Vilken sorts Centerparti vill vi ha?

Det är en smula omtumlande att vara centerpartist, det kan ingen förneka.

Vi är ett borgerligt, miljövänligt alternativ som nyligen gjort upp om att låta nya kärnkraftverk byggas istället för de gamla uttjänta.

Vi är ett borgerligt, miljövänligt alternativ som stillasittande inväntar vad som ska ske när Moderaterna talar om att naturen nu måste stå tillbaka och att fler vattenkraftverk nog ska byggas.

Vi är ett integritetsvärnande parti vars riksdagsledamöter har röstat igenom FRA-lagen och som nu uppenbarligen av någon anledning är osäkra på om förbättringarna ställt till det så att vi måste rösta igenom en annan övervakningslag.

Vi är ett integritetsvärnande parti som är för fildelning för privat bruk, men som trots det röstade ja till IPRED-lagen.

Vi är ett parti med tydlig småföretagarprofil som tyvärr ännu inte fått gehör för en riktigt småföretagarvänlig politik inom alliansen.

Vi är ett federalistiskt parti som vill öka demokratin i landet genom att motverka centralisering och maktkoncentration, men när det gäller regionfrågan så gick denna bara delvis igenom och någon större maktfördelning till dessa regioner har vi inte sett.

Vi är ett parti som vill decentralisera samhällets maktstrukturer, men ändå så förespråkar vi tydligen numera en nationell polis och därmed ska vi avskaffa länspolismyndigheterna.

Vi är ett tvättäkta gräsrotsparti, som idag får känna hur det är att ledas i en viss riktning. Vad gäller samtliga ovanstående punkter så har vi fått uppleva något från partiet som närmast kan betraktas som en utbildningsinsats. Enklare uttryckt så skulle man kunna tolka det som att vi medlemmar och väljare tillhör partiet och att vi därmed måste fås att förstå att vi ska tycka på det ena eller andra sättet. Makten ska i Sverige utgå ifrån folket, och samma princip ska definitivt gälla i ett gräsrotsparti. Så är det inte idag.

Inom ramen för Alliansen har tveklöst en del saker gjorts som har varit bra under denna mandatperiod, men när ska vi centerpartister få se att våra frågor kommer i fokus? Om vi skalar bort våra kärnfrågor och blir en renrakad del av alliansen så försvinner också anledningen för folk att rösta på just oss. Varför skulle de? Det politiska resultatet blir ju ändå detsamma som om man röstar på något av de andra allianspartierna. En sammanslagning av allianspartierna leder inte med någon automatik till att alla borgerliga väljare blir nöjda. 1+1+1+1 ger alltså inte nödvändigtvis resultatet 4. Det kan precis lika gärna ge resultat i stil med att 1+1+1+1=3,5. Variationer av den arten täcks idag inte in vid olika typer av opinionsundersökningar.

Tack och lov så har vi en opposition som just nu inte lyckats mejsla fram en strak och trovärdig profil, men det kan vi faktiskt inte räkna med att det ska bestå. Vi kan dessutom inte gå trygga mot ett stundande val med devisen att motståndet är dåligt. Vi måste göra detta på att just vi är bra. Det är en väsentlig skillnad det.

Det är snart dags för Centerpartiets riksstämma, och innan dess så ska alla distriktsstämmor vara avklarade. Vid dessa måste vi centerpartister tala om att det är från oss gräsrötter politiken ska komma och att det är vårt uppdrag som partiledningen och riksdagsledmöterna ska utföra. Gör vi inte en sådan markering så har Centerpartiet färdats mycket långt bort från sina ursprungliga rötter.

Det är möjligt att stämmorna visar att vi villigt finner oss i att ledas i den ena eller andra riktningen. Isåfall så är det demokratiskt fastslaget, men då kan vi också fundera över om vi verkligen behöver stämmorna till annat än att utse den eller de som ska greppa nosringen och styra oss till nästa stämma. Om detta sker så har partiet i snabb takt förändrats, och det har inte varit i positiv riktning. Stämmorna kommer att visa hur landet ligger i dessa frågor.

