Klockrent om upphovsrätten

Becky Hogge höll ett klockrent tal vid Sound Copyright conference i EU-parlamentet den 27:e januari i år. Det är väl spenderad tid att lägga 12-13 minuter på att lyssna på henne, och jag uppmanar såväl riksdagsledmöter som ev. närvarande EU-kandidater att offra denna tid.

Den 23:e mars ska parlamentet rösta om en förlängning av upphovsrätten, och Becky berättar i sitt tal ett antal väl underbyggda sanningar om konsekvensen av att tro på skivbolagens sagoberättelser. Priset för detta, förklarar Becky, kommer att få betalas dels av allmänheten och dels av nya artister. Se filmen nedan och tänk efter själv.

När du har sett filmen, vänd dig direkt till din EU-parlamentariker och begär att denne ska rösta NEJ till en förlängning av upphovsrätten. Det finns helt oberoende utredningar som visar på att det Becky Hogge med största sannolikhet blir effekten. Varje parlamentariker bör absolut ta del av det materialet snarare än att bara ta den enkla vägen som består i att utan vidare svälja skivbolagens snyftstory och ”enkla” lösning på problemet. Kräv det av din parlamentariker.

Din parlamentariker hittar du på denna sida.

[tags]politik, eu, upphovsrätt, samhälle, musik[/tags]

Visst är väl patent bra?

I många stycken är argumentationen för patent (och i synnerhet de s.k. intellektuella patenten) likadan som argumentationen för upphovsrätten. Man ska skydda de verkliga innovatörerna/artisterna. Nu förstår ju sakta men säkert alltfler att detta är rent struntprat. Låt mig visa på ett exempel från patentens förlovade värld.

I slutet av 80-talet började ett amerikanskt företag tillverka djurmat innehållande levande bakteriekultur, probiotics. Företaget heter Wysong, och man lät bli att patentsöka sin process eftersom det ju skulle gynna djur runtom i världen om andra företag också kunde ägna sig åt att tillsätta levande bakteriekulturer i sin djurmat.

Historien borde egentligen vara slut i och med detta, men icke. 1999 beviljades nämligen Nestlé / Purina ett patent på just detta som Wysong hade ägnat sig åt i över 15 år. Det finns mängder av bevisning på att Wysong hållit på med detta redan långt innan Nestlé bestämde sig för att de behövde detta patent. Nestlé tillverkar djurmat som säljs under namnet Purina, och man kunde ju kanske tro att Nestlé / Purina skulle tillsätta bakteriekulturerna i sin djurmat. De har ju trots allt skaffat sig ett patent på något som någon annan faktiskt både gjort först och som dessutom har använts redan tidigare. I Purina tillsätts dock inga levande bakteriekulturer, varför man måste ställa sig frågan om varför man brydde sig om att skaffa detta patent.

Här kommer nu läckerbiten i det hela. Nestlé ska ha patentet för att kunna tjäna pengar på Wysongs djurmat. Man har nämligen tvingat in det familjeägda företaget Wysong i en lång och kostsam rättsprocess. Först ville man ha licensavgifter av Wysong för deras produktion. Dessa skulle beräknas, inte från det ögonblick Wysong påbörjade sin tillverkning, utan från det ögonblick som Nestlé fick sitt patent. Alltså bara för den period som Nestlé har innehaft denna beskattningsrätt.

Nestlé försökte även lägga rabarber på detta patent i Europa, men då lyckades Wysong förhindra det hela genom att påvisa att man redan långt tidigare själva tog fram denna metod. Detta gäller dock inte i USA, utan där gäller Nestlé:s patent och Wysong kommer att tvingas lägga miljontals dollar på att strida för sin existens i domstolar.

Nu kommer vi då till den verkliga frågan i detta. På vilket sätt gagnar detta innovatören?

Tyvärr så finns det fullt av liknande exempel där själva patentsystemet används för ekonomisk våldtäkt av företag som drivs av verkliga innovatörer. Kunde jag hitta Wysong hundfoder här i Sverige så skulle jag direkt göra ett provköp.

Kan vi få slippa se hur intellektuella patent införs i Sverige och Europa, eftersom dessa snarast hämmar innovatörer i sitt arbete. Att jag skriver allt detta beror på att såväl Socialdemokraterna som Moderaterna är positiva till införandet av mjukvarupatent i Europa, och att det finns beröringspunkter mellan dessa och det ACTA-avtal som förhandlas om utan att innehållet visas upp offentligt. Om ACTA-avtalet innehåller sådant som mjukvarupatent och om det skrivs under av EU så kan det möjligen tvinga fram bl.a. direktiv inom EU som i nästa steg tvingar fram en svensk lagstiftning i samma riktning. Ur ett rent affärsmässigt perspektiv bör det isåfall gränsa till ekonomiskt högförräderi utfört av EU:s ministerråd och av en svensk regering som inte då vägrar ansluta sig till avtalet.

