äntligen finns för utvecklande av modersmålsundervisningen. Arbetsmiljön för lärare och elever förbättras successivt. Satsningar görs på utveckling och utbildning i närapå alla led inom den kommunala skolan. Allt för att vi ska få en skola som på bästa sätt kan möta och ta hand om eleverna.

En enda fråga kvarstår nu. Har vi försämrat eller förbättrat skolan i Härnösand? Min bestämda uppfattning är naturligtvis att den är förbättrad, men att vi inte nått målet riktigt ännu. Vi har däremot skapat förutsättningarna för just detta. Vi utvecklar skolan när de flesta andra kommuner tvingas skära och kapa i sina verksamheter. Det är bra.

[tags]politik, samhälle, skola, utbildning, västernorrland, härnösand[/tags]

Debattartikel i SvD

Jag har tillsammans med Karl Sigfrid (m), Erik Josefsson (v) och Erik Laakso (s) tidigare skrivit en debattartikel om ACTA-avtalet i SvD. På detta replikerade EU-kommissionens talesman i handelsfrågor, Peter Power. Den repliken var väldigt substanslös, varför vi skrev en replik till repliken. Denna har landat på SvD Brännpunkt idag. För ordningens skull så länkar jag här nedan till alla tre artiklarna i kronologisk ordning med dagens replik sist.

Debattartikel 1

Peter Powers replik

Vårt genmäle till Peter Power

Observera att bristen på offentligheten kring innehållet i ACTA-avtalet är det stora problemet. Bedöm gärna om det är vi eller Peter Power som, trots detta, är mer sakliga.

[tags]acta, politik, samhälle, upphovsrätt, integritet, eu, acta[/tags]

Klockrent om upphovsrätten

Becky Hogge höll ett klockrent tal vid Sound Copyright conference i EU-parlamentet den 27:e januari i år. Det är väl spenderad tid att lägga 12-13 minuter på att lyssna på henne, och jag uppmanar såväl riksdagsledmöter som ev. närvarande EU-kandidater att offra denna tid.

Den 23:e mars ska parlamentet rösta om en förlängning av upphovsrätten, och Becky berättar i sitt tal ett antal väl underbyggda sanningar om konsekvensen av att tro på skivbolagens sagoberättelser. Priset för detta, förklarar Becky, kommer att få betalas dels av allmänheten och dels av nya artister. Se filmen nedan och tänk efter själv.

När du har sett filmen, vänd dig direkt till din EU-parlamentariker och begär att denne ska rösta NEJ till en förlängning av upphovsrätten. Det finns helt oberoende utredningar som visar på att det Becky Hogge med största sannolikhet blir effekten. Varje parlamentariker bör absolut ta del av det materialet snarare än att bara ta den enkla vägen som består i att utan vidare svälja skivbolagens snyftstory och ”enkla” lösning på problemet. Kräv det av din parlamentariker.

Din parlamentariker hittar du på denna sida.

[tags]politik, eu, upphovsrätt, samhälle, musik[/tags]

Visst är väl patent bra?

I många stycken är argumentationen för patent (och i synnerhet de s.k. intellektuella patenten) likadan som argumentationen för upphovsrätten. Man ska skydda de verkliga innovatörerna/artisterna. Nu förstår ju sakta men säkert alltfler att detta är rent struntprat. Låt mig visa på ett exempel från patentens förlovade värld.

I slutet av 80-talet började ett amerikanskt företag tillverka djurmat innehållande levande bakteriekultur, probiotics. Företaget heter Wysong, och man lät bli att patentsöka sin process eftersom det ju skulle gynna djur runtom i världen om andra företag också kunde ägna sig åt att tillsätta levande bakteriekulturer i sin djurmat.

Historien borde egentligen vara slut i och med detta, men icke. 1999 beviljades nämligen Nestlé / Purina ett patent på just detta som Wysong hade ägnat sig åt i över 15 år. Det finns mängder av bevisning på att Wysong hållit på med detta redan långt innan Nestlé bestämde sig för att de behövde detta patent. Nestlé tillverkar djurmat som säljs under namnet Purina, och man kunde ju kanske tro att Nestlé / Purina skulle tillsätta bakteriekulturerna i sin djurmat. De har ju trots allt skaffat sig ett patent på något som någon annan faktiskt både gjort först och som dessutom har använts redan tidigare. I Purina tillsätts dock inga levande bakteriekulturer, varför man måste ställa sig frågan om varför man brydde sig om att skaffa detta patent.

Här kommer nu läckerbiten i det hela. Nestlé ska ha patentet för att kunna tjäna pengar på Wysongs djurmat. Man har nämligen tvingat in det familjeägda företaget Wysong i en lång och kostsam rättsprocess. Först ville man ha licensavgifter av Wysong för deras produktion. Dessa skulle beräknas, inte från det ögonblick Wysong påbörjade sin tillverkning, utan från det ögonblick som Nestlé fick sitt patent. Alltså bara för den period som Nestlé har innehaft denna beskattningsrätt.

Nestlé försökte även lägga rabarber på detta patent i Europa, men då lyckades Wysong förhindra det hela genom att påvisa att man redan långt tidigare själva tog fram denna metod. Detta gäller dock inte i USA, utan där gäller Nestlé:s patent och Wysong kommer att tvingas lägga miljontals dollar på att strida för sin existens i domstolar.

Nu kommer vi då till den verkliga frågan i detta. På vilket sätt gagnar detta innovatören?

Tyvärr så finns det fullt av liknande exempel där själva patentsystemet används för ekonomisk våldtäkt av företag som drivs av verkliga innovatörer. Kunde jag hitta Wysong hundfoder här i Sverige så skulle jag direkt göra ett provköp.

Kan vi få slippa se hur intellektuella patent införs i Sverige och Europa, eftersom dessa snarast hämmar innovatörer i sitt arbete. Att jag skriver allt detta beror på att såväl Socialdemokraterna som Moderaterna är positiva till införandet av mjukvarupatent i Europa, och att det finns beröringspunkter mellan dessa och det ACTA-avtal som förhandlas om utan att innehållet visas upp offentligt. Om ACTA-avtalet innehåller sådant som mjukvarupatent och om det skrivs under av EU så kan det möjligen tvinga fram bl.a. direktiv inom EU som i nästa steg tvingar fram en svensk lagstiftning i samma riktning. Ur ett rent affärsmässigt perspektiv bör det isåfall gränsa till ekonomiskt högförräderi utfört av EU:s ministerråd och av en svensk regering som inte då vägrar ansluta sig till avtalet.

Länkar
Techdirt (där jag hittade historien)
Wysong (en film med material som visar att man höll på minst 10 åe innan Nestlé fick sitt patent)

[tags]patent, upphovsrätt, politik, samhälle, acta, uppfinnare, innovatörer, teknik, intellektuell egendom, mjukvarupatent, upphovsrätt[/tags]