Nej, jag anser inte att detta inlägg enbart är ett långt klagobrev. Det är mitt sätt att förklara att jag är mycket nyfiken på att se hur mycket ryggrad det finns hos oss centerpartisterna. Är det sakfrågorna som spelar roll, eller är vi nöjda med att på amerikanskt, vimpelviftande manér okritiskt lovsjunga ledarskapet. Jag ser med ödmjukhet fram emot vad riksstämman sammantaget ska tillkännage som sin åsikt.

[tags]politik, centerpartiet, regeringen, riksdagen, alliansen, samhälle, demokrati[/tags]

FRA 2.5 – Hur gör vi nu då?

I Sveriges Radio idag kan vi höra hur Fredrik Reinfeldt öppnar för FRA 2.5. Först såg vi hur FRA-lagen 1.0 drevs igenom i Riksdagen den 18/7 2008. Detta gjordes dock med en vag förutsättning om att FRA-lag 2.0 skulle skapas i höst utifrån ett antal förbättringar. FRA 1.0 trädde i kraft nu vid årsskiftet och några månader innan dess gick förbättringarna enligt FRA 2.0 ut på remiss. Remissinstansernas svar har just börjat komma och kritiken är uppenbarligen konsekvent. Förbättringarna ska alltså troligen träda i kraft i höst.

Jag skriver troligen, eftersom jag vid kontakter med andra centerpartister har frågat vad som sker med förbättringarna om samtliga remissinstanser är negativa. Kommer förbättringarna alls att bli aktuella då? Om detta sker så är väl remissförfarandet rätt så överflödigt, resp. om det INTE sker så står vi centerpartister där med facit i hand. Våra riksdagsledmöter röstade alltså FÖR FRA 1.0.

När jag påtalat denna risk så har jag mötts av lugnande ord. Förbättringarna ska bara genomföras.

När Fredrik Reinfeldt idag öppnar för att SÄPO ska få bedriva egen signalspaning så kommer vi säkerligen att mötas på nytt av att vi ”inte förstår” samt att detta ju inte är FRA-lagen. En annan fråga som är värd att lyfta nu är om Centerpartiet har för avsikt att stödja även denna variant av signalspaning.

Om de centerpartistiska riksdagsledmöterna kommer att stödja detta så får vi väl lugnt räkna med att allt bara är definitionsfrågor från de folkvalda och att alla beslut (oavsett förklaringar) kommer att drivas igenom på ett eller annat sätt. Är det med ett sådant facit inte värt att fundera över vilken Pandoras ask vi har öppnat när det gäller energiuppgörelsen. Handlar allt om att driva igenom beslut i någon form bara för att sedan kantra dessa beslut i den riktning som t.ex. Moderaterna vill. Var står vårt parti egentligen???

[tags]politik, samhälle, integritet, centerpartiet, fra, fra-lagen, säpo[/tags]

En centerpartistisk gnällspik?

För någon dag sen fick jag en fråga som triggade en del andra frågeställningar hos mig. Frågans poäng ledde osökt till om jag enbart är en centerpartistisk gnällspik. Jag hade redan innan funderat mycket på detta, eftersom jag ju det senaste året har kritiserat det egna partiet ofta och inte utan en hel del glöd. I somligas ögon är jag kanske inte enbart en gnällspik, utan jag är kanske t.o.m. för vissa att jämföra med en ren rättshaverist och en del andra käcka variationer på samma tema.

När jag sedan försöker att betrakta mig själv utifrån så kan jag i viss mån förstå hur jag kanske kan betraktas som något av ovanstående. Åtminstone vid första ögonkastet. Jag inbillar mig inte att jag har någon särskild politisk tyngd (för det har jag inte), men möjligen så kan jag genom att påpeka vad vi i Centerpartiet enligt stämmors beslut, partiprogram, manifest och inte minst vad som sades i valrörelsen borde stå för. Kanske kan det stärka vår position inom allianssamarbetet.