Länkar
Techdirt (där jag hittade historien)
Wysong (en film med material som visar att man höll på minst 10 åe innan Nestlé fick sitt patent)

[tags]patent, upphovsrätt, politik, samhälle, acta, uppfinnare, innovatörer, teknik, intellektuell egendom, mjukvarupatent, upphovsrätt[/tags]

Vilken sorts Centerparti vill vi ha?

Det är en smula omtumlande att vara centerpartist, det kan ingen förneka.

Vi är ett borgerligt, miljövänligt alternativ som nyligen gjort upp om att låta nya kärnkraftverk byggas istället för de gamla uttjänta.

Vi är ett borgerligt, miljövänligt alternativ som stillasittande inväntar vad som ska ske när Moderaterna talar om att naturen nu måste stå tillbaka och att fler vattenkraftverk nog ska byggas.

Vi är ett integritetsvärnande parti vars riksdagsledamöter har röstat igenom FRA-lagen och som nu uppenbarligen av någon anledning är osäkra på om förbättringarna ställt till det så att vi måste rösta igenom en annan övervakningslag.

Vi är ett integritetsvärnande parti som är för fildelning för privat bruk, men som trots det röstade ja till IPRED-lagen.

Vi är ett parti med tydlig småföretagarprofil som tyvärr ännu inte fått gehör för en riktigt småföretagarvänlig politik inom alliansen.

Vi är ett federalistiskt parti som vill öka demokratin i landet genom att motverka centralisering och maktkoncentration, men när det gäller regionfrågan så gick denna bara delvis igenom och någon större maktfördelning till dessa regioner har vi inte sett.

Vi är ett parti som vill decentralisera samhällets maktstrukturer, men ändå så förespråkar vi tydligen numera en nationell polis och därmed ska vi avskaffa länspolismyndigheterna.

Vi är ett tvättäkta gräsrotsparti, som idag får känna hur det är att ledas i en viss riktning. Vad gäller samtliga ovanstående punkter så har vi fått uppleva något från partiet som närmast kan betraktas som en utbildningsinsats. Enklare uttryckt så skulle man kunna tolka det som att vi medlemmar och väljare tillhör partiet och att vi därmed måste fås att förstå att vi ska tycka på det ena eller andra sättet. Makten ska i Sverige utgå ifrån folket, och samma princip ska definitivt gälla i ett gräsrotsparti. Så är det inte idag.

Inom ramen för Alliansen har tveklöst en del saker gjorts som har varit bra under denna mandatperiod, men när ska vi centerpartister få se att våra frågor kommer i fokus? Om vi skalar bort våra kärnfrågor och blir en renrakad del av alliansen så försvinner också anledningen för folk att rösta på just oss. Varför skulle de? Det politiska resultatet blir ju ändå detsamma som om man röstar på något av de andra allianspartierna. En sammanslagning av allianspartierna leder inte med någon automatik till att alla borgerliga väljare blir nöjda. 1+1+1+1 ger alltså inte nödvändigtvis resultatet 4. Det kan precis lika gärna ge resultat i stil med att 1+1+1+1=3,5. Variationer av den arten täcks idag inte in vid olika typer av opinionsundersökningar.

Tack och lov så har vi en opposition som just nu inte lyckats mejsla fram en strak och trovärdig profil, men det kan vi faktiskt inte räkna med att det ska bestå. Vi kan dessutom inte gå trygga mot ett stundande val med devisen att motståndet är dåligt. Vi måste göra detta på att just vi är bra. Det är en väsentlig skillnad det.

Det är snart dags för Centerpartiets riksstämma, och innan dess så ska alla distriktsstämmor vara avklarade. Vid dessa måste vi centerpartister tala om att det är från oss gräsrötter politiken ska komma och att det är vårt uppdrag som partiledningen och riksdagsledmöterna ska utföra. Gör vi inte en sådan markering så har Centerpartiet färdats mycket långt bort från sina ursprungliga rötter.

Det är möjligt att stämmorna visar att vi villigt finner oss i att ledas i den ena eller andra riktningen. Isåfall så är det demokratiskt fastslaget, men då kan vi också fundera över om vi verkligen behöver stämmorna till annat än att utse den eller de som ska greppa nosringen och styra oss till nästa stämma. Om detta sker så har partiet i snabb takt förändrats, och det har inte varit i positiv riktning. Stämmorna kommer att visa hur landet ligger i dessa frågor.

Nej, jag anser inte att detta inlägg enbart är ett långt klagobrev. Det är mitt sätt att förklara att jag är mycket nyfiken på att se hur mycket ryggrad det finns hos oss centerpartisterna. Är det sakfrågorna som spelar roll, eller är vi nöjda med att på amerikanskt, vimpelviftande manér okritiskt lovsjunga ledarskapet. Jag ser med ödmjukhet fram emot vad riksstämman sammantaget ska tillkännage som sin åsikt.

[tags]politik, centerpartiet, regeringen, riksdagen, alliansen, samhälle, demokrati[/tags]