Om man nu snarare anser att jag är besvärlig när jag hävdar att vi borde stå någorlunda fast vid vårt partis särart så bör man kanske fundera över varför man är centerpartist. Utplånar vi särarten och struntar i våra kärnvärderingar så blir det egentligen bara en alliansfilial kvar av hela vårt parti, och detta är jag starkt emot.

Fyrklöver

Jag jobbade och propagerade tämligen hårt inför den senaste valrörelsen, och nu väntar jag på att vi alla ska få lön för vår möda. Är det så konstigt? Hade jag velat rösta på Folkpartiet, Moderaterna eller KD så hade jag kunnat göra detta alldeles själv. Jag behöver inte någon annans hjälp med att positionera om min röst till något av de andra allianspartierna.

Jag är centerpartist och därmed så är jag uttalat och klart emot FRA-lagen, IPRED, trafikdatalagringslagen, ACTA och andra integritetskränkande lagstiftningar. Jag är centerpartist och jag vill att vi i Sverige ska införa en författningsdomstol och jag vill se mer av en federal grund gjutas där besluten fattas närmare befolkningen. Jag vill se ett grönt Sverige snarare än ett Sverige där ”naturen måste stå tillbaka”. Jag är inte odelat kritisk till att befintliga kärnreaktorer ersätts med nyare, modernare och säkrare reaktorer, men däremot så oroar jag mig både för hur det i förlängningen blir med uranbrytning i Sverige samt hur vi ska hantera de 5000 ton kärnavfall som lagras här i Sverige. Jag funderar också på vilka norrländska älvar som ska byggas ut med mer vattenkraft? Ska jag göra listan längre, eller har min poäng nått fram?

Är jag med detta i åtanke en god centerpartist eller är jag i själva verket en gnällande rättshaverist? Det låter jag andra bedöma, och intills detta är klart så väljer jag att behålla etiketten ”oberoende centerpartist”. Inte för att jag inte vill kopplas samman med Centerpartiet, utan för att jag så gärna vill se Centerpartiet stå för allt det vi tidigare har talat om.

Förresten så är jag nog lite gnällspik också, eftersom jag vill att medlemmarna och väljarna faktiskt ska få det de beställt snarare än att de ska utbildas i vad de borde tycka. Nu går vi in i en period bestående av stämmor av olika slag, och nu får vi se om medlemmarna och väljarna helst vill bli utbildade av de som förstår bättre eller om vi vill behålla vårt parti som den gräsrotsrörelse det alltid har varit. Det är vars och ens eget val, men bli föralldel inte förvånade om det vid nästa val finns en alliansvalsedel som vi alla förväntas ta.

Jag får kanske ändå leva med att jag är en gnällspik, men jag tycker ändå att medlemmarnas och väljarnas vilja är det som ska styra ett partis politik. Det ska inte vara tvärtom.

[tags]politik, samhälle, centerpartiet, alliansen, regeringen, riksdagen, erik hultin[/tags]

Vem stod bakom mig och CenterUppropet.se då?

DN granskade igår FRA-motståndet och lyckas nästan med att misstänkliggöra en hel gräsrotsrörelse genom att hänvisa till att olika personer har tagit emot ekonomiskt stöd för annonser samt anlitat PR-byråer. Visst kan det vara på så sätt, och från vissa har det inte heller varit någon större hemlighet. Är det konstigt att det finns gräsrötter som har pengar som de är villiga att investera för att få stopp på en styggelse i stil med den massavlyssning som FRA-lagen öppnar dörren för?

Vilka är det gräsrötterna har att fightas med då? I andra ringhörnan stod de etablerade partiernas PR-apparater, ministrars uttalanden på presskonferenser och FRA:s egen generaldirektör. Det är tydligen konstigt att det finns privatpersoner som är villiga att offra egna pengar på en annons mot FRA-lagen, men det i sin tur leder då till följande fråga: Var det lämpligt (och rimligt) att FRA använde statliga pengar för att annonsera efter folk på två helsidor i samma tidning? Det var en annons som i huvudsak kunde ses som PR för just FRA. Var det lämpligt, rimligt (lagligt) att FRA:s generaldirektör deltog i debatten för FRA-lagen genom debattartiklar o.s.v.?

Hela resonemanget kring hur misstänkt FRA-motståndet utmålas p.g.a. detta med finansiering och PR-byråer är helt bakvänt. Det är lite som frågan kring vad som kom först, hönan eller ägget. Om inte en gräsrotsrörelse hade funnits så kan man ju fråga sig vad olika människor hade investerat i och vem som hade samarbetat med den ena eller andra PR-byrån.

Jag ska sanningen att säga tala om att hela konceptet kring att misstänkliggöra gräsrotsrörelsen smakar riktigt illa, men för att lugna de som läst vad jag skrivit och som stått bakom CenterUppropet.se så kapar jag detta redan nu med följande meningar.

Jag har inte fått ekonomiskt stöd från någon överhuvudtaget, om man inte räknar med resorna till samtalen med företrädare för Centerpartiet. Dessa resor har Centerpartiet bekostat, och det ska man ha heder för då det indikerar med kraft att man ändå brydde sig om att möta oss och lyssna. CenterUppropet.se har ingen kassa och hade följdaktligen inte heller någon som helst möjlighet att annonsera eller liknande. Vad gäller den tid jag själv lade ner på det hela så har jag inte erhållit någon som helst ersättning för den från vare sig Centerpartiet, CenterUppropet.se, någon privatperson, någon PR-byrå, något annat företag eller från främmande land. Just bristen på ersättning var också anledningen till den tystnad från mitt håll som inträffade under hösten. Hade jag kunnat få betalt för min tid så hade jag varit glad, men istället så får jag trösta mig med att mitt arbete kanske hjälpte till att försvara demokratiska grundvärderingar i Sverige. Jag skrev under debattartikeln från nätverket ”Borgerligt Nej till FRA-lagen”, väl medveten om att en PR-byrå bidragit till artikelns utformning. I det fallet så tycker jag inte att det var så särskilt konstigt. Partierna har sina tankesmedjor, pr-avdelningar och pressekreterare, och jag tycker inte att PR-byråns insats var ett dyft märkligare än så. Artikeln var dessutom mycket bra.

En sak som fortfarande är säker är att FRA-lagen fortfarande rör upp känslor och att frågan fortsatt är aktuell. Den frågan och andra av karaktären integritetskränkande kommer jag att fortsätta att verka emot. Vi fick i Sverige under förra året (enl. Datainspektionen) 20 nya lagar som inverkar på den personliga integriteten. I år har vi redan fått IPRED1 och vi vet redan att IPRED2 avhandlas i EU. Fler och fler signaler pekar på att ACTA-avtalet i själva verket skulle kunna klassas som IPRED3, men detta kommer jag att återkomma till inom kort.

Slutligen… Om nu någon kommer på att de vill ge mig lön för mitt politiska engagemang i dessa frågor så går det bra att kontakta mig. Jag kommer med största säkerhet att säga ”Ja, tack”. Jag kommer däremot inte att låta mig styras i någon riktning som inte ligger i linje med min egen åsikt och övertygelse. Punkt.

Som slutkläm måste jag ställa frågan om varför DN nu väljer att agera på detta sätt mot den rörelse som varit en klar partner när det gäller att försvara såväl källskyddet som meddelarfriheten? Hade det inte möjligen varit rimligare om DN hade delsponsrat annonsen med tanke på just detta?

Konspirationen för demokrati, frihet och rätten till personlig integritet fortsätter.

Skrivet av andra om detta:
Mary X Jensen
Henrik Alexandersson
Jens Odsvall
Framtidstanken

[tags]politik, samhälle, fra, fra-lagen, centeruppropet, ipred, acta, trafikdatalagring, integritet[/tags]